Suwałki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Suwałkach.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
69 758
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
505 420 336,98 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
77 864 767 zł
15.41%
CIT
2 230 000 zł
0.44%
Podatki od nieruchomości
51 460 850 zł
10.18%
Inne podatki i opłaty lokalne
22 777 275 zł
4.51%
Dotacje
159 800 869,98 zł
31.62%
Subwencje
125 722 276 zł
24.87%
Pozostałe dochody
65 564 299 zł
12.97%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
529 699 144,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
75 131 711,00 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
75 131 711,00 zł
Wydatki bieżące
86%
454 567 433,98 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.41%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
186 081 053,68 zł
Rodzina
całkowity koszt
118 846 855,10 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
51 103 815,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
32 255 175,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
27 258 719,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
24 190 073,17 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
19 923 126,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
18 709 418,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
14 251 753,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
10 460 634,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
9 256 223,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 774 140,50 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 645 000,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
2 446 145,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
1 313 589,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 202 906,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
3 980 519,14 zł

Źródło: Plan budżetu Miasta Suwałki na 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Suwałki w 2020 roku
planowało zadania inwestycyjne za kwotę
75 131 711,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
43.57%
Infrastruktura duża
15.98%
Infrastruktura mała
35.97%
Oświata i ochrona zdrowia
4.48%
Sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
32 732 993,00 zł
12 007 105,00 zł
27 025 933,00 zł
3 365 680,00 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653;
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna, drogi klasy G;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka;
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego;
Budowa ulic: Andrzeja Wajdy, Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego, Ks. J. Popiełuszki, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 1KD, 2KD, 6KDW, Księdza Stanisława Szczęsnowicza;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka.

Całkowity koszt
26 955 718,00 zł
Pozostałe wydatki dot. dróg

Pozostałe wydatki dot. dróg

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Witosa;
Dokumentacje projektowe;
Funkcjonowanie jednostki budżetowej;
Remont schodów przy ul. Polnej.

Całkowity koszt
454 550,00 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6;
Słoneczne Parkingi Sportowa;
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK na Osiedlu Północ.

Całkowity koszt
999 528,00 zł
Transport publiczny

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Całkowity koszt
4 323 197,00 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku;
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych;
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP.

Całkowity koszt
3 372 379,00 zł
Nieruchomości

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Całkowity koszt
3 338 035,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Fragmenty sieci energetycznych;
Dokumentacje projektowe;
Wykonanie oświetlenia placu zabaw;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
2 840 406,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Całkowity koszt
2 456 285,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Modernizacja SP nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych;
Radosna Szkoła SP nr 6;
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy SP nr 6.

Całkowity koszt
7 898 210,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

Kompleksowa modernizacja energetyczna Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10.

Całkowity koszt
9 859 007,00 zł
Pozostałe placówki oświatowe

Pozostałe placówki oświatowe

Rewitalizacja elewacji budynków I LO;
Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6;
Bezpieczeństwo i higiena;
Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych;
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
Zawodowcy przyszłości - ZS 6.

Całkowity koszt
8 457 551,00 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Radygiera;
Koronowirus COVID-19;
Zakup alkomatu - KM Policji;
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Zakup samochodu w DPS.

Całkowity koszt
811 165,00 zł
Kultura

Kultura

Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje;
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje;
300 lat Suwałk;
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Całkowity koszt
505 493,00 zł
Turystyka

Turystyka

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych.

Całkowity koszt
2 173 310,00 zł
Sport

Sport

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I;
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
Siłownia dla dzieci nad Zalewem Arkadia;
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem;
Funkcjonowanie OSiR.

Całkowity koszt
244 062,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach;
Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego;
Centrum Usług Wspólnych;
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej;
Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy;
Pozostałe zadania.

Całkowity koszt
442 815,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

26 955 718,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653;
Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna, drogi klasy G;
Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka;
Rozbudowa ulicy Edwarda Lecha Wojczyńskiego;
Budowa ulic: Andrzeja Wajdy, Cz. Miłosza i J. Kochanowskiego, Ks. J. Popiełuszki, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, 1KD, 2KD, 6KDW, Księdza Stanisława Szczęsnowicza;
Poprawa nawierzchni drogi gruntowej - Krzywólka.

Pozostałe wydatki dot. dróg

Całkowity koszt

454 550,00 zł

Pozostałe wydatki dot. dróg

Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach;
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Witosa;
Dokumentacje projektowe;
Funkcjonowanie jednostki budżetowej;
Remont schodów przy ul. Polnej.

