Żyrardów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
36 890
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
258 344 950,52 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
48 779 214 zł
18.88%
CIT
3 200 000 zł
1.24%
Podatki od nieruchomości
19 100 000 zł
7.39%
Inne podatki i opłaty lokalne
19 590 084,18 zł
7.58%
Dotacje
102 978 988,62 zł
39.86%
Subwencje
37 466 470 zł
14.5%
Pozostałe dochody
27 230 193,72 zł
10.54%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
284 234 500,35 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
75 198 058,06 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
75 198 058,06 zł
Wydatki bieżące
74%
209 036 442,29 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
63 774 144,12 zł
Rodzina
całkowity koszt
59 249 000,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
43 315 004,32 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
34 058 475,44 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 237 410,10 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
17 552 535,63 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
11 478 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
10 674 869,28 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 107 361,32 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 992 471,84 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 768 887,41 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 109 997,92 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 320 926,76 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 080 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
906 415,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
514 721,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
94 280,21 zł
04

Zadania inwestycyjne

Żyrardów w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
58 000 405,96 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
18.37%
Infrastruktura
32.53%
Sprawy społeczne
29.52%
Gospodarka komunalna
19.58%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 652 622,45 zł
18 870 374,56 zł
17 123 028,31 zł
11 354 380,64 zł
Budowa i przebudowa ulic

Budowa i przebudowa ulic

Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego;
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóski;
Przebudowa ul. Chłodnej, ul. Krasińskiego, ul. Parkingowej, ul. Poprzecznej, ul. Roszarniczej, ul. S. Okrzei, ul. Witosa, ul. Ks. O. Wittenberga, ul. Szarych Szeregów.

Całkowity koszt
6 800 000,00 zł
Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej i ul. Wrzosowej;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13;
Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa.

Całkowity koszt
500 000,00 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1;
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".

Całkowity koszt
3 202 622,45 zł
Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta.

Całkowity koszt
700 000,00 zł
Domy pełne historii

Domy pełne historii

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie.

Całkowity koszt
7 341 824,70 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie;
Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5.

Całkowity koszt
680 000,00 zł
Dostosowanie obiektów na cele mieszkańców

Dostosowanie obiektów na cele mieszkańców

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie.

Całkowity koszt
8 554 639,05 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów;
Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej.

Całkowity koszt
81 220,00 zł
E-usługi

E-usługi

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
E-usługi dla Miasta Żyrardowa.

Całkowity koszt
529 479,12 zł
Targowisko

Targowisko

Przebudowa Targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie.

Całkowity koszt
983 211,69 zł
Więcej zieleni

Więcej zieleni

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie.

Całkowity koszt
4 213 298,54 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.

Całkowity koszt
12 832 729,77 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 i ul. Pięknej 10A w Żyrardowie;
Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie.

Całkowity koszt
77 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa pumtrucka;
Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie.

Całkowity koszt
3 590 861,32 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski.

Całkowity koszt
1 981 513,40 zł
Kultura

Kultura

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna;
Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Całkowity koszt
5 586 005,92 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej;
Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność";
Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej.

Całkowity koszt
196 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Budowa i przebudowa ulic

Całkowity koszt

6 800 000,00 zł

Budowa i przebudowa ulic

Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego;
Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóski;
Przebudowa ul. Chłodnej, ul. Krasińskiego, ul. Parkingowej, ul. Poprzecznej, ul. Roszarniczej, ul. S. Okrzei, ul. Witosa, ul. Ks. O. Wittenberga, ul. Szarych Szeregów.

Dokumentacja projektowa

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja;
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej i ul. Wrzosowej;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13;
Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa.

Parkingi

Całkowity koszt

3 202 622,45 zł

Parkingi

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1;
Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".

Sprawy społeczne
Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

700 000,00 zł

Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta.

Domy pełne historii

Całkowity koszt

7 341 824,70 zł

Domy pełne historii

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

680 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie;
Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5.

Dostosowanie obiektów na cele mieszkańców

Całkowity koszt

8 554 639,05 zł

Dostosowanie obiektów na cele mieszkańców

Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

81 220,00 zł

Bezpieczeństwo

Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów;
Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej.

E-usługi

Całkowity koszt

529 479,12 zł

E-usługi

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;
E-usługi dla Miasta Żyrardowa.

Targowisko

Całkowity koszt

983 211,69 zł

Targowisko

Przebudowa Targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie.

Gospodarka komunalna
Więcej zieleni

Całkowity koszt

4 213 298,54 zł

Więcej zieleni

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

12 832 729,77 zł

Ochrona środowiska

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa.

Oświetlenie

Całkowity koszt

77 000,00 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 i ul. Pięknej 10A w Żyrardowie;
Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Zacisznej w Żyrardowie.

Oświata, kultura i sport
Sport

Całkowity koszt

3 590 861,32 zł

Sport

Budowa pumtrucka;
Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie.

Przedszkola

Całkowity koszt

1 981 513,40 zł

Przedszkola

Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski.

Kultura

Całkowity koszt

5 586 005,92 zł

Kultura

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna;
Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

196 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej;
Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność";
Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/Wypoczynkowej.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.