Sopot

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
33 641
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
387 072 840,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
27.38%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
105 974 313 zł
27.38%
CIT
9 000 000 zł
2.33%
Podatki od nieruchomości
22 500 000 zł
5.81%
Inne podatki i opłaty lokalne
37 939 101 zł
9.8%
Dotacje
43 535 831 zł
11.25%
Subwencje
46 563 271 zł
12.03%
Pozostałe dochody
121 560 324 zł
31.41%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
438 015 040,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
110 091 030,00 zł
stanowiły 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
110 091 030,00 zł
Wydatki bieżące
75%
327 924 010,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.48%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
83 791 264,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
74 230 233,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
41 376 958,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 259 922,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
37 101 878,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
34 029 400,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
27 411 309,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
24 979 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 032 130,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
17 745 548,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
8 510 937,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
6 765 830,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 170 439,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 838 326,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 630 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 650 802,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 663 791,00 zł
Leśnictwo
całkowity koszt
634 955,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
192 318,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Sopot na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Sopot w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
110 091 030,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
26.67%
Infrastruktura drogowa
26.14%
Infrastruktura komunalna
28.04%
Oświata i sprawy społeczne
11.92%
Kultura i sport
7.23%
Pozostałe
Wydatki na inwestycje w dziale
29 360 000,00 zł
28 781 500,00 zł
30 874 000,00 zł
13 121 330,00 zł
7 954 200,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

- Modernizacja ulic powiatowych i gminnych,
- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Malczewskiego i Niepodległości na rondo,
- Karlikowska-Okrzei-Invicta,
- ul. Smolna i Kolejowa.

Całkowity koszt
19 400 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

- Ścieżka rowerowa A. Krajowej.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

- Modernizacja oświetlenia w kwartale Parkowa,
- Modernizacja oświetlenia w mieście.

Całkowity koszt
6 080 000,00 zł
Pozostałe zadania dot. dróg

Pozostałe zadania dot. dróg

- Modernizacja przejścia pod Al. Niepodległości,
- Rozbudowa strefy płatnego parkowania,
- Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Całkowity koszt
1 880 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowych,
- Budowa parku deszczowego przy SP 1,
- Dokumentacja projektowa,
- Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego ul. Czyżewskiego,
- Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej w kwartale ul. Parkowa-Kordeckiego, Al. WP, ul. Kilińskiego, przebudowa Potoku Grodowego, przerzut wód opadowych Pułaskiego.

Całkowity koszt
25 296 500,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

- Budowa altany Kolatha w Parku Północnym,
- Nasadzenie zieleni,
- Plac Przyjaciół Sportu,
- Renowacja terenów zieleni miejskiej,
- Nowa aranżacja zieleni + ławki na Osiedlu Brodwino,
- Odcinek leśny ul. Piaskowej,
- Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 855 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

- Wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych,
- Fotowoltaika na budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Całkowity koszt
630 000,00 zł
Oświata

Oświata

- Modernizacja ZSH,
- Modernizacja boiska Orlik,
- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
- Wymiana parkietu na sali gimnastycznej dla III LO,
- Obserwatoria astronomiczne przy szkołach,
- Termomodernizacja placówek oświatowych,
- Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych.

Całkowity koszt
4 128 500,00 zł
Żłobki

Żłobki

- Budowa nowego żłobka,
- Termomodernizacja żłobka "Puchatek".

Całkowity koszt
6 680 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

- Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji,
- Zakup samochodu operacyjnego dla Straży Miejskiej,
- Dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
- Zakup nowej karetki dla MSPR.

Całkowity koszt
1 472 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

- Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych,
- Dokumentacja projektowa budownictwa komunalnego,
- Budownictwo komunalne: 3 Maja, Al. Niepodległości, Obodrzyców,
- Modernizacja lokali komunalnych,
- Zakup gruntów przy Al. Niepodległości i ul. Małopolskiej.

Całkowity koszt
18 593 000,00 zł
Turystyka

Turystyka

- Rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG,
- Zadaszony parking rowerowy przy SP 7,
- Zakup łodzi szkoleniowych,
- Zakup oprogramowania dla BP i KS.

Całkowity koszt
3 875 830,00 zł
Sport

Sport

- Budowa Skateparku,
- Podniesienie udziałów w spółce WHSW i podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom,
- Renowacja bieżni na SKLA,
- Minigolf i altana w parku na Błoniach,
- Modernizacja boisk i pływalni,
- Place zabaw ZDiZ,
- Prace modernizacyjne na molo,
- Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
4 955 500,00 zł
Kultura

Kultura

- Modernizacja Dworku Sierakowskich i Muzeum,
- Przebudowa wejścia do Galerii,
- Remont windy zewnętrznej w PGS,
- Zakup dzieł sztuki,
- Zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do Biblioteki,
- ART. Inkubator ul. Goyki,
- Posadowienie "Mewy" na rondzie.

