Bytów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Bytów.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
24 293
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
132 489 065,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.45%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
25 764 837 zł
19.45%
CIT
2 235 163 zł
1.69%
Podatki od nieruchomości
14 500 000 zł
10.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 402 800 zł
7.85%
Dotacje
50 043 962,41 zł
37.77%
Subwencje
23 831 041 zł
17.99%
Pozostałe dochody
5 711 262 zł
4.31%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
145 169 642,45 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
24 702 397,00 zł
stanowiły 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
24 702 397,00 zł
Wydatki bieżące
83%
120 467 245,45 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
39 855 468,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
37 455 358,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
21 178 785,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 316 617,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 353 309,04 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 409 830,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 386 834,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 259 003,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 062 100,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 695 145,41 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 024 069,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
905 030,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
611 500,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
600 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 056 594,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Bytów na 2021 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Bytów w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
24 702 397,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
95.01%
Infrastruktura
4.99%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
23 470 824,00 zł
1 231 573,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy;
Przebudowa ul. Miłej, Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii;
Dofinansowanie dla województwa na budowę chodnika w Rekowie;
Dofinansowanie dla powiatu na przebudowę połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G - ul. Prosta;
PT ul. Brzozowej oraz Sportowej, oraz ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
4 632 374,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa, przebudowa ulic: Górnej, Krótkiej, Wąskiej, Śródmiejskiej, Ogrodowej i kwartału Wojska Polskiego 35;
Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie.

Całkowity koszt
3 764 134,00 zł
Komunikacja miejska

Komunikacja miejska

Budowa zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Całkowity koszt
12 681 151,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji projektowej, zakup lamp oświetleniowych i budowa oświetlenia na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
201 566,00 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Regulacja koryta rzeki Bytowy;
Zakup zestawu pojemników podziemnych i półpodziemnych;
Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE;
Udziały w spółce ZZO Sierzno;
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gminy Bytów i Studzienice;
Kanalizacja sanitarna na osiedlu Kwiatowa;
PT wodociągu rozdzielczego do osady Sarniak-Gostkowo;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
2 191 599,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w SP Nr 2.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Kultura i sport

Kultura i sport

PT oraz budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie;
Dotacja dla BCK;
PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim;
Modernizacja budynku głównego na Stadionie Miejskim;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
555 573,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykupy gruntów;
Serwer do systemu E-urząd;
Zakup samochodu na potrzeby wydziału RO;
PT kaplicy cmentarnej;
Opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeń przy ul. Młyńskiej pod Klub Seniora;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
556 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

4 632 374,00 zł

Lepsze drogi

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Utwardzanie dróg płytami Jumbo na terenie gminy;
Przebudowa ul. Miłej, Fiołkowej, Konwaliowej, Piwonii;
Dofinansowanie dla województwa na budowę chodnika w Rekowie;
Dofinansowanie dla powiatu na przebudowę połączenia drogi woj. 209 z drogą pow. 1796G - ul. Prosta;
PT ul. Brzozowej oraz Sportowej, oraz ronda ul. Brzozowa, Kochanowskiego i Zielona;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Całkowity koszt

3 764 134,00 zł

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa, przebudowa ulic: Górnej, Krótkiej, Wąskiej, Śródmiejskiej, Ogrodowej i kwartału Wojska Polskiego 35;
Kompleksowa rewitalizacja obszaru Miła w Bytowie.

Komunikacja miejska

Całkowity koszt

12 681 151,00 zł

Komunikacja miejska

Budowa zatok komunikacji miejskiej;
Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Oświetlenie

Całkowity koszt

201 566,00 zł

Oświetlenie

Wykonanie dokumentacji projektowej, zakup lamp oświetleniowych i budowa oświetlenia na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

2 191 599,00 zł

Gospodarka komunalna

Regulacja koryta rzeki Bytowy;
Zakup zestawu pojemników podziemnych i półpodziemnych;
Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE;
Udziały w spółce ZZO Sierzno;
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gminy Bytów i Studzienice;
Kanalizacja sanitarna na osiedlu Kwiatowa;
PT wodociągu rozdzielczego do osady Sarniak-Gostkowo;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Inne
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Placówki oświatowe

Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w SP Nr 2.

Kultura i sport

Całkowity koszt

555 573,00 zł

Kultura i sport

PT oraz budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie;
Dotacja dla BCK;
PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim;
Modernizacja budynku głównego na Stadionie Miejskim;
Budowa parku wiejskiego z infrastrukturą towarzyszącą w Niezabyszewie;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

556 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykupy gruntów;
Serwer do systemu E-urząd;
Zakup samochodu na potrzeby wydziału RO;
PT kaplicy cmentarnej;
Opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeń przy ul. Młyńskiej pod Klub Seniora;
Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Bytów zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

21 350,00 zł

Dąbie

Zakup i ułożenie płyt betonowych jumbo na drogach publicznych.

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Gostkowo

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej;
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze gminnej.

Całkowity koszt

10 811,00 zł

Grzmiąca

Budowa dróg z płyt jumbo.

Całkowity koszt

43 017,00 zł

Mądrzechowo

Modernizacja nawierzchni ul. Jaworowej poprzez ułożenie płyt jumbo;
Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Platynowej;
Modernizacja placu zabaw na ul. Sportowców poprzez zakup i montaż nowych urządzeń.

Całkowity koszt

15 769,00 zł

Mokrzyn

Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 20 od stacji transformatorowej.

Całkowity koszt

34 000,00 zł

Niezabyszewo

Budowa oświetlenia przy drogach gminnych - zakup i zamontowanie lamp solarnych;
Wykonanie studni głębinowej dla obiektu boiska siłowni i placu zabaw będącej bazą do wykonania nawodnienia w sołectwie.

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Płotowo

Ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej;
Budowa wiaty drewnianej przy remizie OSP.

Całkowity koszt

28 888,00 zł

Pomysk Mały

Ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych;
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją.

Całkowity koszt

32 797,00 zł

Pomysk Wielki

Wymiana polbruku przy budynku świetlicy;
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych wraz z dokumentacją;
Zagospodarowanie skarpy przy boisku sportowym poprzez utwardzenie wjazdu do wiaty.

Całkowity koszt

8 059,00 zł

Rekowo

Wykonanie grilla z zadaszeniem na placu w centrum wsi.

Całkowity koszt

45 797,00 zł

Rzepnica

Budowa oświetlenia drogowego.

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Sierzno

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Świątkowo

Modernizacja drogi nr 38 poprzez zakup i montaż płyt Jumbo w miejscowości Chomice.

Całkowity koszt

41 997,00 zł

Udorpie

Budowa oświetelenia drogi gminnej nr 174 (zakup i montaż lamp);
Dostawienie jednej lampy oświetleniowej do istniejącego już oświetlenia przy drodze gminnej nr 287;
Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i na Osiedlu Leśna w urządzenia zabawowe.

Całkowity koszt

30 718,00 zł

Ząbinowice

Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo;
Doposażenie miejsca rekreacji - zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Bytów rozliczyło tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
25 764 837,00 zł
Prognoza
100%
27 155 342,62 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Placówki oświatowe
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
Dla kierowców
+ 8
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Bytów?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Bytów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.