Lesznowola

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
28 971
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
327 596 976,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
28.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
94 130 969 zł
28.73%
CIT
5 445 639 zł
1.66%
Podatki od nieruchomości
42 154 000 zł
12.87%
Inne podatki i opłaty lokalne
31 848 723 zł
9.72%
Dotacje
40 929 140 zł
12.49%
Subwencje
59 042 242 zł
18.02%
Pozostałe dochody
54 046 263 zł
16.5%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
351 817 647,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
38 553 001,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
38 553 001,00 zł
Wydatki bieżące
89%
313 264 646,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
158 959 984,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
38 976 507,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 716 791,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 548 305,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
14 268 957,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 654 387,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
27 295 941,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 365 007,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 381 029,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
8 277 272,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
7 337 915,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 571 012,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 911 160,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 490 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 062 880,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Lesznowola w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
38 553 001,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.38%
Transport i łączność
22.84%
Rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka komunalna
10.78%
Oświata, sport i kultua, sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
25 592 863,00 zł
8 803 707,00 zł
4 156 431,00 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

 • Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul.Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska
Całkowity koszt
2 817 001,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 53 940,00 zł
Całkowity koszt
53 940,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Dostosowanie dróg gminnych do wytycznych wynikających z wymogów ZTM w zakresie bezpieczeństwa ruchu - 150 000,00 zł
 • Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej - 784 000,00 zł
 • Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap - 2 496 000,00 zł
 • Wola Mrokowska - Budowa drogi gminnej ul. Zachodniej w rejonie ul.
 • Postępu - 59 286,00 zł
 • Wola Mrokowska - Budowa ul. Wąskiej - 6 000 000,00 zł
 • Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - 4 305,00 zł
 • Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - 30 750,00 zł
 • Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - 61 500,00 zł
 • Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - 80 000,00 zł
 • Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - 1 354 208,00 zł
 • Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - 464 325,00 zł
 • Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - 72 570,00 zł
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne - 10 664 900,00 zł
Całkowity koszt
22 221 844,00 zł
Projekt   budowy dróg gminnych:

Projekt   budowy dróg gminnych:

 • Łazy - ul. Makowa - 50 430,00 zł
 • Marysin: ul. Góralska - 60 270,00 zł
 • Mysiadło: ul. Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - 70 110,00 zł
 • Nowa Wola - ul. Mieczyków - 72 570,00 zł
 • Stara Iwiczna:
  - od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej - 78 413,00 zł
  - projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - 62 730,00 zł
 • Zgorzała:
  - ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - 71 340,00 zł
  - ul. Jastrzębia - 25 215,00 zł
Całkowity koszt
491 078,00 zł
E - Transport

E - Transport

 • "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport
Całkowity koszt
9 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Mroków:
  - budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Złotniczej - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów - 128 500,00 zł
  - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów - 113 003,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Budowa wodociągu w ul. Sadowej - 70 000,00 zł
 • Warszawianka - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej - 142 947,00 zł
 • Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - 202 974,00 zł
 • Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - 12 196,00 zł
Całkowity koszt
669 620,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Infrastruktura sanitacyjna

 • Mroków:
  - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Złotniczej - kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów - 175 000,00 zł
  - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów - 190 319,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej - 110 000,00 zł
 • Warszawianka - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej - 206 353,00 zł
 • Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - 267 953,00 zł
 • WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - 5 100 822,00 zł
Całkowity koszt
6 050 447,00 zł
Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

 • Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - 1 088 000,00 zł
 • Łazy - Odwodnienie ul. Różanej - 512 251,00 zł
 • Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - 48 216,00 zł
Całkowity koszt
1 648 467,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Łoziska - Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W - 19 200,00 zł
 • Nowa Wola-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2843W ul. Raszyńskiej - 16 000,00 zł
 • Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - 60 270,00 zł
 • Mysiadło- Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - 19 434,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - 48 585,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - 49 200,00 zł
Całkowity koszt
212 689,00 zł
Tężnie

