Lesznowola

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Lesznowoli.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
28 971
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
297 465 477,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
30.46%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
90 610 112 zł
30.46%
CIT
6 436 212 zł
2.16%
Podatki od nieruchomości
38 634 585 zł
12.99%
Inne podatki i opłaty lokalne
30 424 764 zł
10.23%
Dotacje
66 407 919 zł
22.32%
Subwencje
55 830 868 zł
18.77%
Pozostałe dochody
9 121 017 zł
3.07%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
316 971 324,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
34 308 852,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
34 308 852,00 zł
Wydatki bieżące
89%
282 662 472,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
130 774 744,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
56 812 859,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
30 719 043,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
23 615 639,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 338 036,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 537 969,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 965 156,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 524 175,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 711 292,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 102 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 963 705,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 755 383,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
11 340 658,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 557 400,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
957 458,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
188 887,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
106 920,00 zł

Źródło: Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2021 ze zmianami. Stan na 21 października 2021 r.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Lesznowola w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
34 308 852,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
65.28%
Infrastruktura drogowa i komunalna
26.25%
Oświata
8.47%
Środowisko, kultura, rekracja i pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
22 396 056,00 zł
9 006 000,00 zł
2 906 796,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Magdalenka - Projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. "Sukcesja naturalna" - 20 000,00 zł
Mysiadło, Zgorzała - Budowa kanalizacja z przyłączeniami, w ul. Gogolińskiej - 388 000,00 zł
Nowa Iwiczna - Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. sadowej - 20 000,00 zł
Stara Iwiczna - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączeniami w ul. Cichy Zakątek - 283 000,00 zł
Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy udziale społęcznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola (WPF) - 46 863,00 zł
Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej (WPF) - 2 500,00 zł
Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie od ul. Puławskiej (WPF) - 3 137,00 zł
Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączeniami (WPF) - 20 000,00 zł
Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul. Rycerskiej (WPF) - 262 600,00 zł
Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej (WPF) - 15 000,00 zł
Stefanowo, Kolonia Warszaska, Wólka Kosowska- część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF) - 1 600 000,00 zł
Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej (WPF) - 414 000,00 zł
Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi (WPF) - 10 000,00 zł
Zgorzała - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - 7 500,00 zł

Całkowity koszt
3 092 600,00 zł
Drogi krajowe

Drogi krajowe

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska). z ul. Ogrodą i ul. Postępu w miejc. Wola Mrokowska (WPF)

Całkowity koszt
2 942 940,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mielczarską w Piasecznie - 159 900,00 zł
Lesznowola - (WPF) - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) w zakresie jezdni i chodników - 5 000,00 zł
Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola - (WPF) - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieźki pieszorowerowej - 53 940,00 zł

Całkowity koszt
218 840,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

Lesznowola - Modernizacja ul .Biedronki - 25 000,00 zł
Łazy - Projekt budowy dróg gminnych (ul. Muzyczna, Koncertowa, Poetycka, Filmowa, Teatralna, Szklarniowa, Bursztynowa, Makowa, 20 KDL i 1 KDD) - 239 000,00 zł
Łazy - przebudowa chodnika (ul. Łączności) - 25 000,00 zł
Łoziska - (WPF) - Budowa ul. Fabrycznej - 1 000,00 zł
Łoziska - (WPF)- Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi 33 KDGD - 184 131,00 zł
Magdalenka - (WPF) - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - 126 198,00 zł
Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej 65 000,00 zł
Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - (WPF) - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - 61 500,00 zł
Mysiadło - (WPF) - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - 70 110,00 zł
Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe - 107 010,00 zł
Nowa Iwiczna - (WPF) - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - 67 896,00 zł
Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9 KDL - 150 000,00 zł
Nowa Wola - rozbudowa ul. Astrów i drogi gminnej nr 280311 w ulicy Plonowej - 5 364 704,00 zł
Nowa Wola - Projekt budowy dróg (ul. Plonowa, 9KD, Mieczyków) - 229 900,00 zł
Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna (WPF) - Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul Jaskółki, ul. Kieliecka, ul. Mieczyków, ul Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - 350 000,00 zł
Stara Iwiczna - (WPF) - Projekt budowy dróg (2 KDL, 3 KDL, 25 KDL, od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej) - 239 950,00 zł
Stara Iwiczna - (WPF) - - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - 150 000,00 zł
Wólka Kosowska - Modernizacja ul. Bandurskiego - 200 000,00 zł
Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - 20 000,00 zł
Wilcza Góra - (WPF) - Projekt budowy ul. Polnej - 115 620,00 zł
Wilcza Góra - (WPF) - Budowa ul. Przyleśnej - 1 000,00 zł
Wola Mrokowska - (WPF) - Projekt budowy drogi ul Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - 95 202,00
Wola Mrokowska, Mroków - (WPF) - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - 213 528,00 zł
Zgorzała - (WPF) - Projekt budowy dróg (ul. Jaskółki, Gogolińska, Jastrzębia) - 72 340,00 zł
Zgorzała, Nowa Wola - (WPF) - Projekt i budowa ul. Wilgi, część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - 395 140,00 zł
Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika ul. Waniliowa - 9 225,00 zł
Zamienie - Budowa i rozbudowa ul. Arakowej - 9 225,00 zł
Nabycie gruntów pod drogi gminne - 4 178 997,00 zł
Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Al. Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antonimów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła 0 pomoc dla Gminy Piaseczno - 2 900 000,00 zł

