Tomaszów Lubelski

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tomaszowie Lubelskim
i razem ze mną mieszka oficjalnie
18 298
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
104 368 326,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.62%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
16 305 444 zł
15.62%
CIT
1 269 631 zł
1.22%
Dotacje
13 132 444 zł
12.58%
Subwencje
24 240 378 zł
23.23%
Środki na dofinansowanie zadań
17 091 364 zł
16.38%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 505 553 zł
9.11%
Podatki od nieruchomości
12 700 000 zł
12.17%
Pozostałe dochody
10 123 512 zł
9.7%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
104 483 519,92 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 796 186,00 zł
stanowią 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
23 796 186,00 zł
Wydatki bieżące
77%
80 687 333,92 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
35 711 608,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
13 812 454,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 890 004,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
10 466 247,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 111 046,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 337 477,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 268 970,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 463 733,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 118 430,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 084 365,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
870 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
500 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
849 185,92 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Tomaszów Lubelski w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
23 796 186,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
74.18%
Infrastruktura
25.82%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
17 656 500,00 zł
6 144 186,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 2 674 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ul. Krusza w Tomaszowie Lubelskim - 7 752 500,00 zł
 • Budowa ul. Starozamojskiej - 150 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 2 500 000,00 zł
Całkowity koszt
13 076 500,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów - 160 000,00 zł
Całkowity koszt
160 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta - 10 000,00 zł
 • Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - 4 400 000,00 zł
Całkowity koszt
4 400 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 - 40 000,00 zł
 • Cyfrowa gmina - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
340 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Monitoring miasta 
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Przebudowa obiektów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR - 655 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR - 4 350 000,00 zł
 • Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - 160 000,00 zł
Całkowity koszt
5 165 000,00 zł
Kultura

Kultura

 • Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 
Całkowity koszt
624 186,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

13 076 500,00 zł

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 2 674 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ul. Krusza w Tomaszowie Lubelskim - 7 752 500,00 zł
 • Budowa ul. Starozamojskiej - 150 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 2 500 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów - 160 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta - 10 000,00 zł
 • Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego - 10 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

4 400 000,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - 4 400 000,00 zł
Sprawy społeczne, kultura i sport
Urząd Gminy

Całkowity koszt

340 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 - 40 000,00 zł
 • Cyfrowa gmina - 300 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Monitoring miasta 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 165 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Przebudowa obiektów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR - 655 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR - 4 350 000,00 zł
 • Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - 160 000,00 zł
Kultura

Całkowity koszt

624 186,00 zł

Kultura

 • Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tomaszowie Lubelskim rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 305 444,00 zł
Prognoza
100%
18 117 160,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 25
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tomaszowie Lubelskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tomaszów Lubelski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.