Tężnie

 • Magdalenka - Budowa tężni ogrodowej przy CIS
Całkowity koszt
58 733,00 zł
Targowisko

Targowisko

 • Budowa targowiska w Gminie Lesznowola
Całkowity koszt
47 436,00 zł
Nowoczesna Lesznowola

Nowoczesna Lesznowola

 • Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o."
Całkowity koszt
5 000,00 zł
E-środowisko

E-środowisko

 • "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko
Całkowity koszt
111 315,00 zł
E - Turystyka

E - Turystyka

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka
Całkowity koszt
2 500,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Mysiadło - Zakup i montaż fontanny na stawie - 4 305,00 zł
 • Mysiadło - Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gmin - 100 000,00 zł
 • Podolszyn - Modernizacja terenu komunalnego przy boisku - 50 500,00 zł
 • Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - 13 000,00 zł
Całkowity koszt
167 805,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Marysin - zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - 200 000,00 zł
 • Nowa Wola - zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - 200 000,00 zł
 • Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji energii elektrycznej - 62 129,00 zł
 • Mysiadło - przebudowa gazociągu na terenie KPGO Mysiadło z punktem redukcyjo-pomiarowym - 33 948,00 zł
 • Magdalenka - Projekt, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku Ośrodka Zdrowia - 22 382,00 zł
 • Lesznowola - Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Topolowej 6/6A - 30 871,00 zł
Całkowity koszt
549 330,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji
Całkowity koszt
22 020,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zakup agregatu pradotwórczego do budynku Urzedu Gminy - 160 000,00 zł
 • Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - 223 600,00 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego - 124 000,00 zł
 • Cyfrowa Gmina - 146 370,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej - 14 100,00 zł
Całkowity koszt
668 070,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Mroków - Modernizacja pomieszczeń garażowych z wydzieleniem zaplecza magazynowego i socjalnego w OSP -  50 000,00 zł
 • Nowa Wola - Zakup sprężarki dla OSP - 63 960,00 zł
 • Mroków - Modernizacja OSP w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" - 30 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wola - 22 601,00 zł
Całkowity koszt
166 561,00 zł
Policja

Policja

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - 65 000,00 zł
Całkowity koszt
65 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 100 000,00 zł
 • Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku szkoły o czesc dydaktyczna i zaplecze socjalne wraz z niezbedna infrastruktura techniczna - 28 721,00 zł
 • Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu - 26 000,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia zabawowego do szkoły - 13 000,00 zł
 • Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - 741 000,00 zł
 • Lesznowola - Modernizacja sal dydaktycznych w szkole - 107 000,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Zakup i montaż kompensacji mocy biernej - 12 100,00 zł
 • Zakup pieca konwekcyjno-parowego do szkoły w Łazach - 31 500,00 zł
 • Łazy- Zakup pieca konwekcyjnego - 20 000,00 zł
Całkowity koszt
1 079 331,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Wólka Kosowska – Budowa placu zabaw - 150 000,00 zł
 • Zamienie - Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych - filia w Zgorzale - 150 000,00 zł
 • Wólka Kosowska-Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowej sali dla przedszkola - 50 000,00 zł
 • Wólka Kosowska - Modernizacja sali dydaktycznej w przedszkolu - 20 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Mysiadle - 31 000,00 zł
Całkowity koszt
401 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne i przedszkolne

 • Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły w Zamieniu
Całkowity koszt
86 100,00 zł
Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

 • Zakup laptopów do placówek Senior+
Całkowity koszt
20 000,00 zł
E - Dostępność

E - Dostępność

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność
Całkowity koszt
93 774,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy
Całkowity koszt
24 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Jazgarzewszczyzna - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - 20 000,00 zł
 • Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - 8 000,00 zł
 • Stara Iwiczna - Modernizacja placu zabaw - 15 000,00 zł
 • Wilcza Góra - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 15 000,00 zł
 • Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 19 000,00 zł
Całkowity koszt
77 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 213 000,00 zł
 • Łazy - Modernizacja nawierzchni hali sportowej - 464 940,00 zł
 • Mysiadło - Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na place zabaw - 56 000,00 zł
Całkowity koszt
733 940,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Drogi krajowe