Całkowity koszt
16 141 676,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Łazy - (WPF) - Budowa stołówki w szkole - 1 000,00 zł
Zamienie - (WPF) - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 15 000,00 zł
Zamienie - (WPF) - Budowa szkoły - 6 360 000,00 zł
Zamienie - zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły - 1 900 000,00 zł
Zamienie - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw - 158 000,00 zł
Mroków - zakup urządzenia wielofunckyjnego dla SP w Mrokowie - 13 000,00 zł
Lesznowola - Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni - 100 000,00 zł

Całkowity koszt
8 633 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Mysiadło - Zakup urządzeń na plac zabaw - 49 000,00 zł
Wólka Kosowska - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw - 120 000,00 zł
Wólka Kosowska - Wykonanie odwodnienia przedszkola - 34 000,00 zł
Wólka Kosowska 0 Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola - 20 000,00 zł
Zgorzała - Adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyraneczki - 150 000,00 zł

Całkowity koszt
373 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łazy - (WPF) - Odwodnienie ul. Różanej - 10 000,00 zł
Janczewice - (WPF) - Budowa sieci kanalizacji deszczowej - 143 830,00 zł
Zamienie - Wykonanie drenażu odwadniającego - 62 000,00 zł
Wniesienie wkładu do spółki "Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne" - 500 000,00 zł

Całkowity koszt
720 830,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola

Całkowity koszt
432 413,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postepu - 150 000,00 zł
Nowa Wola, Kolonia Lesznowoa, - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - 10 000,00 zł
Jabłonowo - (WPF) -Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej - 1 000,00 zł
Kolonia Lesznowola - Lesznowola - (WPF) - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej - 14 760,00 zł
Lesznowola, Nowa Wola - (WPF) - ul. Szkolnej - 330 000,00 zł
Łazy - (WPF) - Projekt budowy oświetlenia placu i dróg (ul. Przyszłości, Produkcyjnej, Wirażowej, Bursztynowej) - 19 277,00 zł
Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - (WPF) - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - 60 270,00 zł
Podolszyn - (WPF) - Projekt i. budowa oświetlenia (ul. Owsianej, Polnej) - 2 000,00 zł
Wólka Kosowska (WPF) - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - 17 835,00 zł

Całkowity koszt
605 142,00 zł
Kultura fizyczna

Kultura fizyczna

Mroków - Projekt i budowa skateparku - 200 000,00 zł
Nowa Iwiczna - Budowa zadaszenia wraz z oświetleniem na skateparku - 28 200,00 zł
Nowa Wola - Projek i budowa ścieżki spacerowej - 18 700,00 zł
Władysławów- Modernizacja placu zabaw - 10 000,00 zł
Kosów - (WPF) - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 17 000,00 zł
Zamienie - (WPF) - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 16 000,00 zł
Lesznowola - (WPF) - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych - 10 000,00 zlł
Łazy - (WPF)- Projekt budowy skateparku - 20 000,00 zł
Nowa Wola - (WPF) - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 17 000,00 zł
Zamienie - Budowa biska wraz z odwodnieniem terenu - 50 000,00 zł
Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe - 130 000,00 zł
Zgorzała - Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - 12 000,00 zł

Całkowity koszt
528 900,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Władysławów - (WPF) - Opracowanie koncepcji świetlicy

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - 55 000.00 zł
Zakup specjalistycznego sprzetu dla OSP Nowa Wola - 36 654,00 zł

Całkowity koszt
91 654,00 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne

