Sopot

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 500
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
380 025 764,16 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
27.78%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
105 569 847 zł
27.78%
CIT
CIT
10 987 228,26 zł
2.89%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
20 834 168,17 zł
5.48%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
51 608 620,80 zł
13.58%
Dotacje
Dotacje
57 933 861,86 zł
15.24%
Subwencje
Subwencje
40 310 958 zł
10.61%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
92 781 080,07 zł
24.41%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
355 443 783,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
70 911 001,55 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
70 911 001,55 zł
Wydatki bieżące
80%
284 532 781,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
49.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_yurTbwD.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
72 692 320,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_jcz3Tbw.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
42 693 319,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_tWDHEAe.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
38 546 097,76 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
37 148 540,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_bvjYoXF.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 658 154,20 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_w4uqR22.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 962 067,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_u5ICSfb.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
23 261 264,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_2wqxnyW.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 707 019,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_amHcDhU.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 580 730,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 064 180,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_7FVEDpe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 404 793,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_fXfxJJ9.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 660 537,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_yf5xZCi.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 368 919,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_gMPsBaT.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 130 666,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 565 171,20 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe z 2019 roku Miasta Sopot.

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_yurTbwD.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
72 692 320,31 zł
Wydatki bieżące
69 937 538,54 zł
Wydatki majątkowe
2 754 781,77 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_jcz3Tbw.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
42 693 319,78 zł
Wydatki bieżące
32 207 703,84 zł
Wydatki majątkowe
10 485 615,94 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_tWDHEAe.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
38 546 097,76 zł
Wydatki bieżące
15 256 223,72 zł
Wydatki majątkowe
23 289 874,04 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
37 148 540,83 zł
Wydatki bieżące
28 267 729,63 zł
Wydatki majątkowe
8 880 811,20 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_bvjYoXF.svg
Rodzina
całkowity koszt
33 658 154,20 zł
Wydatki bieżące
33 658 154,20 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_w4uqR22.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 962 067,96 zł
Wydatki bieżące
26 391 940,73 zł
Wydatki majątkowe
570 127,23 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_u5ICSfb.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
23 261 264,39 zł
Wydatki bieżące
8 887 871,93 zł
Wydatki majątkowe
14 373 392,46 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_2wqxnyW.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 707 019,47 zł
Wydatki bieżące
18 961 541,99 zł
Wydatki majątkowe
3 745 477,48 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_amHcDhU.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 580 730,00 zł
Wydatki bieżące
14 885 460,19 zł
Wydatki majątkowe
5 695 269,81 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 064 180,00 zł
Wydatki bieżące
9 064 180,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_7FVEDpe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 404 793,01 zł
Wydatki bieżące
7 252 482,01 zł
Wydatki majątkowe
152 311,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_fXfxJJ9.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 660 537,79 zł
Wydatki bieżące
5 512 838,44 zł
Wydatki majątkowe
147 699,35 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_yf5xZCi.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 368 919,43 zł
Wydatki bieżące
4 368 919,43 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_gMPsBaT.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 130 666,97 zł
Wydatki bieżące
3 690 706,15 zł
Wydatki majątkowe
439 960,82 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 565 171,20 zł
Wydatki bieżące
6 189 490,75 zł
Wydatki majątkowe
375 680,45 zł
Wydatki bieżące
20 892 093,26 zł
Wydatki majątkowe
125 143,82 zł
Szkoły podstawowe
21 017 237,08 zł
Wydatki bieżące
19 354 447,64 zł
Wydatki majątkowe
1 681 419,20 zł
Licea ogólnokształcące, Technika, Szkoły policealne, artystyczne, zawodowe
21 035 866,84 zł
Wydatki bieżące
11 881 336,19 zł
Wydatki majątkowe
89 238,64 zł
Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach, niepubliczne punkty przedszkolne
11 970 574,83 zł
Wydatki bieżące
4 432 381,14 zł
Wydatki majątkowe
66 846,96 zł
Szkoły specjalne
4 499 228,10 zł
Wydatki bieżące
3 807 097,67 zł
Specjalna organizacja nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych
3 807 097,67 zł
Wydatki bieżące
2 854 661,95 zł
Gimnazja i gimnazja specjalne
2 854 661,95 zł
Wydatki bieżące
2 553 227,51 zł
Wydatki majątkowe
452 075,17 zł
Centra kształcenia ustawicznego
3 005 302,68 zł
Wydatki bieżące
1 712 628,61 zł
Stołówki szkolne
1 712 628,61 zł
Wydatki bieżące
604 624,94 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
604 624,94 zł
Wydatki bieżące
289 115,77 zł
Dokształcanie nauczycieli
289 115,77 zł
Wydatki bieżące
186 864,79 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Bezpłatny dostęp do podręczników
186 864,79 zł
Wydatki bieżące
67 683,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
67 683,00 zł
Wydatki bieżące
1 301 376,07 zł
Wydatki majątkowe
340 057,98 zł
Pozostała działalność
1 641 434,05 zł
Wydatki bieżące
12 771 988,86 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
12 771 988,86 zł
Wydatki bieżące
4 447 059,23 zł
Wydatki majątkowe
399 418,00 zł
Utrzymanie zieleni w gminach i miastach
4 846 477,23 zł
Wydatki bieżące
3 765 229,95 zł
Wydatki majątkowe
574 442,06 zł
Oczyszczanie miast i wsi
4 339 672,01 zł
Wydatki bieżące
2 105 623,14 zł
Wydatki majątkowe
2 340 097,45 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 445 720,59 zł
Wydatki bieżące
1 264 002,30 zł
Wydatki majątkowe
5 569 128,49 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6 833 130,79 zł
Wydatki bieżące
919 768,64 zł
Wydatki majątkowe
24 927,60 zł
Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska
944 696,24 zł
Wydatki bieżące
666 219,23 zł
Wydatki majątkowe
3 630,08 zł
Schroniska dla zwierząt
669 849,31 zł
Wydatki bieżące
6 267 812,49 zł
Wydatki majątkowe
1 573 972,26 zł
Pozostała działalność
7 841 784,75 zł
Wydatki bieżące
7 234 941,19 zł
Wydatki majątkowe
14 501 505,20 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
21 736 446,39 zł
Wydatki bieżące
5 022 593,68 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 022 593,68 zł
Wydatki bieżące
2 781 822,65 zł
Wydatki majątkowe
8 781 284,04 zł
Drogi publiczne gminne
11 563 106,69 zł
Wydatki bieżące
214 866,22 zł
Wydatki majątkowe
7 084,80 zł
Infrastruktura teleomunikacyjna
221 951,02 zł
Wydatki bieżące
1 999,98 zł
Pozostała działalność
1 999,98 zł
Wydatki bieżące
6 588 796,69 zł
Wydatki majątkowe
60 811,20 zł
Domy pomocy społecznej
6 649 607,89 zł
Wydatki bieżące
6 822 946,20 zł
Ośrodki pomocy społecznej
6 822 946,20 zł
Wydatki majątkowe
8 800 000,00 zł
Szpitale ogólne
8 800 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 898 173,45 zł
Usługi opiekuńcze
2 898 173,45 zł
Wydatki bieżące
2 546 939,57 zł
Ośrodki wsparcia
2 546 939,57 zł
Wydatki bieżące
1 808 164,38 zł

Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 808 164,38 zł
Wydatki bieżące
1 618 358,18 zł
Programy polityki zdrowotnej
1 618 358,18 zł
Wydatki bieżące
1 506 394,82 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
1 506 394,82 zł
Wydatki bieżące
510 613,05 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
510 613,05 zł
Wydatki bieżące
45 429,83 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
45 429,83 zł
Wydatki bieżące
422 449,12 zł
Dodatki mieszkaniowe
422 449,12 zł
Wydatki bieżące
646 885,50 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
646 885,50 zł
Wydatki bieżące
598 187,87 zł
Ośrodki interwencji kryzysowej
598 187,87 zł
Wydatki bieżące
1 364 806,43 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1 364 806,43 zł
Wydatki bieżące
82 801,92 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Ratownictwo medyczne
102 801,92 zł
Wydatki bieżące
806 782,62 zł
Pozostała działalność
806 782,62 zł
Wydatki bieżące
17 909 367,06 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenie wychowawcze
17 909 367,06 zł
Wydatki bieżące
8 444 650,40 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
8 444 650,40 zł
Wydatki bieżące
1 952 174,77 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1 952 174,77 zł
Wydatki bieżące
1 872 344,62 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
1 872 344,62 zł
Wydatki bieżące
1 824 663,18 zł
Rodziny zastępcze
1 824 663,18 zł
Wydatki bieżące
1 240 567,79 zł
Wspieranie rodziny
1 240 567,79 zł
Wydatki bieżące
151 300,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
151 300,00 zł
Wydatki bieżące
6 300,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
6 300,00 zł
Wydatki bieżące
1 470,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 470,00 zł
Wydatki bieżące
255 316,38 zł
Pozostała działalność
255 316,38 zł
Wydatki bieżące
21 743 399,26 zł
Wydatki majątkowe
570 127,23 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
22 313 526,49 zł
Wydatki bieżące
2 369 787,84 zł
Urzędy wojewódzkie
2 369 787,84 zł
Wydatki bieżące
1 348 979,00 zł
Starostwa powiatowe
1 348 979,00 zł
Wydatki bieżące
478 735,17 zł
Rady gmin
478 735,17 zł
Wydatki bieżące
326 425,66 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
326 425,66 zł
Wydatki bieżące
8 152,25 zł
Kwalifikacja wojskowa
8 152,25 zł
Wydatki bieżące
116 461,55 zł
Pozostała działalność
116 461,55 zł
Wydatki bieżące
233 947,17 zł
Wydatki majątkowe
12 734 277,02 zł
Obiekty sportowe
12 968 224,19 zł
Wydatki bieżące
989 350,00 zł
Zadania w zakresie upowszechniania sportu
989 350,00 zł
Wydatki bieżące
7 664 574,76 zł
Wydatki majątkowe
1 639 115,44 zł
Pozostała działalność
9 303 690,20 zł
Wydatki bieżące
4 375 960,00 zł
Wydatki majątkowe
37 000,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
4 412 960,00 zł
Wydatki bieżące
4 056 200,00 zł
Wydatki majątkowe
44 943,92 zł
Biblioteki
4 101 143,92 zł
Wydatki bieżące
3 650 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
3 700 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 871 900,00 zł
Wydatki majątkowe
157 000,00 zł
Muzea
2 028 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 470 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
1 470 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 139 000,00 zł
Teatry
1 139 000,00 zł
Wydatki bieżące
955 434,12 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
955 434,12 zł
Wydatki bieżące
315 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
315 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 128 047,87 zł
Wydatki majątkowe
3 456 533,56 zł
Pozostała działalność
4 584 581,43 zł
Wydatki bieżące
3 224 305,03 zł
Wydatki majątkowe
1 996 029,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 220 334,03 zł
Wydatki bieżące
11 661 155,16 zł
Wydatki majątkowe
