Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
80 398
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
709 181 594,90 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.82%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
147 678 404 zł
20.82%
CIT
9 494 815 zł
1.34%
Dotacje
72 040 058,48 zł
10.16%
Subwencje
237 812 435 zł
33.53%
Środki na dofinansowanie zadań
41 835 522,20 zł
5.9%
Inne podatki i opłaty lokalne
76 108 484,87 zł
10.73%
Podatki od nieruchomości
78 160 757 zł
11.02%
Pozostałe dochody
46 051 118,35 zł
6.49%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
794 058 351,87 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
110 009 661,94 zł
stanowią 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
110 009 661,94 zł
Wydatki bieżące
86%
684 048 689,93 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.71%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
307 678 110,64 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
84 352 216,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
71 381 924,62 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
68 604 918,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
49 547 179,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
34 361 189,41 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
52 400 203,20 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
30 568 264,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
29 176 350,37 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
16 488 224,20 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
16 275 592,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 093 679,63 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
8 289 777,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 479 313,53 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
4 667 147,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 265 594,57 zł
Turystyka
całkowity koszt
891 464,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 537 203,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
110 009 661,94 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
47.46%
Turystyka, sport i kultura
28.23%
Transport i łączność
24.31%
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
52 210 566,22 zł
31 051 032,38 zł
26 748 063,34 zł
Żelazny szlak rowerowy

Żelazny szlak rowerowy

 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - 500 000,00 zł 
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 107 101,00 zł
 • CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowymi - 59 682,00 zł
Całkowity koszt
666 783,00 zł
Centrum kultury

Centrum kultury

 • Budowa Centrum Kultury
Całkowity koszt
220 000,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Modernizacja budynku „Masnówka” w Parku Zdrojowym - 40 000,00 zł
 • Prace związane z remontem generalnym zabytków,organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - 4 900,00 zł 
 • Modernizacja budynków - 270 000,00 zł
 •  Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 85 000,00 zł
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 425 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu - Zdroju - 11 666 305,38 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja budynków - 300 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 800 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 667 846,84 zł 
Całkowity koszt
14 259 052,22 zł
Łaźnia

Łaźnia

 • Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego
Całkowity koszt
30 680 000,00 zł
Lodowisko

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR - 2 200 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja Lodowiska JASTOR - 2 575 580,00 zł
Całkowity koszt
4 775 580,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja krytej pływalni LAGUNA - 120 000,00 zł
 • Rozbudowa basenu "Laguna" - 200 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy boisko Orlik Warszawska - 800 730,00 zł
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski - 488 421,00 zł
Całkowity koszt
1 609 151,00 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Całkowity koszt
126 795,00 zł
Podniesienie jakości i bezpieczeństwo na drogach

Podniesienie jakości i bezpieczeństwo na drogach

 • Poprawa parametrów technicznych ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - 550 000,00 zł 
 • Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju - 543 409,47 zł 
 • Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 4 571 618,39 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska-Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 384 735,00 zł 
Całkowity koszt
6 049 762,86 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - 284 000,00 zł 
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 1 098 930,00 zł 
 • Przebudowa ul. Prof. R. Ranoszka - 150 000,00 zł 
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 114 739,00 zł 
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os.Złote Łany - 8 953,00 zł
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 291 760,00 zł
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 80 550,00 zł 
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 350 000,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych - 1 000 000,00 zł
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - 47 500,00 zł 
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
3 426 432,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika ul. Libowiec - 431 300,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska - Budowa chodnika ul. Libowiec - 1 868 700,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski - 229 878,00 zł
Całkowity koszt
2 529 878,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek - 80 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Witczaka - 391 078,00 zł
 • Przebudowa ul. Wolności - 693,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa - 100 000,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Strażacka- Stodoły - 41 051,00 zł
 • Przebudowa ul. J.Dąbrowskiego - 3 036,00 zł
 • Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - 115 259,00 zł
 • Rewitalizacja ul.1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 38 171,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 3 791 885,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 150 000,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych - 150 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 900 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych-Fundusz Sołecki - 165 280,80 zł
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - 8 948 910,72 zł
 • Przebudowa ul. Mickiewicza - 1 320 800,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa ul. Mickiewicza - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
16 446 164,52 zł
Parkingi

Parkingi

 • Budowa parkingu przy ul. Witczaka
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Wiaty przystankowe
Całkowity koszt
25 000,00 zł
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju - 1 100 000,00 zł
 • Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
1 350 000,00 zł
Infrastruktura rowerowa

Infrastruktura rowerowa

 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Całkowity koszt
397 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 130 000,00 zł
 • Wykup gruntów - 302 000,00 zł
 • Instalacje hydrantowe - 250 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
882 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Zadania Ochrony Środowiska - Cmentarze
Całkowity koszt
995 600,00 zł
Działalność usługowa