Pozostałe wydatki inwestycyjne

Magdalenka - Budowa tężni ogrodowej przy CIS - 67 035,00 zł
Mroków - Modernizacja terenu na części działki nr 60/3 - 20 295,00 zł
Mysiadło - zakup i montaż fontanny na stawie - 22 140,00 zł
Budowa targowiska w Gminie Lesznowola (WPF) - 70 000,00 zł
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence - 60 000,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3 887,00 zł
e-turystyka - "Projekt wirtualny WOF" - 2 500,00 zł
Zakup laptopów i kserokopiarek - 132 000,00 zł

Całkowity koszt
377 857,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

3 092 600,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Magdalenka - Projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. "Sukcesja naturalna" - 20 000,00 zł
Mysiadło, Zgorzała - Budowa kanalizacja z przyłączeniami, w ul. Gogolińskiej - 388 000,00 zł
Nowa Iwiczna - Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. sadowej - 20 000,00 zł
Stara Iwiczna - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączeniami w ul. Cichy Zakątek - 283 000,00 zł
Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy udziale społęcznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola (WPF) - 46 863,00 zł
Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej (WPF) - 2 500,00 zł
Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie od ul. Puławskiej (WPF) - 3 137,00 zł
Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączeniami (WPF) - 20 000,00 zł
Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ul. Rycerskiej (WPF) - 262 600,00 zł
Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej (WPF) - 15 000,00 zł
Stefanowo, Kolonia Warszaska, Wólka Kosowska- część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WPF) - 1 600 000,00 zł
Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej (WPF) - 414 000,00 zł
Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi (WPF) - 10 000,00 zł
Zgorzała - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - 7 500,00 zł

Drogi krajowe

Całkowity koszt

2 942 940,00 zł

Drogi krajowe

Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska). z ul. Ogrodą i ul. Postępu w miejc. Wola Mrokowska (WPF)

Drogi publiczne wojewódzkie

Całkowity koszt

218 840,00 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mielczarską w Piasecznie - 159 900,00 zł
Lesznowola - (WPF) - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) w zakresie jezdni i chodników - 5 000,00 zł
Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola - (WPF) - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieźki pieszorowerowej - 53 940,00 zł

Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

16 141 676,00 zł

Drogi publiczne gminne

Lesznowola - Modernizacja ul .Biedronki - 25 000,00 zł
Łazy - Projekt budowy dróg gminnych (ul. Muzyczna, Koncertowa, Poetycka, Filmowa, Teatralna, Szklarniowa, Bursztynowa, Makowa, 20 KDL i 1 KDD) - 239 000,00 zł
Łazy - przebudowa chodnika (ul. Łączności) - 25 000,00 zł
Łoziska - (WPF) - Budowa ul. Fabrycznej - 1 000,00 zł
Łoziska - (WPF)- Projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi 33 KDGD - 184 131,00 zł
Magdalenka - (WPF) - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - 126 198,00 zł
Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej 65 000,00 zł
Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - (WPF) - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - 61 500,00 zł
Mysiadło - (WPF) - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - 70 110,00 zł
Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe - 107 010,00 zł
Nowa Iwiczna - (WPF) - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - 67 896,00 zł
Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9 KDL - 150 000,00 zł
Nowa Wola - rozbudowa ul. Astrów i drogi gminnej nr 280311 w ulicy Plonowej - 5 364 704,00 zł
Nowa Wola - Projekt budowy dróg (ul. Plonowa, 9KD, Mieczyków) - 229 900,00 zł
Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna (WPF) - Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul Jaskółki, ul. Kieliecka, ul. Mieczyków, ul Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - 350 000,00 zł
Stara Iwiczna - (WPF) - Projekt budowy dróg (2 KDL, 3 KDL, 25 KDL, od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej) - 239 950,00 zł
Stara Iwiczna - (WPF) - - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - 150 000,00 zł
Wólka Kosowska - Modernizacja ul. Bandurskiego - 200 000,00 zł
Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - 20 000,00 zł
Wilcza Góra - (WPF) - Projekt budowy ul. Polnej - 115 620,00 zł
Wilcza Góra - (WPF) - Budowa ul. Przyleśnej - 1 000,00 zł
Wola Mrokowska - (WPF) - Projekt budowy drogi ul Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - 95 202,00
Wola Mrokowska, Mroków - (WPF) - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - 213 528,00 zł
Zgorzała - (WPF) - Projekt budowy dróg (ul. Jaskółki, Gogolińska, Jastrzębia) - 72 340,00 zł
Zgorzała, Nowa Wola - (WPF) - Projekt i budowa ul. Wilgi, część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - 395 140,00 zł
Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika ul. Waniliowa - 9 225,00 zł
Zamienie - Budowa i rozbudowa ul. Arakowej - 9 225,00 zł
Nabycie gruntów pod drogi gminne - 4 178 997,00 zł
Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Al. Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antonimów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła 0 pomoc dla Gminy Piaseczno - 2 900 000,00 zł

