Sopot

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Sopocie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 500
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
356 158 700,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.36%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
104 580 706 zł
29.36%
CIT
CIT
6 500 000 zł
1.82%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
21 000 000 zł
5.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
32 044 535 zł
9.0%
Dotacje
Dotacje
65 137 656 zł
18.29%
Subwencje
Subwencje
38 941 923 zł
10.93%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
87 953 880 zł
24.7%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
388 056 700,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
109 774 418,00 zł
stanowią 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
109 774 418,00 zł
Wydatki bieżące
72%
278 282 282,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
49.59%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_7xUsYs0.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 527 490,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_tWDHEAe.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
41 071 758,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_amHcDhU.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
34 095 050,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_w4uqR22.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
28 036 398,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_7FVEDpe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 008 840,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
13 187 380,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_fXfxJJ9.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 019 262,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
32 619 662,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_bvjYoXF.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 033 355,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_cFhgavb.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
45 536 911,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_2wqxnyW.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
28 744 080,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_yf5xZCi.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 480 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_u5ICSfb.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
23 462 977,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_gMPsBaT.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 859 553,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
9 373 984,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_7xUsYs0.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
84 527 490,00 zł
Wydatki bieżące
67 773 629,00 zł
Wydatki majątkowe
6 688 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_tWDHEAe.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
41 071 758,00 zł
Wydatki bieżące
12 666 758,00 zł
Wydatki majątkowe
28 405 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_amHcDhU.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
34 095 050,00 zł
Wydatki bieżące
18 750 050,00 zł
Wydatki majątkowe
15 345 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_w4uqR22.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
28 036 398,00 zł
Wydatki bieżące
27 216 398,00 zł
Wydatki majątkowe
820 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_7FVEDpe.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
7 008 840,00 zł
Wydatki bieżące
6 808 840,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
13 187 380,00 zł
Wydatki bieżące
13 187 380,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_fXfxJJ9.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
6 019 262,00 zł
Wydatki bieżące
4 955 303,00 zł
Wydatki majątkowe
244 000,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FKuUozl.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
32 619 662,00 zł
Wydatki bieżące
28 244 662,00 zł
Wydatki majątkowe
4 375 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_bvjYoXF.svg
Rodzina
całkowity koszt
24 033 355,00 zł
Wydatki bieżące
23 427 049,00 zł
Wydatki majątkowe
426 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_cFhgavb.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
45 536 911,00 zł
Wydatki bieżące
30 987 690,00 zł
Wydatki majątkowe
14 549 221,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_2wqxnyW.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
28 744 080,00 zł
Wydatki bieżące
18 564 560,00 zł
Wydatki majątkowe
10 179 520,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_yf5xZCi.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 480 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 480 000,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_u5ICSfb.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
23 462 977,00 zł
Wydatki bieżące
8 750 700,00 zł
Wydatki majątkowe
14 712 277,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_gMPsBaT.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
4 859 553,00 zł
Wydatki bieżące
4 369 553,00 zł
Wydatki majątkowe
490 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_YJYqhXe.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
9 373 984,00 zł
Wydatki bieżące
2 937 570,00 zł
Wydatki majątkowe
3 350 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 745 835,00 zł
Wydatki majątkowe
952 000,00 zł
Szkoły podstawowe
20 697 835,00 zł
Wydatki bieżące
19 229 357,00 zł
Wydatki majątkowe
4 501 100,00 zł
Licea ogólnokształcące, Technika, Szkoły policealne, artystyczne
23 730 457,00 zł
Wydatki bieżące
11 335 504,00 zł
Wydatki majątkowe
316 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
11 651 504,00 zł
Wydatki bieżące
4 721 951,00 zł
Wydatki majątkowe
253 700,00 zł
Szkoły specjalne
4 975 651,00 zł
Wydatki bieżące
2 820 817,00 zł
Wydatki majątkowe
608 200,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
3 429 017,00 zł
Wydatki bieżące
3 965 747,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 965 747,00 zł
Wydatki bieżące
3 095 506,00 zł
Wydatki majątkowe
57 500,00 zł
Gimnazja
3 153 006,00 zł
Wydatki bieżące
1 703 272,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 703 272,00 zł
Kwalifikacyjne kursy zawodowe, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Dowożenie uczniów do szkół, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
11 221 001,00 zł
Wydatki bieżące
4 773 700,00 zł
Wydatki majątkowe
15 060 000,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
19 833 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 607 000,00 zł
Wydatki majątkowe
13 245 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
15 852 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 113 558,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
5 113 558,00 zł
Wydatki bieżące
170 500,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Infrastruktura teleomunikacyjna
270 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Pozostała działalność
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 596 050,00 zł
Wydatki majątkowe
11 845 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
18 441 050,00 zł
Wydatki bieżące
12 154 000,00 zł
Wydatki majątkowe
3 500 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
15 654 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 505 781,00 zł
