Sopot

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
36 046
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
365 425 300,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
102 175 775 zł
27.96%
Dotacje
74 794 358 zł
20.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
48 270 450 zł
13.21%
Subwencje
43 741 501 zł
11.97%
Podatki od nieruchomości
22 500 000 zł
6.16%
CIT
9 000 000 zł
2.46%
Pozostałe dochody
64 943 216 zł
17.77%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
412 803 300,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
105 728 300,00 zł
stanowią 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
105 728 300,00 zł
Wydatki bieżące
74%
307 075 000,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
 • 0,00 zł - 6 000 zł
 • 6 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
90 169 915,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
67 301 200,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
35 890 200,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
35 460 200,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
33 981 721,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
32 576 494,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
29 195 245,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
27 087 600,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
14 082 091,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
12 509 650,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 937 538,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 014 721,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 288 565,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 050 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 783 170,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
5 474 990,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Sopot w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
104 228 300,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.45%
Infrastruktura
17.42%
Sprawy społeczne
14.43%
Kultura i sport
5.7%
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Wydatki na inwestycje w dziale
66 024 050,00 zł
18 420 750,00 zł
15 256 000,00 zł
6 027 500,00 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz drogi publiczne gminne, w tym:

 • przebudowa skrzyżowania Al.Niepodległości - Malczewskiego na rondo (całkowita wartość inwestycji 14 000 000 w latach 2020-2021),
 • ścieżka rowerowa A.Krajowej,
 • remont wiaduktu nad torami PKP - Al. Niepodległości,
 • modernizacja ulic,
 • modernizacja przejścia pod Al.Niepodległości w ciągu BMC,
 • dokumentacja techniczna,
 • modernizacja strefy płatnego parkowania,
 • rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.
Całkowity koszt
21 090 000,00 zł

Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadań. 

Całkowita wartość inwestycji w latach 2012-2020 - 39 933 920,00

Inwestycje w 2020 r.:

 • prace modernizacyjno-inwestycyjne,
 • budownictwo komunalne Al. Niepodległości 652/654, ul. 3 Maja,
 • modernizacja lokali komunalnych,
 • wymiana systemów ogrzewania.
Całkowity koszt
19 050 000,00 zł

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2014-2023 - 56 491 262,00.

 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej (ul. Parkowa, Kordeckiego, przebudowa Potoku Grodowego ...),
 • otwarcie Stawu Łokietka,
 • odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych.
Całkowity koszt
22 084 050,00 zł

Oświetlenie uliczne - modernizacja.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2017-2022 - 11 500 000,00

Całkowity koszt
3 800 000,00 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola

 • inwestycje w szkole podstawowej nr 1,
 • zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego,
 • wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach.
Całkowity koszt
474 100,00 zł

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne:

 • rozbudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 na utworzenie ""Ośrodka rehabilitacyjno -
 • edukacyjnego, 
 • obserwatoria astronomiczne przy szkołach,
 • modernizacja boiska Orlik,
 • modernizacja i doposażenie ZSH,
 • zakup fortepianu i innych sprzętów specjalistycznych"
Całkowity koszt
5 790 050,00 zł

Termomodernizacja budynków. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2032 - 40 139 900,00

Całkowity koszt
7 503 100,00 zł

Budowa nowego żłobka

Całkowity koszt
3 500 000,00 zł

Modernizacja budynku przy ul.3 Maja na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Całkowity koszt
1 100 000,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne:

 • prace wykończeniowe inwestycji SIPS,
 • zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej,
 • modernizacja instalacji elektrycznej SOP,
 • zakup defibrylatora.
Całkowity koszt
53 500,00 zł

ART.Inkubator (ul. Goyki)

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej. Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2020 - 19 996 371,00 zł "

Całkowity koszt
5 758 000,00 zł

Inwestycje w obiekty sportowe:

 • budowa Skateparku,
 • budowa pawilonów na terenie kąpieliska,
 • modernizacja boiska i pływalni,
 • place zabaw ZDiZ,
 • rewitalizacja "Błonii",
 • inne inwestycje w obiekty sportowe.
Całkowity koszt
3 298 000,00 zł

Muzea, Galerie i Domy Kultury:

 • modernizacja Dworku Sierakowskich,
 • zakup dzieł sztuki,
 • doposażenie bibliotek,
 • modernizacja Muzeum.
Całkowity koszt
545 000,00 zł

Tereny rekreacyjne:

 • Gospodarka leśna - drogi leśne, modernizacja punktów widokowych,
 • renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Skarpa, Obodrzyców,
 • Plac Przyjaciół Sopotu,
 • nasadzenia zieleni,
 • odpiaszczenie dna morskiego przy molo.
Całkowity koszt
5 320 000,00 zł

Turystyka. Rozwój turystyki wodnej oraz zakup łodzi szkoleniowych.

