Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
80 185
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
532 008 237,79 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
21.39%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
113 776 078 zł
21.39%
CIT
7 996 934 zł
1.5%
Podatki od nieruchomości
64 465 009 zł
12.12%
Inne podatki i opłaty
69 741 751 zł
13.11%
Dotacje
109 299 411,54 zł
20.54%
Subwencje
132 956 506 zł
24.99%
Pozostałe dochody
33 772 548,25 zł
6.35%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
620 780 378,28 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
113 101 851,10 zł
stanowiły 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
113 101 851,10 zł
Wydatki bieżące
82%
507 678 527,18 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.59%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
206 124 736,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
75 887 723,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
66 329 893,10 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
62 113 533,49 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
38 116 158,20 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
24 449 030,10 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
36 183 144,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
22 307 696,54 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
21 788 304,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
16 223 394,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 101 841,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
12 050 312,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
8 083 446,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
7 542 489,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 700 052,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 956 988,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 278 713,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
542 924,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
113 101 851,10 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
39.66%
Turystyka i kultura
35.82%
Transport i łączność
19.59%
Oświata i sprawy społeczne
4.93%
Ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
44 857 625,00 zł
40 513 592,00 zł
22 153 230,10 zł
5 577 404,00 zł

Rowerem po żelaznym szlaku

Całkowity koszt
146 624,00 zł

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Całkowity koszt
16 001 670,00 zł

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju

Całkowity koszt
8 448 432,00 zł

Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

Całkowity koszt
7 146 958,00 zł

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Całkowity koszt
7 342 318,00 zł

Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

Całkowity koszt
1 020 000,00 zł

Modernizacja Lodowiska JASTOR

Całkowity koszt
4 751 623,00 zł
Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933;
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej;
 • Przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S);
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego;
 • Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP15;
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów;
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os.Złote Łany;
Całkowity koszt
17 155 984,00 zł
Budowa/przebudowa ulic gminnych

Budowa/przebudowa ulic gminnych

 • Przebudowa:
  - ul. Witczaka;
  - ul. Torowej i Majowej;
  - ul. Wolności;
  - ul. Dubielec;
  - ul. J.Dąbrowskiego;
  - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów;
  - ul. Konduktorskie;
 • Budowa ul. Jesionowej ;
Całkowity koszt
1 443 028,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • ul. Powstańców Śląskich;
 • ul. Libowiec;
Całkowity koszt
26 000,00 zł
Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna

 • Sygnalizacja świetlna w Mieście;
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Poznańską i ul. Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju;
Całkowity koszt
2 372 777,00 zł
Oświetlenie ulic

Oświetlenie ulic

Budowa oświetlenia ulic

Całkowity koszt
585 000,00 zł
Przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Modernizacja i rewitalizacja

Modernizacja i rewitalizacja

 • Modernizacja ul. Jagiełły;
 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich;
 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju;
Całkowity koszt
16 939 163,00 zł
Inne wydatki na drogi

Inne wydatki na drogi

 • Wiaty przystankowe;
 • Budowa elementów organizacji ruchu;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica;
 • Zadania Ochrony Środowiska-Budowa odwodnienia dróg-Budżet Obywatelski;
 • Poprawa infrastruktury rowerowej;
Całkowity koszt
1 791 640,00 zł
Zwiększenie bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa

 • Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta;
 • Monitoring obiektów;
 • Środki trwałe dla Straży Miejskiej;
Całkowity koszt
97 100,00 zł
Infrastruktura sportowa i place zabaw

Infrastruktura sportowa i place zabaw

 • Budowa i modernizacja boisk;
 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
 • Place zabaw w Mieście;
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej
Całkowity koszt
3 631 410,10 zł
Inwestycje w placówki oświatowe

Inwestycje w placówki oświatowe

 • Przebudowa budynków oświatowych;
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26;
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
Całkowity koszt
515 000,00 zł
Zwiększenie efektywności energetycznej

Zwiększenie efektywności energetycznej

 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4;
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5;
 • Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2;
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych;
Całkowity koszt
17 207 720,00 zł
Dla osób z niepełnosprawnościami

Dla osób z niepełnosprawnościami

 • Likwidacja barier architektonicznych;
 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych;
 • Hostel dla osób niepelnosprawnych;
Całkowity koszt
702 000,00 zł
Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
Całkowity koszt
140 000,00 zł
Gospodarka wodna

Gospodarka wodna

 • Retencja wód opadowych i roztopowych;
 • Instalacje hydrantowe;
Całkowity koszt
250 000,00 zł
Recykling

Recykling

 • Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych;
 • Budowa PSZOK;
Całkowity koszt
235 000,00 zł
Czyste powietrze

Czyste powietrze

 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Zakup i montaż urządzeń OZE;
Całkowity koszt
1 562 000,00 zł
Rewitalizacja stawu

Rewitalizacja stawu

Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów miejskich

Zagospodarowanie terenów miejskich

 • Zagospodarowanie terenów miejskich;
 • Witacz miejski
Całkowity koszt
208 399,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych;
 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju do celów edukacyjno-wypoczynkowych
Całkowity koszt
1 250 000,00 zł
Informatyzacja