Działalność usługowa

 • Rozbudowa internetowego planu miasta o narzędzia do publikacji danych i usług w zakresie planowania przestrzennego - 40 000,00 zł
 • Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - 2 732 165,00 zł
Całkowity koszt
2 772 165,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta - 150 000,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 1 104 192,94 zł
 • Modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej - 155 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 409 192,94 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju - 94 400,00 zł
 • Modernizacja i zakupy dla OSP - 56 700,00 zł
Całkowity koszt
151 100,00 zł
Rezerwy

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami - 200 000,00 zł
 • Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - 337 960,00 zł
Całkowity koszt
537 960,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 185 036,00 zł 
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - 1 451 417,00 zł 
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - 100 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Termomodernizacja obiektów oświatowych - 299 518,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych - 133 179,00 zł 
 • Zwroty dotacji - 425,00 zł 
 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - 941 113,00 zł 
Całkowity koszt
3 110 688,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Oddymianie w przedszkolach - 900 318,00 zł
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 500,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 357 682,00 zł
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 16 927,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzebiu-Zdroju - 352 942,00 zł
 • Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 185 000,00 zł
Całkowity koszt
1 824 369,00 zł
Pozostałe działania w zakresie oświaty

Pozostałe działania w zakresie oświaty

 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 53 887,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych - 203 482,00 zł
 • Dostsowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością - 260 000,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 12 000,00 zł 
Całkowity koszt
529 315,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Zakup sprzętu medycznego
Całkowity koszt
370 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej
Całkowity koszt
135 240,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 55 000,00 zł
 • Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji - 200 000,00 zł
 • Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu - Zdroju - 10 000,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska-Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych i prawnych) - 150 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska- Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - 364 945,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska-Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje dla osób fizycznych i prawnych) - 150 000,00 zł 
 • Budowa PSZOK - 2 221 370,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacja) - 450 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - 1 000 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 300 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Kompensacja mocy biernej - 110 000,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - 250 000,00 zł 
 • Zwrot dotacji - 14,00 zł 
Całkowity koszt
6 261 329,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic
Całkowity koszt
1 719 506,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej

Zakłady gospodarki komunalnej

 • Cmentarze - 348 400,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - 601 630,00 zł
Całkowity koszt
950 030,00 zł
Tereny zielone i rekreacyjne

Tereny zielone i rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenów miejskich - 69 642,00 zł
 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 139 937,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych - 512 378,00 zł
 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - 2 088 471,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - 1 000 000,00 zł
 • Zakup iluminacji świątecznych - 13 140,40 zł
 • Budowa toalet miejskich - 450 000,00 zł
Całkowity koszt
4 273 568,40 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Place zabaw w Mieście
Całkowity koszt
826 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turystyka, sport i kultura
Żelazny szlak rowerowy

Całkowity koszt

666 783,00 zł

Żelazny szlak rowerowy

 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - 500 000,00 zł 
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 107 101,00 zł
 • CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowymi - 59 682,00 zł
Centrum kultury

Całkowity koszt

220 000,00 zł

Centrum kultury

 • Budowa Centrum Kultury
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

14 259 052,22 zł

Ochrona zabytków

 • Modernizacja budynku „Masnówka” w Parku Zdrojowym - 40 000,00 zł
 • Prace związane z remontem generalnym zabytków,organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - 4 900,00 zł 
 • Modernizacja budynków - 270 000,00 zł
 •  Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 85 000,00 zł
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 425 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu - Zdroju - 11 666 305,38 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja budynków - 300 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 800 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 667 846,84 zł 
Łaźnia

Całkowity koszt

30 680 000,00 zł

Łaźnia

 • Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego
Lodowisko

Całkowity koszt

4 775 580,00 zł

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR - 2 200 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja Lodowiska JASTOR - 2 575 580,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

1 609 151,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja krytej pływalni LAGUNA - 120 000,00 zł
 • Rozbudowa basenu "Laguna" - 200 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy boisko Orlik Warszawska - 800 730,00 zł
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski - 488 421,00 zł
Transport i łączność
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

126 795,00 zł

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Podniesienie jakości i bezpieczeństwo na drogach

Całkowity koszt

6 049 762,86 zł

Podniesienie jakości i bezpieczeństwo na drogach

 • Poprawa parametrów technicznych ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju - 550 000,00 zł 
 • Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju - 543 409,47 zł 
 • Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 4 571 618,39 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska-Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 384 735,00 zł 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

3 426 432,00 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - 284 000,00 zł 
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 1 098 930,00 zł 
 • Przebudowa ul. Prof. R. Ranoszka - 150 000,00 zł 
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 114 739,00 zł 
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os.Złote Łany - 8 953,00 zł
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 291 760,00 zł
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 80 550,00 zł 
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 350 000,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych - 1 000 000,00 zł
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - 47 500,00 zł 
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju - 200 000,00 zł
Chodniki