Całkowity koszt
335 000,00 zł

Inwestycje w Urząd Miasta:

 • prace konserwatorskie i modernizacja budynku UM,
 • przebudowa oficyny Ratusza,
 • budowa abonenckiej stacji transformatorowej,
 •  zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.
Całkowity koszt
4 310 500,00 zł

Bezpieczeństwo:

 • zakup 2 motocykli dla sopockiej policji,
 • dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
 • straż miejska - zakup samochodu operacyjnego,
 • światłowody ZSB.
Całkowity koszt
365 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi:

 • zakup sprzętu specjalistycznego ZOM,
 • zakup i montaż butelkomatów.
Całkowity koszt
622 000,00 zł

Cmentarze. Wydatki inwestycyjne dla cmentarzy

Całkowity koszt
730 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

21 090 000,00 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz drogi publiczne gminne, w tym:

 • przebudowa skrzyżowania Al.Niepodległości - Malczewskiego na rondo (całkowita wartość inwestycji 14 000 000 w latach 2020-2021),
 • ścieżka rowerowa A.Krajowej,
 • remont wiaduktu nad torami PKP - Al. Niepodległości,
 • modernizacja ulic,
 • modernizacja przejścia pod Al.Niepodległości w ciągu BMC,
 • dokumentacja techniczna,
 • modernizacja strefy płatnego parkowania,
 • rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Całkowity koszt

19 050 000,00 zł

Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadań. 

Całkowita wartość inwestycji w latach 2012-2020 - 39 933 920,00

Inwestycje w 2020 r.:

 • prace modernizacyjno-inwestycyjne,
 • budownictwo komunalne Al. Niepodległości 652/654, ul. 3 Maja,
 • modernizacja lokali komunalnych,
 • wymiana systemów ogrzewania.

Całkowity koszt

22 084 050,00 zł

Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2014-2023 - 56 491 262,00.

 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej (ul. Parkowa, Kordeckiego, przebudowa Potoku Grodowego ...),
 • otwarcie Stawu Łokietka,
 • odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych.

Całkowity koszt

3 800 000,00 zł

Oświetlenie uliczne - modernizacja.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2017-2022 - 11 500 000,00

Sprawy społeczne

Całkowity koszt

474 100,00 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola

 • inwestycje w szkole podstawowej nr 1,
 • zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego,
 • wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach.

Całkowity koszt

5 790 050,00 zł

Licea ogólnokształcące, technika, szkoły artystyczne:

 • rozbudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 na utworzenie ""Ośrodka rehabilitacyjno -
 • edukacyjnego, 
 • obserwatoria astronomiczne przy szkołach,
 • modernizacja boiska Orlik,
 • modernizacja i doposażenie ZSH,
 • zakup fortepianu i innych sprzętów specjalistycznych"

Całkowity koszt

7 503 100,00 zł

Termomodernizacja budynków. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2032 - 40 139 900,00

Całkowity koszt

3 500 000,00 zł

Budowa nowego żłobka

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Modernizacja budynku przy ul.3 Maja na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Całkowity koszt

53 500,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne:

 • prace wykończeniowe inwestycji SIPS,
 • zakup sprzętu do diagnozy psychologicznej,
 • modernizacja instalacji elektrycznej SOP,
 • zakup defibrylatora.
Kultura i sport

Całkowity koszt

5 758 000,00 zł

ART.Inkubator (ul. Goyki)

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej. Całkowita wartość inwestycji w latach 2016-2020 - 19 996 371,00 zł "

Całkowity koszt

3 298 000,00 zł

Inwestycje w obiekty sportowe:

 • budowa Skateparku,
 • budowa pawilonów na terenie kąpieliska,
 • modernizacja boiska i pływalni,
 • place zabaw ZDiZ,
 • rewitalizacja "Błonii",
 • inne inwestycje w obiekty sportowe.

Całkowity koszt

545 000,00 zł

Muzea, Galerie i Domy Kultury:

 • modernizacja Dworku Sierakowskich,
 • zakup dzieł sztuki,
 • doposażenie bibliotek,
 • modernizacja Muzeum.

Całkowity koszt

5 320 000,00 zł

Tereny rekreacyjne:

 • Gospodarka leśna - drogi leśne, modernizacja punktów widokowych,
 • renowacja terenów zieleni miejskiej (w tym BO), np. Mjakowskiego, Na Wydmach, Grodzisko Skarpa, Obodrzyców,
 • Plac Przyjaciół Sopotu,
 • nasadzenia zieleni,
 • odpiaszczenie dna morskiego przy molo.

Całkowity koszt

335 000,00 zł

Turystyka. Rozwój turystyki wodnej oraz zakup łodzi szkoleniowych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne

Całkowity koszt

4 310 500,00 zł

Inwestycje w Urząd Miasta:

 • prace konserwatorskie i modernizacja budynku UM,
 • przebudowa oficyny Ratusza,
 • budowa abonenckiej stacji transformatorowej,
 •  zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania.

Całkowity koszt

365 000,00 zł

Bezpieczeństwo:

 • zakup 2 motocykli dla sopockiej policji,
 • dofinansowanie zakupu samochodu średniego gaśniczego i skokochronu dla PSP,
 • straż miejska - zakup samochodu operacyjnego,
 • światłowody ZSB.

Całkowity koszt

622 000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi:

 • zakup sprzętu specjalistycznego ZOM,
 • zakup i montaż butelkomatów.

Całkowity koszt

730 000,00 zł

Cmentarze. Wydatki inwestycyjne dla cmentarzy

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozlicza tylko 94% mieszkańców.

Teraz
94%
102 175 775,00 zł
Prognoza
100%
107 932 436,28 zł
Zobacz, jak brakujące +6%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 3
place zabaw
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
Większe bezpieczeństwo
+ 25
patroli mieszanych
Lepsza edukacja
+ 1
modernizacja placówki oświatowej
Dla niepełnosprawnych
+ 5
zjazdów/podjazdów dla niepełnosprawnych
Monitoring miejski
+ 40
kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.