Sopot

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
36 046
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
365 425 300,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
102 175 775 zł
27.96%
Dotacje
Dotacje
74 794 358 zł
20.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
48 270 450 zł
13.21%
Subwencje
Subwencje
43 741 501 zł
11.97%
Podatki od nieruchomości
22 500 000 zł
6.16%
CIT
CIT
9 000 000 zł
2.46%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
64 943 216 zł
17.77%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
412 803 300,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
105 728 300,00 zł
stanowią 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
105 728 300,00 zł
Wydatki bieżące
74%
307 075 000,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
 • 0,00 zł - 6 000 zł
 • 6 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_7xUsYs0.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
90 169 915,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_cFhgavb.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
67 301 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_amHcDhU.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
35 890 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_bvjYoXF.svg
Rodzina
całkowity koszt
35 460 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_tWDHEAe.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
33 981 721,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_w4uqR22.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
32 576 494,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
29 195 245,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_2wqxnyW.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
27 087 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
14 082 091,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_u5ICSfb.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 509 650,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_7FVEDpe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 937 538,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_fXfxJJ9.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 014 721,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_gMPsBaT.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 288 565,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_yf5xZCi.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 050 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 783 170,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 474 990,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_7xUsYs0.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
90 169 915,00 zł
Wydatki bieżące
76 407 665,00 zł
Wydatki majątkowe
13 762 250,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_cFhgavb.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
67 301 200,00 zł
Wydatki bieżące
36 995 150,00 zł
Wydatki majątkowe
30 306 050,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_amHcDhU.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
35 890 200,00 zł
Wydatki bieżące
16 840 200,00 zł
Wydatki majątkowe
19 050 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_bvjYoXF.svg
Rodzina
całkowity koszt
35 460 200,00 zł
Wydatki bieżące
31 955 200,00 zł
Wydatki majątkowe
3 505 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_tWDHEAe.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
33 981 721,00 zł
Wydatki bieżące
12 891 721,00 zł
Wydatki majątkowe
21 090 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_w4uqR22.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
32 576 494,00 zł
Wydatki bieżące
28 265 994,00 zł
Wydatki majątkowe
4 310 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
29 195 245,00 zł
Wydatki bieżące
28 082 245,00 zł
Wydatki majątkowe
1 113 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_2wqxnyW.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
27 087 600,00 zł
Wydatki bieżące
20 784 600,00 zł
Wydatki majątkowe
6 303 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
14 082 091,00 zł
Wydatki bieżące
14 082 091,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_u5ICSfb.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 509 650,00 zł
Wydatki bieżące
9 211 650,00 zł
Wydatki majątkowe
3 298 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_7FVEDpe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 937 538,00 zł
Wydatki bieżące
7 572 538,00 zł
Wydatki majątkowe
365 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_fXfxJJ9.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 014 721,00 zł
Wydatki bieżące
5 994 221,00 zł
Wydatki majątkowe
20 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_gMPsBaT.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 288 565,00 zł
Wydatki bieżące
4 558 565,00 zł
Wydatki majątkowe
730 000,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_yf5xZCi.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 050 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 783 170,00 zł
Wydatki bieżące
4 763 170,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 474 990,00 zł
Wydatki bieżące
3 619 990,00 zł
Wydatki majątkowe
1 855 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 846 230,00 zł
Wydatki majątkowe
98 300,00 zł
w tym przedszkola specjalne
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
12 944 530,00 zł
Wydatki bieżące
21 759 526,00 zł