3 699 240,81 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
15 360 395,97 zł
Wydatki bieżące
8 261 988,00 zł
Obowiązkowa wpłata powiatów do budżetu państwa
8 261 988,00 zł
Wydatki bieżące
802 192,00 zł
Obowiązkowa wpłata gmin do budżetu państwa
802 192,00 zł
Wydatki bieżące
4 196 720,69 zł
Wydatki majątkowe
49 938,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 246 658,69 zł
Wydatki bieżące
2 487 319,51 zł
Straż gminna (miejska)
2 487 319,51 zł
Wydatki bieżące
104 958,50 zł
Wydatki majątkowe
41 426,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
146 384,50 zł
Wydatki bieżące
89 999,99 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
89 999,99 zł
Wydatki bieżące
59 938,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
109 938,00 zł
Wydatki bieżące
41 322,22 zł
Ochotnicza straż pożarna
41 322,22 zł
Wydatki bieżące
17 995,52 zł
Straż Graniczna
17 995,52 zł
Wydatki bieżące
7 437,98 zł
Obrona cywilna
7 437,98 zł
Wydatki bieżące
5 100,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
5 100,00 zł
Wydatki bieżące
241 689,60 zł
Wydatki majątkowe
10 947,00 zł
Pozostała działalność
252 636,60 zł
Wydatki bieżące
1 927 176,84 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
1 927 176,84 zł
Wydatki bieżące
1 438 596,93 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
1 438 596,93 zł
Wydatki bieżące
1 366 779,43 zł
Świetlice szkolne
1 366 779,43 zł
Wydatki bieżące
272 294,71 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
272 294,71 zł
Wydatki bieżące
147 407,25 zł
Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
147 407,25 zł
Wydatki bieżące
140 025,54 zł
Schroniska szkolne
140 025,54 zł
Wydatki bieżące
119 756,72 zł
Internaty i bursy
119 756,72 zł
Wydatki bieżące
68 860,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
68 860,00 zł
Wydatki bieżące
21 942,02 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
21 942,02 zł
Wydatki bieżące
9 999,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
9 999,00 zł
Wydatki majątkowe
147 699,35 zł
Pozostała działalność
147 699,35 zł
Wydatki bieżące
2 417 073,85 zł
Obsługa zadłużenia krajowego
2 417 073,85 zł
Wydatki bieżące
1 951 845,58 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń
1 951 845,58 zł
Wydatki bieżące
2 620 050,17 zł
Wydatki majątkowe
417 205,82 zł
Cmentarze
3 037 255,99 zł
Wydatki bieżące
603 733,95 zł
Nadzór budowlany
603 733,95 zł
Wydatki bieżące
260 909,91 zł
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
260 909,91 zł
Wydatki bieżące
138 633,15 zł
Wydatki majątkowe
22 755,00 zł
Biura planowania przestrzennego
161 388,15 zł
Wydatki bieżące
67 378,97 zł
Pozostała działalność
67 378,97 zł
Wydatki bieżące
3 183 645,48 zł
Wydatki majątkowe
33 318,00 zł
Turystyka
3 216 963,48 zł
Wydatki bieżące
2 054 825,29 zł
Wydatki majątkowe
211 122,95 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 265 948,24 zł
Wydatki bieżące
525 403,56 zł
Wydatki majątkowe
131 239,50 zł
Leśnictwo
656 643,06 zł
Wydatki bieżące
132 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wymiar sprawiedliwości
132 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 100,00 zł
Szkolnictwo wyższe
38 100,00 zł
Wydatki bieżące
29 042,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona narodowa
29 042,00 zł
Wydatki bieżące
226 474,42 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
226 474,42 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Sopot w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
70 911 001,73 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.27%
Infrastruktura
36.92%
Sprawy społeczne, kultura i sport
5.81%
Dla dzieci i młodzieży
Wydatki na inwestycje w dziale
40 612 087,73 zł
26 177 305,00 zł
4 121 609,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_hrLyoEy.jpg

