Otwock

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Otwocku.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
41 755
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
224 582 981,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
27.92%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
62 709 693 zł
27.92%
CIT
1 571 666 zł
0.7%
Podatki od nieruchomości
22 377 000 zł
9.96%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 372 655 zł
14.41%
Dotacje zlecone
38 930 767 zł
17.33%
Dotacje na inwestycje
10 142 216 zł
4.52%
Pozostałe dotacje
13 468 228 zł
6.0%
Subwencje
32 771 544 zł
14.59%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
3 611 057 zł
1.61%
Pozostałe dochody
6 628 155 zł
2.95%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
278 057 782,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
59 026 157,00 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
59 026 157,00 zł
Wydatki bieżące
79%
219 031 625,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
98 992 168,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
46 813 149,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
36 387 302,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
29 155 143,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
14 138 569,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
10 376 325,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 060 649,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 210 518,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 891 762,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 595 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 048 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 605 776,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 270 329,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
430 025,00 zł
Handel
całkowity koszt
318 550,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
764 517,00 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Otwocka na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Otwock w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
59 026 157,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
44.79%
Infrastruktura
30.46%
Ochrona środowiska, sport i kultura
24.75%
Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
26 438 722,00 zł
17 980 100,00 zł
14 607 335,00 zł
Infrastruktura ogrodowa

Infrastruktura ogrodowa

Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych
  - 100 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku
  - 410 340,00 zł
Całkowity koszt
510 340,00 zł
Drogi powiatowe - przebudowa

Drogi powiatowe - przebudowa

Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej

Całkowity koszt
650 000,00 zł
Drogi powiatowe - projekty

Drogi powiatowe - projekty

 • Projekt:
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego
  - 75 000,00 zł
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej
  - 74 100,00 zł
  - rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)
  - 159 900,00 zł
  - rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi
  - 98 000,00 zł
  - i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego
  - 350 000,00 zł
  - oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku
  - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
957 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
  - 2 925 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W oraz (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W
  - 348 800,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W
  - 174 400,00 zł
Całkowity koszt
3 448 200,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

 • Przebudowa:
  - ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego
  - 1 118 648,00 zł
  - istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz - ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  - 3 138 929,00 zł
  - istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  - 554 366,00 zł
  - ul. Kolorowej
  - 755 000,00 zł
  - ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
  - 1 100 000,00 zł
  - drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock
  - 620 000,00 zł
 • Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska
  - 1 000 000,00 zł
Całkowity koszt
8 286 943,00 zł
Drogi gminne - projekty i przebudowa

Drogi gminne - projekty i przebudowa

 • Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi
  - 560 000,00 zł
 • Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej
  - 25 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska
  - 160 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259
  - 400 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica
  - 350 000,00 zł
 • Projekty i inwestycje na drogach gminnych
  - 500 000,00 zł
 • Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej
  - 250 000,00 zł
 • Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"
  - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
2 345 000,00 zł
Pomosty

Pomosty

Pomosty kajakarskie na rzece Świder

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Chodniki

Chodniki

Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska

Całkowity koszt
270 000,00 zł
Ronda

Ronda

 • Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza
  - 100 000,00 zł
 • Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku
   - 230 000,00 zł
Całkowity koszt
330 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego
  - 8 516 239,00 zł
 • Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ
  - 165 000,00 zł
 • Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK
  - 390 000,00 zł
 • Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów
  - 300 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego
  - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
9 571 239,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM
  - 230 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
  - 1 029 415,00 zł
Całkowity koszt
1 259 415,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Schroniska dla zwierząt

Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Wody termalne

Wody termalne

 • Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock
  - 6 150 000,00 zł
 • Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka
  - 700 000,00 zł
Całkowity koszt
6 850 000,00 zł
Ścieżka edukacyjno-ekologiczna

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna

Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych

Całkowity koszt
515 827,00 zł
Fontanny i pomniki

Fontanny i pomniki

 • Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej
  - 120 000,00 zł
 • Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"
  - 288 000,00 zł
Całkowity koszt
408 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS
  - 260 000,00 zł
 • Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
  - 4 090 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego
  - 160 000,00 zł
Całkowity koszt
4 510 000,00 zł
ATM