Wydatki majątkowe
363 100,00 zł
Szkoły podstawowe
22 122 626,00 zł
Wydatki bieżące
22 826 952,00 zł
Wydatki majątkowe
4 935 050,00 zł
Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne
27 762 002,00 zł
Wydatki bieżące
5 373 889,00 zł
Wydatki majątkowe
155 000,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły zawodowe specjalne
Szkoły specjalne
5 528 889,00 zł
Wydatki bieżące
5 022 332,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
5 022 332,00 zł
Wydatki bieżące
2 732 707,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
2 732 707,00 zł
Wydatki bieżące
2 064 039,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2 064 039,00 zł
Wydatki bieżące
1 763 640,00 zł
Wydatki majątkowe
12 700,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 776 340,00 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe, Dowożenie uczniów do szkół, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
10 216 450,00 zł
Wydatki bieżące
1 796 950,00 zł
Wydatki majątkowe
22 084 050,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
23 881 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 383 300,00 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
14 383 300,00 zł
Wydatki bieżące
4 128 700,00 zł
Wydatki majątkowe
2 650 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6 778 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 261 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 800 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
6 061 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 133 900,00 zł
Wydatki majątkowe
472 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
5 605 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 027 500,00 zł
za korzystanie ze środowiska
Wpływy i wydatki związanie z gromadzeniem środków z opłat i kar
1 027 500,00 zł
Wydatki bieżące
720 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
720 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 543 800,00 zł
Wydatki majątkowe
1 300 000,00 zł
Pozostała działalność
8 843 800,00 zł
Wydatki bieżące
4 782 200,00 zł
Wydatki majątkowe
15 350 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
20 132 200,00 zł
Wydatki bieżące
12 058 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 700 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
15 758 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 000 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenia wychowawcze
17 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 518 030,00 zł
Wydatek w znaczącej części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 518 030,00 zł
Wydatki bieżące
2 064 900,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500 000,00 zł
oraz klubów dziecięcych
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
5 564 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 771 170,00 zł
Rodziny zastępcze
1 771 170,00 zł
Wydatki bieżące
1 232 050,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
1 232 050,00 zł
Wydatki bieżące
2 202 350,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2 207 350,00 zł
Wydatki bieżące
110 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
56 700,00 zł
Pozostała działalność
56 700,00 zł
Wydatki bieżące
3 257 600,00 zł
Wydatki majątkowe
2 050 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
5 307 600,00 zł
Wydatki bieżące
3 629 420,00 zł
Wydatki majątkowe
18 900 000,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
22 529 420,00 zł
Wydatki bieżące
188 700,00 zł
Wydatki majątkowe
140 000,00 zł
Infrastruktura komunikacyjna
328 700,00 zł
Wydatki bieżące
5 815 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 815 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 001,00 zł
Pozostała działalność
1 001,00 zł
Wydatki bieżące
23 401 688,00 zł
Wydatki majątkowe
4 310 500,00 zł
Urzędy gmin
27 712 188,00 zł
Wydatki bieżące
490 000,00 zł
Rady gmin
490 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 388 778,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
2 388 778,00 zł
Wydatki bieżące
1 395 728,00 zł
Starostwa powiatowe
1 395 728,00 zł
Wydatki bieżące
420 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
420 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 800,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
19 800,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Pozostała działalność
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 325 930,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
7 325 930,00 zł
Wydatki bieżące
7 239 583,00 zł
Domy pomocy społecznej
7 239 583,00 zł
Wydatki bieżące
3 391 370,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
3 391 370,00 zł
Wydatki bieżące
2 616 142,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ośrodki wsparcia
2 616 142,00 zł
Wydatki bieżące
1 238 590,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 238 590,00 zł
Wydatki bieżące
1 251 870,00 zł
Zasiłki stałe
1 251 870,00 zł
Wydatki bieżące
707 990,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
707 990,00 zł
Wydatki bieżące
635 320,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
635 320,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Powiatowe urzędy pracy
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
513 800,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
513 800,00 zł
Wydatki bieżące
190 000,00 zł
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
190 000,00 zł