Wydatki majątkowe
820 000,00 zł
Urzędy gmin
23 325 781,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 316 838,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
2 316 838,00 zł
Wydatki bieżące
1 348 979,00 zł
Starostwa powiatowe
1 348 979,00 zł
Wydatki bieżące
490 000,00 zł
Rady gmin
490 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 800,00 zł
Kwalifikacja wojskowa
19 800,00 zł
Wydatki bieżące
135 000,00 zł
Pozostała działalność
135 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 575 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3 575 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 777 340,00 zł
Straż gminna (miejska)
2 777 340,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
90 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne, Straż Graniczna, Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
276 500,00 zł
Wydatki bieżące
8 261 988,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
8 261 988,00 zł
Wydatki bieżące
4 123 200,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
4 123 200,00 zł
Wydatki bieżące
802 192,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
802 192,00 zł
Wydatki bieżące
1 905 512,00 zł
Wydatki majątkowe
244 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
2 149 512,00 zł
Wydatki bieżące
1 398 976,00 zł
Świetlice szkolne
1 398 976,00 zł
Wydatki bieżące
1 431 805,00 zł
Wydatki majątkowe
20 900,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 452 705,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
219 010,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
219 010,00 zł
Wydatki bieżące
130 230,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
130 230,00 zł
Internaty i bursy szkolne, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostałe wydatki
268 829,00 zł
Wydatki bieżące
6 621 236,00 zł
Wydatki majątkowe
75 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
6 696 236,00 zł
Wydatki bieżące
6 685 850,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
6 685 850,00 zł
Wydatki majątkowe
4 300 000,00 zł
Szpitale ogólne
4 300 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 843 580,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 843 580,00 zł
Wydatki bieżące
2 582 241,00 zł
Ośrodki wsparcia
2 582 241,00 zł
Wydatki bieżące
1 818 100,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 818 100,00 zł
Wydatki bieżące
1 750 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
1 750 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 234 900,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 234 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 104 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej
Zasiłki stałe
1 104 000,00 zł
Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Jednostki specjalistycznego poranictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Dodatki mieszkaniowe, Pomoc w zakresie dożywiania, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Ratownictwo medyczne, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
3 604 755,00 zł
Wydatki bieżące
9 200 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenie wychowawcze
9 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 235 050,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7 235 050,00 zł
Wydatki bieżące
2 278 607,00 zł
Wydatki majątkowe
84 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2 362 607,00 zł
Wydatki bieżące
1 905 042,00 zł
Wydatki majątkowe
342 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 247 042,00 zł
Wydatki bieżące
1 782 570,00 zł
Rodziny zastępcze
1 782 570,00 zł
Wydatki bieżące
1 025 780,00 zł
Wspieranie rodziny
1 025 780,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
180 306,00 zł
Wydatki bieżące
11 200 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
11 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 523 400,00 zł
Wydatki majątkowe
9 029 221,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 552 621,00 zł
Wydatki bieżące
4 218 990,00 zł
Wydatki majątkowe
2 620 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6 838 990,00 zł
Wydatki bieżące
4 201 000,00 zł
Wydatki majątkowe
272 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
4 473 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 351 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 780 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 131 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków, Schroniska dla zwierząt, Zakłady gospodarki komunalnej, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
8 341 300,00 zł
Wydatki bieżące
4 040 200,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Biblioteki
4 085 200,00 zł
Wydatki bieżące
3 695 960,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
3 695 960,00 zł
Wydatki bieżące
3 550 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
3 600 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 823 900,00 zł
Wydatki majątkowe
205 000,00 zł
Muzea
2 028 900,00 zł
Wydatki bieżące
1 470 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
1 470 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 140 500,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 140 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 140 000,00 zł
Teatry
1 140 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
11 583 520,00 zł
Wydatki bieżące
3 060 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
3 060 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 420 000,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
2 420 000,00 zł
Wydatki bieżące
640 000,00 zł
Wydatki majątkowe
12 234 277,00 zł
Obiekty sportowe
12 874 277,00 zł
Wydatki bieżące
1 000 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 000 000,00 zł
Wydatki bieżące
7 110 700,00 zł
Wydatki majątkowe
2 478 000,00 zł
Pozostała działalność
9 588 700,00 zł
Wydatki bieżące
2 922 400,00 zł
Wydatki majątkowe
480 000,00 zł
Cmentarze
3 402 400,00 zł
Wydatki bieżące
519 433,00 zł
Biura planowania przestrzennego
519 433,00 zł
Wydatki bieżące
314 000,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
324 000,00 zł
Wydatki bieżące
568 720,00 zł
Nadzór budowlany
568 720,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Pozostała działalność
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 937 570,00 zł
Wydatki majątkowe
3 350 000,00 zł
Turystyka
6 287 570,00 zł
Wydatki bieżące
2 107 004,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 107 004,00 zł
Wydatki bieżące
587 320,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Leśnictwo
787 320,00 zł
Wydatki bieżące
132 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wymiar sprawiedliwości
132 000,00 zł
Wydatki bieżące
52 800,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Szkolnictwo wyższe
52 800,00 zł
Wydatki bieżące
50,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
50,00 zł
Wydatki bieżące
7 240,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
7 240,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Sopot w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
109 774 418,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.45%
Infrastruktura
29.8%
Sprawy społeczne, kultura i sport
16.74%
Dla dzieci i młodzieży
Wydatki na inwestycje w dziale
58 699 221,00 zł
32 702 697,00 zł
18 372 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_hrLyoEy.jpg

