Gmina Ożarowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowicach.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
5 812
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
55 296 583,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
13.6%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 520 044 zł
13.6%
CIT
1 265 148 zł
2.29%
Dotacje
10 905 651,50 zł
19.72%
Subwencje
8 450 076 zł
15.28%
Środki na dofinansowanie zadań
6 271 664 zł
11.34%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 161 000 zł
11.14%
Podatki od nieruchomości
9 700 000 zł
17.54%
Pozostałe dochody
5 023 000 zł
9.08%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
68 685 398,18 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
27 272 357,60 zł
stanowiły 40% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
40%
27 272 357,60 zł
Wydatki bieżące
60%
41 413 040,58 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 007 702,81 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 363 646,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 598 116,30 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
4 795 253,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
3 042 444,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 768 525,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 987 122,73 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 336 381,34 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 976 243,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 539 600,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
808 120,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
599 250,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
565 827,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
297 166,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarowice w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
27 120 357,60 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
51.58%
Infrastruktura
48.42%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
13 988 169,00 zł
13 132 188,60 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy - 3 897 253,50 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w Gminie Ożarowice - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
4 047 253,50 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Infrastruktura usługowo-handlowa

Infrastruktura usługowo-handlowa

 • Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tapkowicach
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Projekty dróg gminnych

Projekty dróg gminnych

 • Dokumentacja projektowa dróg gminnych
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Budowa i przebudowa dróg

Budowa i przebudowa dróg

 • Przebudowa i budowa alternatywnego ciagu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ozarowicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg - 3 977 587,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolnosci) - 3 154 328,50 zł
 • Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łakowej w Ożarowicach - 2 500 000,00 zł
 • Poprawa nawierzchni dróg gminnych a w szczególności dalszego odcinka ul. Ks. Śliwy w Zendku (FS Zendek) - 59 000,00 zł
Całkowity koszt
9 690 915,50 zł
Mieszkaniowy zasób gminy

Mieszkaniowy zasób gminy

 • Rozbudowa z modernizacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tapkowicach na rzecz osób potrzebujacych wsparcia mieszkaniowego
Całkowity koszt
1 306 600,00 zł
Urząd gminy

Urząd gminy

 • Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Ożarowicach - termom.bud.UG wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP - 3 185 588,60 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy - 30 000,00 zł
 • Modernizacja serwerowni, sieci oraz systemów teleinformatycznych - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
3 265 588,60 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w SP Zendek
Całkowity koszt
300 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Odnawialne źródła energii szansa na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice
Całkowity koszt
8 100 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara (w ramach konkursu Aktywność Mieszkańców Gminy Ożarowice)
Całkowity koszt
138 000,00 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny
Całkowity koszt
22 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

4 047 253,50 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy - 3 897 253,50 zł
 • Budowa sieci wodociągowej w Gminie Ożarowice - 150 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice
Infrastruktura usługowo-handlowa

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Infrastruktura usługowo-handlowa

 • Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tapkowicach
Projekty dróg gminnych

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Projekty dróg gminnych

 • Dokumentacja projektowa dróg gminnych
Budowa i przebudowa dróg

Całkowity koszt

9 690 915,50 zł

Budowa i przebudowa dróg

 • Przebudowa i budowa alternatywnego ciagu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ozarowicach - budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg - 3 977 587,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolnosci) - 3 154 328,50 zł
 • Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łakowej w Ożarowicach - 2 500 000,00 zł
 • Poprawa nawierzchni dróg gminnych a w szczególności dalszego odcinka ul. Ks. Śliwy w Zendku (FS Zendek) - 59 000,00 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Mieszkaniowy zasób gminy

Całkowity koszt

1 306 600,00 zł

Mieszkaniowy zasób gminy

 • Rozbudowa z modernizacja budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tapkowicach na rzecz osób potrzebujacych wsparcia mieszkaniowego
Urząd gminy

Całkowity koszt

3 265 588,60 zł

Urząd gminy

 • Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Ożarowicach - termom.bud.UG wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP - 3 185 588,60 zł
 • Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy - 30 000,00 zł
 • Modernizacja serwerowni, sieci oraz systemów teleinformatycznych - 50 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w SP Zendek
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

8 100 000,00 zł

Ochrona powietrza

 • Odnawialne źródła energii szansa na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice
Kultura

Całkowity koszt

138 000,00 zł

Kultura

 • Przebudowa i rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara (w ramach konkursu Aktywność Mieszkańców Gminy Ożarowice)
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Sport i rekreacja

 • Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowicach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
7 520 044,00 zł
Prognoza
100%
8 355 604,44 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 25
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.