Sopot

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
36 046
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
378 449 002,86 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
26.22%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
99 230 393 zł
26.22%
CIT
10 176 376,29 zł
2.69%
Podatki od nieruchomości
20 539 762,15 zł
5.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
44 241 221,74 zł
11.69%
Dotacje
82 618 407,12 zł
21.83%
Subwencje
44 076 990 zł
11.65%
Pozostałe dochody
77 565 852,56 zł
20.5%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
371 933 597,72 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
66 871 004,85 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
66 871 004,85 zł
Wydatki bieżące
82%
305 062 592,87 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
87 927 448,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
48 167 439,80 zł
Rodzina
całkowity koszt
42 102 073,04 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
30 289 497,83 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
27 248 685,51 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
29 039 966,66 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
25 331 462,65 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
23 885 742,31 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 991 096,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 214 796,14 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 194 701,91 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 703 907,99 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 841 491,44 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 215 033,18 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 379 049,84 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 796 181,39 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 271 404,31 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 333 619,12 zł
04

Zadania inwestycyjne

Sopot w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
66 871 004,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
59.22%
Infrastruktura
30.53%
Sprawy społeczne
6.82%
Kultura i sport
3.43%
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Wydatki na inwestycje w dziale
39 598 971,98 zł
20 418 560,89 zł
4 560 496,15 zł
2 292 975,83 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg,
- Modernizacja przejścia pod Al.Niepodległości w ciągu BMC,
- Modernizacja ulic powiatowych,
- Przebudowa skrzyżowania ul.Malczewskiego i Niepodległości na rondo,
- Ścieżka rowerowa A. Krajowej,
- Pomoc dla Gminy Chmielnik,
- Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Całkowity koszt
15 594 463,11 zł
Budownictwo komunalne

Budownictwo komunalne

- Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych,
- Modernizacja lokali komunalnych,
- Projekt budownictwo komunalne Al. Niepodległości 654.

Całkowity koszt
13 148 305,60 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowych,
- Dokumentacja projektowa,
- Otwarcie Stawu Łokietka,
- Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej.

Całkowity koszt
4 768 952,38 zł
Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

- Zakup sprzętu specjalistycznego ZOM,
- Budowa 2 altan w Parku Północnym,
- Renowacja terenów zieleni miejskiej,
- Wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych,
- Odpiaszczenie dna morskiego przy molo,
- Działania na rzecz ochrony środowiska,
- Zakup i montaż butelkomatów.

Całkowity koszt
2 224 457,81 zł
Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne

- Modernizacja oświetlenia.

Całkowity koszt
3 862 793,08 zł
Szkoły podstawowe i przedszkola

Szkoły podstawowe i przedszkola

- Modernizacja holu i rozdzileni elektrycznej w SP 1,
- Zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego,
- Zielona przystań przy SP 1,
- Wyposażenie placów zabaw w przedszkolach.

Całkowity koszt
453 488,32 zł
Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne i zawodowe

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne i zawodowe

- Modernizacja ZSH,
- Modernizacja boiska "Orlik",
- Rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 z przeznaczeniam na utworzenie "Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjnego",
- Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania,
- Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
3 494 607,56 zł
Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

- Termomodernizacja placówek oświatowych,
- Termomodernizacja Domu Dziecka.

Całkowity koszt
10 610 595,63 zł
Żłobki

Żłobki

- Budowa nowego żłobka.

Całkowity koszt
908 311,53 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

- Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR,
- Zakup respiratora dla MSPR.

Całkowity koszt
2 020 000,00 zł
Pozostałe zadania inwestycyjne

Pozostałe zadania inwestycyjne

- Zakup sprzętu AGD i rehabilitacyjnego dla DPS,
- Zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej.

Całkowity koszt
57 207,91 zł
Sport

Sport

- Podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom,
- Podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena,
- Modernizacja boiska i pływalni,
- Place zabaw ZDiZ,
- Zakup quada z defibrylatorem,
- Zakup wyposażenia do obiektów MOSiR.

Całkowity koszt
2 874 349,94 zł
ART.Inkubator

ART.Inkubator

- ART.Inkubator (ul. Goyki).

Całkowity koszt
4 207 108,15 zł
Kultura

Kultura

- Modernizacja Dworku Sierakowskich,
- Zakup dzieł sztuki,
- Zakup sprzętu specjalistycznego do biblioteki,
- Modernizacja Muzeum,
- Cokół i montaż pomnika.

Całkowity koszt
338 174,00 zł
Turystyka

Turystyka

- Rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG.

Całkowity koszt
15 214,00 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

- Budowa abonenckiej stacji transformatorowej UM,
- Urządzenie do mierzenia temperatury (COVID 19),
- Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.

Całkowity koszt
929 143,63 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

- Zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP,
- Zakup 2 motocykli dla sopockiej policji,
- Dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
- Zakup samochodu operacyjnego.

Całkowity koszt
473 756,70 zł
Leśnictwo

Leśnictwo

- Modernizacja punktów widokowych.

