Tomaszów Lubelski

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tomaszowie Lubelskim.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
18 051
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
117 613 904,37 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
16.93%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
19 907 173,57 zł
16.93%
CIT
996 478,17 zł
0.85%
Podatki od nieruchomości
11 700 813,29 zł
9.95%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 680 990,76 zł
8.23%
Dotacje
23 917 576,74 zł
20.34%
Subwencje
21 734 915 zł
18.48%
Pozostałe dochody
29 675 956,84 zł
25.23%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
118 949 309,76 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
15 895 908,40 zł
stanowiły 13% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
13%
15 895 908,40 zł
Wydatki bieżące
87%
103 053 401,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
38 671 008,80 zł
Rodzina
całkowity koszt
13 596 664,62 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
11 126 517,92 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
10 104 586,47 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 947 512,05 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
7 057 754,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 417 778,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 957 702,56 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 008 811,99 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 005 985,83 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 258 594,73 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 299 670,58 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
902 227,31 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
385 174,66 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
209 319,88 zł
Źródło: Sprawozdanie budżetowe Tomaszowa Lubelskiego za rok 2022
04

Zadania inwestycyjne

Tomaszów Lubelski w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
11 902 484,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.24%
Oświata i sport
44.76%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
6 575 241,79 zł
5 327 242,91 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa instalacji wodn.kan. - Szkoła Podstawowa nr 2 - 90 502,00 zł
 • Przebudowa sal lekcyjnych  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 46 924,67 zł 
 • Budowa utwardzenia placów przy Szkole Podstawowej nr 1 - 15 517,11 zł 
Całkowity koszt
152 943,78 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Przebudowa instalacji wodn.kan. - Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 44 900,00 zł
 • Przebudowa kotłowni w Przedszkolu Nr 5 - 159 777,00 zł 
Całkowity koszt
204 677,00 zł
Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina

 • Cyfrowa gmina
Całkowity koszt
281 445,09 zł
Pomoc zagraniczna

Pomoc zagraniczna

 • Zakup samochodu osobowo-dostawczego
Całkowity koszt
18 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Całkowity koszt
25 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim - 163 719,55 zł
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim - 5 585 846,49 zł 
 • Modernizacja torów wrotkarskiego i nartorolkowego - 131 610,00 zł 
 • Zestaw urządzeń do siłowni - 11 999,88 zł 
Całkowity koszt
5 893 175,92 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie  Lubelskim - 2 245 608,28 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 162 808,28 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Kruczej - 99 876,00 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej - 136 400,00 zł 
 • Zakup samochodu dostawczego - 212 010,50 zł 
Całkowity koszt
3 807 786,10 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - 49 987,20 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Majdańskiej - 17 667,11 zł 
Całkowity koszt
67 654,31 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zakup gruntów - 30 682,00 zł 
 • Rewitalizacja osiedla Koszary - 95 246,92 zł 
 • Modernizacja fontanny - 30 873,00 zł 
Całkowity koszt
156 801,92 zł
Przebudowa i modernizacja budynków

Przebudowa i modernizacja budynków

 • Przebudowa budynku przy ul. Rynek 3 - 74 968,00 zł 
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 - 27 100,00 zł 
 • Montaż klimatyzatorów w budynku administracyjnym MZD - 17 527,50 zł 
 • Montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej - 16 567,90 zł 
 • Modernizacja kotłowni - 212 876,10 zł 
 • Rozbudowa serwerowni - 25 999,99 zł 
 • "Pod biało-czerwoną" montaż masztu i flagi - 7 999,99 zł 
 • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski - 676 120,02 zł
Całkowity koszt
1 059 159,50 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego - 3 996,46 zł 
 • Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidujacej z planowaną budową kolumbarium - 104 205,17 zł 
 • Budowa zjazdu na Cmentarzu Komunalnym od ulicy Folwarcznej - 12 046,38 zł
Całkowity koszt
120 248,01 zł
Monitoring

