Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju
i razem ze mną mieszka oficjalnie
80 398
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
588 569 211,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
106 084 893 zł
18.02%
CIT
9 829 918 zł
1.67%
Dotacje
73 988 435,98 zł
12.57%
Subwencje
166 861 436 zł
28.35%
Środki na dofinansowanie zadań
29 982 943,81 zł
5.09%
Inne podatki i opłaty lokalne
86 715 404 zł
14.73%
Podatki od nieruchomości
70 250 858 zł
11.94%
Pozostałe dochody
44 855 322,61 zł
7.62%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
698 642 726,32 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
134 664 075,43 zł
stanowią 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
134 664 075,43 zł
Wydatki bieżące
81%
563 978 650,89 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.65%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
230 751 878,44 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
84 694 517,06 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
78 274 034,70 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
60 837 390,40 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 421 938,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
30 981 271,70 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
46 156 931,75 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
26 445 014,36 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
20 450 470,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
15 465 927,77 zł
Turystyka
całkowity koszt
14 861 565,07 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 659 279,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
10 399 083,78 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
7 026 563,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 849 001,56 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 764 652,10 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz
całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 789 581,22 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
813 625,60 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
134 664 075,43 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
40.35%
Turystyka, sport i kultura
40.15%
Transport i łączność
19.5%
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
54 341 544,07 zł
54 068 812,66 zł
26 253 718,70 zł
Żelazny szlak

Żelazny szlak

 • Rowerem po żelaznym szlaku - 50 000,00 zł
 • Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku - 42 324,00 zł
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
192 324,00 zł
Instytucje kultury

Instytucje kultury

 • Wydatki inwestycyjne dla intytucji kultury - 20 000,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej - wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - 80 000,00 zł
 • Budowa Centrum Kultury - 20 000,00 zł
 • Likwidacja barier architektonicznych - 159 000,00 zł 
Całkowity koszt
279 000,00 zł
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Całkowity koszt
14 563 841,07 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - 350 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 270 000,00 zł 
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 150 000,00 zł 
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 415 199,00 zł
 • Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 298 600,00 zł 
Całkowity koszt
12 483 799,00 zł
Łaźnie

Łaźnie

 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego
Całkowity koszt
26 348 471,00 zł
Lodowisko

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR
Całkowity koszt
288 893,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej 
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Wiaty rowerowe

Wiaty rowerowe

 • Wiaty rowerowe
Całkowity koszt
35 216,00 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Ślaskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Całkowity koszt
445 385,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu- Zdroju - 289 034,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski - 266 361,00 zł 
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 4 708 986,00 zł
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 549 543,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - 265 860,00 zł
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 313 900,00 zł
 • Budowa chodnika ul. Libowiec - 600 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 80 416,00 zł 
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 16 730,00 zł 
 • Modernizacja dróg powiatowych - 2 350 000,00 zł
 • Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - 2 000 000,00 zł 
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - 11 017 149,16 zł 
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - 47 500,00 zł 
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ul. Powstańców Ślaskich) - 200 000,00 zł 
Całkowity koszt
21 489 118,16 zł
Przebudowa dróg i ulic gminnych

Przebudowa dróg i ulic gminnych

 • Ul. Witczaka - 5 346 008,00 zł
 • Ul. Torowej i Majowej - 769 227,00 zł
 • Ul. Wolności - 693,00 zł
 • Ul. Dubielec - 13 096,00 zł
 • Ul. J. Dąbrowskiego - 3 036,00 zł 
 • Ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - 115 259,00 zł
 • Ul. Mickiewicza - 950 800,00 zł
 • Ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju - 1 508 000,00 zł 
Całkowity koszt
8 706 119,00 zł
Budowa dróg gminnych

Budowa dróg gminnych

 • Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - 409 230,00 zł
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - 1 200 000,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 60 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa schodów - 236 074,00 zł 
 • Budowa ulicy Jesionowej - 1 240 100,00 zł
 • Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju - 30 000,00 zł 
Całkowity koszt
3 175 404,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Modernizacja i rewitalizacja dróg