Budowa rond, budowa i modernizacja przejść i ulic, rozbudowa strefy płatnego parkowania oraz systemu informacji miejskiej.

Całkowity koszt
19 805 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_lfqsIEh.jpg

Ścieżka rowerowa Al. Mamuszki - łączne nakłady na inwestycje (2016-2020): 12 499 375,00 zł.

Całkowity koszt
8 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokale_komunalne_3afjD6s.jpg

Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych - łączne nakłady na inwestycje (2012-2019): 40 033 920,00 zł.

Całkowity koszt
14 045 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_QvpNK9K.jpg

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych, otwarcie Stawu Łokietka, przebudowa Potoku Grodowego, zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok.

Całkowity koszt
9 029 221,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skarpa_sIQmMzS.jpg

Renowacja terenów zieleni miejskiej;
Skarpy ul. Sobieskiego, wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu;
Zakup ławek do parków i koszy ulicznych.

Całkowity koszt
2 620 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_4UJzNPE.jpg

Modernizacja oświetlenia w mieście- łączne nakłady na inwestycje (2017-2022): 10 712 000,00 zł.

Całkowity koszt
1 780 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/punkt_widokowy_uS94oyC.jpg

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Modernizacja punktów widokowych;
Usunięcie linii napowietrznej (Al.Niepodległości i ul. Smolna);
Zakupy dla zakładów oczyszczania miasta;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
2 920 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_plazy_fTZFXz4.jpg

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej - łączne nakłady na inwestycje (2016-2020): 3 666 180,00 zł.

Całkowity koszt
3 350 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/art_inkubator_9J7sl9D.jpg

ART.Inkubator (ul. Goyki);łączne nakłady na inwestycje (2016-2019): 20 391 200,00 zł i inne wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
10 179 520,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_ALF_Ca9PP6m.jpg

Rozliczenie budowy i zakup udziałów WHSW;
Modernizacja jednostki szkoleniowej "ALF";
Zagospodarowanie plaży "Rzuć kotwicę za granicę";
Zakup wyposażenia do obiektów MOSiR.

Całkowity koszt
13 467 277,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szpitale_43b9h2W.jpg

Centrum Opieki Geriatycznej przy WZR;
Remont domów opieki;
Doposażeni poradni psychologicznych.

Całkowity koszt
4 395 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zakup_dla_policji_V7IQxXP.jpg

Remont Ratusza Miejskiego oraz zakup sprzętu i oprogramowania;
Zakupy inwestycyjne dla policji i straży pożarnej;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
1 310 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_YO7nvaZ.jpg

Modernizacja boisk;
Budowa lub doposażenie placów zabaw;

Całkowity koszt
1 713 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_przedszkola_0ob8DFa.jpg

Żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych - łączne nakłady na inwestycje (2016-2032): 40 204 900,00 zł.

