Gmina Maszewo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Maszewo.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
8 348
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
44 047 876,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
12.01%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
5 289 627 zł
12.01%
CIT
86 454 zł
0.2%
Podatki od nieruchomości
4 432 095 zł
10.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 806 809 zł
13.18%
Dotacje
8 396 681 zł
19.06%
Subwencje
14 062 016 zł
31.92%
Pozostałe dochody
5 974 194 zł
13.56%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
47 804 371,30 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 522 279,42 zł
stanowiły 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
11 522 279,42 zł
Wydatki bieżące
76%
36 282 091,88 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 842 579,12 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 524 501,54 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 567 226,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 853 417,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 055 671,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
248 201,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 356 773,58 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 553 102,40 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
948 202,30 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
198 120,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
348 528,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
535 625,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
259 400,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
1 726 600,34 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
786 423,88 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Maszewo w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
11 522 279,42 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
70.57%
Infrastruktura
29.43%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
8 131 576,54 zł
3 390 702,88 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o długości 260m;
Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul. Kamienna.

Całkowity koszt
1 701 798,54 zł
Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek w ramach pozyskanych środków RFIL;
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
512 778,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Polski Ład w ramach którego nastąpi poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie .

Całkowity koszt
2 600 000,00 zł
Sieć wodno- kanalizacyjna

Sieć wodno- kanalizacyjna

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach w ramach programu Polski Ład;
Wymiana przyłącza wody na świetlicy w Sokolnikach;
W ramach rezerwy inwestycyjnej zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami w zakresie kanalizacji i wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę.

Całkowity koszt
3 167 000,00 zł
Chodniki

Chodniki

Wkład własny do kolejnego etapu budowy chodnika w miejscowości Budzieszowce.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Wkład do uzyskania dofinansowania z rządowego programu mieszkalnictwa na modernizacje budynku na ul. 1 maja w Maszewie.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wymiana hydrantów w mieście i na wioskach;
Zakup agregatu pompowego w Sokolnikach.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Szkoły

Szkoły

Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń w ramach pozyskanych środków RFIL.

Całkowity koszt
1 362 500,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Zakup projektu budowlanego związanego z remontem dachu w Przedszkolu.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
Kultura

Kultura

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w Maszewie.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Rewitalizacja jeziora maszewskiego w ramach środków pozyskanych z PROW;
Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulicy Leśnej, w ramach środków pozyskanych z PROW.

Całkowity koszt
447 998,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Realizację zadania związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Bęczno-Dębice, polegającego na pokryciu kosztów wykupu terenów pod inwestycję przedmiotowej ścieżki.

Całkowity koszt
633 828,88 zł
Wykup nieruchomości

Wykup nieruchomości

Wykup wierzytelności Hali sportowej w Maszewie - umowa Factoringu.

Całkowity koszt
356 376,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

W ramach rezerwy inwestycyjnej zabezpieczono środki na ewentualne kary związane ze sprawami toczącymi się w sądach , związane z Remontem Ratusza. zł

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

1 701 798,54 zł

Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo o długości 260m;
Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ul. Kamienna.

Oczyszczalnie ścieków

Całkowity koszt

512 778,00 zł

Oczyszczalnie ścieków

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek w ramach pozyskanych środków RFIL;
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 600 000,00 zł

Oświetlenie

Polski Ład w ramach którego nastąpi poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie .

Sieć wodno- kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 167 000,00 zł

Sieć wodno- kanalizacyjna

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach w ramach programu Polski Ład;
Wymiana przyłącza wody na świetlicy w Sokolnikach;
W ramach rezerwy inwestycyjnej zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami w zakresie kanalizacji i wodociągów oraz zaopatrzenia w wodę.

Chodniki

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Chodniki

Wkład własny do kolejnego etapu budowy chodnika w miejscowości Budzieszowce.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Wkład do uzyskania dofinansowania z rządowego programu mieszkalnictwa na modernizacje budynku na ul. 1 maja w Maszewie.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Wymiana hydrantów w mieście i na wioskach;
Zakup agregatu pompowego w Sokolnikach.

Szkoły

Całkowity koszt

1 362 500,00 zł

Szkoły

Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i remont pomieszczeń w ramach pozyskanych środków RFIL.

Przedszkola

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Przedszkola

Zakup projektu budowlanego związanego z remontem dachu w Przedszkolu.

Kultura

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Kultura

Modernizacja budynku z przeznaczeniem na Klub Seniora w Maszewie.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

447 998,00 zł

Sport i rekreacja

Rewitalizacja jeziora maszewskiego w ramach środków pozyskanych z PROW;
Utworzenie obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w Maszewie przy ulicy Leśnej, w ramach środków pozyskanych z PROW.

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

633 828,88 zł

Ścieżki rowerowe

Realizację zadania związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Bęczno-Dębice, polegającego na pokryciu kosztów wykupu terenów pod inwestycję przedmiotowej ścieżki.

Wykup nieruchomości

Całkowity koszt

356 376,00 zł

Wykup nieruchomości

Wykup wierzytelności Hali sportowej w Maszewie - umowa Factoringu.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Pozostała działalność

W ramach rezerwy inwestycyjnej zabezpieczono środki na ewentualne kary związane ze sprawami toczącymi się w sądach , związane z Remontem Ratusza. zł

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!

Zostawiasz swój podatek w Gminie Maszewo?

Jesteśmy z Ciebie dumni!

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg, czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miejscowość w  gminie Maszewo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.