Suwałki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Suwałkach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
69 758
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
484 966 414,51 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.44%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
74 898 750 zł
15.44%
CIT
CIT
2 365 000 zł
0.49%
Podatki od nieruchomości
51 460 850 zł
10.61%
Inne podatki i opłaty lokalne
21 854 418 zł
4.51%
Dotacje
Dotacje
142 099 179,51 zł
29.3%
Subwencje
Subwencje
124 904 865 zł
25.76%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
67 383 352 zł
13.89%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
517 652 310,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
75 778 789,00 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
75 778 789,00 zł
Wydatki bieżące
85%
441 873 521,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_iScDgTY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
181 639 590,97 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_KPfek3l.svg
Rodzina
całkowity koszt
105 737 847,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_wHd5tYZ.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
52 220 141,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_XO1CRVr.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
31 621 112,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_E8NPAUf.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 947 158,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XhRVLsW.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 274 619,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_mAEi6hE.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 085 335,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_q97yXEM.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 963 541,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_cZNis1G.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
14 814 307,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Um8kPQh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 073 434,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/Eedukacja-opieka-wychowawcza_vDtMsMB.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
9 598 774,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_9FAm8gm.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 900 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ochrona-zdrowia_T0vevdH.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 729 977,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TB01cnH.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 848 429,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/turystyka_B0VjSmT.svg
Turystyka
całkowity koszt
2 585 810,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_3JB6uXm.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 415 621,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TB01cnH.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 196 612,86 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Suwałki na 2020 rok