ATM

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM

Całkowity koszt
13 000,00 zł
Boiska

Boiska

Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku

Całkowity koszt
2 523 858,00 zł
Pumptrack

Pumptrack

Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout

Całkowity koszt
600 000,00 zł
Park trampolin

Park trampolin

Stacja Rekreacja - Park trampolin

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Budowa i modernizacja budynków

Budowa i modernizacja budynków

 • Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM
  - 300 000,00 zł
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego
  - 961 262,00 zł
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II
  - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
1 561 262,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140
  - 300 000,00 zł
 • Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości
  - 29 100,00 zł
Całkowity koszt
329 100,00 zł
E-usługi

E-usługi

 • Cyfrowa Gmina
  - 115 000,00 zł
 • Rozwój e-usług w Otwocku
  - 54 120,00 zł
 • Informatyzacja w UM Otwock
  - 441 484,00 zł
Całkowity koszt
610 604,00 zł
Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

Całkowity koszt
190 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonnie
  - 500 000,00 zł
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mlądzkiej
  - 552 000,00 zł
Całkowity koszt
1 052 000,00 zł
Szkoły Podstawowe - budowa i modernizacja

Szkoły Podstawowe - budowa i modernizacja

 • Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych
  - 100 000,00 zł
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1
  - 50 000,00 zł
 • Modernizacja kuchni i stołówki w SP1
  - 250 000,00 zł
 • Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12
  - 100 000,00 zł
 • Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej
  - 9 285 424,00 zł
Całkowity koszt
9 785 424,00 zł
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

 • Zakup:
  - urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1
  - 15 000,00 zł
  - kserokopiarki w SP5
  - 13 000,00 zł
  - sztandaru w SP6
  - 13 000,00 zł
  - pieców konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12
  - 134 193,00 zł
  - kotła warzelnego 150L dla SP12
  - 19 680,00 zł
Całkowity koszt
194 873,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4
  - 18 000,00 zł
 • Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16
  - 25 000,00 zł
 • Zakup zabawki terenowej w P18
  - 30 000,00 zł
 • Zabudowa tarasu w P12
  - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
223 000,00 zł
Virtual WOF

Virtual WOF

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko

Całkowity koszt
576 072,00 zł
Pomoc niepełnosprawnym

Pomoc niepełnosprawnym

Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami

Całkowity koszt
85 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura ogrodowa

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Infrastruktura ogrodowa

Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

510 340,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych
  - 100 000,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku
  - 410 340,00 zł
Drogi powiatowe - przebudowa

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Drogi powiatowe - przebudowa

Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej

Drogi powiatowe - projekty

Całkowity koszt

957 000,00 zł

Drogi powiatowe - projekty

 • Projekt:
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego
  - 75 000,00 zł
  - rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej
  - 74 100,00 zł
  - rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)
  - 159 900,00 zł
  - rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi
  - 98 000,00 zł
  - i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego
  - 350 000,00 zł
  - oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku
  - 200 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

3 448 200,00 zł

Przejścia dla pieszych

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
  - 2 925 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W oraz (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W
  - 348 800,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W
  - 174 400,00 zł
Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

Całkowity koszt

8 286 943,00 zł

Drogi gminne - przebudowa i rozbudowa

 • Przebudowa:
  - ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego
  - 1 118 648,00 zł
  - istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz - ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  - 3 138 929,00 zł
  - istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0=930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  - 554 366,00 zł
  - ul. Kolorowej
  - 755 000,00 zł
  - ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
  - 1 100 000,00 zł
  - drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock
  - 620 000,00 zł
 • Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska
  - 1 000 000,00 zł
Drogi gminne - projekty i przebudowa

Całkowity koszt

2 345 000,00 zł

Drogi gminne - projekty i przebudowa

 • Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi
  - 560 000,00 zł
 • Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej
  - 25 000,00 zł
 • Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska
  - 160 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259
  - 400 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica
  - 350 000,00 zł
 • Projekty i inwestycje na drogach gminnych
  - 500 000,00 zł
 • Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej
  - 250 000,00 zł
 • Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"
  - 100 000,00 zł
Pomosty