Modernizacja i rewitalizacja dróg

 • Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 15 358 041,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 1 303 468,00 zł
 • Modernizacja ul. Jagiełły - 1 481 769,50 zł 
Całkowity koszt
18 143 278,50 zł
Wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe

 • Wiaty przystankowe
Całkowity koszt
54 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Całkowity koszt
470 000,00 zł
Chodniki i ścieżki dla pieszych

Chodniki i ścieżki dla pieszych

 • Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem - 130 000,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - 89 147,00 zł
Całkowity koszt
219 147,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup gruntów - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 490 000,00 zł
 • Zakup i montaż przystanku rowerowego (Sołectwo Bzie) - 35 215,70 zł 
Całkowity koszt
725 215,70 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Cmentarze - inwestycje 
Całkowity koszt
3 090 000,00 zł
Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 378 220,59 zł 
 • Witacz miejski - 98 000,00 zł 
Całkowity koszt
476 220,59 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP - 500 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla OSP - 445 750,00 zł 
Całkowity koszt
945 750,00 zł
Straż miejska

Straż miejska

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej
Całkowity koszt
190 000,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

 • Na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami - 199 719,41,00 zł
 • Na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - 27 761,00 zł 
Całkowity koszt
227 480,41 zł
Szkoły

Szkoły

 • Plac zabaw w mieście - 26 001,00 zł 
 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - 1 138 000,00 zł
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 856 000,00 zł
Całkowity koszt
2 020 001,00 zł
Boiska szkolne

Boiska szkolne

 • Budowa i modernizacja boisk - 300 000,00 zł
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (Program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022) - 419 000,00 zł
Całkowity koszt
719 000,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne

 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
Całkowity koszt
750 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Oddymianie w przedszkolach - 500 000,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 3 579 272,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26 - 20 000,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 163 223,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 157 000,00 zł 
 • Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
4 469 495,00 zł
Technika i licea

Technika i licea

 • Zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - 14 269,00 zł
 • Instalacje hydrantowe - 35 000,00 zł 
Całkowity koszt
49 269,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście - 250 000,00 zł
 • Zakup sprzętu medycznego - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
550 000,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Zakupy inwestycyjne dla DPS - 25 000,00 zł
 • Modernizacja budynku DPS - 140 000,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 41 951,00 zł
 • Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - 150 000,00 zł 
Całkowity koszt
356 951,00 zł
System opieki nad dziećmi

System opieki nad dziećmi

 • Klimatyzacja pomieszczeń
Całkowity koszt
11 517,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) - 100 000,00 zł
 • Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - 200 000,00 zł
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju - 55 000,00 zł
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) - 150 000,00 zł 
 • Budowa PSZOK - 250 370,00 zł 
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - 500 000,00 zł 
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 500 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) - 450 003,00 zł 
Całkowity koszt
3 205 373,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic 
Całkowity koszt
1 104 360,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 1 335 892,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu- Zdroju - 5 550 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - 120 000,00 zł  
 • Budowa i modernizacja boisk-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych - 163 989,00 zł 
Całkowity koszt
1 619 881,00 zł
Ośrodki wypoczykowe

Ośrodki wypoczykowe

 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju
Całkowity koszt
5 550 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Place zabaw w mieście
Całkowity koszt
175 405,00 zł
Monitoring obiektów

Monitoring obiektów

 • Monitoring obiektów 
Całkowity koszt
17 800,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turystyka, sport i kultura
Żelazny szlak

Całkowity koszt

192 324,00 zł

Żelazny szlak

 • Rowerem po żelaznym szlaku - 50 000,00 zł
 • Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku - 42 324,00 zł
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 100 000,00 zł
Instytucje kultury

