Suwałki

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Suwałkach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
69 758
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
509 536 603,18 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
15.76%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
80 314 386 zł
15.76%
CIT
2 259 628,29 zł
0.44%
Podatki od nieruchomości
53 338 266,05 zł
10.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
28 673 008,14 zł
5.63%
Dotacje
165 386 680,90 zł
32.46%
Subwencje
125 722 276 zł
24.67%
Pozostałe dochody
53 842 357,80 zł
10.57%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
516 790 105,62 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
73 139 641,90 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
73 139 641,90 zł
Wydatki bieżące
86%
443 650 463,72 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.41%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
181 419 309,05 zł
Rodzina
całkowity koszt
118 373 388,90 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
49 199 793,56 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
31 492 639,02 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
26 207 277,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
23 498 656,88 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
19 024 174,74 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 564 007,07 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
14 159 680,91 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 382 477,97 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
9 207 715,15 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 026 172,80 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 643 094,35 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 410 532,27 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 274 335,11 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 906 850,03 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Miasta Suwałki za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Suwałki w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
73 139 641,90 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.99%
Infrastruktura duża
15.96%
Infrastruktura mała
36.54%
Oświata i ochrona zdrowia
4.51%
Sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
31 440 903,24 zł
11 676 932,34 zł
26 725 074,11 zł
3 296 732,21 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653;
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka;
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego;
Budowa ulic: Andrzeja Wajdy, Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego, Ks. J. Popiełuszki, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 1KD, 2KD, 6KDW, Księdza Stanisława Szczęsnowicza;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka.

Całkowity koszt
26 257 633,98 zł
Pozostałe wydatki dot. dróg

Pozostałe wydatki dot. dróg

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Witosa;
Dokumentacje projektowe;
Funkcjonowanie jednostki budżetowej;
Remont schodów przy ul. Polnej.

Całkowity koszt
436 712,05 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6;
Słoneczne Parkingi Sportowa;
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK na Osiedlu Północ.

Całkowity koszt
996 786,54 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Całkowity koszt
3 749 770,67 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych;
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP.

Całkowity koszt
3 293 084,90 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Całkowity koszt
3 120 656,71 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Fragmenty sieci energetycznych;
Dokumentacje projektowe;
Wykonanie oświetlenia placu zabaw;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
2 829 135,73 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Całkowity koszt
2 434 055,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Modernizacja SP nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych;
Radosna Szkoła SP nr 6;
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy SP nr 6.

Całkowity koszt
7 777 766,22 zł
Przedszkola

Przedszkola

Kompleksowa modernizacja energetyczna Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10.

Całkowity koszt
9 819 877,54 zł
Pozostałe placówki oświatowe

Pozostałe placówki oświatowe

Rewitalizacja elewacji budynków I LO;
Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6;
Bezpieczeństwo i higiena;
Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych;
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
Zawodowcy przyszłości - ZS 6.

Całkowity koszt
8 316 841,50 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Radygiera;
Koronowirus COVID-19;
Zakup alkomatu - KM Policji;
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Zakup samochodu w DPS.

Całkowity koszt
810 588,85 zł
Kultura

Kultura

Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje;
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje;
300 lat Suwałk;
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Całkowity koszt
505 228,56 zł
Turystyka

Turystyka

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych.

Całkowity koszt
2 165 338,37 zł
Sport

Sport

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I;
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
Siłownia dla dzieci nad Zalewem Arkadia;
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem;
Funkcjonowanie OSiR.

Całkowity koszt
237 635,31 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach i dla Prezydenta Miasta Suwałki;
Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego;
Centrum Usług Wspólnych;
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej;
Modernizacja windy w Żłobku Miejskim;
Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy;
Pozostałe zadania.

Całkowity koszt
388 529,97 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

26 257 633,98 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653;
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka;
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego;
Budowa ulic: Andrzeja Wajdy, Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego, Ks. J. Popiełuszki, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 1KD, 2KD, 6KDW, Księdza Stanisława Szczęsnowicza;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka.

