Lesznowola

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
28 423
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
317 089 589,33 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
29.22%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
92 667 166 zł
29.22%
CIT
6 866 115,65 zł
2.17%
Podatki od nieruchomości
39 599 613,71 zł
12.49%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 978 527,36 zł
10.4%
Dotacje
68 442 983,22 zł
21.58%
Subwencje
56 193 123 zł
17.72%
Pozostałe dochody
20 342 060,39 zł
6.42%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
312 074 764,58 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
28 244 024,32 zł
stanowiły 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
28 244 024,32 zł
Wydatki bieżące
91%
283 830 740,26 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
138 741 216,82 zł
Rodzina
całkowity koszt
61 374 348,70 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
24 156 855,46 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 330 626,78 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 597 519,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 963 398,84 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 274 191,85 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 887 358,56 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 964 456,55 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 252 779,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 720 368,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 913 443,85 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 126 905,36 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
864 741,88 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
740 830,22 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
165 723,61 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Lesznowola na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Lesznowola w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
28 244 024,32 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.2%
Infrastruktura drogowa i komunalna
31.6%
Oświata
9.2%
Środowisko, kultura, rekracja i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
16 719 202,30 zł
8 923 999,17 zł
2 600 822,85 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 1

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 1

 • Magdalenka - projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. "Sukcesja naturalna" - 15 375,00 zł
 • Mysiadło, Zgorzała - budowa kanalizacja z przyłączeniami, w ul. Gogolińskiej II etap - 315 785,79 zł
 • Nowa Iwiczna - projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej - 19 680,00 zł
 • Stara Iwiczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączeniami w ul. Cichy Zakątek - 281 783,24 zł
 • Wilcza Góra- budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej - 86 346,00 zł
 • Łoziska - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej (WPF) - 1 801,00 zł
 • Mysiadło - budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - 2 550,00 zł
Całkowity koszt
723 321,03 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 2

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 2

 • Mroków - budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul. Rycerskiej (WPF) - 262 597,84 zł
 • Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska- część wschodnia i Marysin - część wschodnia - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap (WPF) - 835 195,28 zł
 • Wola Mrokowska - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej (WPF) - 324 395,56 zł
 • Zgorzała - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi (WPF) - 8 000,00 zł
 • Zgorzała - budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - 7 380,00 zł
Całkowity koszt
1 437 568,68 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska). z ul. Ogrodą i ul. Postępu w miejc. Wola Mrokowska - pomoc (WPF)

Całkowity koszt
121 770,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mielczarską w Piasecznie

Całkowity koszt
159 900,00 zł
Drogi publiczne gminne - budowa

Drogi publiczne gminne - budowa

 • Lesznowola - modernizacja ul. Biedronki - 453 832,83 zł
 • Nowa Iwiczna - (WPF) - rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - 67 896,00 zł
 • Nowa Wola - rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 5 364 704,00 zł
 • Wólka Kosowska - modernizacja ul. Bandurskiego - 314 880,00 zł
 • Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - budowa ronda na skrzyzowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul Jaskółki, ul. Kieliecka, ul. Mieczyków, ul Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (WPF) - 349 996,50 zł
 • Wilcza Góra - budowa ul. Przyleśnej - (WPF) - 976,00 zł
 • Zamienie - budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika ul. Waniliowej - 9 225,00 zł
 • Zamienie - budowa i rozbudowa ul. Arakowej - 9 225,00 zł
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne - 4 357 587,02 zł
 • Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Al. Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antonimów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła 0 pomoc dla Gminy Piaseczno - (WPF) - 2 900 000,00 zł
Całkowity koszt
13 829 322,34 zł
Drogi publiczne gminne - projekty

Drogi publiczne gminne - projekty

 • Łazy - projekt budowy części ul. Bursztynowej - (WPF) - 47 724,00 zł
 • Nowa Wola - projekt budowy drogi 9KD - 73 461,75 zł
 • Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - (WPF) - 79 950,00 zł
 • Stara Iwiczna - projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (WPF) - 78 412,50 zł
 • Wola Mrokowska - projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - (WPF) - 95 202,00 zł
 • Zgorzała, Nowa Wola - projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (WPF) - 72 570,00 zł
Całkowity koszt
447 320,25 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Zamienie - projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (WPF) - 7 195,50 zł
 • Zamienie - budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy szkole - 85 731,00 zł
 • Zamienie - budowa szkoły - (WPF) - 6 359 772,89 zł
 • Zamienie - zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły - 1 831 477,08 zł
 • Zamienie - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw - 158 541,08 zł
 • Mroków - zakup urządzenia wielofunckyjnego dla SP w Mrokowie - 12 238,50 zł
 • Lesznowola - adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni - 99 530,00 zł
Całkowity koszt
8 554 486,05 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Mysiadło - zakup urządzeń na plac zabaw - 48 378,11 zł
 • Wólka Kosowska - zagospodarowanie terenu pod plac zabaw - 119 310,00 zł
 • Wólka Kosowska - wykonanie odwodnienia przedszkola - 33 825,00 zł
 • Wólka Kosowska - zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola - 20 000,00 zł
 • Zgorzała - adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyraneczki - 148 000,01 zł
Całkowity koszt
369 513,12 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 1 000 000,00 zł
 • Janczewice - budowa sieci kanalizacji deszczowej - (WPF) - 148 830,00 zł
 • Zamienie - wykonanie drenażu odwadniającego - 61 869,00 zł
Całkowity koszt
1 210 699,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (WPF)

