Mikołów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mikołowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
40 144
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
211 339 655,11 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
27.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
icon-pit
PIT
5 905 532 200 zł
27.0%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
4 222 393 802 zł
19.98%
icon-sprzedaz-nieruchomosci
Podatki od nieruchomości
3 569 047 200 zł
16.89%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencje
3 022 138 500 zł
14.3%
icon-podatki-lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
253 660 500 zł
1.2%
icon-administracja
Podatek od czynności cywilnoprawnych
207 000 000 zł
0.98%
icon-cit
CIT
200 000 000 zł
0.95%
icon-pozostale
Pozostałe dochody
3 754 193 309 zł
17.76%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 945 400,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 728 131,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 374 481,62 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 146 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 962 689,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
27 051 137,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 756 980,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 991 390,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
23 649 660,92 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
19 317 440,68 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet Obywatelski 2018
całkowity koszt
988 111,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
625 625,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 206 350,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-ogrody-zoologiczne.svg
Ogrody botaniczne i zoologiczne
całkowity koszt
1 500 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwa ogólna i celowa
całkowity koszt
1 638 165,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 875 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
395 855,00 zł

Zostawiasz swój podatek w  Mikołowie? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Mikołowie lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

Źródło: Uchwała XXXVII/727/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2018

 

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
54 945 400,60 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
13 728 131,55 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
3 374 481,62 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 146 200,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
31 962 689,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
27 051 137,36 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
17 756 980,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
9 991 390,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
23 649 660,92 zł
Budżet Obywatelski 2018
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
19 317 440,68 zł
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-budzet-obywatelski.svg
Budżet Obywatelski 2018
całkowity koszt
988 111,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
625 625,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 206 350,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gaz-woda.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Rezerwa ogólna i celowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-ogrody-zoologiczne.svg
Ogrody botaniczne i zoologiczne
całkowity koszt
1 500 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwa ogólna i celowa
całkowity koszt
1 638 165,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 875 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
395 855,00 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
13 688 383,00 zł
Część wydatków ujęta w kategorii Budżet Obywatelski 2018, tj.L: - na Reta Rowerem - zakup sprzętu komputerowego w SP w Paniowach
Szkoły podstawowe
26 611 817,51 zł
Gimnazja
4 719 975,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
7 021 124,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
1 419 765,16 zł
Pozostała działalność
1 484 335,00 zł
Adaptacja i rozbudowa budynku na Cele Usług Społecznych
3 000 250,33 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 702 635,00 zł
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki i pomoc w naturze
1 343 625,00 zł
Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze
1 174 771,00 zł
Centra Integracji Społecznej
1 174 250,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
1 100 100,00 zł
Domy pomocy społecznej
877 000,00 zł
Zasiłki stałe, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Pomoc w zakresie dożywiania, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Pozostała działalność
Pozostała działalność
2 355 500,00 zł
Świetlice szkolne
2 759 654,00 zł
oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Kolonie i obozy
424 727,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
190 100,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 022 860,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
107 140,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji z budżetu Państwa
Świadczenie wychowawcze
20 492 027,00 zł
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne
8 118 559,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
1 949 500,00 zł
Wspieranie rodziny
1 402 603,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
16 170 979,00 zł
Poprawa jakości powiwetrza atmosferycznego w mieście Mikołów
4 913 641,99 zł
(budynki przy ul. Jana Pawła II 2,4,6 , ul. Rynek 2 i ul. Sw. Wojciecha 14
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów
2 225 000,00 zł
Budownictwo komunalne na Nowym Swiecie - Etap II
2 916 016,37 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
809 500,00 zł
Pozostała działalność
16 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
7 364 892,00 zł
Częśc wydatków pokazana w kategorii Budżet Obywatelski 2018, tj.: - Reta rowerem
Drogi publiczne gminne
3 322 805,98 zł
Przebudowa ul. Dzieńdziela
3 069 558,00 zł
Przebudowa ul. Jasnej, ul. Szafrańskiej, ul. Kowalskiej, ul. Myśliwskiej i Szkolnej, ul. Południowa, ul. Musioła, ul. Rolnicza, ul. Kosów
Przebudowa ulic
2 791 015,00 zł
Częśc wydatków ujeta w kategorii Budżet Obywatelski 2018, tj.: - Budowa chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga - Rekreacja pod chmurką - rozbudowa siłowni
Drogi wewnętrzne
758 710,00 zł
Budowa chodnika przy ul. Górnej w Mikołowie
450 000,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
7 961 610,00 zł
Budowa boiska w Mikołowie
1 000 000,00 zł
Rozbudowa budynku LKS Orzeł Mokre
330 000,00 zł
Tor rowerowy typu pumptruck przy ul. Grażynskiego
290 000,00 zł
Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8
241 500,00 zł
Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty"
103 260,00 zł
Część wydatków pokazana w Budżet Obywatelski, w tym: - Siłownia na świeżym powietrzu - Strefa Rodziny - rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej - Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku - Plac na Kolonowej Etap II - Gniotek Sport Part Etap II - Siłownia zewnętrzna przy Os. Słowackiego
Obiekty sportowe
65 000,00 zł
Gospodarka odpadami
9 185 740,92 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
5 056 660,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej
4 538 710,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 915 500,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 055 400,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
539 600,00 zł
Pozostała działalność
358 050,00 zł
miast i miast na prawach powiatu
Urzedy gmin
14 548 526,50 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
1 811 873,00 zł
- system elektronicznych usług publicznych
Wirtualny Urząd
789 642,78 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
495 500,00 zł
miast i miast na prawach powiatu
Rady gmin
465 188,00 zł
Wydatek pokrywany w całości z dotacji z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
331 394,00 zł
Pozostała działalność
875 316,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Część wydatków została ujęta w kategorii Budżet Obywatelski 2018, tj.: - zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP, - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.
Ochotniczne straże pożarne
351 255,00 zł
Obrona cywilna
62 350,00 zł
Straz miejska
52 600,00 zł
Komendy Wojewódzkie Policji
40 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
20 000,00 zł
Pozostała działalność
99 420,00 zł
część wydatków ujęta w kategorii Budżet Obywatelski 2018, w tym: - zakup wyposażenia w Śmiłowicach, - Wspólnie na Krawczyka XXI
Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby
2 232 810,00 zł
Biblioteki
1 500 000,00 zł
Pozostałe instytucje kultury
335 800,00 zł
Pozostała działalność
137 760,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Działalność usługowa
186 300,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
99 355,00 zł
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
80 000,00 zł
Turystyka
22 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
7 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji z budżetu Państwa
Obrona narodowa
1 200,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mikołowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mikołów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.