Suwałki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Suwałkach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
69 758
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
501 789 627,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.84%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
84 484 901 zł
16.84%
CIT
3 000 000 zł
0.6%
Podatki od nieruchomości
54 400 000 zł
10.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 544 624 zł
4.49%
Dotacje
160 971 726 zł
32.08%
Subwencje
129 169 797 zł
25.74%
Pozostałe dochody
47 218 579 zł
9.41%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2021 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
516 049 345,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
56 643 754,00 zł
stanowiły 11% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
11%
56 643 754,00 zł
Wydatki bieżące
89%
459 405 591,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.41%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
161 965 132,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
119 631 722,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
57 745 185,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
30 176 346,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 943 372,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
25 198 795,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
21 563 185,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
17 323 200,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
14 405 612,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 331 844,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
9 150 897,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
8 029 496,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 000 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 584 460,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 724 249,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 275 850,00 zł

Źródło: Plan budżetu Suwałk na rok 2021

04

Zadania inwestycyjne

Suwałki w 2021 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
56 643 754,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
69.52%
Infrastruktura duża
18.03%
Infrastruktura mała
7.33%
Oświata
5.12%
Inne
Wydatki na inwestycje w dziale
39 377 592,00 zł
10 213 000,00 zł
4 154 514,00 zł
2 898 648,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa i budowa ulic: Ludwika Michała Paca, klasy G;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka;
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka.

Całkowity koszt
5 575 917,00 zł
Pozostałe wydatki dot. dróg

Pozostałe wydatki dot. dróg

Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ;
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego;
Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej.

Całkowity koszt
1 210 000,00 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Parkingi na Sportowej;
Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B.

Całkowity koszt
605 090,00 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Całkowity koszt
31 986 585,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku;
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26A;
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu;
Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71A.

Całkowity koszt
3 999 000,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Całkowity koszt
2 350 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Fragmenty sieci energetycznych;
Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17.

Całkowity koszt
1 200 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Pełnienie nadzoru autorskiego.

Całkowity koszt
2 664 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10;
Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2, 6, 7;
Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1.

Całkowity koszt
2 214 424,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Modernizacja Przedszkola nr 7;
Bądź aktywny, bądź zdrowy.

Całkowity koszt
537 803,00 zł
Pozostałe placówki oświatowe

Pozostałe placówki oświatowe

Bądź aktywny, bądź zdrowy;
Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego;
Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I LO.

Całkowity koszt
1 402 287,00 zł
Kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje;
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa;
Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar;
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

Całkowity koszt
648 086,00 zł
Sport

Sport

Budowa siłowni plenerowej - Szwajcaria;
Budowa wiaty przy placu zabaw - Dubowo 1;
Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Mickiewicza;
Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży;
Bike Park.

Całkowity koszt
1 268 252,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami;
Zakup sprzętu komputerowego;
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej;
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Pozostałe zadania.

Całkowity koszt
982 310,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

5 575 917,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa i budowa ulic: Ludwika Michała Paca, klasy G;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka;
Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka.

Pozostałe wydatki dot. dróg

Całkowity koszt

1 210 000,00 zł

Pozostałe wydatki dot. dróg

Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ;
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego;
Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej.

Dla kierowców

Całkowity koszt

605 090,00 zł

Dla kierowców

Parkingi na Sportowej;
Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B.

Transport publiczny

Całkowity koszt

31 986 585,00 zł

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Infrastruktura mała
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

3 999 000,00 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku;
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26A;
Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu;
Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71A.

Nieruchomości

Całkowity koszt

2 350 000,00 zł

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 200 000,00 zł

Oświetlenie

Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Fragmenty sieci energetycznych;
Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 664 000,00 zł

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Pełnienie nadzoru autorskiego.

Oświata
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

2 214 424,00 zł

Szkoły Podstawowe

Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10;
Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2, 6, 7;
Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1.

Przedszkola

Całkowity koszt

537 803,00 zł

Przedszkola

Modernizacja Przedszkola nr 7;
Bądź aktywny, bądź zdrowy.

Pozostałe placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 402 287,00 zł

Pozostałe placówki oświatowe

Bądź aktywny, bądź zdrowy;
Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego;
Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I LO.

Inne
Kultura i turystyka

Całkowity koszt

648 086,00 zł

Kultura i turystyka

Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje;
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa;
Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar;
Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

Sport

Całkowity koszt

1 268 252,00 zł

Sport

Budowa siłowni plenerowej - Szwajcaria;
Budowa wiaty przy placu zabaw - Dubowo 1;
Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Mickiewicza;
Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży;
Bike Park.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

982 310,00 zł

Pozostałe inwestycje

Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami;
Zakup sprzętu komputerowego;
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej;
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Pozostałe zadania.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach

Całkowity koszt

105 090,00 zł

Parkingi na Sportowej

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar

Całkowity koszt

120 000,00 zł

Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży

Całkowity koszt

900 000,00 zł

Bike Park

Całkowity koszt

900 000,00 zł

Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17

Całkowity koszt

19 900,00 zł

Gaj w centrum - ekologiczna oaza między ul. Reja i Pułaskiego

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Poukładaj sobie Raka!

Całkowity koszt

35 000,00 zł

Kastrujemy bezdomność

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Blues Rock w Suwałkach – 30 lat zespołu Night Come w Suwalskim Clubie Bluesa

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Międzynarodowy Turniej Piłkarski dziewięciolatków

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Wigierski Dzień Piłkarza - impreza sportowo - rekreacyjna dla mieszkańców Suwałk

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Suwałkach rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
84 484 901,00 zł
Prognoza
100%
106 138 954,79 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 9 km
wybudowanych dróg rocznie
Chodniki
+ 7 km
wybudowanych chodników rocznie
Kanalizacja
całe miasto
skanalizowanie miasta
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Bezpieczeństwo
+ 15
kamer monitoringu
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Suwałkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.