Całkowity koszt
4 290 000,00 zł
Cmentarz

Cmentarz

- Rozbudowa cmentarza komunalnego,
- Budowa kolumbarium.

Całkowity koszt
670 000,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

- Remont Ratusza Miejskiego,
- Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.

Całkowity koszt
7 184 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

- Zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej,
- Termomodernizacja Domu Dziecka.

Całkowity koszt
100 200,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa
Lepsze drogi

Całkowity koszt

19 400 000,00 zł

Lepsze drogi

- Modernizacja ulic powiatowych i gminnych,
- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Malczewskiego i Niepodległości na rondo,
- Karlikowska-Okrzei-Invicta,
- ul. Smolna i Kolejowa.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

- Ścieżka rowerowa A. Krajowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

6 080 000,00 zł

Oświetlenie

- Modernizacja oświetlenia w kwartale Parkowa,
- Modernizacja oświetlenia w mieście.

Pozostałe zadania dot. dróg

Całkowity koszt

1 880 000,00 zł

Pozostałe zadania dot. dróg

- Modernizacja przejścia pod Al. Niepodległości,
- Rozbudowa strefy płatnego parkowania,
- Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Infrastruktura komunalna
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

25 296 500,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowych,
- Budowa parku deszczowego przy SP 1,
- Dokumentacja projektowa,
- Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego ul. Czyżewskiego,
- Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej w kwartale ul. Parkowa-Kordeckiego, Al. WP, ul. Kilińskiego, przebudowa Potoku Grodowego, przerzut wód opadowych Pułaskiego.

Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

2 855 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

- Budowa altany Kolatha w Parku Północnym,
- Nasadzenie zieleni,
- Plac Przyjaciół Sportu,
- Renowacja terenów zieleni miejskiej,
- Nowa aranżacja zieleni + ławki na Osiedlu Brodwino,
- Odcinek leśny ul. Piaskowej,
- Zakupy inwestycyjne.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

630 000,00 zł

Ochrona środowiska

- Wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych,
- Fotowoltaika na budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oświata i sprawy społeczne
Oświata

Całkowity koszt

4 128 500,00 zł

Oświata

- Modernizacja ZSH,
- Modernizacja boiska Orlik,
- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
- Wymiana parkietu na sali gimnastycznej dla III LO,
- Obserwatoria astronomiczne przy szkołach,
- Termomodernizacja placówek oświatowych,
- Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych.

Żłobki

Całkowity koszt

6 680 000,00 zł

Żłobki

- Budowa nowego żłobka,
- Termomodernizacja żłobka "Puchatek".

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

1 472 500,00 zł

Bezpieczeństwo

- Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji,
- Zakup samochodu operacyjnego dla Straży Miejskiej,
- Dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
- Zakup nowej karetki dla MSPR.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

18 593 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

- Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych,
- Dokumentacja projektowa budownictwa komunalnego,
- Budownictwo komunalne: 3 Maja, Al. Niepodległości, Obodrzyców,
- Modernizacja lokali komunalnych,
- Zakup gruntów przy Al. Niepodległości i ul. Małopolskiej.

Kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

3 875 830,00 zł

Turystyka

- Rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG,
- Zadaszony parking rowerowy przy SP 7,
- Zakup łodzi szkoleniowych,
- Zakup oprogramowania dla BP i KS.

Sport

Całkowity koszt

4 955 500,00 zł

Sport

- Budowa Skateparku,
- Podniesienie udziałów w spółce WHSW i podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom,
- Renowacja bieżni na SKLA,
- Minigolf i altana w parku na Błoniach,
- Modernizacja boisk i pływalni,
- Place zabaw ZDiZ,
- Prace modernizacyjne na molo,
- Zakupy inwestycyjne.

Kultura

Całkowity koszt

4 290 000,00 zł

Kultura

- Modernizacja Dworku Sierakowskich i Muzeum,
- Przebudowa wejścia do Galerii,
- Remont windy zewnętrznej w PGS,
- Zakup dzieł sztuki,
- Zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do Biblioteki,
- ART. Inkubator ul. Goyki,
- Posadowienie "Mewy" na rondzie.

Pozostałe
Cmentarz

Całkowity koszt

670 000,00 zł

Cmentarz

- Rozbudowa cmentarza komunalnego,
- Budowa kolumbarium.

Urząd Miasta

Całkowity koszt

7 184 000,00 zł

Urząd Miasta

- Remont Ratusza Miejskiego,
- Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

100 200,00 zł

Pozostałe inwestycje

- Zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej,
- Termomodernizacja Domu Dziecka.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozliczyło tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
105 974 313,00 zł
Prognoza
100%
111 273 028,65 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Oświetlenie
+25
dodatkowych lamp ulicznych
Parkingi
+ 10
dodatkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.