Gmina Ożarowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowicach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
5 789
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
64 912 810,35 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.01%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
11 041 062,57 zł
17.01%
CIT
923 341,04 zł
1.42%
Podatki od nieruchomości
7 299 072,22 zł
11.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 358 927,88 zł
8.26%
Dotacje
27 298 622,09 zł
42.05%
Subwencje
7 098 601 zł
10.94%
Pozostałe dochody
5 893 183,55 zł
9.08%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
68 185 080,96 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
26 177 128,78 zł
stanowiły 38% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
38%
26 177 128,78 zł
Wydatki bieżące
62%
42 007 952,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 590 574,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 432 476,87 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 021 992,07 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 760 963,59 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
3 173 220,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 756 312,78 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 335 035,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 988 716,04 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 948 554,72 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 651 385,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 356 117,78 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 289 694,65 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
526 341,36 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
353 694,42 zł

Źródło:  Sprawozdanie budżetowe na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarowice w 2022 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
18 987 985,54 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.65%
Ochrona środowiska
15.35%
Infrastruktura, gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
16 073 357,55 zł
2 914 627,99 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej w Ożarowicach ul. Topolowej;
 • Budowa wodociągu przy ul. Malinowej i Zielonej w Ożarowicach.
Całkowity koszt
818 860,81 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Całkowity koszt
56 660,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice – projekt grantowy dla mieszkańców, współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020

Całkowity koszt
15 197 836,74 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa drogi - ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej;
 • Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w Ossach;
 • Odwodnienie ul. Lawendowej w Ossach;
 • Przebudowa pasa drogowego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ożarowicach;
 • Przedłużenie ul. Zagrodowej w Pyrzowicach (kierunek południowy).
Całkowity koszt
2 125 059,21 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Utworzono gminna pralnie umundurowania strażaków;
 • Udzielono dotacji dla OSP Pyrzowice na zakup samochodu strażackiego.
Całkowity koszt
588 141,07 zł
Rynek

Rynek

Rynek w Ożarowicach

Całkowity koszt
36 900,00 zł
Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice;
 • Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego.
Całkowity koszt
152 227,71 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Termomodernizacje budynku Urzędu Gminy

Całkowity koszt
12 300,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

818 860,81 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej w Ożarowicach ul. Topolowej;
 • Budowa wodociągu przy ul. Malinowej i Zielonej w Ożarowicach.
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

56 660,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

15 197 836,74 zł

Ochrona powietrza

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice – projekt grantowy dla mieszkańców, współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020

Infrastruktura, gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne
Drogi gminne

Całkowity koszt

2 125 059,21 zł

Drogi gminne

 • Budowa drogi - ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej;
 • Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w Ossach;
 • Odwodnienie ul. Lawendowej w Ossach;
 • Przebudowa pasa drogowego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ożarowicach;
 • Przedłużenie ul. Zagrodowej w Pyrzowicach (kierunek południowy).
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

588 141,07 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Utworzono gminna pralnie umundurowania strażaków;
 • Udzielono dotacji dla OSP Pyrzowice na zakup samochodu strażackiego.
Rynek

Całkowity koszt

36 900,00 zł

Rynek

Rynek w Ożarowicach

Budynki mieszkalne

Całkowity koszt

152 227,71 zł

Budynki mieszkalne

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice;
 • Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego.
Urząd Gminy

Całkowity koszt

12 300,00 zł

Urząd Gminy

Termomodernizacje budynku Urzędu Gminy

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowicach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
8 152 644,00 zł
Prognoza
100%
9 058 493,33 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.