Pomoc dla repatriantów, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Centra integracji społecznej, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
3 484 650,00 zł
Wydatki bieżące
5 465 500,00 zł
Pozostałe inwestycje kultury
5 465 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 694 000,00 zł
Wydatki majątkowe
105 000,00 zł
Biblioteki
3 799 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 300 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 300 000,00 zł
Wydatki bieżące
315 000,00 zł
Wydatki majątkowe
155 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
470 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 150 000,00 zł
Teatry
1 150 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 640 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
1 640 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 575 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
3 625 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 090 000,00 zł
Wydatki majątkowe
235 000,00 zł
Muzea
2 325 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 555 100,00 zł
Wydatki majątkowe
5 758 000,00 zł
Pozostała działalność
7 313 100,00 zł
Wydatki bieżące
4 090 995,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
4 090 995,00 zł
Wydatki bieżące
8 907 409,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
8 907 409,00 zł
Wydatki bieżące
1 083 687,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
1 083 687,00 zł
Wydatki majątkowe
1 610 000,00 zł
Obiekty sportowe
1 610 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 211 650,00 zł
Wydatki majątkowe
1 688 000,00 zł
Pozostała działalność
9 899 650,00 zł
Wydatki bieżące
4 101 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 101 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 015 038,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Straż gminna (miejska)
3 115 038,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
125 000,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
120 000,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Straż Graniczna
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Obrona cywilna
17 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 500,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
4 500,00 zł
Wydatki bieżące
197 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Pozostała działalność
297 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 078 052,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 088 052,00 zł
Wydatki bieżące
1 587 870,00 zł
Wydatki majątkowe
10 500,00 zł
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 598 370,00 zł
Wydatki bieżące
1 579 820,00 zł
Świetlice szkolne
1 579 820,00 zł
Wydatki bieżące
317 009,00 zł
Wczesne wspomaganie dziecka
317 009,00 zł
Wydatki bieżące
171 670,00 zł
oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Kolonie i obozy
171 670,00 zł
Wydatki bieżące
133 600,00 zł
Internaty i bursy szkolne
133 600,00 zł
Wydatki bieżące
92 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
92 000,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
14 200,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14 200,00 zł
Wydatki bieżące
3 762 700,00 zł
Cmentarze
3 762 700,00 zł
Wydatki bieżące
590 065,00 zł
Wydatek w znaczącej części pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Nadzór budowlany
590 065,00 zł
Wydatki bieżące
508 800,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
508 800,00 zł
Wydatki bieżące
380 000,00 zł
Biura planowania przstrzennego
380 000,00 zł
Wydatki bieżące
-683 000,00 zł
Wydatki majątkowe
730 000,00 zł
Pozostała działalność
47 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 000 000,00 zł
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek
3 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 050 000,00 zł
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Różliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
2 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 978 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 978 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 842 713,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
1 842 713,00 zł
Wydatki bieżące
530 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
530 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Ratownictwo medyczne
75 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 592,00 zł
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
16 592,00 zł
Wydatki bieżące
340 865,00 zł
Pozostała działalność
340 865,00 zł
Wydatki bieżące
2 722 400,00 zł
Wydatki majątkowe
335 000,00 zł
Turystyka
3 057 400,00 zł
Wydatki bieżące
705 220,00 zł
Wydatki majątkowe
1 520 000,00 zł
Leśnictwo
2 225 220,00 zł
Wydatki bieżące
132 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
132 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 800,00 zł
Szkolnictwo wyższe
52 800,00 zł
Wydatki bieżące
7 170,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
7 170,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Sopot w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
104 228 300,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.45%
Infrastruktura
17.42%
Sprawy społeczne
14.43%
Kultura i sport
5.7%
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Wydatki na inwestycje w dziale
66 024 050,00 zł
18 420 750,00 zł
15 256 000,00 zł
6 027 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_GZK3IBI.jpg

