Lesznowola

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli
i razem ze mną mieszka oficjalnie
28 971
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
273 251 124,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
30.25%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
82 655 261 zł
30.25%
CIT
5 445 639 zł
1.99%
Podatki od nieruchomości
44 560 000 zł
16.31%
Inne podatki i opłaty lokalne
35 581 231 zł
13.02%
Dotacje
35 754 801 zł
13.08%
Subwencje
55 802 500 zł
20.42%
Pozostałe dochody
13 451 692 zł
4.92%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
279 844 085,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 480 397,00 zł
stanowią 10% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
10%
27 480 397,00 zł
Wydatki bieżące
90%
252 363 688,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
113 450 149,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
28 905 390,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 987 882,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 482 827,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 494 613,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 329 532,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
27 179 365,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
13 606 584,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 171 500,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 495 078,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 505 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
12 663 007,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 783 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
688 250,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 101 908,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Lesznowola w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
27 480 397,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.31%
Transport i łączność
38.03%
Rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka komunalna
6.66%
Oświata, sport i kultua, sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
15 199 927,00 zł
10 450 905,00 zł
1 829 565,00 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

 • Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska
Całkowity koszt
2 821 170,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - 55 000,00 zł
 • Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 553 940,00 zł
 • Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 699 304,00 zł
Całkowity koszt
1 308 244,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Wola Mrokowska - Budowa ulicy Wąskiej - 4 000 000,00 zł 
 • Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - 61 500,00 zł 
 • Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - 899 000,00 zł 
 • Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - 1 550 000,00 zł 
 • Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - 150 000,00 zł 
 • Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - 464 325,00 zł 
 • Zgorzała, Nowa Wola: Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej -  322 570,00 zł 
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne - 1 473 281,00 zł 
Całkowity koszt
8 335 676,00 zł
Projekt   budowy dróg gminnych:

Projekt   budowy dróg gminnych:

 • w miejscowości Łazy: 
  - ul. Muzyczna, ul. Koncertowa, ul. Poetycka, ul. Filmowa i ul. Teatralna - 125 000,00 zł
  - Projekt budowy ul. Szklarniowej - 15 000,00 zł
  - drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - 140 000,00 zł
  - ul. Makowa -  60 000,00 zł 
 • Marysin: ul. Góralska - 65 000,00 zł 
 • Nowa Iwiczna: ul. Jaśminowa oraz zbiornik na wody opadowe - 107 010,00 zł 
 • Nowa Wola: ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - 150 000,00 zł 
 • Łoziska: dla drogi 33 KDGD - 184 131,00 zł 
 • Magdalenka: ul. Gąsek i ul. Konieczna - 126 198,00 zł 
 • Mysiadło: ul. Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - 70 110,00 zł 
 • Nowa Wola: 
  - ul. Plonowa - II etap - 72 900,00 zł
  - drogi 9KD - 73 500,00 zł
  - ul. Mieczyków - 150 000,00 zł 
 • Stara Iwiczna: od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej - 81 500,00 zł 
 • Warszawianka, Mroków i Stefanowo: ul. Kościelna i ul. Polna -  120 000,00 zł 
 • Wilcza  Góra: ul. Polna - 115 620,00 zł 
 • Wola Mrokowska, Mroków: ul. Łączna i Górskiego -  213 528,00 zł 
 • Zgorzała:
  - ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - 71 340,00 zł
  - ul. Jastrzębia - 200 000,00 zł "
Całkowity koszt
2 725 837,00 zł
E - Transport

E - Transport

 • "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport
Całkowity koszt
9 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - 256 863,00 zł
 • Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8,283/11 - 8 000,00 zł
 • Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - 259 000,00 zł
 • WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
538 863,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - 590 000,00 zł
 • Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - 12 000,00 zł
 • Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - 336 863,00 zł
 • Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - 5 609 352,00 zł
Całkowity koszt
6 548 215,00 zł
Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

 • Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - 500 000,00 zł
 • Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - 48 216,00 zł
 • Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - 1 590 000,00 zł
Całkowity koszt
2 138 216,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Jabłonowo - Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej - 45 000,00 zł
 • Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - 20 000,00 zł
 • Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - 14 760,00 zł
 • Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - 115 000,00 zł
 • Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - 60 270,00 zł
 • Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 ( punkty świetlne) - 20 000,00 zł
 • Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - 10 000,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - 50 000,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
385 030,00 zł
Tężnie

Tężnie

 • Magdalenka- Budowa tężni ogrodowej przy CIS
Całkowity koszt
58 733,00 zł
Targowisko

Targowisko

 • Budowa targowiska w Gminie Lesznowola
Całkowity koszt
336 132,00 zł
E-środowisko

E-środowisko

 • "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko
Całkowity koszt
445 716,00 zł
E - Turystyka

E - Turystyka

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka
Całkowity koszt
2 500,00 zł
Fontanny

Fontanny

 • Mysiadło - Zakup i montaż fontanny na stawie
Całkowity koszt
4 305,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
10 760,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - 701 000,00 zł
 • Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
801 000,00 zł
E - Dostępność

