Jastrzębie-
-Zdrój

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
80 393
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
590 346 371,66 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.35%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
131 962 797,51 zł
22.35%
CIT
7 996 934 zł
1.35%
Podatki od nieruchomości
63 479 472,29 zł
10.75%
Inne podatki i opłaty
73 289 422,89 zł
12.41%
Dotacje
100 846 626,02 zł
17.08%
Subwencje
140 174 696 zł
23.74%
Pozostałe dochody
72 596 422,95 zł
12.3%
02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2022 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
620 602 385,21 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
93 528 511,88 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
93 528 511,88 zł
Wydatki bieżące
85%
527 073 873,33 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
210 074 447,36 zł
Rodzina
całkowity koszt
75 703 967,84 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
68 443 830,92 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
63 435 554,47 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
28 739 150,63 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
24 208 438,81 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
37 791 197,17 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
28 728 990,40 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
20 012 669,13 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
19 643 620,34 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
13 853 221,81 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
9 610 149,91 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
6 343 393,08 zł
Turystyka
całkowity koszt
6 165 249,21 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 360 308,09 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę
całkowity koszt
979 503,78 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
761 182,61 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
747 509,65 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe za rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
93 528 511,88 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
46.91%
Transport i łączność
21.94%
Oświata i sprawy społeczne
19.63%
Turystyka i kultura
11.52%
Ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
43 873 016,90 zł
20 517 332,70 zł
18 366 175,11 zł
10 771 987,17 zł
Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933;
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej;
 • Przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S);
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego;
 • Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP15;
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany.
Całkowity koszt
18 222 222,86 zł
Budowa/przebudowa ulic gminnych

Budowa/przebudowa ulic gminnych

 • Przebudowa:
  - ul. Witczaka;
  - ul. Torowej i Majowej;
  - ul. J.Dąbrowskiego;
  - ul. Konduktorskiej;
  - ul Rolniczej wraz z oświetleniem;
 • Budowa:
  - ul. Jesionowej;
  - łącznika ul. Strażacka-Stodoły.
Całkowity koszt
5 816 552,87 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • ul. Libowiec
Całkowity koszt
15 158,00 zł
Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

 • Sygnalizacja świetlna w Mieście;
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Poznańską i ul. Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Całkowity koszt
1 260 504,00 zł
Oświetlenie ulic

Oświetlenie ulic

Budowa oświetlenia ulic

Całkowity koszt
729 745,22 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Całkowity koszt
266 422,85 zł
Modernizacja i rewitalizacja

Modernizacja i rewitalizacja

 • Modernizacja ul. Jagiełły;
 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich.
Całkowity koszt
15 619 974,05 zł
Inne wydatki na drogi

Inne wydatki na drogi

 • Wiaty przystankowe;
 • Budowa i modernizacja parkingów miejskich;
 • Budowa elementów organizacji ruchu;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Zadania Ochrony Środowiska-Budowa odwodnienia dróg-Budżet Obywatelski;
 • Poprawa infrastruktury rowerowej;
 • Inwestycje w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Całkowity koszt
1 942 437,05 zł
Zwiększenie bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa

  • Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta;
  • Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
  • Budowa stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych;
  • Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • Środki trwałe dla Straży Miejskiej.
  Całkowity koszt
  507 283,18 zł
  Infrastruktura sportowa i place zabaw

  Infrastruktura sportowa i place zabaw

  • Budowa i modernizacja boisk;
  • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszolnym nr 1;
  • Place zabaw w Mieście;
  • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej;
  • Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej;
  • Modernizacja Stadionu Miejskiego;
  • Zakupy inwestycyjne dla MOSiR.
  Całkowity koszt
  2 480 418,73 zł
  Inwestycje w placówki oświatowe

  Inwestycje w placówki oświatowe

   • Przebudowa budynków oświatowych;
   • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych;
   • Zakup urządzeń kuchennych;
   • Oddymianie w przedszkolach;
   • Przebudowa i rozbudowa PP 26;
   • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
   • Sprawnościowy tor przeszkód;
   • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.
   Całkowity koszt
   3 587 572,03 zł
   Zwiększenie efektywności energetycznej

   Zwiększenie efektywności energetycznej

    • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4;
    • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5;
    • Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2;
    • Termomodernizacja obiektów oświatowych.
    Całkowity koszt
    13 746 635,49 zł
    Dla osób z niepełnosprawnościami

    Dla osób z niepełnosprawnościami

     • Likwidacja barier architektonicznych;
     • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.
     Całkowity koszt
     195 423,27 zł

     Rowerem po żelaznym szlaku

     Całkowity koszt
     73 994,36 zł

     Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

     Całkowity koszt
     5 990 779,26 zł

     Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju

     Całkowity koszt
     4 938 253,73 zł

     Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

     Całkowity koszt
     6 846 080,77 zł

     Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

     Całkowity koszt
     177 120,00 zł

     Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

     Całkowity koszt
     277 216,99 zł

     Modernizacja Lodowiska JASTOR

     Całkowity koszt
     62 730,00 zł
     Kanalizacja sanitarna

     Kanalizacja sanitarna

     • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
     • Przebudowa kanalizacji sanitarnej.
     Całkowity koszt
     71 659,17 zł
     Gospodarka wodna