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz drogi publiczne gminne, w tym:

 • przebudowa skrzyżowania Al.Niepodległości - Malczewskiego na rondo (całkowita wartość inwestycji 14 000 000 w latach 2020-2021),
 • ścieżka rowerowa A.Krajowej,
 • remont wiaduktu nad torami PKP - Al. Niepodległości,
 • modernizacja ulic,
 • modernizacja przejścia pod Al.Niepodległości w ciągu BMC,
 • dokumentacja techniczna,
 • modernizacja strefy płatnego parkowania,
 • rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.
Całkowity koszt
21 090 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokale_komunalne_lB8epR4.jpg

Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadań. 

Całkowita wartość inwestycji w latach 2012-2020 - 39 933 920,00

Inwestycje w 2020 r.:

 • prace modernizacyjno-inwestycyjne,
 • budownictwo komunalne Al. Niepodległości 652/654, ul. 3 Maja,
 • modernizacja lokali komunalnych,
 • wymiana systemów ogrzewania.
Całkowity koszt
19 050 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_ftchHun.jpg

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2014-2023 - 56 491 262,00.

 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej (ul. Parkowa, Kordeckiego, przebudowa Potoku Grodowego ...),
 • otwarcie Stawu Łokietka,
 • odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych.
Całkowity koszt
22 084 050,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_n9dGOrN.jpg

Oświetlenie uliczne - modernizacja.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2017-2022 - 11 500 000,00

Całkowity koszt
3 800 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw.jpg

Szkoły podstawowe i przedszkola

 • inwestycje w szkole podstawowej nr 1,
 • zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego,
 • wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach.
Całkowity koszt
474 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_kWHmfcy.jpg

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne:

 • rozbudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 na utworzenie ""Ośrodka rehabilitacyjno -
 • edukacyjnego, 
 • obserwatoria astronomiczne przy szkołach,
 • modernizacja boiska Orlik,
 • modernizacja i doposażenie ZSH,
 • zakup fortepianu i innych sprzętów specjalistycznych"
Całkowity koszt
5 790 050,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_przedszkola_KvAyVl5.jpg

Termomodernizacja budynków. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2032 - 40 139 900,00

Całkowity koszt
7 503 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zlobek.jpg

Budowa nowego żłobka

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_1.jpg

Modernizacja budynku przy ul.3 Maja na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1.jpg

Pozostałe zadania inwestycyjne:

 • prace wykończeniowe inwestycji SIPS,
 • zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej,
 • modernizacja instalacji elektrycznej SOP,
 • zakup defibrylatora.
Całkowity koszt
53 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/art_inkubator_7SiPrRj.jpg

ART.Inkubator (ul. Goyki)

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej. Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2020 - 19 996 371,00 zł "

Całkowity koszt
5 758 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_stadion-miejski.jpg

Inwestycje w obiekty sportowe:

 • budowa Skateparku,
 • budowa pawilonów na terenie kąpieliska,
 • modernizacja boiska i pływalni,
 • place zabaw ZDiZ,
 • rewitalizacja "Błonii",
 • inne inwestycje w obiekty sportowe.
Całkowity koszt
3 298 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta.jpg

Muzea, Galerie i Domy Kultury:

 • modernizacja Dworku Sierakowskich,
 • zakup dzieł sztuki,
 • doposażenie bibliotek,
 • modernizacja Muzeum.
Całkowity koszt
545 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skarpa_LM4leHA.jpg

Tereny rekreacyjne:

 • Gospodarka leśna - drogi leśne, modernizacja punktów widokowych,
 • renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Skarpa, Obodrzyców,
 • Plac Przyjaciół Sopotu,
 • nasadzenia zieleni,
 • odpiaszczenie dna morskiego przy molo.
Całkowity koszt
5 320 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/punkt_widokowy_bepap3d.jpg

Turystyka. Rozwój turystyki wodnej oraz zakup łodzi szkoleniowych.

Całkowity koszt
335 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1_x0nnugI.jpg

Inwestycje w Urząd Miasta:

 • prace konserwatorskie i modernizacja budynku UM,
 • przebudowa oficyny Ratusza,
 • budowa abonenckiej stacji transformatorowej,
 •  zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.
Całkowity koszt
4 310 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_uF1WsP3.jpg

Bezpieczeństwo:

 • zakup 2 motocykli dla sopockiej policji,
 • dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
 • straż miejska - zakup samochodu operacyjnego,
 • światłowody ZSB.
Całkowity koszt
365 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_vEb82ow.jpg

Oczyszczanie miast i wsi:

 • zakup sprzętu specjalistycznego ZOM,
 • zakup i montaż butelkomatów.
Całkowity koszt
622 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mur_i_ogrodzenie_woko%C5%82_cmentarza.jpg

Cmentarze. Wydatki inwestycyjne dla cmentarzy

Całkowity koszt
730 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_GZK3IBI.jpg

Całkowity koszt

21 090 000,00 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz drogi publiczne gminne, w tym:

 • przebudowa skrzyżowania Al.Niepodległości - Malczewskiego na rondo (całkowita wartość inwestycji 14 000 000 w latach 2020-2021),
 • ścieżka rowerowa A.Krajowej,
 • remont wiaduktu nad torami PKP - Al. Niepodległości,
 • modernizacja ulic,
 • modernizacja przejścia pod Al.Niepodległości w ciągu BMC,
 • dokumentacja techniczna,
 • modernizacja strefy płatnego parkowania,
 • rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokale_komunalne_lB8epR4.jpg

Całkowity koszt

19 050 000,00 zł

Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadań. 

Całkowita wartość inwestycji w latach 2012-2020 - 39 933 920,00

Inwestycje w 2020 r.:

 • prace modernizacyjno-inwestycyjne,
 • budownictwo komunalne Al. Niepodległości 652/654, ul. 3 Maja,
 • modernizacja lokali komunalnych,
 • wymiana systemów ogrzewania.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_ftchHun.jpg

Całkowity koszt

22 084 050,00 zł

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2014-2023 - 56 491 262,00.