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowania_iScDgTY.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
181 639 590,97 zł
Wydatki bieżące
155 396 136,97 zł
Wydatki majątkowe
26 243 454,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_KPfek3l.svg
Rodzina
całkowity koszt
105 737 847,68 zł
Wydatki bieżące
105 599 947,68 zł
Wydatki majątkowe
137 900,00 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_wHd5tYZ.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
52 220 141,00 zł
Wydatki bieżące
19 262 498,00 zł
Wydatki majątkowe
32 957 643,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_XO1CRVr.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
31 621 112,00 zł
Wydatki bieżące
31 448 828,00 zł
Wydatki majątkowe
172 284,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_E8NPAUf.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 947 158,00 zł
Wydatki bieżące
21 776 752,00 zł
Wydatki majątkowe
5 170 406,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_XhRVLsW.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 274 619,17 zł
Wydatki bieżące
24 100 301,17 zł
Wydatki majątkowe
174 318,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_mAEi6hE.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
20 085 335,33 zł
Wydatki bieżące
12 801 245,33 zł
Wydatki majątkowe
7 284 090,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_q97yXEM.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 963 541,00 zł
Wydatki bieżące
19 771 279,00 zł
Wydatki majątkowe
192 262,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_cZNis1G.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
14 814 307,00 zł
Wydatki bieżące
14 293 390,00 zł
Wydatki majątkowe
520 917,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_Um8kPQh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 073 434,00 zł
Wydatki bieżące
10 073 434,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/Eedukacja-opieka-wychowawcza_vDtMsMB.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
9 598 774,00 zł
Wydatki bieżące
9 598 774,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_9FAm8gm.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 900 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ochrona-zdrowia_T0vevdH.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 729 977,50 zł
Wydatki bieżące
4 107 800,50 zł
Wydatki majątkowe
622 177,00 zł
Turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TB01cnH.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 848 429,00 zł
Wydatki bieżące
2 796 401,00 zł
Wydatki majątkowe
52 028,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/turystyka_B0VjSmT.svg
Turystyka
całkowity koszt
2 585 810,00 zł
Wydatki bieżące
334 500,00 zł
Wydatki majątkowe
2 251 310,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_3JB6uXm.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 415 621,00 zł
Wydatki bieżące
1 415 621,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TB01cnH.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
4 196 612,86 zł
Wydatki bieżące
4 196 612,86 zł
Wydatki bieżące
50 355 343,00 zł
Wydatki majątkowe
7 949 210,00 zł
Szkoły podstawowe
58 304 553,00 zł
Wydatki bieżące
30 165 716,00 zł
Wydatki majątkowe
9 859 007,00 zł
Przedszkola, przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego
40 024 723,00 zł
Wydatki bieżące
16 685 841,00 zł
Wydatki majątkowe
239 898,00 zł
Licea ogólnokształcące
16 925 739,00 zł
Wydatki bieżące
16 868 091,00 zł
Technika
16 868 091,00 zł
Wydatki bieżące
6 859 960,00 zł
Wydatki majątkowe
8 045 339,00 zł
Szkoły policealne, branżowe, zawodowe, specjalne
14 905 299,00 zł
Wydatki bieżące
8 501 871,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
8 501 871,00 zł
Wydatki bieżące
7 499 683,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
7 499 683,00 zł
Wydatki bieżące
7 236 939,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne
7 236 939,00 zł
Wydatki bieżące
1 659 459,00 zł
Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego, ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, kadr
1 659 459,00 zł
Wydatki bieżące
1 035 430,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 035 430,00 zł
Wydatki bieżące
699 995,97 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
699 995,97 zł
Wydatki bieżące
71 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
71 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 860,00 zł
Gimnazja
5 860,00 zł
Wydatki bieżące
7 750 948,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Pozostała działalność
7 900 948,00 zł
Wydatki bieżące
63 046 200,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
63 046 200,00 zł
Wydatki bieżące
25 091 684,68 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
25 091 684,68 zł
Wydatki bieżące
5 108 612,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
5 108 612,00 zł
Wydatki bieżące
4 821 766,00 zł
Rodziny zastępcze
4 821 766,00 zł
Wydatki bieżące
3 291 955,00 zł
Wspieranie rodziny
3 291 955,00 zł
Wydatki bieżące
2 562 779,00 zł
Wydatki majątkowe
52 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
2 614 779,00 zł
Wydatki bieżące
381 000,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
381 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 796,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
1 796,00 zł
Wydatki bieżące
1 294 155,00 zł
Wydatki majątkowe
85 900,00 zł
Pozostała działalność
1 380 055,00 zł
Wydatki bieżące
9 432 373,00 zł
Wydatki majątkowe
9 679 266,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
19 111 639,00 zł
Wydatki majątkowe
18 425 180,00 zł
Drogi publiczne gminne
18 425 180,00 zł
Wydatki bieżące
8 662 384,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
8 662 384,00 zł
Wydatki bieżące
1 167 741,00 zł
Wydatki majątkowe
4 853 197,00 zł
Pozostała działalność
6 020 938,00 zł
Wydatki bieżące
12 027 766,00 zł
Wydatki majątkowe
172 284,00 zł
Domy pomocy społecznej
12 200 050,00 zł
Wydatki bieżące
6 184 001,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
6 184 001,00 zł
Wydatki bieżące
2 776 150,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 776 150,00 zł
Wydatki bieżące
2 320 500,00 zł
Zasiłki stałe
2 320 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 175 296,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 175 296,00 zł
Wydatki bieżące
1 801 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
1 801 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 689 403,00 zł
Ośrodki wsparcia
1 689 403,00 zł
Wydatki bieżące
1 599 500,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 599 500,00 zł
Wydatki bieżące
217 180,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
217 180,00 zł
Wydatki bieżące