Dla kierowców

Całkowity koszt

999 528,00 zł

Dla kierowców

Budowa parkingu za żłobkiem miejskim przy ul. T. Kościuszki 6;
Słoneczne Parkingi Sportowa;
Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK na Osiedlu Północ.

Transport publiczny

Całkowity koszt

4 323 197,00 zł

Transport publiczny

Poprawa jakości systemu transportu publicznego.

Infrastruktura mała
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

3 372 379,00 zł

Modernizacja budynków

Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku;
Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych;
Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki;
Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza 15 A w KMPSP.

Nieruchomości

Całkowity koszt

3 338 035,00 zł

Nieruchomości

Wykupy nieruchomości.

Oświetlenie

Całkowity koszt

2 840 406,00 zł

Oświetlenie

Fragmenty sieci energetycznych;
Dokumentacje projektowe;
Wykonanie oświetlenia placu zabaw;
Oświetlenie dróg, placów i mostów;
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 456 285,00 zł

Ochrona środowiska

Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście;
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródła ciepła;
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy;
Dokumentacje projektowe;
Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Oświata i ochrona zdrowia
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

7 898 210,00 zł

Szkoły Podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4;
Modernizacja SP nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych;
Radosna Szkoła SP nr 6;
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy SP nr 6.

Przedszkola

Całkowity koszt

9 859 007,00 zł

Przedszkola

Kompleksowa modernizacja energetyczna Przedszkoli nr 3, 4, 7, 8, 10.

Pozostałe placówki oświatowe

Całkowity koszt

8 457 551,00 zł

Pozostałe placówki oświatowe

Rewitalizacja elewacji budynków I LO;
Rozbudowa instalacji w pracowniach warsztatów - ZS 6;
Bezpieczeństwo i higiena;
Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Technicznych;
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1;
Zawodowcy przyszłości - ZS 6.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Całkowity koszt

811 165,00 zł

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Radygiera;
Koronowirus COVID-19;
Zakup alkomatu - KM Policji;
Healthy Boost - współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach;
Zakup samochodu w DPS.

Sport i kultura
Kultura

Całkowity koszt

505 493,00 zł

Kultura

Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje;
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na inwestycje;
300 lat Suwałk;
Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje.

Turystyka

Całkowity koszt

2 173 310,00 zł

Turystyka

Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza;
Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych.

Sport

Całkowity koszt

244 062,00 zł

Sport

Doposażenie placu zabaw dla dzieci - Dubowo I;
Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz z Hostelem Wigry;
Siłownia dla dzieci nad Zalewem Arkadia;
Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem;
Funkcjonowanie OSiR.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

442 815,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach;
Zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego;
Centrum Usług Wspólnych;
Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej;
Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy;
Pozostałe zadania.

05

Budżet obywatelski

W budżecie obywatelskim to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Całkowity koszt

96 814,00 zł

Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka

Całkowity koszt

67 055,00 zł

Słoneczne Parkingi ul. Sportowa

Całkowity koszt

664 200,00 zł

Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Remont schodów przy ulicy Polnej - bulwary nad Czarną Hańczą

Całkowity koszt

115 310,00 zł

Rozbudowa - Aleja na Osiedlu Hańcza - skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych

Całkowity koszt

126 321,00 zł

Radosna Szkoła SP nr 6 ul. Sejneńska

Całkowity koszt

1 078 272,00 zł

Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Serce na mapie Suwałk (defibrylatory)

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Sportowo nad Zalewem Arkadia - Siłownia dla dzieci

Całkowity koszt

18 500,00 zł

"Tacy sami, a ściana między nami ... - BAJKOWY sposób na integrację"

Całkowity koszt

7 551,00 zł

Suwalski Fan Club Bluesa

Całkowity koszt

9 500,00 zł

Pamiętajcie o ogrodach

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Dni Kultury Japońskiej

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Piknik olimpijski

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Suwałkach rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
77 864 767,00 zł
Prognoza
100%
97 465 669,50 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 12 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla kierowców
+ 16
dodatkowych miejsc parkingowych
Oświetlenie uliczne
+ 30
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Oświata
+ 1
rozbudowa placówki oświatowej
Sport
+ 2
nowe obiekty sportowo-rekreacyjne
Zieleń
+ 1
wykonanie parku wraz z wybiegiem dla psów
Dla pieszych
+ 10 km
wybudowanych chodników rocznie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Suwałkach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Suwałki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.