Gmina Ożarowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowicach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
5 795
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
50 507 717,32 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.14%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
8 152 644 zł
16.14%
CIT
923 378 zł
1.83%
Podatki od nieruchomości
8 500 000 zł
16.83%
Inne podatki i opłaty lokalne
5 099 411,48 zł
10.1%
Dotacje
15 784 242,84 zł
31.25%
Subwencje
6 736 612 zł
13.34%
Pozostałe dochody
5 311 429 zł
10.52%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
55 651 529,67 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
18 880 211,68 zł
stanowiły 34% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
34%
18 880 211,68 zł
Wydatki bieżące
66%
36 771 317,99 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
13 020 225,58 zł
Rodzina
całkowity koszt
5 531 736,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
3 955 129,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
13 706 578,37 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 455 888,45 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 280 138,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 983 685,77 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 000 900,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 899 057,50 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
635 300,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
308 094,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
604 133,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 427 672,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
342 992,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarowice w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
18 880 211,68 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
67.37%
Ochrona środowiska
32.63%
Infrastruktura, gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
12 718 880,41 zł
6 161 331,27 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Zakup traktorka dla sołectwa Ossy, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego w ramach inicjatywy sołeckiej

Całkowity koszt
19 000,00 zł
Dostarczanie energii elektrycznej

Dostarczanie energii elektrycznej

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach - środki na realizację zadania pochodzą z Rządowej Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowity koszt
2 500 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice – project grantowy dla mieszkańców, współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020

Całkowity koszt
10 199 880,41 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy w ramach programu Polski Ład

Całkowity koszt
427 357,50 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ożarowice

Całkowity koszt
920 000,00 zł
Infrastruktura usługowo-handlowa

Infrastruktura usługowo-handlowa

Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tąpkowicach

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – komunikacja pasażerska – część bieżąca składki zmiennej

Całkowity koszt
2 382,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Dokumentacja projektowa dróg gminnych - 280 000,00 zł
 • Budowa dróg gminnych ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej w Ożarowicach - 1 212 946,00 zł
 • Zaprojektowanie I wykonanie odcinka drogi łączącej ul. B.Prusa z placem przy BIOK w Tąpkowicach - 15 000,00 zł
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej I Tarnogórskiej – projekt (budżet partycypacyjny powiatu tarnogórskiego) - 63 960,00 zł
Całkowity koszt
1 571 906,00 zł
Komendy Poiwatowe Policji

Komendy Poiwatowe Policji

Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarowice

Całkowity koszt
950 000,00 zł
Grunty

Grunty

Zakup gruntów

Całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice, projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020

Całkowity koszt
123 685,77 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy - 30 000,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji - 200 000,00 zł
 • Modernizacja serwerowni, sieci oraz systemów teleinformatycznych - 50 000,00 zł
 • Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
380 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej

Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

Przebudowa I rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara w ramach konkursu Aktywność mieszkańców Gminy Ożarowice

Całkowity koszt
138 000,00 zł
Centrum sportowo-rekreacyjne

Centrum sportowo-rekreacyjne

Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny, środki pochodzą z Funduszu sołeckiego w ramach inicjatywy sołeckiej

Całkowity koszt
18 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Niezdara, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego w ramach inicjatywy sołeckiej

Całkowity koszt
30 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Ochrona środowiska
Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

19 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

Zakup traktorka dla sołectwa Ossy, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego w ramach inicjatywy sołeckiej

Dostarczanie energii elektrycznej

Całkowity koszt

2 500 000,00 zł

Dostarczanie energii elektrycznej

Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach - środki na realizację zadania pochodzą z Rządowej Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ochrona powietrza

Całkowity koszt

10 199 880,41 zł

Ochrona powietrza

Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice – project grantowy dla mieszkańców, współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020

Infrastruktura, gospodarka mieszkaniowa i sprawy społeczne
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

427 357,50 zł

Infrastruktura wodociągowa

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy w ramach programu Polski Ład

Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

920 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ożarowice

Infrastruktura usługowo-handlowa

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Infrastruktura usługowo-handlowa

Przebudowa centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w Tąpkowicach

Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

2 382,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – komunikacja pasażerska – część bieżąca składki zmiennej

Drogi gminne

Całkowity koszt

1 571 906,00 zł

Drogi gminne

 • Dokumentacja projektowa dróg gminnych - 280 000,00 zł
 • Budowa dróg gminnych ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej w Ożarowicach - 1 212 946,00 zł
 • Zaprojektowanie I wykonanie odcinka drogi łączącej ul. B.Prusa z placem przy BIOK w Tąpkowicach - 15 000,00 zł
 • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej I Tarnogórskiej – projekt (budżet partycypacyjny powiatu tarnogórskiego) - 63 960,00 zł
Komendy Poiwatowe Policji

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Komendy Poiwatowe Policji

Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

950 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarowice

Grunty

Całkowity koszt

1 500 000,00 zł

Grunty

Zakup gruntów

Budynki mieszkalne

Całkowity koszt

123 685,77 zł

Budynki mieszkalne

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice, projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020

Urząd Gminy

Całkowity koszt

380 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem Urzędu Gminy - 30 000,00 zł
 • Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy wraz z wykonaniem klimatyzacji - 200 000,00 zł
 • Modernizacja serwerowni, sieci oraz systemów teleinformatycznych - 50 000,00 zł
 • Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy - 100 000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej

Obiekty kultury

Całkowity koszt

138 000,00 zł

Obiekty kultury

Przebudowa I rozbudowa sceny wraz z zapleczem w miejscowości Niezdara w ramach konkursu Aktywność mieszkańców Gminy Ożarowice

Centrum sportowo-rekreacyjne

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Centrum sportowo-rekreacyjne

Wykonanie ogrodzenia centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny, środki pochodzą z Funduszu sołeckiego w ramach inicjatywy sołeckiej

Place zabaw

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Place zabaw

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Niezdara, środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego w ramach inicjatywy sołeckiej

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowicach rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
8 152 644,00 zł
Prognoza
100%
9 058 493,33 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 40
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.