Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
80 398
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
583 265 315,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.19%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
106 084 893 zł
18.19%
CIT
9 829 918 zł
1.69%
Dotacje
71 412 223,25 zł
12.24%
Subwencje
167 334 839 zł
28.69%
Środki na dofinansowanie zadań
26 595 214,16 zł
4.56%
Inne podatki i opłaty lokalne
86 715 404 zł
14.87%
Podatki od nieruchomości
70 250 858 zł
12.04%
Pozostałe dochody
45 041 966 zł
7.72%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
686 039 098,57 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
126 555 014,86 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
126 555 014,86 zł
Wydatki bieżące
82%
559 484 083,71 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.65%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
227 530 306,99 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
82 873 064,56 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
77 679 946,70 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
59 627 287,40 zł
Rodzina
całkowity koszt
44 680 492,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
25 377 587,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
45 847 580,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
30 798 746,70 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
20 408 183,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
14 996 147,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 495 354,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
12 325 863,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 714 984,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
6 474 374,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 007 564,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 761 887,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz
całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 789 581,22 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
650 150,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
126 555 014,86 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.38%
Transport i łączność
40.48%
Turystyka, sport i kultura
18.14%
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
52 373 575,16 zł
51 228 242,00 zł
22 953 197,70 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Ślaskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Całkowity koszt
445 385,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu- Zdroju - 289 034,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 4 708 986,00 zł
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 549 543,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - 265 860,00 zł
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 313 900,00 zł
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 80 416,00 zł
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 16 730,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych - 2 000 000,00 zł
 • Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - 2 000 000,00 zł
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - 11 017 149,16 zł
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - 47 500,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Ślaskich) - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
21 489 118,16 zł
Przebudowa dróg i ulic gminnych

Przebudowa dróg i ulic gminnych

 • Ul. Witczaka - 5 386 008,00 zł
 • Ul. Torowej i Majowej - 769 227,00 zł
 • Ul. Wolności - 693,00 zł
 • Ul. Dubielec - 13 096,00 zł
 • Ul. J. Dąbrowskiego - 3 036,00 zł
 • Ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - 115 259,00 zł
 • Ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 130 000,00 zł
 • Ul. Mickiewicza - 950 800,00 zł
Całkowity koszt
7 368 119,00 zł
Budowa dróg gminnych

Budowa dróg gminnych

 • Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - 409 230,00 zł
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - 1 200 000,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 60 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa schodów - 236 074,00 zł
 • Budowa ulicy Jesionowej - 1 240 100,00 zł
Całkowity koszt
3 145 404,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Modernizacja i rewitalizacja dróg

Modernizacja i rewitalizacja dróg

 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 15 512 041,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 2 000 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Jagiełły - 1 508 000,00 zł
Całkowity koszt
19 020 041,00 zł
Wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe

 • Wiaty przystankowe
Całkowity koszt
50 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Całkowity koszt
350 000,00 zł
Chodniki i ścieżki dla pieszych

Chodniki i ścieżki dla pieszych

 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości - 266 361,00 zł
 • Budowa ścieżki spacerowej (Osiedle Staszica) - 89 147,00 zł
Całkowity koszt
355 508,00 zł
Żelazny szlak

Żelazny szlak

 • Rowerem po żelaznym szlaku - 50 000,00 zł
 • Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku - 42 324,00 zł
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
192 324,00 zł
 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Całkowity koszt
12 028 139,00 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - 350 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 270 000,00 zł
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 565 199,00 zł
Całkowity koszt
12 185 199,00 zł
Łaźnie

Łaźnie

 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego
Całkowity koszt
26 348 471,00 zł
Lodowisko

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR
Całkowity koszt
288 893,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Wiaty rowerowe

Wiaty rowerowe

 • Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów) (Osiedle Złote Łany)
Całkowity koszt
35 216,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup gruntów - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 490 000,00 zł
Całkowity koszt
690 000,00 zł
 • Cmentarze - inwestycje 
Całkowity koszt
3 090 000,00 zł
Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 77 951,00 zł
 • Witacz miejski - 98 000,00 zł
Całkowity koszt
175 951,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP - 500 000,00 zł
 • Zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Ruptawa (Sołectwo Ruptawa- Cisówka) - 245 750,00 zł
 • Zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Jastrzębie-Zdrój (zadanie ogólnomiejskie) - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
945 750,00 zł
Straż miejska

Straż miejska

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej
Całkowity koszt
40 000,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

 • Na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami - 200 000,00 zł
 • Na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - 27 761,00 zł
Całkowity koszt
227 761,00 zł
Szkoły

