Wschowa

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wschowie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
20 435
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
89 092 491,17 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
14 420 166 zł
16.19%
CIT
917 660 zł
1.03%
Podatki od nieruchomości
11 300 000 zł
12.68%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 000 965 zł
6.74%
Dotacje
24 026 378,17 zł
26.97%
Subwencje
25 682 712 zł
28.83%
Pozostałe dochody
6 744 610 zł
7.57%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
93 229 753,03 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
7 734 704,68 zł
stanowiły 8% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
8%
7 734 704,68 zł
Wydatki bieżące
92%
85 495 048,35 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
37 938 102,03 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 899 523,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 310 754,94 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 207 563,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 814 749,06 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 780 720,08 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 070 386,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 554 600,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 645 793,20 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
907 641,72 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
905 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
899 900,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
560 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
386 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
349 020,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Wschowa w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
7 734 704,68 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
22.47%
Transport i łączność
21.04%
Sport i kultura
16.91%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy spoleczne
Wydatki na inwestycje w dziale
3 060 762,71 zł
1 738 126,45 zł
1 627 619,72 zł
1 308 195,80 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
2 280 500,00 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańczycach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt
16 987,14 zł

Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Dębowa Łęka - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt
20 000,00 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego2022

Całkowity koszt
12 000,00 zł

Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na na wyposażenie placu zabaw w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt
20 275,57 zł

Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego2022

Całkowity koszt
11 000,00 zł

Budowa oświetlenia w Lginiu

Całkowity koszt
50 000,00 zł

Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Wschowa

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022, zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
27 626,45 zł

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
50 000,00 zł

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100 m - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Przebudowa parkingu w Lginiu

Całkowity koszt
530 500,00 zł

Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Przebudowa ulicy Sportowej we Wschowie

Całkowity koszt
30 000,00 zł

Przebudowa ulicy Wierzbowej wraz z ulicą Kamienną we Wschowie

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
300 000,00 zł

Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
160 000,00 zł

Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt
22 619,72 zł

Wykonanie elewacji na budynku sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt
15 000,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
500 000,00 zł

Przebudowa pomostu w Lginiu

Całkowity koszt
930 000,00 zł

Zakup sprzętu w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów SP 2 we Wschowie

Całkowity koszt
33 959,80 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt
425 000,00 zł

Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Mulimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt
419 236,00 zł

Przygotowanie serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Całkowity koszt
85 000,00 zł

Zakup wyposażenia do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Całkowity koszt
45 000,00 zł

Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

2 280 500,00 zł

Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

16 987,14 zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańczycach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Dębowa Łęka - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt

12 000,00 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego2022

Całkowity koszt

20 275,57 zł

Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na na wyposażenie placu zabaw w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt

11 000,00 zł

Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego2022

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa oświetlenia w Lginiu

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Wschowa

Transport i łączność

Całkowity koszt

27 626,45 zł

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022, zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100 m - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

530 500,00 zł

Przebudowa parkingu w Lginiu

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Przebudowa ulicy Sportowej we Wschowie

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Przebudowa ulicy Wierzbowej wraz z ulicą Kamienną we Wschowie

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF

Sport i kultura

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

22 619,72 zł

Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Wykonanie elewacji na budynku sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

930 000,00 zł

Przebudowa pomostu w Lginiu

Oświata, bezpieczeństwo i sprawy spoleczne

Całkowity koszt

33 959,80 zł

Zakup sprzętu w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów SP 2 we Wschowie

Całkowity koszt

425 000,00 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańczycach - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

419 236,00 zł

Mulimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF

Całkowity koszt

85 000,00 zł

Przygotowanie serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Zakup wyposażenia do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Wschowie rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
14 420 166,00 zł
Prognoza
100%
16 022 406,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Wschowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Wschowę (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.