     Gospodarka wodna

     • Retencja wód opadowych i roztopowych;
     • Instalacje hydrantowe.
     Całkowity koszt
     391 448,87 zł
     Recykling

     Recykling

     • Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych;
     • Budowa PSZOK.
     Całkowity koszt
     139 589,27 zł
     Czyste powietrze

     Czyste powietrze

     • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
     • Wymiana opraw na energooszczędne;
     • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
     • Zakup i montaż urządzeń OZE;
     • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta.
     Całkowity koszt
     5 748 648,86 zł
     Rewitalizacja stawu

     Rewitalizacja stawu

     Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska

     Całkowity koszt
     150 000,00 zł
     Zagospodarowanie terenów miejskich

     Zagospodarowanie terenów miejskich

     • Zagospodarowanie terenów miejskich;
     • Witacz miejski.
     Całkowity koszt
     111 863,38 zł
     Tereny zielone

     Tereny zielone

     • Zagospodarowanie terenów zielonych;
     • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju do celów edukacyjno-wypoczynkowych.
     Całkowity koszt
     736 499,42 zł
     Informatyzacja

     Informatyzacja

     • Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geod. i kartograf. w Jastrzębiu-Zdroju;
     • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych.
     Całkowity koszt
     567 870,35 zł
     Gospodarka mieszkaniowa

     Gospodarka mieszkaniowa

     • Wykup gruntów;
     • Modernizacja budynków;
     • Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta;
     • Monitoring obiektów;
     • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku miasta;
     • Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich;
     • Klimatyzacja pomieszczeń.
     Całkowity koszt
     1 591 519,42 zł
     Pozostałe inwestycje

     Pozostałe inwestycje

     • Cmentarze;
     • Zakup środków transportu;
     • Zakup mobilnego punktu konsultacyjno-promocyjnego;
     • Zakup sprzętu medycznego;
     • Zakupy inwestycyjne dl Domów Pomocy Społecznej oraz dla OPS;
     • Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D;
     • Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych.
     Całkowity koszt
     1 262 888,43 zł
     Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
     Transport i łączność
     Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

     Całkowity koszt

     18 222 222,86 zł

     Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

     • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933;
     • Przebudowa ul. Podhalańskiej;
     • Przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S);
     • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego;
     • Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP15;
     • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
     • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów;
     • Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany.
     Budowa/przebudowa ulic gminnych

     Całkowity koszt

     5 816 552,87 zł

     Budowa/przebudowa ulic gminnych

     • Przebudowa:
      - ul. Witczaka;
      - ul. Torowej i Majowej;
      - ul. J.Dąbrowskiego;
      - ul. Konduktorskiej;
      - ul Rolniczej wraz z oświetleniem;
     • Budowa:
      - ul. Jesionowej;
      - łącznika ul. Strażacka-Stodoły.
     Budowa chodników

     Całkowity koszt

     15 158,00 zł

     Budowa chodników

     • ul. Libowiec
     Sygnalizacja świetlna

     Całkowity koszt

     1 260 504,00 zł

     Sygnalizacja świetlna

     • Sygnalizacja świetlna w Mieście;
     • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Poznańską i ul. Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
     Oświetlenie ulic

     Całkowity koszt

     729 745,22 zł

     Oświetlenie ulic

     Budowa oświetlenia ulic

     Przejścia dla pieszych

     Całkowity koszt

     266 422,85 zł

     Przejścia dla pieszych

     Bezpieczne przejścia dla pieszych

     Modernizacja i rewitalizacja

     Całkowity koszt

     15 619 974,05 zł

     Modernizacja i rewitalizacja

     • Modernizacja ul. Jagiełły;
     • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju;
     • Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich.
     Inne wydatki na drogi

     Całkowity koszt

     1 942 437,05 zł

     Inne wydatki na drogi

     • Wiaty przystankowe;
     • Budowa i modernizacja parkingów miejskich;
     • Budowa elementów organizacji ruchu;
     • Budowa i przebudowa schodów;
     • Zadania Ochrony Środowiska-Budowa odwodnienia dróg-Budżet Obywatelski;
     • Poprawa infrastruktury rowerowej;
     • Inwestycje w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
     Oświata i sprawy społeczne
     Zwiększenie bezpieczeństwa

     Całkowity koszt

     507 283,18 zł

     Zwiększenie bezpieczeństwa

      • Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta;
      • Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP;
      • Budowa stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych;
      • Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego;
      • Środki trwałe dla Straży Miejskiej.
      Infrastruktura sportowa i place zabaw