Całkowity koszt
394 124,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • Lesznowola, Nowa Wola - budowa oświetlenia - ul. Szkolnej - (WPF) - 274 660,00 zł
 • Łazy - projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - (WPF) - 12 177,00 zł
 • Wólka Kosowska - projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - (WPF) - 17 835,00 zł
Całkowity koszt
304 672,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

 • Nowa Iwiczna - budowa zadaszenia wraz z oświetleniem na skateparku - 28 200,00 zł
 • Nowa Wola - projekt i budowa ścieżki spacerowej - 17 958,00 zł
 • Władysławów - modernizacja placu zabaw - 9 672,72 zł
 • Kosów - projekt i budowa oświetlenia boiska - (WPF) - 17 000,00 zł
 • Zamienie - projekt i budowa oświetlenia boiska - (WPF) - 16 000,00 zł
 • Łazy - projekt budowy skateparku - (WPF) - 20 000,00 zł
 • Nowa Wola - projekt i budowa oświetlenia boiska - (WPF) - 16 655,00 zł
 • Zamienie - budowa boiska wraz z odwodnieniem terenu - 49 200,00 zł
 • Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe - 129 076,20 zł
 • Zgorzała - zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - 12 000,00 zł
Całkowity koszt
315 761,92 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - 54 949,94 zł
 • Nowa Wola - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP - 36 654,00 zł
 • Nowa Wola - zakup kamery termowizyjnej - 23 400,75 zł
 • Zakup i montaż pulpitu do systemu alarmowania ludności w Gminie Lesznowola - 30 012,00 zł
Całkowity koszt
145 016,69 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Magdalenka - budowa tężni ogrodowej przy CIS - 8 301,50 zł
 • Mroków - modernizacja terenu na części działki nr 60/3 - 20 295,00 zł
 • Mysiadło - zakup i montaż fontanny na stawie - (WPF) - 22 140,00 zł
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence - 48 252,90 zł
 • Zakup laptopów i kserokopiarek - 131 559,84 zł
Całkowity koszt
230 549,24 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 1

Całkowity koszt

723 321,03 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 1

 • Magdalenka - projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. "Sukcesja naturalna" - 15 375,00 zł
 • Mysiadło, Zgorzała - budowa kanalizacja z przyłączeniami, w ul. Gogolińskiej II etap - 315 785,79 zł
 • Nowa Iwiczna - projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej - 19 680,00 zł
 • Stara Iwiczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączeniami w ul. Cichy Zakątek - 281 783,24 zł
 • Wilcza Góra- budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej - 86 346,00 zł
 • Łoziska - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej (WPF) - 1 801,00 zł
 • Mysiadło - budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - 2 550,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 2

Całkowity koszt

1 437 568,68 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna cz. 2

 • Mroków - budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul. Rycerskiej (WPF) - 262 597,84 zł
 • Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska- część wschodnia i Marysin - część wschodnia - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap (WPF) - 835 195,28 zł
 • Wola Mrokowska - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej (WPF) - 324 395,56 zł
 • Zgorzała - projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi (WPF) - 8 000,00 zł
 • Zgorzała - budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - 7 380,00 zł
Drogi krajowe

Całkowity koszt

121 770,00 zł

Drogi krajowe

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska). z ul. Ogrodą i ul. Postępu w miejc. Wola Mrokowska - pomoc (WPF)

Drogi publiczne wojewódzkie

Całkowity koszt

159 900,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mielczarską w Piasecznie

