Tomaszów Lubelski

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tomaszowie Lubelskim
i razem ze mną mieszka oficjalnie
19 035
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
113 743 401,08 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
15.54%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
17 679 087 zł
15.54%
CIT
CIT
600 000 zł
0.53%
Podatki od nieruchomości
9 700 000 zł
8.53%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 535 544 zł
5.75%
Dotacje
Dotacje
50 687 867,08 zł
44.56%
Subwencje
Subwencje
19 084 765 zł
16.78%
Pozostałe dochody
9 456 138 zł
8.31%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
115 053 538,62 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
30 654 655,00 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
30 654 655,00 zł
Wydatki bieżące
73%
84 398 883,62 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_PlxkyXB.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 190 129,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_1ihYf04.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 860 481,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GD4Y8wE.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 543 847,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jbTxqtb.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 557 271,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_tpM9cZq.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 428 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_VndDtSi.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 318 309,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Vub7W3G.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 981 381,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_uoOVUR3.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 388 219,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_RhZw9EM.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 227 009,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J8cCNA2.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
819 575,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_FBdQHhd.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
682 715,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_uoOVUR3.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
666 173,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bxzFJGh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
460 276,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_YAKUGl3.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
226 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
72 501,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
631 100,87 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_PlxkyXB.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
31 190 129,25 zł
Wydatki bieżące
31 190 129,25 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_1ihYf04.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 860 481,00 zł
Wydatki bieżące
5 830 144,00 zł
Wydatki majątkowe
16 030 337,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_GD4Y8wE.svg
Rodzina
całkowity koszt
21 543 847,00 zł
Wydatki bieżące
21 543 847,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jbTxqtb.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 557 271,00 zł
Wydatki bieżące
1 150 600,00 zł
Wydatki majątkowe
7 406 671,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_tpM9cZq.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
8 428 550,00 zł
Wydatki bieżące
4 181 033,00 zł
Wydatki majątkowe
4 247 517,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_VndDtSi.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 318 309,96 zł
Wydatki bieżące
6 103 007,96 zł
Wydatki majątkowe
215 302,00 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Vub7W3G.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
5 981 381,00 zł
Wydatki bieżące
3 467 717,00 zł
Wydatki majątkowe
2 513 664,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_uoOVUR3.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 388 219,00 zł
Wydatki bieżące
4 388 219,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_RhZw9EM.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 227 009,00 zł
Wydatki bieżące
3 088 445,00 zł
Wydatki majątkowe
138 564,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J8cCNA2.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
819 575,00 zł
Wydatki bieżące
819 575,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_FBdQHhd.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
682 715,00 zł
Wydatki bieżące
682 715,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_uoOVUR3.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
666 173,54 zł
Wydatki bieżące
593 573,54 zł
Wydatki majątkowe
72 600,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_bxzFJGh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
460 276,00 zł
Wydatki bieżące
430 276,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_YAKUGl3.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
226 000,00 zł
Wydatki bieżące
226 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
72 501,00 zł
Wydatki bieżące
72 501,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_zZp2NhA.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
631 100,87 zł
Wydatki bieżące
631 100,87 zł
Wydatki bieżące
17 918 212,00 zł
Szkoły podstawowe
17 918 212,00 zł
Wydatki bieżące
9 172 240,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
9 172 240,00 zł
Wydatki bieżące
3 003 013,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
3 003 013,00 zł
Wydatki bieżące
216 833,25 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
216 833,25 zł
Wydatki bieżące
187 728,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
187 728,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
672 103,00 zł
Pozostała działalność
672 103,00 zł
Wydatki bieżące
4 013 119,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
4 013 119,00 zł
Wydatki bieżące
2 550,00 zł
Wydatki majątkowe
1 495 595,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 498 145,00 zł
Wydatki bieżące
1 128 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 128 000,00 zł
Wydatki bieżące
149 900,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
149 900,00 zł
Wydatki bieżące
91 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
91 000,00 zł
Wydatki majątkowe
70 000,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 950,00 zł
Ochrona gleby i wód podziemnych
21 950,00 zł
Wydatki bieżące
1 800,00 zł
Schroniska dla zwierząt
1 800,00 zł
Wydatki bieżące
326 825,00 zł
Wydatki majątkowe
14 464 742,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa i środków europejskich