Całkowity koszt
10 895 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/z%C5%82obek_puchatek_AJRW4ia.jpg

Modernizacja i doposażenie placówek oswiatowych;
Adaptacja pomieszczeń dla "Żłobka Puchatek".

Całkowity koszt
5 764 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_hrLyoEy.jpg

Całkowity koszt

19 805 000,00 zł

Budowa rond, budowa i modernizacja przejść i ulic, rozbudowa strefy płatnego parkowania oraz systemu informacji miejskiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/drogi_rowerowe_lfqsIEh.jpg

Całkowity koszt

8 500 000,00 zł

Ścieżka rowerowa Al. Mamuszki - łączne nakłady na inwestycje (2016-2020): 12 499 375,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lokale_komunalne_3afjD6s.jpg

Całkowity koszt

14 045 000,00 zł

Prace modernizacyjno-inwestycyjne w budynkach i lokalach komunalnych - łączne nakłady na inwestycje (2012-2019): 40 033 920,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_QvpNK9K.jpg

Całkowity koszt

9 029 221,00 zł

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie ciągów pieszo-jezdnych, otwarcie Stawu Łokietka, przebudowa Potoku Grodowego, zabezpieczenie tunelu SKM Kamienny Potok.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/skarpa_sIQmMzS.jpg

Całkowity koszt

2 620 000,00 zł

Renowacja terenów zieleni miejskiej;
Skarpy ul. Sobieskiego, wyposażenie Placu Przyjaciół Sopotu;
Zakup ławek do parków i koszy ulicznych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_4UJzNPE.jpg

Całkowity koszt

1 780 000,00 zł

Modernizacja oświetlenia w mieście- łączne nakłady na inwestycje (2017-2022): 10 712 000,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/punkt_widokowy_uS94oyC.jpg

Całkowity koszt

2 920 000,00 zł

Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Modernizacja punktów widokowych;
Usunięcie linii napowietrznej (Al.Niepodległości i ul. Smolna);
Zakupy dla zakładów oczyszczania miasta;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zagospodarowanie_plazy_fTZFXz4.jpg

Całkowity koszt

3 350 000,00 zł

Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej - łączne nakłady na inwestycje (2016-2020): 3 666 180,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/art_inkubator_9J7sl9D.jpg

Całkowity koszt

10 179 520,00 zł

ART.Inkubator (ul. Goyki);łączne nakłady na inwestycje (2016-2019): 20 391 200,00 zł i inne wydatki inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_ALF_Ca9PP6m.jpg

Całkowity koszt

13 467 277,00 zł

Rozliczenie budowy i zakup udziałów WHSW;
Modernizacja jednostki szkoleniowej "ALF";
Zagospodarowanie plaży "Rzuć kotwicę za granicę";
Zakup wyposażenia do obiektów MOSiR.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szpitale_43b9h2W.jpg

Całkowity koszt

4 395 900,00 zł

Centrum Opieki Geriatycznej przy WZR;
Remont domów opieki;
Doposażeni poradni psychologicznych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/zakup_dla_policji_V7IQxXP.jpg

Całkowity koszt

1 310 000,00 zł

Remont Ratusza Miejskiego oraz zakup sprzętu i oprogramowania;
Zakupy inwestycyjne dla policji i straży pożarnej;
Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Dla dzieci i młodzieży

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_YO7nvaZ.jpg

Całkowity koszt

1 713 000,00 zł

Modernizacja boisk;
Budowa lub doposażenie placów zabaw;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_przedszkola_0ob8DFa.jpg

Całkowity koszt

10 895 500,00 zł

Żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek oświatowych - łączne nakłady na inwestycje (2016-2032): 40 204 900,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/z%C5%82obek_puchatek_AJRW4ia.jpg

Całkowity koszt

5 764 000,00 zł

Modernizacja i doposażenie placówek oswiatowych;
Adaptacja pomieszczeń dla "Żłobka Puchatek".

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Sopocie rozlicza tylko 95% mieszkańców.

Teraz
95%
104 580 706,00 zł
Prognoza
100%
109 809 741,30 zł
Zobacz, jak brakujące +5%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 1
Rozrywka dla najmłodszych
+ 1
place zabaw
+ 1
Nowe żłobki
+ 1
placówka
+ 1 km
Tereny rekreacyjne
+ 1 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 5
Większe bezpieczeństwo
+ 5
patroli mieszanych
+ 1 rok
Więcej zieleni
+ 1 rok
utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Sopocie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Sopot (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.