Żyrardów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Żyrardowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
37 300
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
260 841 832,13 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.24%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
47 580 628 zł
18.24%
CIT
CIT
3 100 000 zł
1.19%
Podatki od nieruchomości
19 000 000 zł
7.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
17 827 077 zł
6.83%
Dotacje
Dotacje
106 284 049,41 zł
40.75%
Subwencje
Subwencje
36 128 300 zł
13.85%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
30 921 777,72 zł
11.85%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
284 598 946,49 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
87 577 410,90 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
87 577 410,90 zł
Wydatki bieżące
69%
196 811 415,59 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
61 435 940,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
55 097 784,45 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
54 871 160,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
38 973 161,53 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 530 110,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 108 578,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
11 276 399,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 333 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 510 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 081 004,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 467 393,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 913 054,18 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_pAWXpQ3.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
61 435 940,41 zł
Wydatki bieżące
54 380 766,36 zł
Wydatki majątkowe
7 055 174,05 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_HxbUJUP.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
55 097 784,45 zł
Wydatki bieżące
6 779 500,00 zł
Wydatki majątkowe
48 318 284,45 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_tQR1Wb8.svg
Rodzina
całkowity koszt
54 871 160,00 zł
Wydatki bieżące
54 871 160,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_oGkdGBl.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
38 973 161,53 zł
Wydatki bieżące
14 917 050,00 zł
Wydatki majątkowe
24 056 111,53 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rO0fKMD.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 530 110,73 zł
Wydatki bieżące
18 327 695,14 zł
Wydatki majątkowe
6 122 415,59 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_CbZ5zwF.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
16 108 578,60 zł
Wydatki bieżące
16 108 578,60 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_FW0nDtN.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
11 276 399,27 zł
Wydatki bieżące
11 191 979,31 zł
Wydatki majątkowe
84 419,96 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Au69gjl.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
6 333 400,00 zł
Wydatki bieżące
6 160 400,00 zł
Wydatki majątkowe
173 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_JKNtsRH.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 510 500,00 zł
Wydatki bieżące
4 295 500,00 zł
Wydatki majątkowe
1 215 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_sWfqTEC.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 081 004,00 zł
Wydatki bieżące
2 898 004,00 zł
Wydatki majątkowe
53 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_XFdnlVp.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
2 467 393,32 zł
Wydatki bieżące
1 967 388,00 zł
Wydatki majątkowe
500 005,32 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_KtEyRbZ.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 913 054,18 zł
Wydatki bieżące
17 223 102,00 zł
Wydatki majątkowe
7 012 074,05 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
24 235 176,05 zł
Wydatki bieżące
22 690 494,66 zł
Szkoły podstawowe
22 690 494,66 zł
Wydatki bieżące
7 932 842,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
7 932 842,00 zł
Wydatki bieżące
4 762 205,51 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Licea ogólnokształcące
4 762 205,51 zł
Wydatki bieżące
237 372,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
237 372,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 437,00 zł
Gimnazja
21 437,00 zł
Wydatki bieżące
1 313 313,19 zł
Wydatki majątkowe
43 100,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostała działalność
1 356 413,19 zł
Wydatki bieżące
2 152 800,00 zł
Wydatki majątkowe
48 318 284,45 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Drogi publiczne gminne
50 471 084,45 zł
Wydatki bieżące
4 099 700,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
4 099 700,00 zł
Wydatki bieżące
250 000,00 zł
Drogi wewnętrzne
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Drogi publiczne powiatowe
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
77 000,00 zł
Pozostałą działalność
77 000,00 zł
Wydatki bieżące
38 411 000,00 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia wychowawcze
38 411 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 457 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
13 457 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 407 160,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Wspieranie rodziny
1 407 160,00 zł
Wydatki bieżące
850 000,00 zł
Rodziny zastępcze
850 000,00 zł
Wydatki bieżące
612 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
612 000,00 zł
Wydatki bieżące
104 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
104 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
460,00 zł
Karta Dużej Rodziny
460,00 zł
Wydatki bieżące
11 757 000,00 zł
Wydatki majątkowe
11 791 580,51 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
23 548 580,51 zł
Wydatki bieżące
3 083 050,00 zł
Wydatki majątkowe
12 201 277,62 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
15 284 327,62 zł
Wydatki bieżące
77 000,00 zł
Wydatki majątkowe
63 253,40 zł
Pozostała działalność
140 253,40 zł
Wydatki bieżące
10 015 735,28 zł
Gospodarka odpadami komunalnymi
10 015 735,28 zł
Wydatki bieżące
2 593 158,44 zł
Wydatki majątkowe
5 409 126,72 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
8 002 285,16 zł
Wydatki bieżące
2 460 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 460 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 375 999,95 zł
Wydatki majątkowe
75 480,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 451 479,95 zł
Wydatki bieżące
774 033,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
774 033,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł
Wydatki majątkowe
320 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
363 000,00 zł
Wydatki bieżące
310 733,35 zł
Schroniska dla zwierząt
310 733,35 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
755 035,12 zł
Wydatki majątkowe
317 808,87 zł
Pozostała działalność
1 072 843,99 zł
Wydatki bieżące
13 501 795,00 zł
Urzędy gmin
13 501 795,00 zł
Wydatki bieżące
1 022 398,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 022 398,00 zł
Wydatki bieżące
646 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
646 000,00 zł
Wydatki bieżące
381 586,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
381 586,00 zł
Wydatki bieżące
297 640,00 zł
Rady gmin
297 640,00 zł
Wydatki bieżące
259 159,60 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostała działalność
259 159,60 zł
Wydatki bieżące
2 800 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
2 800 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 369 371,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Ośrodki pomocy społecznej
2 369 371,00 zł
Wydatki bieżące
1 553 825,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 553 825,00 zł
Wydatki bieżące
1 270 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 270 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 127 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Zasiłki stałe
1 127 000,00 zł
Wydatki bieżące
945 537,00 zł

Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
945 537,00 zł
Wydatki bieżące
600 780,31 zł
Wydatki majątkowe
84 419,96 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
685 200,27 zł
Wydatki bieżące
161 201,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pomoc w zakresie dożywiania
161 201,00 zł
Wydatki bieżące
364 265,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Programy polityki zdrowotnej, Zwalczanie narkomanii, Zapobieganie i zwalczanie AIDS, Pozostała działalność

Pozostałe wydatki:
364 265,00 zł
Wydatki bieżące
2 750 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 750 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 410 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Biblioteki
1 410 000,00 zł
Wydatki bieżące
817 000,00 zł
Muzea
817 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 128 400,00 zł
Wydatki majątkowe
173 000,00 zł

Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Pozostała działalność
1 301 400,00 zł
Wydatki bieżące
3 167 500,00 zł
Wydatki majątkowe
1 215 000,00 zł
Obiekty sportowe
4 382 500,00 zł
Wydatki bieżące
1 050 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 050 000,00 zł
Wydatki bieżące
78 000,00 zł
Pozostała działalność
78 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 738 314,00 zł
Straż gminna
2 738 314,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
109 400,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
109 400,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Wydatki majątkowe
23 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
63 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 290,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Pozostała działalność
40 290,00 zł
Wydatki bieżące
1 445 950,00 zł
Świetlice szkolne
1 445 950,00 zł
Wydatki bieżące
467 138,00 zł
Wydatki majątkowe
500 005,32 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
967 143,32 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 800,00 zł
Wydatki bieżące
52 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
52 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 512 217,71 zł
Obsługa długu publicznego
2 512 217,71 zł
Wydatki bieżące
930 000,00 zł
Różne rozliczenia
930 000,00 zł
Wydatki bieżące
786 824,47 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
786 824,47 zł
Wydatki bieżące
516 125,00 zł
Działalność usługowa
516 125,00 zł
Wydatki bieżące
113 720,00 zł

Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa.

Turystyka
113 720,00 zł
Wydatki bieżące
54 047,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
54 047,00 zł
Wydatki bieżące
120,00 zł
Rolnictwo łowiectwo
120,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Żyrardów w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
65 525 723,97 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
20.43%
Infrastruktura
79.57%
Sprawy społeczne, kultura, sport i inne
Wydatki na inwestycje w dziale
13 384 678,63 zł
52 141 045,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_2.jpg

Drogi publiczne

Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii;
Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa.

Całkowity koszt
5 112 294,01 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_GYrNB4B.jpg

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.

Całkowity koszt
4 300 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_vfzd40a.jpg

Parkingi

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Całkowity koszt
2 411 707,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inne.jpg

Inne

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa;
Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Całkowity koszt
1 560 677,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_6F4KPYr.jpg

Oświata

Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół;
Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli;
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

Całkowity koszt
7 222 185,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_84VGKzQ.jpg

Sport

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

Całkowity koszt
215 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_5v0dXaB.jpg

Ochrona środowiska

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta;
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.

Całkowity koszt
26 169 779,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_5F7v02Z.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa;
Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.

Całkowity koszt
17 992 186,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/klub_seniora.jpg

Dla mieszkańców

Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych;
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.

Całkowity koszt
420 927,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inne11.jpg

Inne

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta;
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych;
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowity koszt
120 966,60 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_2.jpg

Całkowity koszt

5 112 294,01 zł

Drogi publiczne

Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii;
Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_mieszkaniowa_GYrNB4B.jpg

Całkowity koszt

4 300 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardów;
Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_vfzd40a.jpg

Całkowity koszt

2 411 707,30 zł

Parkingi

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inne.jpg

Całkowity koszt

1 560 677,32 zł

Inne

Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa;
Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

Sprawy społeczne, kultura, sport i inne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswiata_6F4KPYr.jpg

Całkowity koszt

7 222 185,42 zł

Oświata

Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół;
Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli;
Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_84VGKzQ.jpg

Całkowity koszt

215 000,00 zł

Sport

Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/ochrona_srodowiska_5v0dXaB.jpg

Całkowity koszt

26 169 779,54 zł

Ochrona środowiska

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta;
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną;
Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_5F7v02Z.jpg

Całkowity koszt

17 992 186,13 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa;
Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;
Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/klub_seniora.jpg

Całkowity koszt

420 927,65 zł

Dla mieszkańców

Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych;
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/inne11.jpg

Całkowity koszt

120 966,60 zł

Inne

Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta;
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych;
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Żyrardowie rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
47 580 628,00 zł
Prognoza
100%
52 040 442,85 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
2
Rozrywka dla najmłodszych
2
place zabaw
2 km
Dla rowerzystów
2 km
nowych ścieżek rowerowych
2 km
Lepsze drogi
2 km
wybudowanych dróg rocznie
10
Oświetlenie miejskie
10
nowych lamp ulicznych
3
Sport i rekreacja
3
nowe siłownie zewnętrzne
całe miasto
Więcej zieleni
całe miasto
roczne utrzymanie zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Żyrardowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Żyrardów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.