Drogi publiczne gminne - budowa

Całkowity koszt

13 829 322,34 zł

Drogi publiczne gminne - budowa

 • Lesznowola - modernizacja ul. Biedronki - 453 832,83 zł
 • Nowa Iwiczna - (WPF) - rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - 67 896,00 zł
 • Nowa Wola - rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 5 364 704,00 zł
 • Wólka Kosowska - modernizacja ul. Bandurskiego - 314 880,00 zł
 • Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - budowa ronda na skrzyzowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul Jaskółki, ul. Kieliecka, ul. Mieczyków, ul Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (WPF) - 349 996,50 zł
 • Wilcza Góra - budowa ul. Przyleśnej - (WPF) - 976,00 zł
 • Zamienie - budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika ul. Waniliowej - 9 225,00 zł
 • Zamienie - budowa i rozbudowa ul. Arakowej - 9 225,00 zł
 • Nabycie gruntów pod drogi gminne - 4 357 587,02 zł
 • Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Al. Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antonimów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła 0 pomoc dla Gminy Piaseczno - (WPF) - 2 900 000,00 zł
Drogi publiczne gminne - projekty

Całkowity koszt

447 320,25 zł

Drogi publiczne gminne - projekty

 • Łazy - projekt budowy części ul. Bursztynowej - (WPF) - 47 724,00 zł
 • Nowa Wola - projekt budowy drogi 9KD - 73 461,75 zł
 • Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - (WPF) - 79 950,00 zł
 • Stara Iwiczna - projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (WPF) - 78 412,50 zł
 • Wola Mrokowska - projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - (WPF) - 95 202,00 zł
 • Zgorzała, Nowa Wola - projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (WPF) - 72 570,00 zł
Oświata
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

8 554 486,05 zł

Szkoły Podstawowe

 • Zamienie - projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (WPF) - 7 195,50 zł
 • Zamienie - budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy szkole - 85 731,00 zł
 • Zamienie - budowa szkoły - (WPF) - 6 359 772,89 zł
 • Zamienie - zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły - 1 831 477,08 zł
 • Zamienie - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw - 158 541,08 zł
 • Mroków - zakup urządzenia wielofunckyjnego dla SP w Mrokowie - 12 238,50 zł
 • Lesznowola - adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni - 99 530,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

369 513,12 zł

Przedszkola

 • Mysiadło - zakup urządzeń na plac zabaw - 48 378,11 zł
 • Wólka Kosowska - zagospodarowanie terenu pod plac zabaw - 119 310,00 zł
 • Wólka Kosowska - wykonanie odwodnienia przedszkola - 33 825,00 zł
 • Wólka Kosowska - zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola - 20 000,00 zł
 • Zgorzała - adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyraneczki - 148 000,01 zł
Środowisko, kultura, rekracja i pozostałe
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

1 210 699,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 1 000 000,00 zł
 • Janczewice - budowa sieci kanalizacji deszczowej - (WPF) - 148 830,00 zł
 • Zamienie - wykonanie drenażu odwadniającego - 61 869,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego

Całkowity koszt

394 124,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (WPF)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

304 672,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 • Lesznowola, Nowa Wola - budowa oświetlenia - ul. Szkolnej - (WPF) - 274 660,00 zł
 • Łazy - projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - (WPF) - 12 177,00 zł
 • Wólka Kosowska - projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - (WPF) - 17 835,00 zł
Kultura fizyczna

Całkowity koszt

315 761,92 zł

Kultura fizyczna

 • Nowa Iwiczna - budowa zadaszenia wraz z oświetleniem na skateparku - 28 200,00 zł
 • Nowa Wola - projekt i budowa ścieżki spacerowej - 17 958,00 zł
 • Władysławów - modernizacja placu zabaw - 9 672,72 zł
 • Kosów - projekt i budowa oświetlenia boiska - (WPF) - 17 000,00 zł
 • Zamienie - projekt i budowa oświetlenia boiska - (WPF) - 16 000,00 zł
 • Łazy - projekt budowy skateparku - (WPF) - 20 000,00 zł
 • Nowa Wola - projekt i budowa oświetlenia boiska - (WPF) - 16 655,00 zł
 • Zamienie - budowa boiska wraz z odwodnieniem terenu - 49 200,00 zł
 • Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe - 129 076,20 zł
 • Zgorzała - zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - 12 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

145 016,69 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - 54 949,94 zł
 • Nowa Wola - zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP - 36 654,00 zł
 • Nowa Wola - zakup kamery termowizyjnej - 23 400,75 zł
 • Zakup i montaż pulpitu do systemu alarmowania ludności w Gminie Lesznowola - 30 012,00 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

230 549,24 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Magdalenka - budowa tężni ogrodowej przy CIS - 8 301,50 zł
 • Mroków - modernizacja terenu na części działki nr 60/3 - 20 295,00 zł
 • Mysiadło - zakup i montaż fontanny na stawie - (WPF) - 22 140,00 zł
 • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence - 48 252,90 zł
 • Zakup laptopów i kserokopiarek - 131 559,84 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lesznowoli rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
92 667 166,00 zł
Prognoza
100%
97 544 385,26 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 9 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.