Pozostała działalność
14 791 567,00 zł
Wydatki bieżące
14 950 000,00 zł

Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
14 950 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 730 764,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
5 730 764,00 zł
Wydatki bieżące
541 142,00 zł
Wspieranie rodziny
541 142,00 zł
Wydatki bieżące
122 100,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
122 100,00 zł
Wydatki bieżące
81 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
81 000,00 zł
Wydatki bieżące
63 650,00 zł
Rodziny zastępcze
63 650,00 zł
Wydatki bieżące
42 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
42 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 800,00 zł
Świadczenia wychowawcze
12 800,00 zł
Wydatki bieżące
391,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
391,00 zł
Wydatki bieżące
833 400,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
833 400,00 zł
Wydatki bieżące
317 200,00 zł
Wydatki majątkowe
155 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
472 200,00 zł
Wydatki majątkowe
7 251 671,00 zł
Pozostała działalność
7 251 671,00 zł
Wydatki bieżące
4 181 033,00 zł
Wydatki majątkowe
127 743,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
4 308 776,00 zł
Wydatki majątkowe
4 119 774,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa i z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Obiekty sportowe
4 119 774,00 zł
Wydatki bieżące
4 711 768,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Urzędy gmin
4 911 768,00 zł
Wydatki bieżące
404 036,96 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
404 036,96 zł
Wydatki bieżące
332 604,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
332 604,00 zł
Wydatki bieżące
163 968,00 zł
Rady gmin
163 968,00 zł
Wydatki bieżące
490 631,00 zł
Wydatki majątkowe
15 302,00 zł
Pozostała działalność
505 933,00 zł
Wydatki bieżące
3 437 149,00 zł
Wydatki majątkowe
2 463 664,00 zł
Drogi publiczne gminne
5 900 813,00 zł
Wydatki bieżące
30 568,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Pozostała działalność
80 568,00 zł
Wydatki bieżące
1 930 618,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 930 618,00 zł
Wydatki bieżące
705 115,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
705 115,00 zł
Wydatki bieżące
696 136,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
696 136,00 zł
Wydatki bieżące
520 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
520 000,00 zł
Wydatki bieżące
252 100,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
252 100,00 zł
Wydatki bieżące
182 374,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
182 374,00 zł
Wydatki bieżące
37 636,00 zł
Ośrodki wsparcia
37 636,00 zł
Wydatki bieżące
28 600,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
28 600,00 zł
Wydatki bieżące
3 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3 000,00 zł
Wydatki bieżące
32 640,00 zł
Pozostała działalność
32 640,00 zł
Wydatki bieżące
1 714 166,00 zł
Wydatki majątkowe
138 564,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 852 730,00 zł
Wydatki bieżące
1 088 779,00 zł
Biblioteki
1 088 779,00 zł
Wydatki bieżące
225 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
225 500,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
60 000,00 zł
Wydatki bieżące
652 252,00 zł
Świetlice szkolne
652 252,00 zł
Wydatki bieżące
93 750,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
93 750,00 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 000,00 zł
Kolonie i obozy dla młodzieży
18 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 824,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3 824,00 zł
Wydatki bieżące
16 749,00 zł
Pozostała działalność
16 749,00 zł
Wydatki bieżące
682 715,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
682 715,00 zł
Wydatki bieżące
548 589,54 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
548 589,54 zł
Wydatki majątkowe
72 600,00 zł
Szpitale ogólne
72 600,00 zł
Wydatki bieżące
30 040,00 zł
Izby wytrzeźwień
30 040,00 zł
Wydatki bieżące
6 944,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
6 944,00 zł
Wydatki bieżące
8 000,00 zł
Pozostała działalność
8 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
205 276,00 zł
Straż gminna
205 276,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Pozostała działaność
35 000,00 zł
Wydatki bieżące
182 000,00 zł
Cmentarze
182 000,00 zł
Wydatki bieżące
44 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
44 000,00 zł
Wydatki bieżące
72 501,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
72 501,00 zł
Wydatki bieżące
579 609,22 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
579 609,22 zł
Wydatki bieżące
28 327,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
28 327,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Turystyka
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 164,65 zł
Rolnictwo i łowiectwo
3 164,65 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Tomaszów Lubelski w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
30 243 491,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
12.23%
Infrastruktura
87.77%
Sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
3 699 259,00 zł
26 544 232,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_wJsugCZ.jpg