Całkowity koszt

2 529 878,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika ul. Libowiec - 431 300,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska - Budowa chodnika ul. Libowiec - 1 868 700,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski - 229 878,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

16 446 164,52 zł

Drogi gminne

 • Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek - 80 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Witczaka - 391 078,00 zł
 • Przebudowa ul. Wolności - 693,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa - 100 000,00 zł
 • Budowa łącznika ul. Strażacka- Stodoły - 41 051,00 zł
 • Przebudowa ul. J.Dąbrowskiego - 3 036,00 zł
 • Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - 115 259,00 zł
 • Rewitalizacja ul.1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 38 171,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 3 791 885,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 150 000,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych - 150 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 900 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych-Fundusz Sołecki - 165 280,80 zł
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju - 8 948 910,72 zł
 • Przebudowa ul. Mickiewicza - 1 320 800,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa ul. Mickiewicza - 250 000,00 zł
Parkingi

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Parkingi

 • Budowa parkingu przy ul. Witczaka
Przystanki

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Przystanki

 • Wiaty przystankowe
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Całkowity koszt

1 350 000,00 zł

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju - 1 100 000,00 zł
 • Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 250 000,00 zł
Infrastruktura rowerowa

Całkowity koszt

397 000,00 zł

Infrastruktura rowerowa

 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

882 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 130 000,00 zł
 • Wykup gruntów - 302 000,00 zł
 • Instalacje hydrantowe - 250 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły - 200 000,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

995 600,00 zł

Cmentarze

 • Zadania Ochrony Środowiska - Cmentarze
Działalność usługowa

Całkowity koszt

2 772 165,00 zł

Działalność usługowa

 • Rozbudowa internetowego planu miasta o narzędzia do publikacji danych i usług w zakresie planowania przestrzennego - 40 000,00 zł
 • Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - 2 732 165,00 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

1 409 192,94 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Miasta - 150 000,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 1 104 192,94 zł
 • Modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej - 155 000,00 zł 
Straże Pożarne

Całkowity koszt

151 100,00 zł

Straże Pożarne

 • Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju - 94 400,00 zł
 • Modernizacja i zakupy dla OSP - 56 700,00 zł
Rezerwy

Całkowity koszt

537 960,00 zł

Rezerwy

 • Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami - 200 000,00 zł
 • Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - 337 960,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

3 110 688,00 zł

Szkoły Podstawowe

 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 185 036,00 zł 
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - 1 451 417,00 zł 
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - 100 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Termomodernizacja obiektów oświatowych - 299 518,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych - 133 179,00 zł 
 • Zwroty dotacji - 425,00 zł 
 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych - 941 113,00 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

1 824 369,00 zł

Przedszkola

 • Oddymianie w przedszkolach - 900 318,00 zł
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 500,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 357 682,00 zł
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 16 927,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzebiu-Zdroju - 352 942,00 zł
 • Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 185 000,00 zł
Pozostałe działania w zakresie oświaty

Całkowity koszt

529 315,00 zł

Pozostałe działania w zakresie oświaty

 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 53 887,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych - 203 482,00 zł
 • Dostsowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością - 260 000,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 12 000,00 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Zakup sprzętu medycznego
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

135 240,00 zł

Pomoc społeczna

 • Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

6 261 329,00 zł

Ochrona środowiska

 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 55 000,00 zł
 • Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji - 200 000,00 zł
 • Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu - Zdroju - 10 000,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska-Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych i prawnych) - 150 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska- Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - 364 945,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska-Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje dla osób fizycznych i prawnych) - 150 000,00 zł 
 • Budowa PSZOK - 2 221 370,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacja) - 450 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju - 1 000 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 300 000,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Kompensacja mocy biernej - 110 000,00 zł 
 • Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - 250 000,00 zł 
 • Zwrot dotacji - 14,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 719 506,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic
Zakłady gospodarki komunalnej

Całkowity koszt

950 030,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej

 • Cmentarze - 348 400,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - 601 630,00 zł
Tereny zielone i rekreacyjne

Całkowity koszt

4 273 568,40 zł

Tereny zielone i rekreacyjne

 • Zagospodarowanie terenów miejskich - 69 642,00 zł
 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 139 937,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych - 512 378,00 zł
 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - 2 088 471,00 zł
 • Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju - 1 000 000,00 zł
 • Zakup iluminacji świątecznych - 13 140,40 zł
 • Budowa toalet miejskich - 450 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

826 000,00 zł

Place zabaw

 • Place zabaw w Mieście
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
147 678 404,00 zł
Prognoza
100%
164 087 115,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 26 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 24 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.