Jaworze

Budżet

01

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.89%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
01

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
10 578 380,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
5 237 923,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 592 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 518 576,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 966 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
3 774 985,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 187 673,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 254 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 512 512,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
731 141,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
480 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
167 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
całkowity koszt
110 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe:
całkowity koszt
124 000,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
10 578 380,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina.svg
Rodzina
całkowity koszt
5 237 923,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 592 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 518 576,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 966 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
3 774 985,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 187 673,80 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 254 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 512 512,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
731 141,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
480 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
167 000,00 zł
Pozostałe:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa
całkowity koszt
110 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia.svg
Pozostałe:
całkowity koszt
124 000,00 zł
Przedszkola
2 151 610,00 zł
Szkoły podstawowe
4 435 000,00 zł
Gimnazja
955 990,00 zł
Modernizacja Placówek Oświatowych
164 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 332 540,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
693 700,00 zł
Gminny zespół obsługi ds. oświaty
605 300,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
118 500,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
30 800,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
24 700,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
10 000,00 zł
Pozostała działalność
56 240,00 zł
Świadczenie wychowawcze
3 839 500,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
1 322 388,00 zł
Wspieranie rodziny
28 915,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
36 000,00 zł
Rodziny zastępcze
11 120,00 zł
Budowa budynku socjalnego
750 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
492 000,00 zł
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ul. Zdrojowa 30
350 000,00 zł
Inwestycje w infrastrukturę drogową
870 474,00 zł
Drogi publiczne gminne
360 000,00 zł
Dofinansowanie transportu publicznego
288 102,00 zł
Budowa pełnowymiarowej hali sportowej
3 230 000,00 zł
Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
630 000,00 zł
Inne Obiekty sportowe
540 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji pozarządowych
231 000,00 zł
"Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu" - Etap II
160 000,00 zł
Otwarte strefy aktywności w Jaworzu
100 000,00 zł
Boiska do siatkówki płażowej
55 000,00 zł
Pozostała działalność
34 000,00 zł
Pozostała działalność
335 000,00 zł
Rada gmin
203 471,00 zł
Zarządzanie urzędem gminy
593 712,00 zł
Realizacja zadań komunalnych i ochrony środowiska
210 924,00 zł
Obsługa inwestycji gminnych
257 796,00 zł
Utrzymanie obiektów administracyjnych
145 291,00 zł
Inne zadania urzędu gminy
1 800 834,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
170 000,00 zł
Urzędy wojewódzkie
80 957,00 zł
Pozostała działalność
312 000,00 zł
Gospodarka odpadami
980 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
470 000,00 zł
Program Ograniczenia Niskiej Emisji
280 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
277 000,00 zł
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
121 041,80 zł
Brukowanie alejek przy tężni zdrojowej
35 000,00 zł
Pozostała działalność
1 024 632,00 zł
OPGJ
600 000,00 zł
Biblioteka
250 000,00 zł
Muzeum
190 000,00 zł
Dofinansowanie organizacji pozarządowych
142 000,00 zł
Pozostała działalność
82 000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
149 300,00 zł
Domy pomocy społecznej
242 200,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
848 954,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze orazskładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
81 500,00 zł
Zasiłki stałe
27 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
31 710,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
25 219,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
15 000,00 zł
Pozostała działalność
91 629,00 zł
Budżet Obywatelski na rok 2018
120 000,00 zł
Różne rozliczenia
611 141,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
120 000,00 zł
Pozostałe
47 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
64 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
12 000,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jaworze?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jaworze (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.