 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej (ul. Parkowa, Kordeckiego, przebudowa Potoku Grodowego ...),
 • otwarcie Stawu Łokietka,
 • odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_n9dGOrN.jpg

Całkowity koszt

3 800 000,00 zł

Oświetlenie uliczne - modernizacja.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2017-2022 - 11 500 000,00

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_plac-zabaw.jpg

Całkowity koszt

474 100,00 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola

 • inwestycje w szkole podstawowej nr 1,
 • zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego,
 • wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_kWHmfcy.jpg

Całkowity koszt

5 790 050,00 zł

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne:

 • rozbudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 na utworzenie ""Ośrodka rehabilitacyjno -
 • edukacyjnego, 
 • obserwatoria astronomiczne przy szkołach,
 • modernizacja boiska Orlik,
 • modernizacja i doposażenie ZSH,
 • zakup fortepianu i innych sprzętów specjalistycznych"
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_przedszkola_KvAyVl5.jpg

Całkowity koszt

7 503 100,00 zł

Termomodernizacja budynków. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2032 - 40 139 900,00

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zlobek.jpg

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Budowa nowego żłobka

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_1.jpg

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Modernizacja budynku przy ul.3 Maja na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1.jpg

Całkowity koszt

53 500,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne:

 • prace wykończeniowe inwestycji SIPS,
 • zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej,
 • modernizacja instalacji elektrycznej SOP,
 • zakup defibrylatora.

Kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/art_inkubator_7SiPrRj.jpg

Całkowity koszt

5 758 000,00 zł

ART.Inkubator (ul. Goyki)

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej. Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2020 - 19 996 371,00 zł "

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_stadion-miejski.jpg

Całkowity koszt

3 298 000,00 zł

Inwestycje w obiekty sportowe:

 • budowa Skateparku,
 • budowa pawilonów na terenie kąpieliska,
 • modernizacja boiska i pływalni,
 • place zabaw ZDiZ,
 • rewitalizacja "Błonii",
 • inne inwestycje w obiekty sportowe.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_makieta.jpg

Całkowity koszt

545 000,00 zł

Muzea, Galerie i Domy Kultury:

 • modernizacja Dworku Sierakowskich,
 • zakup dzieł sztuki,
 • doposażenie bibliotek,
 • modernizacja Muzeum.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skarpa_LM4leHA.jpg

Całkowity koszt

5 320 000,00 zł

Tereny rekreacyjne:

 • Gospodarka leśna - drogi leśne, modernizacja punktów widokowych,
 • renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Skarpa, Obodrzyców,
 • Plac Przyjaciół Sopotu,
 • nasadzenia zieleni,
 • odpiaszczenie dna morskiego przy molo.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/punkt_widokowy_bepap3d.jpg

Całkowity koszt

335 000,00 zł

Turystyka. Rozwój turystyki wodnej oraz zakup łodzi szkoleniowych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_1_x0nnugI.jpg

Całkowity koszt

4 310 500,00 zł

Inwestycje w Urząd Miasta:

 • prace konserwatorskie i modernizacja budynku UM,
 • przebudowa oficyny Ratusza,
 • budowa abonenckiej stacji transformatorowej,
 •  zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP_uF1WsP3.jpg

Całkowity koszt

365 000,00 zł

Bezpieczeństwo:

 • zakup 2 motocykli dla sopockiej policji,
 • dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
 • straż miejska - zakup samochodu operacyjnego,
 • światłowody ZSB.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_vEb82ow.jpg

Całkowity koszt

622 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi:

 • zakup sprzętu specjalistycznego ZOM,
 • zakup i montaż butelkomatów.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_mur_i_ogrodzenie_woko%C5%82_cmentarza.jpg

Całkowity koszt

730 000,00 zł

Cmentarze. Wydatki inwestycyjne dla cmentarzy

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozlicza tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
102 175 775,00 zł
Prognoza
100%
107 932 436,28 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 3
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
+ 5 km
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 25
Większe bezpieczeństwo
+ 25
patroli mieszanych
+ 1
Lepsza edukacja
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
+ 5
Dla niepełnosprawnych
+ 5
zjazdów/podjazdów dla niepełnosprawnych
+ 40
Monitoring miejski
+ 40
kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.