135 800,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
135 800,00 zł
Wydatki bieżące
98 816,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
98 816,00 zł
Wydatki bieżące
423 416,00 zł
Pozostała działalność
423 416,00 zł
Wydatki bieżące
11 006 014,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
11 006 014,00 zł
Wydatki bieżące
1 924 600,00 zł
Wydatki majątkowe
2 840 406,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 765 006,00 zł
Wydatki bieżące
2 839 126,00 zł
Wydatki majątkowe
178 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
3 017 126,00 zł
Wydatki bieżące
2 429 072,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2 429 072,00 zł
Wydatki bieżące
1 952 741,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 952 741,00 zł
Wydatki bieżące
616 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
616 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
76 900,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
76 900,00 zł
Wydatki bieżące
932 299,00 zł
Wydatki majątkowe
1 952 000,00 zł
Pozostała działalność
2 884 299,00 zł
Wydatki bieżące
17 416 714,00 zł
Wydatki majątkowe
100 710,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
17 517 424,00 zł
Wydatki bieżące
3 460 278,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
3 460 278,00 zł
Wydatki bieżące
1 712 290,00 zł
Urzędy wojewódzkie
1 712 290,00 zł
Wydatki bieżące
560 500,00 zł
Wydatki majątkowe
9 156,00 zł
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
569 656,00 zł
Wydatki bieżące
431 347,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
431 347,00 zł
Wydatki bieżące
41 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Kwalifikacja wojskowa
41 000,00 zł
Wydatki bieżące
36 056,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Spis powszechny i inne
36 056,00 zł
Wydatki bieżące
442 116,17 zł
Wydatki majątkowe
64 452,00 zł
Pozostała działalność
506 568,17 zł
Wydatki bieżące
570 133,33 zł
Wydatki majątkowe
4 011 711,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 581 844,33 zł
Wydatki bieżące
12 231 112,00 zł
Wydatki majątkowe
3 272 379,00 zł
Pozostała działalność
15 503 491,00 zł
Wydatki bieżące
8 834 373,00 zł
Wydatki majątkowe
170 208,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
9 004 581,00 zł
Wydatki bieżące
5 685 714,00 zł
Wydatki majątkowe
22 054,00 zł
Obiekty sportowe
5 707 768,00 zł
Wydatki bieżące
3 110 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
3 110 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 141 192,00 zł
Pozostała działalność
2 141 192,00 zł
Wydatki bieżące
7 149 734,00 zł
Wydatki majątkowe
49 917,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
7 199 651,00 zł
Wydatki bieżące
3 094 298,00 zł
Wydatki majątkowe
330 000,00 zł
Biblioteki
3 424 298,00 zł
Wydatki bieżące
3 246 797,00 zł
Wydatki majątkowe
130 000,00 zł
Muzea
3 376 797,00 zł
Wydatki bieżące
100 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
100 000,00 zł
Wydatki bieżące
702 561,00 zł
Wydatki majątkowe
11 000,00 zł
Pozostała działalność
713 561,00 zł
Wydatki bieżące
8 786 316,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
8 786 316,00 zł
Wydatki bieżące
1 191 750,00 zł
Straż gminna (miejska)
1 191 750,00 zł
Wydatki bieżące
59 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
59 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 000,00 zł
Obrona cywilna
23 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 368,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
13 368,00 zł
Wydatki bieżące
2 589 606,00 zł
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
2 589 606,00 zł
Wydatki bieżące
1 947 780,00 zł
Świetlice szkolne
1 947 780,00 zł
Wydatki bieżące
1 282 000,00 zł
Internaty i bursy szkolne
1 282 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 020 680,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 020 680,00 zł
Wydatki bieżące
892 098,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
892 098,00 zł
Wydatki bieżące
866 230,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
866 230,00 zł
Wydatki bieżące
658 853,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
658 853,00 zł
Wydatki bieżące
188 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
188 500,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
22 530,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
22 530,00 zł
Wydatki bieżące
80 497,00 zł
Pozostała działalność
80 497,00 zł
Wydatki bieżące
4 900 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
4 900 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 123 131,00 zł
Wydatki majątkowe
12 177,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2 135 308,00 zł
Wydatki majątkowe
476 000,00 zł
Szpitale ogólne
476 000,00 zł
Wydatki bieżące
340 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
340 000,00 zł
Wydatki bieżące
134 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
134 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 117,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
18 117,00 zł
Wydatki bieżące
1 492 552,50 zł
Wydatki majątkowe
134 000,00 zł
Pozostała działalność
1 626 552,50 zł
Wydatki bieżące
2 796 401,00 zł
Wydatki majątkowe
52 028,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
2 848 429,00 zł
Wydatki bieżące
334 500,00 zł
Wydatki majątkowe
2 251 310,00 zł
Pozostała działalność
2 585 810,00 zł
Wydatki bieżące
792 800,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
792 800,00 zł
Wydatki bieżące
393 821,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Nadzór budowlany
393 821,00 zł
Wydatki bieżące
150 000,00 zł
Cmentarze
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
79 000,00 zł
Pozostała działalność
79 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 440 733,60 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 440 733,60 zł
Wydatki bieżące
413 114,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
413 114,00 zł
Wydatki bieżące
198 000,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Wymiar sprawiedlowości
198 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 600,00 zł
Obrona narodowa
120 600,00 zł
Wydatki bieżące
22 665,26 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Rolnictwo i łowiectwo
22 665,26 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Leśnictwo
1 500,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Suwałki w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
75 778 789,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.92%
Infrastruktura duża
16.01%
Infrastruktura mała
35.68%
Oświata i ochrona zdrowia
4.39%
Sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
33 281 319,00 zł
12 130 820,00 zł
27 037 915,00 zł
3 328 735,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_ecNlmKn.jpg