Oświata
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

8 633 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

Łazy - (WPF) - Budowa stołówki w szkole - 1 000,00 zł
Zamienie - (WPF) - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - 15 000,00 zł
Zamienie - (WPF) - Budowa szkoły - 6 360 000,00 zł
Zamienie - zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły - 1 900 000,00 zł
Zamienie - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw - 158 000,00 zł
Mroków - zakup urządzenia wielofunckyjnego dla SP w Mrokowie - 13 000,00 zł
Lesznowola - Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni - 100 000,00 zł

Przedszkola

Całkowity koszt

373 000,00 zł

Przedszkola

Mysiadło - Zakup urządzeń na plac zabaw - 49 000,00 zł
Wólka Kosowska - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw - 120 000,00 zł
Wólka Kosowska - Wykonanie odwodnienia przedszkola - 34 000,00 zł
Wólka Kosowska 0 Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola - 20 000,00 zł
Zgorzała - Adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyraneczki - 150 000,00 zł

Środowisko, kultura, rekracja i pozostałe
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

720 830,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Łazy - (WPF) - Odwodnienie ul. Różanej - 10 000,00 zł
Janczewice - (WPF) - Budowa sieci kanalizacji deszczowej - 143 830,00 zł
Zamienie - Wykonanie drenażu odwadniającego - 62 000,00 zł
Wniesienie wkładu do spółki "Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne" - 500 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Całkowity koszt

432 413,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego

Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

605 142,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postepu - 150 000,00 zł
Nowa Wola, Kolonia Lesznowoa, - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - 10 000,00 zł
Jabłonowo - (WPF) -Projekt budowy oświetlenia ul. Przezornej - 1 000,00 zł
Kolonia Lesznowola - Lesznowola - (WPF) - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej - 14 760,00 zł
Lesznowola, Nowa Wola - (WPF) - ul. Szkolnej - 330 000,00 zł
Łazy - (WPF) - Projekt budowy oświetlenia placu i dróg (ul. Przyszłości, Produkcyjnej, Wirażowej, Bursztynowej) - 19 277,00 zł
Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - (WPF) - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - 60 270,00 zł
Podolszyn - (WPF) - Projekt i. budowa oświetlenia (ul. Owsianej, Polnej) - 2 000,00 zł
Wólka Kosowska (WPF) - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - 17 835,00 zł

Kultura fizyczna

Całkowity koszt

528 900,00 zł

Kultura fizyczna

Mroków - Projekt i budowa skateparku - 200 000,00 zł
Nowa Iwiczna - Budowa zadaszenia wraz z oświetleniem na skateparku - 28 200,00 zł
Nowa Wola - Projek i budowa ścieżki spacerowej - 18 700,00 zł
Władysławów- Modernizacja placu zabaw - 10 000,00 zł
Kosów - (WPF) - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 17 000,00 zł
Zamienie - (WPF) - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 16 000,00 zł
Lesznowola - (WPF) - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych - 10 000,00 zlł
Łazy - (WPF)- Projekt budowy skateparku - 20 000,00 zł
Nowa Wola - (WPF) - Projekt i budowa oświetlenia boiska - 17 000,00 zł
Zamienie - Budowa biska wraz z odwodnieniem terenu - 50 000,00 zł
Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe - 130 000,00 zł
Zgorzała - Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - 12 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Władysławów - (WPF) - Opracowanie koncepcji świetlicy

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Całkowity koszt

91 654,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - 55 000.00 zł
Zakup specjalistycznego sprzetu dla OSP Nowa Wola - 36 654,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

377 857,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

Magdalenka - Budowa tężni ogrodowej przy CIS - 67 035,00 zł
Mroków - Modernizacja terenu na części działki nr 60/3 - 20 295,00 zł
Mysiadło - zakup i montaż fontanny na stawie - 22 140,00 zł
Budowa targowiska w Gminie Lesznowola (WPF) - 70 000,00 zł
Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence - 60 000,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3 887,00 zł
e-turystyka - "Projekt wirtualny WOF" - 2 500,00 zł
Zakup laptopów i kserokopiarek - 132 000,00 zł

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Lesznowoli rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
90 610 112,00 zł
Prognoza
100%
95 379 065,26 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10 sztuk
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Lesznowoli?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesznowola (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.