Lepsze drogi

Budowa dróg gminnych - ul. Zacisze, Kruczej, Robotniczej, Armii Krajowej, Bocznej Szopena;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Budowa drogi dojazdowej do ul. Piłsudskiego.

Całkowity koszt
2 283 664,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_JlnoX0y.jpg

Dla kierowców

Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_SvM37af.jpg

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Łaszczowieckiej.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_energia-odnawialna_7XLL1yL.jpg

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii.

Całkowity koszt
1 295 595,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_DEWt2Ev.jpg

Urząd Miasta

Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53;
Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 57.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_ZgPrBYb.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gruntów;
Budynek wielorodzinny Nr 1 i 2 przy ul. Rybickiego, Moniuszki, Wyzwolenia.

Całkowity koszt
7 406 671,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_cWwyywn.jpg

Bezpieczeństwo

Monitoring miasta.

Całkowity koszt
30 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_jtRGjRs.jpg

Sport

Przebudowa obiektów sportów natrolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR;
Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR;
Wykonanie ogrodzenia obiektów OSiR;
Zakup sprzętu - pierwsze wyposażenie obiektów basenu;
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanyc budynków oraz remont budynku hali sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym.

Całkowity koszt
18 712 259,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_d48JOfJ.jpg

Pozostałe inwestycje

Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego;
Modernizacja kotłowni;
Zakup maseczkomatu.

Całkowity koszt
195 302,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-drog_wJsugCZ.jpg

Całkowity koszt

2 283 664,00 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg gminnych - ul. Zacisze, Kruczej, Robotniczej, Armii Krajowej, Bocznej Szopena;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Budowa drogi dojazdowej do ul. Piłsudskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking_JlnoX0y.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Dla kierowców

Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_budowa-sieci-wodociagowej_SvM37af.jpg

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Łaszczowieckiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_energia-odnawialna_7XLL1yL.jpg

Całkowity koszt

1 295 595,00 zł

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii.

Sprawy społeczne i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_DEWt2Ev.jpg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Urząd Miasta

Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53;
Budynek Urzędu Miasta ul. Lwowska 57.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wykup-gruntow-pod-inwestycje-gminne_ZgPrBYb.jpg

Całkowity koszt

7 406 671,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gruntów;
Budynek wielorodzinny Nr 1 i 2 przy ul. Rybickiego, Moniuszki, Wyzwolenia.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_e-urzad_1_cWwyywn.jpg

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Monitoring miasta.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_jtRGjRs.jpg

Całkowity koszt

18 712 259,00 zł

Sport

Przebudowa obiektów sportów natrolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR;
Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR;
Wykonanie ogrodzenia obiektów OSiR;
Zakup sprzętu - pierwsze wyposażenie obiektów basenu;
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanyc budynków oraz remont budynku hali sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_d48JOfJ.jpg

Całkowity koszt

195 302,00 zł

Pozostałe inwestycje

Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego;
Modernizacja kotłowni;
Zakup maseczkomatu.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tomaszowie Lubelskim rozlicza tylko 83% mieszkańców.

Teraz
83%
17 679 087,00 zł
Prognoza
100%
21 198 779,82 zł
Zobacz, jak brakujące +17%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 4 km
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 15
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
+ 1
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
+ 2
Sport
+ 2
nowa siłowania zewnętrzna
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tomaszowie Lubelskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tomaszów Lubelski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.