Olecko

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Olecku.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
21 216
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
130 857 466,94 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.27%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 057 624 zł
12.27%
CIT
160 000 zł
0.12%
Podatek od nieruchomości
14 246 112 zł
10.89%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 023 218 zł
7.66%
Dotacje
51 675 583,24 zł
39.49%
Subwencje
26 283 667 zł
20.09%
Pozostałe dochody
12 411 262,70 zł
9.48%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
139 951 871,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
20 114 185,06 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
20 114 185,06 zł
Wydatki bieżące
86%
119 837 686,79 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 008 750,99 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 212 474,08 zł
Rodzina
całkowity koszt
34 850 618,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
8 809 118,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
12 693 709,21 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 645 105,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 908 779,87 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 408 944,64 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 165 056,58 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 936 722,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
581 590,40 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
497 806,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 211 231,79 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
803 357,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
950 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
839 318,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
429 289,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Olecko na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Olecko w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
19 879 306,10 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
47.35%
Infrastruktura
32.81%
Sprawy społeczne i ochrona środowiska
19.84%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 412 085,01 zł
6 523 383,58 zł
3 943 837,51 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele;
Przebudowa ulicy na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej;
Budowa ul. Przemysłowej;
Projekt budowy drogi gminnej nr 141508N;
Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ul. Środkowej, Cichej, Zielonej, Łąkowej, Wiśniowej, Kolejowej, 11-go Listopada, Gordejki.

Całkowity koszt
7 970 614,34 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika w m. Sedranki;
Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na budowę chodnika w Sedrankach i na odcinku Olecko-Kolonia Olecko.

Całkowity koszt
120 000,00 zł
Pozostałe inwestycje dot. dróg

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u.

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie;
Przebudowa zasilania na skateparku i Placu Wolności;
Zakup latarni i budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
721 470,67 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga;
Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - wymiana pieców.

Całkowity koszt
3 088 490,86 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkownia podasza na cele mieszkalne ul. Jaśki 18;
Modernizacja budynków lokali komunalnych;
Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej;
Nabycie nieruchomości obręb Dobki.

Całkowity koszt
1 504 086,79 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Rozwój e-usług w gminie;
Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów.

Całkowity koszt
1 603 658,56 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty;
Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodowego osobowego SUV dla KWP.

Całkowity koszt
172 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Modernizacja ogrodzenia cmentarza;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
- podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie
- budowa budynku w Łęgowie
- remont chodnika w sołectwie Ślepie
- zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach
- wykonanie ogrodzenia w Zatykach
- zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie.

Całkowity koszt
155 147,37 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie;
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2;
Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi.

Całkowity koszt
2 444 626,04 zł
Rekreacja

Rekreacja

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach;
Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych;
Budowa stacji rowerowej i miejsc odpoczynku w m. Kukowo;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m.in.: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa wiat rekreacyjnych, zakup pomostów pływających.

Całkowity koszt
185 284,18 zł
Sport

Sport

Modernizacja wieżby dachowej nad basenem w Hali Lega;
Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia";
Przebudowa starego skateparku;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
356 346,29 zł
Kultura

Kultura

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku".

Całkowity koszt
957 581,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

7 970 614,34 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele;
Przebudowa ulicy na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej;
Budowa ul. Przemysłowej;
Projekt budowy drogi gminnej nr 141508N;
Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku;
Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ul. Środkowej, Cichej, Zielonej, Łąkowej, Wiśniowej, Kolejowej, 11-go Listopada, Gordejki.

Chodniki

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika w m. Sedranki;
Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka;
Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na budowę chodnika w Sedrankach i na odcinku Olecko-Kolonia Olecko.

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Pozostałe inwestycje dot. dróg

Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u.

Oświetlenie

Całkowity koszt

721 470,67 zł

Oświetlenie

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie;
Przebudowa zasilania na skateparku i Placu Wolności;
Zakup latarni i budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Sprawy społeczne i ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 088 490,86 zł

Ochrona środowiska

Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Laga;
Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta;
Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - wymiana pieców.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 504 086,79 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkownia podasza na cele mieszkalne ul. Jaśki 18;
Modernizacja budynków lokali komunalnych;
Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej;
Nabycie nieruchomości obręb Dobki.