Pozostałe wydatki dot. dróg

Całkowity koszt

436 712,05 zł

Pozostałe wydatki dot. dróg

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Witosa;
Dokumentacje projektowe;
Funkcjonowanie jednostki budżetowej;
Remont schodów przy ul. Polnej.

Dla kierowców

Całkowity koszt

996 786,54 zł

Dla kierowców

Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6;
Słoneczne Parkingi Sportowa;
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK na Osiedlu Północ.

Transport publiczny

Całkowity koszt

3 749 770,67 zł

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Infrastruktura mała
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

3 293 084,90 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych;
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP.

Nieruchomości

Całkowity koszt

3 120 656,71 zł

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 829 135,73 zł

Oświetlenie

Fragmenty sieci energetycznych;
Dokumentacje projektowe;
Wykonanie oświetlenia placu zabaw;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 434 055,00 zł

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Oświata i ochrona zdrowia
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

7 777 766,22 zł

Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Modernizacja SP nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych;
Radosna Szkoła SP nr 6;
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy SP nr 6.

Przedszkola

Całkowity koszt

9 819 877,54 zł

Przedszkola

Kompleksowa modernizacja energetyczna Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10.

Pozostałe placówki oświatowe

Całkowity koszt

8 316 841,50 zł

Pozostałe placówki oświatowe

Rewitalizacja elewacji budynków I LO;
Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6;
Bezpieczeństwo i higiena;
Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych;
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
Zawodowcy przyszłości - ZS 6.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Całkowity koszt

810 588,85 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Radygiera;
Koronowirus COVID-19;
Zakup alkomatu - KM Policji;
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Zakup samochodu w DPS.

Sport i kultura
Kultura

Całkowity koszt

505 228,56 zł

Kultura

Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje;
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje;
300 lat Suwałk;
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Turystyka

Całkowity koszt

2 165 338,37 zł

Turystyka

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych.

Sport

Całkowity koszt

237 635,31 zł

Sport

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I;
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
Siłownia dla dzieci nad Zalewem Arkadia;
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem;
Funkcjonowanie OSiR.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

388 529,97 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach i dla Prezydenta Miasta Suwałki;
Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego;
Centrum Usług Wspólnych;
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej;
Modernizacja windy w Żłobku Miejskim;
Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy;
Pozostałe zadania.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

96 813,30 zł

Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka

Całkowity koszt

64 313,63 zł

Słoneczne Parkingi ul. Sportowa

Całkowity koszt

664 200,00 zł

Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ

Całkowity koszt

99 945,77 zł

Remont schodów przy ulicy Polnej - bulwary nad Czarną Hańczą

Całkowity koszt

115 289,25 zł

Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt

126 321,00 zł

Radosna Szkoła SP nr 6 ul. Sejneńska

Całkowity koszt

1 018 127,18 zł

Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6

Całkowity koszt

74 227,21 zł

Serce na mapie Suwałk (defibrylatory)

Całkowity koszt

96 284,40 zł

Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci

Całkowity koszt

18 500,00 zł

"Tacy sami, a ściana między nami ... - BAJKOWY sposób na integrację"

Całkowity koszt

7 550,42 zł

Suwalski Fan Club Bluesa

Całkowity koszt

9 500,00 zł

Pamiętajcie o ogrodach

Całkowity koszt

19 314,68 zł

Piknik olimpijski

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Suwałkach rozliczyło tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
80 314 386,00 zł
Prognoza
100%
104 513 031,29 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 12 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla kierowców
+ 16
dodatkowych miejsc parkingowych
Oświetlenie uliczne
+ 30
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Oświata
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Zieleń
+ 1
wykonanie parku wraz z wybiegiem dla psów
Dla pieszych
+ 10 km
wybudowanych chodników rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Suwałkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.