E - Dostępność

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność  
Całkowity koszt
291 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 70 000,00 zł
 • Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - 150 000,00 zł
 • Mroków - Projekt i budowa skateparku - 50 000,00 zł
 • Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 70 000,00 zł
 • Lesznowola - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - 160 000,00 zł
 • Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
570 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi krajowe

Całkowity koszt

2 821 170,00 zł

Drogi krajowe

 • Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

1 308 244,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - 55 000,00 zł
 • Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 553 940,00 zł
 • Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 699 304,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

8 335 676,00 zł

Drogi gminne

 • Wola Mrokowska - Budowa ulicy Wąskiej - 4 000 000,00 zł 
 • Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - 61 500,00 zł 
 • Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - 899 000,00 zł 
 • Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - 1 550 000,00 zł 
 • Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - 150 000,00 zł 
 • Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - 464 325,00 zł 
 • Zgorzała, Nowa Wola: Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej -  322 570,00 zł 
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne - 1 473 281,00 zł 
Projekt   budowy dróg gminnych:

Całkowity koszt

2 725 837,00 zł

Projekt   budowy dróg gminnych:

 • w miejscowości Łazy: 
  - ul. Muzyczna, ul. Koncertowa, ul. Poetycka, ul. Filmowa i ul. Teatralna - 125 000,00 zł
  - Projekt budowy ul. Szklarniowej - 15 000,00 zł
  - drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - 140 000,00 zł
  - ul. Makowa -  60 000,00 zł 
 • Marysin: ul. Góralska - 65 000,00 zł 
 • Nowa Iwiczna: ul. Jaśminowa oraz zbiornik na wody opadowe - 107 010,00 zł 
 • Nowa Wola: ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - 150 000,00 zł 
 • Łoziska: dla drogi 33 KDGD - 184 131,00 zł 
 • Magdalenka: ul. Gąsek i ul. Konieczna - 126 198,00 zł 
 • Mysiadło: ul. Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - 70 110,00 zł 
 • Nowa Wola: 
  - ul. Plonowa - II etap - 72 900,00 zł
  - drogi 9KD - 73 500,00 zł
  - ul. Mieczyków - 150 000,00 zł 
 • Stara Iwiczna: od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej - 81 500,00 zł 
 • Warszawianka, Mroków i Stefanowo: ul. Kościelna i ul. Polna -  120 000,00 zł 
 • Wilcza  Góra: ul. Polna - 115 620,00 zł 
 • Wola Mrokowska, Mroków: ul. Łączna i Górskiego -  213 528,00 zł 
 • Zgorzała:
  - ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - 71 340,00 zł
  - ul. Jastrzębia - 200 000,00 zł "
E - Transport

Całkowity koszt

9 000,00 zł

E - Transport

 • "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport
Rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka komunalna
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

538 863,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - 256 863,00 zł
 • Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8,283/11 - 8 000,00 zł
 • Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - 259 000,00 zł
 • WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - 15 000,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

6 548 215,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - 590 000,00 zł
 • Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - 12 000,00 zł
 • Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - 336 863,00 zł
 • Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - 5 609 352,00 zł
Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

Całkowity koszt

2 138 216,00 zł

Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

 • Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - 500 000,00 zł
 • Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - 48 216,00 zł
 • Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - 1 590 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

385 030,00 zł

Oświetlenie

 • Jabłonowo - Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej - 45 000,00 zł
 • Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - 20 000,00 zł
 • Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - 14 760,00 zł
 • Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - 115 000,00 zł
 • Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - 60 270,00 zł
 • Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 ( punkty świetlne) - 20 000,00 zł
 • Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - 10 000,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - 50 000,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - 50 000,00 zł
Tężnie

Całkowity koszt

58 733,00 zł

Tężnie

 • Magdalenka- Budowa tężni ogrodowej przy CIS
Targowisko

Całkowity koszt

336 132,00 zł

Targowisko

 • Budowa targowiska w Gminie Lesznowola
E-środowisko

Całkowity koszt

445 716,00 zł

E-środowisko

 • "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko
Oświata, sport i kultua, sprawy społeczne
E - Turystyka

Całkowity koszt

2 500,00 zł

E - Turystyka

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka
Fontanny

Całkowity koszt

4 305,00 zł

Fontanny

 • Mysiadło - Zakup i montaż fontanny na stawie
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

10 760,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

801 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - 701 000,00 zł
 • Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 100 000,00 zł
E - Dostępność

Całkowity koszt

291 000,00 zł

E - Dostępność

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność  
Świetlice

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Świetlice

 • Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

570 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 70 000,00 zł
 • Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - 150 000,00 zł
 • Mroków - Projekt i budowa skateparku - 50 000,00 zł
 • Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 70 000,00 zł
 • Lesznowola - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - 160 000,00 zł
 • Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 70 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lesznowoli rozlicza tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
82 655 261,00 zł
Prognoza
100%
91 839 178,89 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 7 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 4
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 40
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.