Tomaszów Lubelski

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Tomaszowie Lubelskim.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
19 035
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
116 551 697,76 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
14.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
17 175 303 zł
14.74%
CIT
672 742,20 zł
0.58%
Podatki od nieruchomości
10 490 749,32 zł
9.0%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 953 270,12 zł
5.97%
Dotacje
48 974 856,21 zł
42.02%
Subwencje
19 244 834 zł
16.51%
Pozostałe dochody
13 039 942,91 zł
11.19%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
111 106 389,91 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 261 527,82 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
25 261 527,82 zł
Wydatki bieżące
77%
85 844 862,09 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 129 974,72 zł
Rodzina
całkowity koszt
23 450 619,25 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
21 660 649,08 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
7 976 827,85 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 389 063,79 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 420 652,10 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 636 609,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
3 312 638,51 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 011 207,01 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
868 235,16 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
805 781,87 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
585 536,46 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
348 286,09 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
510 309,02 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Tomaszowa Lubelskiego za 2020 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Tomaszów Lubelski w 2020 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
24 866 442,53 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
11.43%
Infrastruktura
88.57%
Sprawy społeczne i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
2 842 019,35 zł
22 024 423,18 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Budowa dróg gminnych - Robotniczej, Armii Krajowej, Bocznej Szopena, Wiejskiej;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Przebudowa ul. Mickiewicza;
Budowa drogi dojazdowej do ul. Piłsudskiego;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej.

Całkowity koszt
2 768 350,47 zł
Dla kierowców

Dla kierowców

Przebudowa parkingu przy ul. T. Zamojskiego.

Całkowity koszt
17 347,08 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
Odnawialne źródła energii - budowa mikroinstalacji.

Całkowity koszt
56 321,80 zł
Urząd Miasta

Urząd Miasta

Modernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Lwowska 57.

Całkowity koszt
146 644,57 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gruntów;
Budowa budynków wielorodzinnych Nr 1 i 2 przy ul. Rybickiego i Moniuszki.

Całkowity koszt
7 053 793,05 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu zabezpieczającego obiekty MZD;
Monitoring miasta.

Całkowity koszt
28 989,97 zł
Sport

Sport

Przebudowa obiektów sportów natrolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR;
Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR;
Wykonanie ogrodzenia obiektów OSiR;
Zakup sprzętu - pierwsze wyposażenie obiektów basenu;
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków oraz remont budynku hali sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym.

Całkowity koszt
14 417 698,73 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego;
Modernizacja kotłowni;
Modernizacja Przedszkola Nr 5;
Przebudowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym;
Zakup maseczkomatu.

Całkowity koszt
377 296,86 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 768 350,47 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg gminnych - Robotniczej, Armii Krajowej, Bocznej Szopena, Wiejskiej;
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
Przebudowa ul. Mickiewicza;
Budowa drogi dojazdowej do ul. Piłsudskiego;
Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej.

Dla kierowców

Całkowity koszt

17 347,08 zł

Dla kierowców

Przebudowa parkingu przy ul. T. Zamojskiego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

56 321,80 zł

Ochrona środowiska

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej;
Odnawialne źródła energii - budowa mikroinstalacji.

Sprawy społeczne i sport
Urząd Miasta

Całkowity koszt

146 644,57 zł

Urząd Miasta

Modernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Lwowska 57.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

7 053 793,05 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup gruntów;
Budowa budynków wielorodzinnych Nr 1 i 2 przy ul. Rybickiego i Moniuszki.

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

28 989,97 zł

Bezpieczeństwo

Budowa monitoringu zabezpieczającego obiekty MZD;
Monitoring miasta.

Sport

Całkowity koszt

14 417 698,73 zł

Sport

Przebudowa obiektów sportów natrolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR;
Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR;
Wykonanie ogrodzenia obiektów OSiR;
Zakup sprzętu - pierwsze wyposażenie obiektów basenu;
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków oraz remont budynku hali sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

377 296,86 zł

Pozostałe inwestycje

Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego;
Modernizacja kotłowni;
Modernizacja Przedszkola Nr 5;
Przebudowa Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym;
Zakup maseczkomatu.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Tomaszowie Lubelskim rozliczyło tylko 83% mieszkańców.

Teraz
83%
17 175 303,00 zł
Prognoza
100%
20 594 698,51 zł
Zobacz, jak brakujące +17%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 4 km
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowe place zabaw
Sport
+ 2
nowa siłowania zewnętrzna
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Tomaszowie Lubelskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Tomaszów Lubelski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.