Monitoring

 • Monitoring miasta
Całkowity koszt
24 429,42 zł
Chodniki

Chodniki

 • Przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Leśnej
Całkowity koszt
38 963,65 zł
Gospodarka ściekowa

Gospodarka ściekowa

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno - wschodniej części miasta 
Całkowity koszt
52 200,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

152 943,78 zł

Szkoły podstawowe

 • Przebudowa instalacji wodn.kan. - Szkoła Podstawowa nr 2 - 90 502,00 zł
 • Przebudowa sal lekcyjnych  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 46 924,67 zł 
 • Budowa utwardzenia placów przy Szkole Podstawowej nr 1 - 15 517,11 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

204 677,00 zł

Przedszkola

 • Przebudowa instalacji wodn.kan. - Przedszkole Samorządowe Nr 1 - 44 900,00 zł
 • Przebudowa kotłowni w Przedszkolu Nr 5 - 159 777,00 zł 
Cyfrowa gmina

Całkowity koszt

281 445,09 zł

Cyfrowa gmina

 • Cyfrowa gmina
Pomoc zagraniczna

Całkowity koszt

18 000,00 zł

Pomoc zagraniczna

 • Zakup samochodu osobowo-dostawczego
Biblioteki

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Biblioteki

 • Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

5 893 175,92 zł

Obiekty sportowe

 • Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim - 163 719,55 zł
 • Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim - 5 585 846,49 zł 
 • Modernizacja torów wrotkarskiego i nartorolkowego - 131 610,00 zł 
 • Zestaw urządzeń do siłowni - 11 999,88 zł 
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

3 807 786,10 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 111844L ul. Mickiewicza w Tomaszowie  Lubelskim - 2 245 608,28 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski - 162 808,28 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Kruczej - 99 876,00 zł
 • Budowa drogi gminnej ul. Starozamojskiej - 136 400,00 zł 
 • Zakup samochodu dostawczego - 212 010,50 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

67 654,31 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Tomaszów Lubelski - 49 987,20 zł
 • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Majdańskiej - 17 667,11 zł 
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

156 801,92 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zakup gruntów - 30 682,00 zł 
 • Rewitalizacja osiedla Koszary - 95 246,92 zł 
 • Modernizacja fontanny - 30 873,00 zł 
Przebudowa i modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 059 159,50 zł

Przebudowa i modernizacja budynków

 • Przebudowa budynku przy ul. Rynek 3 - 74 968,00 zł 
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 - 27 100,00 zł 
 • Montaż klimatyzatorów w budynku administracyjnym MZD - 17 527,50 zł 
 • Montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej - 16 567,90 zł 
 • Modernizacja kotłowni - 212 876,10 zł 
 • Rozbudowa serwerowni - 25 999,99 zł 
 • "Pod biało-czerwoną" montaż masztu i flagi - 7 999,99 zł 
 • Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski - 676 120,02 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

120 248,01 zł

Cmentarze

 • Budowa ogrodzenia wokół Cmentarza Komunalnego - 3 996,46 zł 
 • Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidujacej z planowaną budową kolumbarium - 104 205,17 zł 
 • Budowa zjazdu na Cmentarzu Komunalnym od ulicy Folwarcznej - 12 046,38 zł
Monitoring

Całkowity koszt

24 429,42 zł

Monitoring

 • Monitoring miasta
Chodniki

Całkowity koszt

38 963,65 zł

Chodniki

 • Przebudowa chodników w pasie dróg powiatowych na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Leśnej
Gospodarka ściekowa

Całkowity koszt

52 200,00 zł

Gospodarka ściekowa

 • Zagospodarowanie wód opadowych w północno - wschodniej części miasta 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tomaszowie Lubelskim rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
17 018 755,00 zł
Prognoza
100%
18 909 727,78 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 20
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tomaszowie Lubelskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tomaszów Lubelski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.