Całkowity koszt

2 817 001,00 zł

Drogi krajowe

 • Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul.Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

53 940,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - 53 940,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

22 221 844,00 zł

Drogi gminne

 • Dostosowanie dróg gminnych do wytycznych wynikających z wymogów ZTM w zakresie bezpieczeństwa ruchu - 150 000,00 zł
 • Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej - 784 000,00 zł
 • Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap - 2 496 000,00 zł
 • Wola Mrokowska - Budowa drogi gminnej ul. Zachodniej w rejonie ul.
 • Postępu - 59 286,00 zł
 • Wola Mrokowska - Budowa ul. Wąskiej - 6 000 000,00 zł
 • Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - 4 305,00 zł
 • Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - 30 750,00 zł
 • Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - 61 500,00 zł
 • Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - 80 000,00 zł
 • Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - 1 354 208,00 zł
 • Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - 464 325,00 zł
 • Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - 72 570,00 zł
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne - 10 664 900,00 zł
Projekt   budowy dróg gminnych:

Całkowity koszt

491 078,00 zł

Projekt   budowy dróg gminnych:

 • Łazy - ul. Makowa - 50 430,00 zł
 • Marysin: ul. Góralska - 60 270,00 zł
 • Mysiadło: ul. Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - 70 110,00 zł
 • Nowa Wola - ul. Mieczyków - 72 570,00 zł
 • Stara Iwiczna:
  - od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej - 78 413,00 zł
  - projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - 62 730,00 zł
 • Zgorzała:
  - ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - 71 340,00 zł
  - ul. Jastrzębia - 25 215,00 zł
E - Transport

Całkowity koszt

9 000,00 zł

E - Transport

 • "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport
Rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka komunalna
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

669 620,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Mroków:
  - budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Złotniczej - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów - 128 500,00 zł
  - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów - 113 003,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Budowa wodociągu w ul. Sadowej - 70 000,00 zł
 • Warszawianka - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej - 142 947,00 zł
 • Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - 202 974,00 zł
 • Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - 12 196,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna

Całkowity koszt

6 050 447,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna

 • Mroków:
  - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Złotniczej - kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów - 175 000,00 zł
  - budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów - 190 319,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej - 110 000,00 zł
 • Warszawianka - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej - 206 353,00 zł
 • Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - 267 953,00 zł
 • WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - 5 100 822,00 zł
Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

Całkowity koszt

1 648 467,00 zł

Ochrona wód i powietrza atmosferycznego

 • Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - 1 088 000,00 zł
 • Łazy - Odwodnienie ul. Różanej - 512 251,00 zł
 • Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - 48 216,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

212 689,00 zł

Oświetlenie

 • Łoziska - Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W - 19 200,00 zł
 • Nowa Wola-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2843W ul. Raszyńskiej - 16 000,00 zł
 • Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - 60 270,00 zł
 • Mysiadło- Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - 19 434,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - 48 585,00 zł
 • Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - 49 200,00 zł
Tężnie

Całkowity koszt

58 733,00 zł

Tężnie

 • Magdalenka - Budowa tężni ogrodowej przy CIS
Targowisko

Całkowity koszt

47 436,00 zł

Targowisko

 • Budowa targowiska w Gminie Lesznowola
Nowoczesna Lesznowola

Całkowity koszt

5 000,00 zł

Nowoczesna Lesznowola

 • Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o."
E-środowisko

Całkowity koszt

111 315,00 zł

E-środowisko

 • "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko
Oświata, sport i kultua, sprawy społeczne
E - Turystyka