Urząd gminy

Całkowity koszt

1 603 658,56 zł

Urząd gminy

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego;
Rozwój e-usług w gminie;
Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

172 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty;
Rozbudowa monitoringu miejskiego;
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodowego osobowego SUV dla KWP.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

155 147,37 zł

Pozostałe inwestycje

Modernizacja ogrodzenia cmentarza;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
- podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie
- budowa budynku w Łęgowie
- remont chodnika w sołectwie Ślepie
- zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach
- wykonanie ogrodzenia w Zatykach
- zakup wielofunkcyjnego traktorka z osprzętem w Olszewie.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 444 626,04 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie;
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2;
Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi.

Rekreacja

Całkowity koszt

185 284,18 zł

Rekreacja

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach;
Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych;
Budowa stacji rowerowej i miejsc odpoczynku w m. Kukowo;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego m.in.: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, budowa wiat rekreacyjnych, zakup pomostów pływających.

Sport

Całkowity koszt

356 346,29 zł

Sport

Modernizacja wieżby dachowej nad basenem w Hali Lega;
Naprawa pomostu dla ratowników na kąpielisku "Skocznia";
Przebudowa starego skateparku;
Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Kultura

Całkowity koszt

957 581,00 zł

Kultura

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku".

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Olecko zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

13 677,41 zł

Babki Gąseckie

Przebudowa świetlicy - projekt budowlany;
Gablota na puchary i szafa;
Zakup namiotu/pawilonu;
Zakup siatki oraz dwóch piłek do piłki plażowej;
Zabezpieczenie wjazdu na teren działki rekreacyjnej;
Projekt placu zabaw oraz rozpoczęcie budowy.

Całkowity koszt

16 222,04 zł

Babki Oleckie

Wykonanie projektu technicznego na montaż altany wraz z mapą geodezyjną oraz zakup i montaż;
Zakup materiałów do wykonania strojów dla KGW Babczanki;
Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

20 357,08 zł

Borawskie

Zakup kosiarki spalinowej wraz z częściami eksploatacyjnymi;
Zagospodarowanie boiska do piłki plażowej;
Zakup lodówki;
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;
Zakup namiotu / pawilonu.

Całkowity koszt

10 178,54 zł

Borawskie Małe

Ogrodzenie krzyża;
Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

15 495,01 zł

Dąbrowskie

Zakup i montaż tablic kierunkowych;
Remont wiaty przystankowej;
Doposażenie świetlicy;
Zakup materiałów na remont świetlicy;
Zorganizowanie imprezy integracyjnej.

Całkowity koszt

13 950,05 zł

Dąbrowskie II

Budowa budynku gospodarczego + zakup materiałów.

Całkowity koszt

12 132,45 zł

Dobki

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - ogrodzenie działki i uzupełnienie wyposażenia.

Całkowity koszt

11 269,10 zł

Doliwy

Dzień Dziecka, impreza integracyjna;
Remont drogi gminnej.

Całkowity koszt

13 404,77 zł

Duły

Wynajęcie toalety;
Organizacja festynu z okazji założenia wsi;
Doposażenie terenu gminnego (plaża wiejska);
Organizacja festynu rodzinnego.

Całkowity koszt

11 269,10 zł

Dzięgiele

Zakup kwiatów/roślin, impregnatu oraz nawozu;
Remont odcinka drogi gminnej nr działki 115.

Całkowity koszt

19 130,20 zł

Gąski

Sprzęt do ćwiczeń w siłowni wewnętrznej;
Zagospodarowanie brzegu jeziora;
Doposażenie świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

17 800,00 zł

Giże

Zakup ogrodzenia na plac zabaw;
Zakup urządzeń do siłowni plenerowej;
Organizacja festynu rodzinnego - turniej piłki nożnej;
Zakup huśtawki łańcuchowej;
Zakup 2 działek o łącznej powierzchni 0,0772 ha.

Całkowity koszt

12 087,01 zł

Gordejki

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego;
Zakup narzędzi do prac porządkowych;
Zakup wykaszarki wraz z częściami eksploatacyjnymi.

Całkowity koszt

16 222,04 zł

Gordejki Małe

Budowa placu zabaw (niwelacja terenu i zakup urządzeń);
Zakup i montaż pokrycia dachowego na altankę rekreacyjną.

Całkowity koszt

14 540,77 zł

Imionki

Oświetlenie drogi wjazdowej do bloku nr 9.