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653;
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna, drogi klasy G;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka;
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego;
Budowa ulic: Andrzeja Wajdy, Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego, Ks. J. Popiełuszki, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 1KD, 2KD, 6KDW, Księdza Stanisława Szczęsnowicza, klasy G;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka.

Całkowity koszt
27 024 044,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_wydatki_dot._drog.jpg

Pozostałe wydatki dot. dróg

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Witosa;
Dokumentacje projektowe;
Funkcjonowanie jednostki budżetowej;
Remont schodów przy ul. Polnej.

Całkowity koszt
454 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_kierowcow_EnddX15.jpg

Dla kierowców

Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6;
Słoneczne Parkingi Sportowa;
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK na Osiedlu Północ.

Całkowity koszt
999 528,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana_taboru_miejskiego.jpg

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Całkowity koszt
4 803 197,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow_UXZg2wo.jpg

Modernizacja budynków

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku;
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych;
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Całkowity koszt
3 322 379,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_G1GhiTU.jpg

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Całkowity koszt
3 638 035,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_0hTiRxx.jpg

Oświetlenie

Fragmenty sieci energetycznych;
Dokumentacje projektowe;
Wykonanie oświetlenia placu zabaw;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
2 840 406,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_tqYf1MZ.jpg

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Całkowity koszt
2 330 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_4gbC6pg.jpg

Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Modernizacja SP nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych;
Radosna Szkoła SP nr 6;
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy SP nr 6.

Całkowity koszt
7 949 210,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przedszkole_1_UlrOKOy.jpg

Przedszkola

Kompleksowa modernizacja energetyczna Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10.

Całkowity koszt
9 859 007,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_see5Cme.jpg

Pozostałe placówki oświatowe

Rewitalizacja elewacji budynków I LO;
Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych;
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
Zawodowcy przyszłości - ZS 6.

Całkowity koszt
8 435 237,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_pomoc-starszym.jpg

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Radygiera;
Koronowirus COVID-19;
Zakup alkomatu - KM Policji;
Serce na mapie Suwałk (defibrylatory);
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Zakup samochodu w DPS.

Całkowity koszt
794 461,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budynek-biblioteki_1.jpg

Kultura

Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje;
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje;
300 lat Suwałk;
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje;
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

Całkowity koszt
520 917,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_xJD0lM4.jpg

Turystyka

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych.

Całkowity koszt
2 251 310,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_MsuWZPZ.jpg

Sport

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I;
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
Siłownia dla dzieci nad Zalewem Arkadia;
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem.

Całkowity koszt
192 262,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_4BoH0yo.jpg

Pozostałe inwestycje

Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach;
Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego;
Centrum Usług Wspólnych;
Rezerwy na inwestycje;
Pozostałe zadania.

Całkowity koszt
364 246,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_ecNlmKn.jpg

Całkowity koszt

27 024 044,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653;
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna, drogi klasy G;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka;
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego;
Budowa ulic: Andrzeja Wajdy, Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego, Ks. J. Popiełuszki, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 1KD, 2KD, 6KDW, Księdza Stanisława Szczęsnowicza, klasy G;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_wydatki_dot._drog.jpg

Całkowity koszt

454 550,00 zł

Pozostałe wydatki dot. dróg

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Witosa;
Dokumentacje projektowe;
Funkcjonowanie jednostki budżetowej;
Remont schodów przy ul. Polnej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dla_kierowcow_EnddX15.jpg

Całkowity koszt

999 528,00 zł

Dla kierowców

Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6;
Słoneczne Parkingi Sportowa;
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK na Osiedlu Północ.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana_taboru_miejskiego.jpg

Całkowity koszt

4 803 197,00 zł

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow_UXZg2wo.jpg

Całkowity koszt

3 322 379,00 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku;
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych;
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_G1GhiTU.jpg