Szkoły

 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - 850 000,00 zł
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 390 000,00 zł
 • Doposażenie monitoringu szkolnego w 2 lub 3 kamery, które zamontowane zostaną na placu zabaw przy szkole (Osiedle Przyjaźń) - 26 000,00 zł
Całkowity koszt
1 266 000,00 zł
Boiska szkolne

Boiska szkolne

 • Budowa i modernizacja boisk - 300 000,00 zł
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (Program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022) - 419 000,00 zł
Całkowity koszt
719 000,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne

 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 3 579 272,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26 - 20 000,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 163 223,00 zł
Całkowity koszt
3 762 495,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście - 250 000,00 zł
 • Zakup sprzętu medycznego - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
550 000,00 zł
Domy pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej

 • Zakupy inwestycyjne dla DPS - 25 000,00 zł
 • Modernizacja budynku DPS - 140 000,00 zł
Całkowity koszt
165 000,00 zł
 • Hostel dla osób niepełnosprawnych
Całkowity koszt
150 000,00 zł
System opieki nad dziećmi

System opieki nad dziećmi

 • Klimatyzacja pomieszczeń
Całkowity koszt
11 517,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) - 100 000,00 zł
 • Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - 200 000,00 zł
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju - 55 000,00 zł
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) - 150 000,00 zł
 • Budowa PSZOK - 250 370,00 zł
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 500 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) - 450 000,00 zł
Całkowity koszt
2 705 370,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic - 900 000,00 zł
 • Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego (Osiedle Chrobrego) - 79 002,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulic - wymiana starych słupów betonowych na nowe wraz z wymianą opraw na LED (Osiedle Zofiówka) - 66 158,00 zł
 • Budowana części drogi - ul. Komuny Paryskiej oświetlenia oświetlenia ulicznego (Sołectwo Moszczenica) - 25 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków (Sołectwo Szeroka) - 25 000,00 zł
 • Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Ślaskich (Sołectwo Szeroka) - 9 200,00 zł
Całkowity koszt
1 104 360,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 1 211 304,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu- Zdroju - 120 000,00 zł
 • Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bożka (Osiedle Arki Bożka) - 90 269,00 zł
Całkowity koszt
1 421 573,00 zł
Ośrodki wypoczykowe

Ośrodki wypoczykowe

 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju
Całkowity koszt
5 550 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Park trampolin w Jarze Południowym (Osiedle Gwarków) - 105 539,00 zł
 • Mega zjeżdżalnia na Morcinku (Osiedle Morcinka) - 69 866,00 zł
Całkowity koszt
175 405,00 zł
Monitoring obiektów

Monitoring obiektów

 • Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz OSP (Sołectwo Szeroka) - 17 800,00 zł
 • Zakup i montaż przystanku rowerowego (Sołectwo Bzie) - 35 215,70 zł
Całkowity koszt
53 015,70 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Transport i łączność
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

445 385,00 zł

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Ślaskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

21 489 118,16 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu- Zdroju - 289 034,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 4 708 986,00 zł
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 549 543,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - 265 860,00 zł
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 313 900,00 zł
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 80 416,00 zł
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 16 730,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych - 2 000 000,00 zł
 • Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - 2 000 000,00 zł
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - 11 017 149,16 zł
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - 47 500,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Ślaskich) - 200 000,00 zł
Przebudowa dróg i ulic gminnych

Całkowity koszt

7 368 119,00 zł

Przebudowa dróg i ulic gminnych

 • Ul. Witczaka - 5 386 008,00 zł
 • Ul. Torowej i Majowej - 769 227,00 zł
 • Ul. Wolności - 693,00 zł
 • Ul. Dubielec - 13 096,00 zł
 • Ul. J. Dąbrowskiego - 3 036,00 zł
 • Ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - 115 259,00 zł
 • Ul. Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 130 000,00 zł
 • Ul. Mickiewicza - 950 800,00 zł
Budowa dróg gminnych

Całkowity koszt

3 145 404,00 zł

Budowa dróg gminnych

 • Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - 409 230,00 zł
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - 1 200 000,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 60 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa schodów - 236 074,00 zł
 • Budowa ulicy Jesionowej - 1 240 100,00 zł

Całkowity koszt

150 000,00 zł

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych
Modernizacja i rewitalizacja dróg

Całkowity koszt

19 020 041,00 zł

Modernizacja i rewitalizacja dróg

 • Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 15 512 041,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 2 000 000,00 zł
 • Modernizacja ul. Jagiełły - 1 508 000,00 zł
Wiaty przystankowe

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Wiaty przystankowe

 • Wiaty przystankowe

Całkowity koszt

350 000,00 zł

 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Chodniki i ścieżki dla pieszych

Całkowity koszt

355 508,00 zł

Chodniki i ścieżki dla pieszych

 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości - 266 361,00 zł
 • Budowa ścieżki spacerowej (Osiedle Staszica) - 89 147,00 zł
Turystyka, sport i kultura
Żelazny szlak

