Poznań

Budżet

01

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
47.78%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
01

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i komunikacja
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Sport i rekreacja
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-turystyka.svg
Turystyka
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-janosikowe.svg
Kwota oddawana na rzecz innych regionów Polski (janosikowe)
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja
całkowity koszt
0,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
0,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i komunikacja
całkowity koszt
0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
0,00 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa i wykup gruntów
całkowity koszt
0,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
całkowity koszt
0,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
0,00 zł
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
całkowity koszt
0,00 zł
Sport i rekreacja
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
całkowity koszt
0,00 zł
Turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Sport i rekreacja
całkowity koszt
0,00 zł
Kwota oddawana na rzecz innych regionów Polski (janosikowe)
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-turystyka.svg
Turystyka
całkowity koszt
0,00 zł
Administracja
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-janosikowe.svg
Kwota oddawana na rzecz innych regionów Polski (janosikowe)
całkowity koszt
0,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Administracja
całkowity koszt
0,00 zł
Transport i komunikacja
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
0,00 zł
Komunikacja miejska
0,00 zł
Drogi i mosty
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Szkoły podstawowe
0,00 zł
Przedszkola
0,00 zł
Gimnazja
0,00 zł
Szkoły ponadgimnazjalne
0,00 zł
Młodzieżowe domy kultury i inne placówki wychowania pozaszkolnego
0,00 zł
Ośrodki wychowawcze i socjoterapii
0,00 zł
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
0,00 zł
Dokształcanie nauczycieli
0,00 zł
Internaty i bursy szkolne
0,00 zł
Schroniska młodzieżowe
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00 zł
Towarzystwa budownictwa społecznego
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Szpitale
0,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
0,00 zł
Programy prozdrowotne
0,00 zł
Zapewnienie opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym
0,00 zł
Domy pomocy społecznej
0,00 zł
Pomoc rodzinie
0,00 zł
Zasiłki stałe
0,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze
0,00 zł
Usługi opiekuńcze
0,00 zł
Żłobki
0,00 zł
Pomoc niepełnosprawnym
0,00 zł
Pomoc bezrobotnym
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Utrzymanie porządku i czystości
0,00 zł
Utrzymanie zieleni
0,00 zł
Opieka nad zwierzętami
0,00 zł
Oświetlenie ulic
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Teatry
0,00 zł
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
0,00 zł
Muzea
0,00 zł
Biblioteki
0,00 zł
Domy kultury
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Obrona cywilna
0,00 zł
Dofinansowanie Policji
0,00 zł
Straż pożarna
0,00 zł
Straż miejska
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Obiekty sportowe
0,00 zł
Wspieranie kultury fizycznej
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Upowszechnianie turystyki
0,00 zł
Ogród botaniczny i ZOO
0,00 zł
Promocja miasta
0,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Urząd wojewódzki
0,00 zł
Rada Miasta
0,00 zł
Urząd Miasta
0,00 zł
Planowanie przestrzenne i nadzór inwestycyjny
0,00 zł
Cmentarze
0,00 zł
Rezerwy i rozliczenia finansowe
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Pozostałe
0,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Poznaniu?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Poznań (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.