Całkowity koszt

3 638 035,00 zł

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_oswietlenie-uliczne_0hTiRxx.jpg

Całkowity koszt

2 840 406,00 zł

Oświetlenie

Fragmenty sieci energetycznych;
Dokumentacje projektowe;
Wykonanie oświetlenia placu zabaw;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska_tqYf1MZ.jpg

Całkowity koszt

2 330 000,00 zł

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Oświata i ochrona zdrowia

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_4gbC6pg.jpg

Całkowity koszt

7 949 210,00 zł

Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Modernizacja SP nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych;
Radosna Szkoła SP nr 6;
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy SP nr 6.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_przedszkole_1_UlrOKOy.jpg

Całkowity koszt

9 859 007,00 zł

Przedszkola

Kompleksowa modernizacja energetyczna Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej_see5Cme.jpg

Całkowity koszt

8 435 237,00 zł

Pozostałe placówki oświatowe

Rewitalizacja elewacji budynków I LO;
Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych;
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
Zawodowcy przyszłości - ZS 6.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_pomoc-starszym.jpg

Całkowity koszt

794 461,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Radygiera;
Koronowirus COVID-19;
Zakup alkomatu - KM Policji;
Serce na mapie Suwałk (defibrylatory);
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Zakup samochodu w DPS.

Sport i kultura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budynek-biblioteki_1.jpg

Całkowity koszt

520 917,00 zł

Kultura

Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje;
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje;
300 lat Suwałk;
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje;
Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_xJD0lM4.jpg

Całkowity koszt

2 251 310,00 zł

Turystyka

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_MsuWZPZ.jpg

Całkowity koszt

192 262,00 zł

Sport

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I;
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
Siłownia dla dzieci nad Zalewem Arkadia;
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_4BoH0yo.jpg

Całkowity koszt

364 246,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach;
Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego;
Centrum Usług Wspólnych;
Rezerwy na inwestycje;
Pozostałe zadania.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_budowa-drog.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_parking.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_schody.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_park.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_sport.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_pierwsza-pomoc.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_si%C5%82ownia-zewnetrzna_1.jpg

Całkowity koszt

96 814,00 zł

Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka

Całkowity koszt

67 055,00 zł

Słoneczne Parkingi ul. Sportowa

Całkowity koszt

664 200,00 zł

Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Remont schodów przy ulicy Polnej - bulwary nad Czarną Hańczą

Całkowity koszt

115 310,00 zł

Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt

126 321,00 zł

Radosna Szkoła SP nr 6 ul. Sejneńska

Całkowity koszt

1 078 272,00 zł

Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Serce na mapie Suwałk (defibrylatory)

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci

Zobacz pełną listę zadań

Budżet obywatelski

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_budowa-drog.jpg

Całkowity koszt

96 814,00 zł

Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_parking.jpg

Całkowity koszt

67 055,00 zł

Słoneczne Parkingi ul. Sportowa

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej.jpg

Całkowity koszt

664 200,00 zł

Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_schody.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Remont schodów przy ulicy Polnej - bulwary nad Czarną Hańczą

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_park.jpg

Całkowity koszt

115 310,00 zł

Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_rozbudowa-szkoly-podstawowej.jpg

Całkowity koszt

126 321,00 zł

Radosna Szkoła SP nr 6 ul. Sejneńska

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_sport.jpg

Całkowity koszt

1 078 272,00 zł

Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_pierwsza-pomoc.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Serce na mapie Suwałk (defibrylatory)

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/participatory_budget_images/GRAFIKA_si%C5%82ownia-zewnetrzna_1.jpg

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci

06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Suwałkach rozlicza tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
74 898 750,00 zł
Prognoza
100%
97 465 669,50 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 10 km
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 12 km
Ścieżki rowerowe
+ 12 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
+ 16
Dla kierowców
+ 16
dodatkowych miejsc parkingowych
+ 30
Oświetlenie uliczne
+ 30
nowych lamp ulicznych
+ 3
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
+ 1
Oświata
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
+ 2
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
+ 1
Zieleń
+ 1
wykonanie parku wraz z wybiegiem dla psów
+ 10 km
Dla pieszych
+ 10 km
wybudowanych chodników rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Suwałkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.