Inwestycje drogowe

Budowa rond, budowa i modernizacja przejść i ulic;
Dokumentacja techniczna dotycząca dróg;
Rozbudowa systemu informacji miejskiej.

Całkowity koszt
16 549 077,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_lfqsIEh.jpg

Ścieżki rowerowe

Przebudowa ścieżki rowerowej Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego.

Całkowity koszt
6 616 712,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokale_komunalne_3afjD6s.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych;
Budowa budynków komunalnych Al. Niepodległości;
Modernizacja lokali komunalnych;
Pzebudowa budynku przy ul. A. Krajowej.

Całkowity koszt
5 695 271,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_QvpNK9K.jpg

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
Dokumentacja projektowa;
Kamienny potok powyżej osiedla Brodwino;
Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego;
Przerzut wód opadowych, przebudowa Potoku Grodowego;
Zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok.

Całkowity koszt
5 569 128,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skarpa_sIQmMzS.jpg

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 029 395,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_4UJzNPE.jpg

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia w mieście.

Całkowity koszt
2 340 097,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/punkt_widokowy_uS94oyC.jpg

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej;
Zakup samochodu służbowego;
Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
Rozbudowa cmentarza komunalnego;
Projekt instalacji niskoprądowej na potrzeby UM;
Remont Ratusza Miejskiego;
Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt;
Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu powietrza;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 812 407,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_plazy_fTZFXz4.jpg

Turystyka

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej;
Zakup wiaty na rowery.

Całkowity koszt
33 318,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/art_inkubator_9J7sl9D.jpg

Kultura

Zakup dzieł sztuki;
Serwis membrany (Opera Leśna);
Zakup sprzętu i modernizacja MBP;
Modernizacja Muzeum;
ART. Inkubator (ul. Goyki).

Całkowity koszt
3 745 478,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_ALF_Ca9PP6m.jpg

Obiekty sportowe

Rozliczenie budowy i zakup udziałów WHSW;
Modernizacja boiska i pływalni;
Modernizacja jednostki szkoleniowej "ALF";
Modernizacja na terenie Kąpieliska;
Zakup wyposażenia dla obiektów MOSiR;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
13 365 387,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szpitale_43b9h2W.jpg

Szpitale i pomoc społeczna

Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR;
Zakup defibrylatora dla MSPR;
Remont kapitalny tarasu w DPS.

Całkowity koszt
8 880 811,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zakup_dla_policji_V7IQxXP.jpg

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu służbowego dla Policji powiatowej;
Modernizacja systemu łączności PSP;
Zakup sprzętu specjalistycznego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.
Całkowity koszt
152 311,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_YO7nvaZ.jpg

Boiska i place zabaw

Modernizacja boisk;
Wyposażenie placów zabaw;
Place zabaw ZDiZ.