Całkowity koszt

192 324,00 zł

Żelazny szlak

 • Rowerem po żelaznym szlaku - 50 000,00 zł
 • Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku - 42 324,00 zł
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 100 000,00 zł

Całkowity koszt

12 028 139,00 zł

 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

12 185 199,00 zł

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - 350 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 270 000,00 zł
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 565 199,00 zł
Łaźnie

Całkowity koszt

26 348 471,00 zł

Łaźnie

 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego
Lodowisko

Całkowity koszt

288 893,00 zł

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)
Wiaty rowerowe

Całkowity koszt

35 216,00 zł

Wiaty rowerowe

 • Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów) (Osiedle Złote Łany)
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

690 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup gruntów - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 490 000,00 zł

Całkowity koszt

3 090 000,00 zł

 • Cmentarze - inwestycje 
Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

Całkowity koszt

175 951,00 zł

Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 77 951,00 zł
 • Witacz miejski - 98 000,00 zł
Straż Pożarna

Całkowity koszt

945 750,00 zł

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP - 500 000,00 zł
 • Zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Ruptawa (Sołectwo Ruptawa- Cisówka) - 245 750,00 zł
 • Zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Jastrzębie-Zdrój (zadanie ogólnomiejskie) - 200 000,00 zł
Straż miejska

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Straż miejska

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej
Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

227 761,00 zł

Rezerwy finansowe

 • Na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami - 200 000,00 zł
 • Na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - 27 761,00 zł
Szkoły

Całkowity koszt

1 266 000,00 zł

Szkoły

 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - 850 000,00 zł
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 390 000,00 zł
 • Doposażenie monitoringu szkolnego w 2 lub 3 kamery, które zamontowane zostaną na placu zabaw przy szkole (Osiedle Przyjaźń) - 26 000,00 zł
Boiska szkolne

Całkowity koszt

719 000,00 zł

Boiska szkolne

 • Budowa i modernizacja boisk - 300 000,00 zł
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (Program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022) - 419 000,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne

 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
Przedszkola

Całkowity koszt

3 762 495,00 zł

Przedszkola

 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 3 579 272,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26 - 20 000,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 163 223,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście - 250 000,00 zł
 • Zakup sprzętu medycznego - 300 000,00 zł
Domy pomocy społecznej

Całkowity koszt

165 000,00 zł

Domy pomocy społecznej

 • Zakupy inwestycyjne dla DPS - 25 000,00 zł
 • Modernizacja budynku DPS - 140 000,00 zł

Całkowity koszt

150 000,00 zł

 • Hostel dla osób niepełnosprawnych
System opieki nad dziećmi

Całkowity koszt

11 517,00 zł

System opieki nad dziećmi

 • Klimatyzacja pomieszczeń
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 705 370,00 zł

Ochrona środowiska

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) - 100 000,00 zł
 • Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - 200 000,00 zł
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju - 55 000,00 zł
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) - 150 000,00 zł
 • Budowa PSZOK - 250 370,00 zł
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 500 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) - 450 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 104 360,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic - 900 000,00 zł
 • Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego (Osiedle Chrobrego) - 79 002,00 zł
 • Modernizacja oświetlenia ulic - wymiana starych słupów betonowych na nowe wraz z wymianą opraw na LED (Osiedle Zofiówka) - 66 158,00 zł
 • Budowana części drogi - ul. Komuny Paryskiej oświetlenia oświetlenia ulicznego (Sołectwo Moszczenica) - 25 000,00 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków (Sołectwo Szeroka) - 25 000,00 zł
 • Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Ślaskich (Sołectwo Szeroka) - 9 200,00 zł
Tereny zielone

Całkowity koszt

1 421 573,00 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 1 211 304,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu- Zdroju - 120 000,00 zł
 • Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bożka (Osiedle Arki Bożka) - 90 269,00 zł
Ośrodki wypoczykowe

Całkowity koszt

5 550 000,00 zł

Ośrodki wypoczykowe

 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju
Place zabaw

Całkowity koszt

175 405,00 zł

Place zabaw

 • Park trampolin w Jarze Południowym (Osiedle Gwarków) - 105 539,00 zł
 • Mega zjeżdżalnia na Morcinku (Osiedle Morcinka) - 69 866,00 zł
Monitoring obiektów

Całkowity koszt

53 015,70 zł

Monitoring obiektów

 • Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz OSP (Sołectwo Szeroka) - 17 800,00 zł
 • Zakup i montaż przystanku rowerowego (Sołectwo Bzie) - 35 215,70 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
106 084 893,00 zł
Prognoza
100%
115 691 517,86 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 15 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 12 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.