Tomaszów Lubelski

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tomaszowie Lubelskim.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
18 298
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
114 150 308,76 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
14.28%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
16 305 444 zł
14.28%
CIT
1 269 631 zł
1.11%
Dotacje
15 067 320,08 zł
13.2%
Subwencje
24 288 261 zł
21.28%
Środki na dofinansowanie zadań
17 781 151,15 zł
15.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 403 283,43 zł
8.24%
Podatki od nieruchomości
12 700 000 zł
11.13%
Pozostałe dochody
17 335 218,10 zł
15.19%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
122 147 455,02 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 799 043,51 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
21 799 043,51 zł
Wydatki bieżące
82%
100 348 411,51 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
43 337 746,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
14 299 423,35 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
13 008 287,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 939 512,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
6 670 610,34 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 061 877,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
12 757 833,39 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 963 438,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 262 373,51 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 884 525,38 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 825 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
1 525 282,55 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 475 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 210 370,62 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
926 175,18 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Tomaszów Lubelski w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
18 496 955,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.23%
Infrastruktura
37.77%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
11 510 727,00 zł
6 986 228,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg gminnych i publicznych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 4 996 736 ,00 zł 
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ul. Krusza w Tomaszowie Lubelskim  - 2 500,00 zł 
 • Budowa ul. Starozamojskiej - 200 000,00 zł
 • Budowa parkingu przy łączniku ulicy Króla Zygmunta i ulicy Kopernika - 13 000,00 zł 
 • Zakup kosiarki samojezdnej - 21 000,00 zł 
 • Zakup pługu - 17 000,00 zł 
Całkowity koszt
5 250 236,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów - 160 000,00 zł 
 • Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT- 148 000,00 zł
 • Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia - 21 000,00 zł 
Całkowity koszt
329 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta - 10 000,00 zł
 • Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego - 11 000,00 zł
Całkowity koszt
21 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta 
Całkowity koszt
5 910 491,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 - 40 000,00 zł
 • Dostępny samorząd - granty - 53 850,00 zł 
Całkowity koszt
93 850,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Monitoring miasta 
Całkowity koszt
15 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Przebudowa obiektów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR - 500 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR - 5 790 100,00  zł 
 • Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - 158 000,00 zł 
 • Przebudowa trybun stadionu - 60 000,00 zł 
Całkowity koszt
6 508 100,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT - 73 800,00 zł
 • Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich - 7 400,00 zł
 • Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze MOF - 30 200,00 zł
 • Zakup huśtawki - 17 068,00 zł 
Całkowity koszt
128 468,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Przebudowa schodów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 5 - 9 500,00 zł 
 • Edukacja w ramach ZIT - 25 000,00 zł
 • Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 2 - 100 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej  w budynku przedszkola przy ul. Chocimska 17 - 27 110,00 zł 
 • Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze MOF - 30 200,00 zł 
Całkowity koszt
191 810,00 zł
Turystyka

Turystyka

 • Rozwój turystyki na obszarze MOF
Całkowity koszt
49 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

5 250 236,00 zł

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg gminnych i publicznych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 4 996 736 ,00 zł 
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 112080L - ul. Krusza w Tomaszowie Lubelskim  - 2 500,00 zł 
 • Budowa ul. Starozamojskiej - 200 000,00 zł
 • Budowa parkingu przy łączniku ulicy Króla Zygmunta i ulicy Kopernika - 13 000,00 zł 
 • Zakup kosiarki samojezdnej - 21 000,00 zł 
 • Zakup pługu - 17 000,00 zł 
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

329 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Zakup gruntów - 160 000,00 zł 
 • Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT- 148 000,00 zł
 • Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Wyzwolenia - 21 000,00 zł 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Całkowity koszt

21 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno-wschodniej części miasta - 10 000,00 zł
 • Przebudowa kanału burzowego przy ul. Wyszyńskiego - 11 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

5 910 491,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta 
Sprawy społeczne, kultura i sport
Urząd Gminy

Całkowity koszt

93 850,00 zł

Urząd Gminy

 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 - 40 000,00 zł
 • Dostępny samorząd - granty - 53 850,00 zł 
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Monitoring miasta 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

6 508 100,00 zł

Obiekty sportowe

 • Przebudowa obiektów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR - 500 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR - 5 790 100,00  zł 
 • Wschodnie Centrum Narciarstwa Biegowego i Sportów Wrotkarskich w Tomaszowie Lubelskim - 158 000,00 zł 
 • Przebudowa trybun stadionu - 60 000,00 zł 
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

128 468,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Wspieranie efektywności energetycznej w ramach ZIT - 73 800,00 zł
 • Wykonanie prac budowlanych zabezpieczenia dawnych koszar kozackich - 7 400,00 zł
 • Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze MOF - 30 200,00 zł
 • Zakup huśtawki - 17 068,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

191 810,00 zł

Przedszkola

 • Przebudowa schodów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 5 - 9 500,00 zł 
 • Edukacja w ramach ZIT - 25 000,00 zł
 • Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 2 - 100 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej  w budynku przedszkola przy ul. Chocimska 17 - 27 110,00 zł 
 • Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze MOF - 30 200,00 zł 
Turystyka

Całkowity koszt

49 000,00 zł

Turystyka

 • Rozwój turystyki na obszarze MOF
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tomaszowie Lubelskim rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 305 444,00 zł
Prognoza
100%
18 117 160,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 25
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tomaszowie Lubelskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tomaszów Lubelski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.