Całkowity koszt
1 113 156,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_przedszkola_0ob8DFa.jpg

Placówki oświatowe

Termomodernizacja placówek oświatowych;
Adaptacja pomieszczeń dla żłobka "Puchatek";
Modernizacja ZSH, CKU;
Pracownia językowa i mikroskopowa;
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 z przeznaczeniem na utworzenie "Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego";
Zabezpieczenie ppoż;
Sala rehabilitacyjna przy ZSS 5;
Zakup systemu monitorowania;
Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
3 008 453,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_hrLyoEy.jpg

Całkowity koszt

16 549 077,00 zł

Inwestycje drogowe

Budowa rond, budowa i modernizacja przejść i ulic;
Dokumentacja techniczna dotycząca dróg;
Rozbudowa systemu informacji miejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_lfqsIEh.jpg

Całkowity koszt

6 616 712,00 zł

Ścieżki rowerowe

Przebudowa ścieżki rowerowej Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokale_komunalne_3afjD6s.jpg

Całkowity koszt

5 695 271,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych;
Budowa budynków komunalnych Al. Niepodległości;
Modernizacja lokali komunalnych;
Pzebudowa budynku przy ul. A. Krajowej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_QvpNK9K.jpg

Całkowity koszt

5 569 128,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
Dokumentacja projektowa;
Kamienny potok powyżej osiedla Brodwino;
Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego;
Przerzut wód opadowych, przebudowa Potoku Grodowego;
Zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skarpa_sIQmMzS.jpg

Całkowity koszt

1 029 395,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu;
Zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_4UJzNPE.jpg

Całkowity koszt

2 340 097,00 zł

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia w mieście.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/punkt_widokowy_uS94oyC.jpg

Całkowity koszt

2 812 407,73 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej;
Zakup samochodu służbowego;
Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
Rozbudowa cmentarza komunalnego;
Projekt instalacji niskoprądowej na potrzeby UM;
Remont Ratusza Miejskiego;
Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt;
Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu powietrza;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_plazy_fTZFXz4.jpg

Całkowity koszt

33 318,00 zł

Turystyka

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej;
Zakup wiaty na rowery.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/art_inkubator_9J7sl9D.jpg

Całkowity koszt

3 745 478,00 zł

Kultura

Zakup dzieł sztuki;
Serwis membrany (Opera Leśna);
Zakup sprzętu i modernizacja MBP;
Modernizacja Muzeum;
ART. Inkubator (ul. Goyki).

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_ALF_Ca9PP6m.jpg

Całkowity koszt

13 365 387,00 zł

Obiekty sportowe

Rozliczenie budowy i zakup udziałów WHSW;
Modernizacja boiska i pływalni;
Modernizacja jednostki szkoleniowej "ALF";
Modernizacja na terenie Kąpieliska;
Zakup wyposażenia dla obiektów MOSiR;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szpitale_43b9h2W.jpg

Całkowity koszt

8 880 811,00 zł

Szpitale i pomoc społeczna

Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR;
Zakup defibrylatora dla MSPR;
Remont kapitalny tarasu w DPS.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zakup_dla_policji_V7IQxXP.jpg

Całkowity koszt

152 311,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu służbowego dla Policji powiatowej;
Modernizacja systemu łączności PSP;
Zakup sprzętu specjalistycznego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Dla dzieci i młodzieży

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_YO7nvaZ.jpg

Całkowity koszt

1 113 156,00 zł

Boiska i place zabaw

Modernizacja boisk;
Wyposażenie placów zabaw;
Place zabaw ZDiZ.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_przedszkola_0ob8DFa.jpg

Całkowity koszt

3 008 453,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja placówek oświatowych;
Adaptacja pomieszczeń dla żłobka "Puchatek";
Modernizacja ZSH, CKU;
Pracownia językowa i mikroskopowa;
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 z przeznaczeniem na utworzenie "Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego";
Zabezpieczenie ppoż;
Sala rehabilitacyjna przy ZSS 5;
Zakup systemu monitorowania;
Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
105 569 847,00 zł
Prognoza
100%
117 130 668,84 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
+ 1
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
place zabaw
+ 1
Nowe żłobki
+ 1
placówka
+ 1 km
Tereny rekreacyjne
+ 1 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 5
Większe bezpieczeństwo
+ 5
patroli mieszanych
+ 1 rok
Więcej zieleni
+ 1 rok
utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.