Informatyzacja

 • ENTER Jastrzębie;
 • Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geod. i kartograf. w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych
Całkowity koszt
612 005,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup gruntów;
 • Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta
Całkowity koszt
800 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

 • Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych;
 • Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami oraz na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Całkowity koszt
370 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turystyka i kultura

Całkowity koszt

146 624,00 zł

Rowerem po żelaznym szlaku

Całkowity koszt

16 001 670,00 zł

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Całkowity koszt

8 448 432,00 zł

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju

Całkowity koszt

7 146 958,00 zł

Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym

Całkowity koszt

7 342 318,00 zł

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju

Całkowity koszt

1 020 000,00 zł

Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego

Całkowity koszt

4 751 623,00 zł

Modernizacja Lodowiska JASTOR

Transport i łączność
Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

17 155 984,00 zł

Inwestycje w drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933;
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej;
 • Przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S);
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego;
 • Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP15;
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec;
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów;
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina;
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os.Złote Łany;
Budowa/przebudowa ulic gminnych

Całkowity koszt

1 443 028,00 zł

Budowa/przebudowa ulic gminnych

 • Przebudowa:
  - ul. Witczaka;
  - ul. Torowej i Majowej;
  - ul. Wolności;
  - ul. Dubielec;
  - ul. J.Dąbrowskiego;
  - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów;
  - ul. Konduktorskie;
 • Budowa ul. Jesionowej ;
Budowa chodników

Całkowity koszt

26 000,00 zł

Budowa chodników

 • ul. Powstańców Śląskich;
 • ul. Libowiec;
Sygnalizacja świetlna

Całkowity koszt

2 372 777,00 zł

Sygnalizacja świetlna

 • Sygnalizacja świetlna w Mieście;
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Poznańską i ul. Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju;
Oświetlenie ulic

Całkowity koszt

585 000,00 zł

Oświetlenie ulic

Budowa oświetlenia ulic

Przejścia dla pieszych

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Przejścia dla pieszych

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Modernizacja i rewitalizacja

Całkowity koszt

16 939 163,00 zł

Modernizacja i rewitalizacja

 • Modernizacja ul. Jagiełły;
 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich;
 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju;
Inne wydatki na drogi

Całkowity koszt

1 791 640,00 zł

Inne wydatki na drogi

 • Wiaty przystankowe;
 • Budowa elementów organizacji ruchu;
 • Budowa i przebudowa schodów;
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica;
 • Zadania Ochrony Środowiska-Budowa odwodnienia dróg-Budżet Obywatelski;
 • Poprawa infrastruktury rowerowej;
Oświata i sprawy społeczne
Zwiększenie bezpieczeństwa

Całkowity koszt

97 100,00 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa

 • Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta;
 • Monitoring obiektów;
 • Środki trwałe dla Straży Miejskiej;
Infrastruktura sportowa i place zabaw

Całkowity koszt

3 631 410,10 zł

Infrastruktura sportowa i place zabaw

 • Budowa i modernizacja boisk;
 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14;
 • Place zabaw w Mieście;
 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej
Inwestycje w placówki oświatowe

Całkowity koszt

515 000,00 zł

Inwestycje w placówki oświatowe

 • Przebudowa budynków oświatowych;
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26;
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój;
Zwiększenie efektywności energetycznej

Całkowity koszt

17 207 720,00 zł

Zwiększenie efektywności energetycznej

 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4;
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5;
 • Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2;
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych;
Dla osób z niepełnosprawnościami

Całkowity koszt

702 000,00 zł

Dla osób z niepełnosprawnościami

 • Likwidacja barier architektonicznych;
 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych;
 • Hostel dla osób niepelnosprawnych;
Ochrona środowiska
Kanalizacja sanitarna

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Kanalizacja sanitarna

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków;
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
Gospodarka wodna

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Gospodarka wodna

 • Retencja wód opadowych i roztopowych;
 • Instalacje hydrantowe;
Recykling

Całkowity koszt

235 000,00 zł

Recykling

 • Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych;
 • Budowa PSZOK;
Czyste powietrze

Całkowity koszt

1 562 000,00 zł

Czyste powietrze

 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych;
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Zakup i montaż urządzeń OZE;
Rewitalizacja stawu

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Rewitalizacja stawu

Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska

Zagospodarowanie terenów miejskich

Całkowity koszt

208 399,00 zł

Zagospodarowanie terenów miejskich

 • Zagospodarowanie terenów miejskich;
 • Witacz miejski
Tereny zielone

Całkowity koszt

1 250 000,00 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych;
 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju do celów edukacyjno-wypoczynkowych
Informatyzacja

Całkowity koszt

612 005,00 zł

Informatyzacja

 • ENTER Jastrzębie;
 • Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geod. i kartograf. w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

800 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup gruntów;
 • Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

 • Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych;
 • Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami oraz na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozliczyło tylko 92% mieszkańców.

Teraz
92%
113 776 078,00 zł
Prognoza
100%
122 733 572,46 zł
Zobacz, jak brakujące +8%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 10 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 9 km
wybudowanych chodników rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 5 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 50
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 4
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.