Całkowity koszt

21 402,19 zł

Jaśki

Wynajem Toy - Toya z dowozem, ustawieniem i serwisem;
Spotkanie integracyjne połączone z czynem społecznym - prace porządkowe, gry i zabawy dla dzieci;
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej - utworzenie siłowni terenowej;
Naprawa pobocza we wsi Zielonówek.

Całkowity koszt

15 040,61 zł

Judziki

Remont drogi gminnej;
Zakup i montaż tabliczek kierunkowych;
Promocja dożynek;
Zakup krzeseł i ławek.

Całkowity koszt

18 448,60 zł

Kijewo

Zakup żwiru oraz piasku na plac wiejski ;
Zakup garażu oraz materiałów do budowy tarasu;
Zakup namiotu;
Wykonanie boiska piłkarskiego oraz zakup bramki;
Zakup akcesoriów, materiałów oraz narzędzi niezbędnych do utrzymania porządku na terenie placu wiejskiego.

Całkowity koszt

29 399,62 zł

Kukowo

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego;
Remont komina w świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt

27 445,70 zł

Lenarty

Zakup czterech bramek przenośnych do piłki nożnej z siatką;
Zakup stołu do gry cymbergaj i stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy wiejskiej;
Zakup wykaszarki;
Dmuchawa / odkurzacz do liści;
Kosze betonowe na śmieci - 6 sztuk;
Konserwacja latarni solarnych na boisku;
Promocja sołectwa na Dożynkach Gminnych.

Całkowity koszt

13 223,01 zł

Lipkowo

Zakup kosiarki z częściami ekspoatacyjnymi;
Zagospodarowanie terenu rekeracyjnego - domek ogrodowy;
Organizacja święta ziemniaka.

Całkowity koszt

13 132,13 zł

Łęgowo

Zakup materiałów budowlanych pod budowę domku gospodarczego;
Organizacja imprez okolicznościowych.

Całkowity koszt

18 400,00 zł

Możne

Zakup i montaż tabliczek kierunkowych;
Montaż lamp oświetleniowych ( 8 sztuk );
Zakup wykaszarki wraz z materiałami ekspoatacyjnymi.

Całkowity koszt

16 631,00 zł

Olecko - Kolonia

Poprawa warunków drogowych;
Wykonanie tabliczek numeryczno - kierunkowych do domów;
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i zorganizowanie spotkań sołeckich.

Całkowity koszt

15 449,57 zł

Olszewo

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego;
Zakup gablot ogłoszeniowych;
Doposażenie świetlicy.

Całkowity koszt

15 086,05 zł

Plewki

Zakup kosiarki spalinowej wraz z częściami eksploatacyjnymi;
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej;
Doposażenie świetlicy;
Dożynki gminne.

Całkowity koszt

12 087,01 zł

Raczki Wielkie

Wyżwirowanie dróg gminnych.

Całkowity koszt

17 448,92 zł

Rosochackie

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Całkowity koszt

30 287,00 zł

Sedranki

Montaż wiaty przystankowej, garażu blaszanego;
Zakup grilla gazowego i butli, taczki, chemii i środków czystości, regału na gry;
Zakup i montaż rolet;
Zakup gier i zabawek;
Doposażenie kuchni.

Całkowity koszt

17 221,72 zł

Szczecinki

Dokonanie oświetlenia boiska i altanki;
Zakup elementów placu zabaw;
Zakup nagłośnienia mobilnego.

Całkowity koszt

16 994,52 zł

Ślepie

Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,8 - dz nr. 231 (remont chodników na działce gminnej).

Całkowity koszt

12 359,65 zł

Świdry

Opłata geodezyjna za wyznaczenie granic działki;
Ogrodzenie działki.

Całkowity koszt

11 814,37 zł

Zabielne

Zagospodarowanie działki gminnej na terenie rekreacyjnym.

Całkowity koszt

16 267,48 zł

Zajdy

Zakup i montaż tabliczek kierunkowych z numerami domów;
Pawilon ogrodowy wraz z zestawem składanych mebli;
Zakup i montaż tablic ogłoszeń;
Naprawa odcinka drogi od zabudowań nr 9 do zabudowań nr 11.

Całkowity koszt

17 903,32 zł

Zatyki

Wykonanie placu zabaw i zagospodarowanie terenu przylegającego przy świetlicy.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Olecku rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 057 624,00 zł
Prognoza
100%
17 687 204,38 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
dodatkowo wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Sport
+ 2
nowe boiska
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Olecku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Olecko (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.