      Całkowity koszt

      2 480 418,73 zł

      Infrastruktura sportowa i place zabaw

      • Budowa i modernizacja boisk;
      • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszolnym nr 1;
      • Place zabaw w Mieście;
      • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej;
      • Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej;
      • Modernizacja Stadionu Miejskiego;
      • Zakupy inwestycyjne dla MOSiR.
      Inwestycje w placówki oświatowe

      Całkowity koszt

      3 587 572,03 zł

      Inwestycje w placówki oświatowe

       • Przebudowa budynków oświatowych;
       • Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych;
       • Zakup urządzeń kuchennych;
       • Oddymianie w przedszkolach;
       • Przebudowa i rozbudowa PP 26;
       • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
       • Sprawnościowy tor przeszkód;
       • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.
       Zwiększenie efektywności energetycznej

       Całkowity koszt

       13 746 635,49 zł

       Zwiększenie efektywności energetycznej

        • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4;
        • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5;
        • Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2;
        • Termomodernizacja obiektów oświatowych.
        Dla osób z niepełnosprawnościami

        Całkowity koszt

        195 423,27 zł

        Dla osób z niepełnosprawnościami

         • Likwidacja barier architektonicznych;
         • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.
         Turystyka i kultura

         Całkowity koszt

         73 994,36 zł

         Rowerem po żelaznym szlaku

         Całkowity koszt

         5 990 779,26 zł

         Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

         Całkowity koszt

         4 938 253,73 zł

         Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju

         Całkowity koszt

         6 846 080,77 zł

         Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

         Całkowity koszt

         177 120,00 zł

         Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

         Całkowity koszt

         277 216,99 zł

         Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

         Całkowity koszt

         62 730,00 zł

         Modernizacja Lodowiska JASTOR

         Ochrona środowiska
         Kanalizacja sanitarna

         Całkowity koszt

         71 659,17 zł

         Kanalizacja sanitarna

         • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
         • Przebudowa kanalizacji sanitarnej.
         Gospodarka wodna

         Całkowity koszt

         391 448,87 zł

         Gospodarka wodna

         • Retencja wód opadowych i roztopowych;
         • Instalacje hydrantowe.
         Recykling

         Całkowity koszt

         139 589,27 zł

         Recykling

         • Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych;
         • Budowa PSZOK.
         Czyste powietrze

         Całkowity koszt

         5 748 648,86 zł

         Czyste powietrze

         • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
         • Wymiana opraw na energooszczędne;
         • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
         • Zakup i montaż urządzeń OZE;
         • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta.
         Rewitalizacja stawu

         Całkowity koszt

         150 000,00 zł

         Rewitalizacja stawu

         Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska

         Zagospodarowanie terenów miejskich

         Całkowity koszt

         111 863,38 zł

         Zagospodarowanie terenów miejskich

         • Zagospodarowanie terenów miejskich;
         • Witacz miejski.
         Tereny zielone

         Całkowity koszt

         736 499,42 zł

         Tereny zielone

         • Zagospodarowanie terenów zielonych;
         • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju do celów edukacyjno-wypoczynkowych.
         Informatyzacja

         Całkowity koszt

         567 870,35 zł

         Informatyzacja

         • Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geod. i kartograf. w Jastrzębiu-Zdroju;
         • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych.
         Gospodarka mieszkaniowa

         Całkowity koszt

         1 591 519,42 zł

         Gospodarka mieszkaniowa

         • Wykup gruntów;
         • Modernizacja budynków;
         • Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta;
         • Monitoring obiektów;
         • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku miasta;
         • Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich;
         • Klimatyzacja pomieszczeń.
         Pozostałe inwestycje

         Całkowity koszt

         1 262 888,43 zł

         Pozostałe inwestycje

         • Cmentarze;
         • Zakup środków transportu;
         • Zakup mobilnego punktu konsultacyjno-promocyjnego;
         • Zakup sprzętu medycznego;
         • Zakupy inwestycyjne dl Domów Pomocy Społecznej oraz dla OPS;
         • Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D;
         • Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych.
         05

         Prognoza PIT

         My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

         Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

         Teraz
         92%
         113 776 078,00 zł
         Prognoza
         100%
         122 733 572,46 zł
         Zobacz, jak brakujące +8%
         wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
         Lepsze drogi
         + 12 km
         wybudowanych dróg rocznie
         Dla pieszych
         + 12 km
         wybudowanych chodników rocznie
         Ścieżki rowerowe
         + 5 km
         dodatkowych ścieżek rowerowych
         Oświetlenie
         + 50
         dodatkowych lamp ulicznych
         Dla dzieci
         + 4
         nowe place zabaw
         Łatwe parkowanie
         + 50
         nowych miejsc parkingowych
         Sport
         + 3
         nowe siłownie zewnętrzne
         Dowiedz
         się jak rozliczyć
         PIT w swoim mieście!
         Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
         Jesteśmy z Ciebie dumni.

         Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

         Pamiętaj!

         Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

         Twoje podatki wrócą do Ciebie!

         Korzystamy z ciasteczek
         Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.