Całkowity koszt

2 500,00 zł

E - Turystyka

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

167 805,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Mysiadło - Zakup i montaż fontanny na stawie - 4 305,00 zł
 • Mysiadło - Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gmin - 100 000,00 zł
 • Podolszyn - Modernizacja terenu komunalnego przy boisku - 50 500,00 zł
 • Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - 13 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

549 330,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Marysin - zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - 200 000,00 zł
 • Nowa Wola - zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - 200 000,00 zł
 • Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji energii elektrycznej - 62 129,00 zł
 • Mysiadło - przebudowa gazociągu na terenie KPGO Mysiadło z punktem redukcyjo-pomiarowym - 33 948,00 zł
 • Magdalenka - Projekt, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku Ośrodka Zdrowia - 22 382,00 zł
 • Lesznowola - Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Topolowej 6/6A - 30 871,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

22 020,00 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji
Urząd Gminy

Całkowity koszt

668 070,00 zł

Urząd Gminy

 • Zakup agregatu pradotwórczego do budynku Urzedu Gminy - 160 000,00 zł
 • Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - 223 600,00 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego - 124 000,00 zł
 • Cyfrowa Gmina - 146 370,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej - 14 100,00 zł
Straże Pożarne

Całkowity koszt

166 561,00 zł

Straże Pożarne

 • Mroków - Modernizacja pomieszczeń garażowych z wydzieleniem zaplecza magazynowego i socjalnego w OSP -  50 000,00 zł
 • Nowa Wola - Zakup sprężarki dla OSP - 63 960,00 zł
 • Mroków - Modernizacja OSP w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" - 30 000,00 zł
 • Zakup wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wola - 22 601,00 zł
Policja

Całkowity koszt

65 000,00 zł

Policja

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - 65 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

1 079 331,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 100 000,00 zł
 • Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku szkoły o czesc dydaktyczna i zaplecze socjalne wraz z niezbedna infrastruktura techniczna - 28 721,00 zł
 • Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu - 26 000,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia zabawowego do szkoły - 13 000,00 zł
 • Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - 741 000,00 zł
 • Lesznowola - Modernizacja sal dydaktycznych w szkole - 107 000,00 zł
 • Nowa Iwiczna - Zakup i montaż kompensacji mocy biernej - 12 100,00 zł
 • Zakup pieca konwekcyjno-parowego do szkoły w Łazach - 31 500,00 zł
 • Łazy- Zakup pieca konwekcyjnego - 20 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

401 000,00 zł

Przedszkola

 • Wólka Kosowska – Budowa placu zabaw - 150 000,00 zł
 • Zamienie - Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych - filia w Zgorzale - 150 000,00 zł
 • Wólka Kosowska-Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowej sali dla przedszkola - 50 000,00 zł
 • Wólka Kosowska - Modernizacja sali dydaktycznej w przedszkolu - 20 000,00 zł
 • Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Mysiadle - 31 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne

Całkowity koszt

86 100,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

 • Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły w Zamieniu
Pomoc Społeczna

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Pomoc Społeczna

 • Zakup laptopów do placówek Senior+
E - Dostępność

Całkowity koszt

93 774,00 zł

E - Dostępność

 • "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność
Świetlice

Całkowity koszt

24 000,00 zł

Świetlice

 • Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy
Place zabaw

Całkowity koszt

77 000,00 zł

Place zabaw

 • Jazgarzewszczyzna - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - 20 000,00 zł
 • Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - 8 000,00 zł
 • Stara Iwiczna - Modernizacja placu zabaw - 15 000,00 zł
 • Wilcza Góra - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 15 000,00 zł
 • Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 19 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

733 940,00 zł

Obiekty sportowe

 • Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 213 000,00 zł
 • Łazy - Modernizacja nawierzchni hali sportowej - 464 940,00 zł
 • Mysiadło - Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na place zabaw - 56 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lesznowoli rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
94 130 969,00 zł
Prognoza
100%
104 589 965,56 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 15 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 12 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 4
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.