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Pomosty

Pomosty kajakarskie na rzece Świder

Chodniki

Całkowity koszt

270 000,00 zł

Chodniki

Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska

Ronda

Całkowity koszt

330 000,00 zł

Ronda

 • Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza
  - 100 000,00 zł
 • Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku
   - 230 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

9 571 239,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego
  - 8 516 239,00 zł
 • Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ
  - 165 000,00 zł
 • Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWIK
  - 390 000,00 zł
 • Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Soplicowa, Śródborowa, Kresów
  - 300 000,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego
  - 200 000,00 zł
Ochrona środowiska, sport i kultura
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

1 259 415,00 zł

Ochrona powietrza

 • Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM
  - 230 000,00 zł
 • Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego" w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
  - 1 029 415,00 zł
Schroniska dla zwierząt

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock

Wody termalne

Całkowity koszt

6 850 000,00 zł

Wody termalne

 • Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock
  - 6 150 000,00 zł
 • Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka
  - 700 000,00 zł
Ścieżka edukacyjno-ekologiczna

Całkowity koszt

515 827,00 zł

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna

Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych

Fontanny i pomniki

Całkowity koszt

408 000,00 zł

Fontanny i pomniki

 • Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej
  - 120 000,00 zł
 • Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"
  - 288 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

4 510 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS
  - 260 000,00 zł
 • Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
  - 4 090 000,00 zł
 • Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego
  - 160 000,00 zł
ATM

Całkowity koszt

13 000,00 zł

ATM

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM

Boiska

Całkowity koszt

2 523 858,00 zł

Boiska

Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk przy ul. Karczewskiej w Otwocku

Pumptrack

Całkowity koszt

600 000,00 zł

Pumptrack

Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout

Park trampolin

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Park trampolin

Stacja Rekreacja - Park trampolin

Oświata, bezpieczeństwo i sprawy społeczne
Budowa i modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 561 262,00 zł

Budowa i modernizacja budynków

 • Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM
  - 300 000,00 zł
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego
  - 961 262,00 zł
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II
  - 300 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

329 100,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140
  - 300 000,00 zł
 • Nabycie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości
  - 29 100,00 zł
E-usługi

Całkowity koszt

610 604,00 zł

E-usługi

 • Cyfrowa Gmina
  - 115 000,00 zł
 • Rozwój e-usług w Otwocku
  - 54 120,00 zł
 • Informatyzacja w UM Otwock
  - 441 484,00 zł
Państwowa Straż Pożarna

Całkowity koszt

190 000,00 zł

Państwowa Straż Pożarna

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

1 052 000,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonnie
  - 500 000,00 zł
 • Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mlądzkiej
  - 552 000,00 zł
Szkoły Podstawowe - budowa i modernizacja

Całkowity koszt

9 785 424,00 zł

Szkoły Podstawowe - budowa i modernizacja

 • Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych
  - 100 000,00 zł
 • Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypie na węgiel w SP1
  - 50 000,00 zł
 • Modernizacja kuchni i stołówki w SP1
  - 250 000,00 zł
 • Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12
  - 100 000,00 zł
 • Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej
  - 9 285 424,00 zł
Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

Całkowity koszt

194 873,00 zł

Szkoły Podstawowe - zakupy inwestycyjne

 • Zakup:
  - urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1
  - 15 000,00 zł
  - kserokopiarki w SP5
  - 13 000,00 zł
  - sztandaru w SP6
  - 13 000,00 zł
  - pieców konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12
  - 134 193,00 zł
  - kotła warzelnego 150L dla SP12
  - 19 680,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

223 000,00 zł

Przedszkola

 • Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4
  - 18 000,00 zł
 • Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16
  - 25 000,00 zł
 • Zakup zabawki terenowej w P18
  - 30 000,00 zł
 • Zabudowa tarasu w P12
  - 150 000,00 zł
Virtual WOF

Całkowity koszt

576 072,00 zł

Virtual WOF

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-dostępność; E-środowisko

Pomoc niepełnosprawnym

Całkowity koszt

85 000,00 zł

Pomoc niepełnosprawnym

Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijarkami

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Otwocku rozliczyło tylko 85% mieszkańców.

Teraz
85%
62 709 693,00 zł
Prognoza
100%
73 555 326,55 zł
Zobacz, jak brakujące +15%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 15 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 11 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Otwocku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Otwock (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.