Całkowity koszt
250 221,00 zł
Działalność usługowa

Działalność usługowa

- Zakup licencji Oracle,
- Budowa kalambarium,
- Modernizacja budynku zarządu Cmentarza Komunalnego,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego.

Całkowity koszt
639 854,50 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

15 594 463,11 zł

Lepsze drogi

- Dokumentacja techniczna dotycząca dróg,
- Modernizacja przejścia pod Al.Niepodległości w ciągu BMC,
- Modernizacja ulic powiatowych,
- Przebudowa skrzyżowania ul.Malczewskiego i Niepodległości na rondo,
- Ścieżka rowerowa A. Krajowej,
- Pomoc dla Gminy Chmielnik,
- Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Budownictwo komunalne

Całkowity koszt

13 148 305,60 zł

Budownictwo komunalne

- Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych,
- Modernizacja lokali komunalnych,
- Projekt budownictwo komunalne Al. Niepodległości 654.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

4 768 952,38 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowych,
- Dokumentacja projektowa,
- Otwarcie Stawu Łokietka,
- Uporządkowanie gosp. wodno-ściekowej.

Gospodarka komunalna

Całkowity koszt

2 224 457,81 zł

Gospodarka komunalna

- Zakup sprzętu specjalistycznego ZOM,
- Budowa 2 altan w Parku Północnym,
- Renowacja terenów zieleni miejskiej,
- Wymiana systemów ogrzewalnych w budynkach komunalnych,
- Odpiaszczenie dna morskiego przy molo,
- Działania na rzecz ochrony środowiska,
- Zakup i montaż butelkomatów.

Oświetlenie uliczne

Całkowity koszt

3 862 793,08 zł

Oświetlenie uliczne

- Modernizacja oświetlenia.

Sprawy społeczne
Szkoły podstawowe i przedszkola

Całkowity koszt

453 488,32 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola

- Modernizacja holu i rozdzileni elektrycznej w SP 1,
- Zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego,
- Zielona przystań przy SP 1,
- Wyposażenie placów zabaw w przedszkolach.

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne i zawodowe

Całkowity koszt

3 494 607,56 zł

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne i zawodowe

- Modernizacja ZSH,
- Modernizacja boiska "Orlik",
- Rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 z przeznaczeniam na utworzenie "Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjnego",
- Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania,
- Zakupy inwestycyjne.

Termomodernizacja budynków

Całkowity koszt

10 610 595,63 zł

Termomodernizacja budynków

- Termomodernizacja placówek oświatowych,
- Termomodernizacja Domu Dziecka.

Żłobki

Całkowity koszt

908 311,53 zł

Żłobki

- Budowa nowego żłobka.

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

2 020 000,00 zł

Ochrona zdrowia

- Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR,
- Zakup respiratora dla MSPR.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Całkowity koszt

57 207,91 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne

- Zakup sprzętu AGD i rehabilitacyjnego dla DPS,
- Zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej.

Sport

Całkowity koszt

2 874 349,94 zł

Sport

- Podwyższenie kapitału w spółce Hipodrom,
- Podwyższenie udziałów w spółce Ergo Arena,
- Modernizacja boiska i pływalni,
- Place zabaw ZDiZ,
- Zakup quada z defibrylatorem,
- Zakup wyposażenia do obiektów MOSiR.

Kultura i sport
ART.Inkubator

Całkowity koszt

4 207 108,15 zł

ART.Inkubator

- ART.Inkubator (ul. Goyki).

Kultura

Całkowity koszt

338 174,00 zł

Kultura

- Modernizacja Dworku Sierakowskich,
- Zakup dzieł sztuki,
- Zakup sprzętu specjalistycznego do biblioteki,
- Modernizacja Muzeum,
- Cokół i montaż pomnika.

Turystyka

Całkowity koszt

15 214,00 zł

Turystyka

- Rozwój turystyki wodnej w obrębie ZG.

Pozostałe wydatki inwestycyjne
Urząd Miasta

Całkowity koszt

929 143,63 zł

Urząd Miasta

- Budowa abonenckiej stacji transformatorowej UM,
- Urządzenie do mierzenia temperatury (COVID 19),
- Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

473 756,70 zł

Bezpieczeństwo

- Zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP,
- Zakup 2 motocykli dla sopockiej policji,
- Dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
- Zakup samochodu operacyjnego.

Leśnictwo

Całkowity koszt

250 221,00 zł

Leśnictwo

- Modernizacja punktów widokowych.

Działalność usługowa

Całkowity koszt

639 854,50 zł

Działalność usługowa

- Zakup licencji Oracle,
- Budowa kalambarium,
- Modernizacja budynku zarządu Cmentarza Komunalnego,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozliczyło tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
99 230 393,00 zł
Prognoza
100%
104 821 109,20 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Większe bezpieczeństwo
+ 25
patroli mieszanych
Lepsza edukacja
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
Dla niepełnosprawnych
+ 5
zjazdów/podjazdów dla niepełnosprawnych
Monitoring miejski
+ 40
kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.