Sopot

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
33 500
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
380 025 764,16 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
27.78%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
105 569 847 zł
27.78%
CIT
10 987 228,26 zł
2.89%
Podatki od nieruchomości
20 834 168,17 zł
5.48%
Inne podatki i opłaty lokalne
51 608 620,80 zł
13.58%
Dotacje
57 933 861,86 zł
15.24%
Subwencje
40 310 958 zł
10.61%
Pozostałe dochody
92 781 080,07 zł
24.41%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
355 443 783,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
70 911 001,55 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
70 911 001,55 zł
Wydatki bieżące
80%
284 532 781,55 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
49.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
72 692 320,31 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
42 693 319,78 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
38 546 097,76 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
37 148 540,83 zł
Rodzina
całkowity koszt
33 658 154,20 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
26 962 067,96 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
23 261 264,39 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
22 707 019,47 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 580 730,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
9 064 180,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 404 793,01 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
5 660 537,79 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 368 919,43 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 130 666,97 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
6 565 171,20 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe z 2019 roku Miasta Sopot.

04

Zadania inwestycyjne

Sopot w 2019 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
70 911 001,73 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.27%
Infrastruktura
36.92%
Sprawy społeczne, kultura i sport
5.81%
Dla dzieci i młodzieży
Wydatki na inwestycje w dziale
40 612 087,73 zł
26 177 305,00 zł
4 121 609,00 zł
Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe

Budowa rond, budowa i modernizacja przejść i ulic;
Dokumentacja techniczna dotycząca dróg;
Rozbudowa systemu informacji miejskiej.

Całkowity koszt
16 549 077,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Przebudowa ścieżki rowerowej Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego.

Całkowity koszt
6 616 712,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych;
Budowa budynków komunalnych Al. Niepodległości;
Modernizacja lokali komunalnych;
Pzebudowa budynku przy ul. A. Krajowej.

Całkowity koszt
5 695 271,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
Dokumentacja projektowa;
Kamienny potok powyżej osiedla Brodwino;
Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego;
Przerzut wód opadowych, przebudowa Potoku Grodowego;
Zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok.

Całkowity koszt
5 569 128,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 029 395,00 zł
Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia w mieście.

Całkowity koszt
2 340 097,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej;
Zakup samochodu służbowego;
Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
Rozbudowa cmentarza komunalnego;
Projekt instalacji niskoprądowej na potrzeby UM;
Remont Ratusza Miejskiego;
Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt;
Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu powietrza;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 812 407,73 zł
Turystyka

Turystyka

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej;
Zakup wiaty na rowery.

Całkowity koszt
33 318,00 zł
Kultura

Kultura

Zakup dzieł sztuki;
Serwis membrany (Opera Leśna);
Zakup sprzętu i modernizacja MBP;
Modernizacja Muzeum;
ART. Inkubator (ul. Goyki).

Całkowity koszt
3 745 478,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Rozliczenie budowy i zakup udziałów WHSW;
Modernizacja boiska i pływalni;
Modernizacja jednostki szkoleniowej "ALF";
Modernizacja na terenie Kąpieliska;
Zakup wyposażenia dla obiektów MOSiR;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
13 365 387,00 zł
Szpitale i pomoc społeczna

Szpitale i pomoc społeczna

Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR;
Zakup defibrylatora dla MSPR;
Remont kapitalny tarasu w DPS.

Całkowity koszt
8 880 811,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu służbowego dla Policji powiatowej;
Modernizacja systemu łączności PSP;
Zakup sprzętu specjalistycznego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.
Całkowity koszt
152 311,00 zł
Boiska i place zabaw

Boiska i place zabaw

Modernizacja boisk;
Wyposażenie placów zabaw;
Place zabaw ZDiZ.

Całkowity koszt
1 113 156,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja placówek oświatowych;
Adaptacja pomieszczeń dla żłobka "Puchatek";
Modernizacja ZSH, CKU;
Pracownia językowa i mikroskopowa;
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 z przeznaczeniem na utworzenie "Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego";
Zabezpieczenie ppoż;
Sala rehabilitacyjna przy ZSS 5;
Zakup systemu monitorowania;
Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
3 008 453,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Inwestycje drogowe

Całkowity koszt

16 549 077,00 zł

Inwestycje drogowe

Budowa rond, budowa i modernizacja przejść i ulic;
Dokumentacja techniczna dotycząca dróg;
Rozbudowa systemu informacji miejskiej.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

6 616 712,00 zł

Ścieżki rowerowe

Przebudowa ścieżki rowerowej Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

5 695 271,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych;
Budowa budynków komunalnych Al. Niepodległości;
Modernizacja lokali komunalnych;
Pzebudowa budynku przy ul. A. Krajowej.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

5 569 128,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
Dokumentacja projektowa;
Kamienny potok powyżej osiedla Brodwino;
Odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego;
Przerzut wód opadowych, przebudowa Potoku Grodowego;
Zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Całkowity koszt

1 029 395,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu;
Zakupy inwestycyjne.

Modernizacja oświetlenia

Całkowity koszt

2 340 097,00 zł

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia w mieście.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

2 812 407,73 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa monitoringu i infrastruktury telekomunikacyjnej;
Zakup samochodu służbowego;
Zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
Rozbudowa cmentarza komunalnego;
Projekt instalacji niskoprądowej na potrzeby UM;
Remont Ratusza Miejskiego;
Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt;
Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu powietrza;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

33 318,00 zł

Turystyka

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej;
Zakup wiaty na rowery.

Kultura

Całkowity koszt

3 745 478,00 zł

Kultura

Zakup dzieł sztuki;
Serwis membrany (Opera Leśna);
Zakup sprzętu i modernizacja MBP;
Modernizacja Muzeum;
ART. Inkubator (ul. Goyki).

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

13 365 387,00 zł

Obiekty sportowe

Rozliczenie budowy i zakup udziałów WHSW;
Modernizacja boiska i pływalni;
Modernizacja jednostki szkoleniowej "ALF";
Modernizacja na terenie Kąpieliska;
Zakup wyposażenia dla obiektów MOSiR;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Szpitale i pomoc społeczna

Całkowity koszt

8 880 811,00 zł

Szpitale i pomoc społeczna

Centrum Opieki Geriatrycznej przy WZR;
Zakup defibrylatora dla MSPR;
Remont kapitalny tarasu w DPS.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

152 311,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu służbowego dla Policji powiatowej;
Modernizacja systemu łączności PSP;
Zakup sprzętu specjalistycznego;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.
Dla dzieci i młodzieży
Boiska i place zabaw

Całkowity koszt

1 113 156,00 zł

Boiska i place zabaw

Modernizacja boisk;
Wyposażenie placów zabaw;
Place zabaw ZDiZ.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 008 453,00 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja placówek oświatowych;
Adaptacja pomieszczeń dla żłobka "Puchatek";
Modernizacja ZSH, CKU;
Pracownia językowa i mikroskopowa;
Rozbudowa, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku ZS nr 1 z przeznaczeniem na utworzenie "Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego";
Zabezpieczenie ppoż;
Sala rehabilitacyjna przy ZSS 5;
Zakup systemu monitorowania;
Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
105 569 847,00 zł
Prognoza
100%
117 130 668,84 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
place zabaw
Nowe żłobki
+ 1
placówka
Tereny rekreacyjne
+ 1 km
nowych ścieżek rowerowych
Większe bezpieczeństwo
+ 5
patroli mieszanych
Więcej zieleni
+ 1 rok
utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.