Całkowity koszt

279 000,00 zł

Instytucje kultury

 • Wydatki inwestycyjne dla intytucji kultury - 20 000,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej - wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - 80 000,00 zł
 • Budowa Centrum Kultury - 20 000,00 zł
 • Likwidacja barier architektonicznych - 159 000,00 zł 
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Całkowity koszt

14 563 841,07 zł

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

12 483 799,00 zł

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - 350 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 270 000,00 zł 
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - 150 000,00 zł 
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 415 199,00 zł
 • Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 298 600,00 zł 
Łaźnie

Całkowity koszt

26 348 471,00 zł

Łaźnie

 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego
Lodowisko

Całkowity koszt

288 893,00 zł

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej 
Wiaty rowerowe

Całkowity koszt

35 216,00 zł

Wiaty rowerowe

 • Wiaty rowerowe
Transport i łączność
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

445 385,00 zł

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Ślaskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

21 489 118,16 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu- Zdroju - 289 034,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski - 266 361,00 zł 
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 4 708 986,00 zł
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 549 543,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - 265 860,00 zł
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 313 900,00 zł
 • Budowa chodnika ul. Libowiec - 600 000,00 zł 
 • Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 80 416,00 zł 
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 16 730,00 zł 
 • Modernizacja dróg powiatowych - 2 350 000,00 zł
 • Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - 2 000 000,00 zł 
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - 11 017 149,16 zł 
 • Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina - 47 500,00 zł 
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ul. Powstańców Ślaskich) - 200 000,00 zł 
Przebudowa dróg i ulic gminnych

Całkowity koszt

8 706 119,00 zł

Przebudowa dróg i ulic gminnych

 • Ul. Witczaka - 5 346 008,00 zł
 • Ul. Torowej i Majowej - 769 227,00 zł
 • Ul. Wolności - 693,00 zł
 • Ul. Dubielec - 13 096,00 zł
 • Ul. J. Dąbrowskiego - 3 036,00 zł 
 • Ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów - 115 259,00 zł
 • Ul. Mickiewicza - 950 800,00 zł
 • Ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju - 1 508 000,00 zł 
Budowa dróg gminnych

Całkowity koszt

3 175 404,00 zł

Budowa dróg gminnych

 • Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - 409 230,00 zł
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - 1 200 000,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 60 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa schodów - 236 074,00 zł 
 • Budowa ulicy Jesionowej - 1 240 100,00 zł
 • Budowa parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju - 30 000,00 zł 

Całkowity koszt

150 000,00 zł

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych
Modernizacja i rewitalizacja dróg

Całkowity koszt

18 143 278,50 zł

Modernizacja i rewitalizacja dróg

 • Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 15 358 041,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 1 303 468,00 zł
 • Modernizacja ul. Jagiełły - 1 481 769,50 zł 
Wiaty przystankowe

Całkowity koszt

54 000,00 zł

Wiaty przystankowe

 • Wiaty przystankowe

Całkowity koszt

470 000,00 zł

 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Chodniki i ścieżki dla pieszych

Całkowity koszt

219 147,00 zł

Chodniki i ścieżki dla pieszych

 • Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem - 130 000,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - 89 147,00 zł
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

725 215,70 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykup gruntów - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 490 000,00 zł
 • Zakup i montaż przystanku rowerowego (Sołectwo Bzie) - 35 215,70 zł 
Cmentarze

Całkowity koszt

3 090 000,00 zł

Cmentarze

 • Cmentarze - inwestycje 
Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

Całkowity koszt

476 220,59 zł

Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 378 220,59 zł 
 • Witacz miejski - 98 000,00 zł 
Straż Pożarna

Całkowity koszt

945 750,00 zł

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP - 500 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla OSP - 445 750,00 zł 
Straż miejska

Całkowity koszt

190 000,00 zł

Straż miejska

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej
Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

227 480,41 zł

Rezerwy finansowe

 • Na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami - 199 719,41,00 zł
 • Na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - 27 761,00 zł 
Szkoły

Całkowity koszt

2 020 001,00 zł

Szkoły

 • Plac zabaw w mieście - 26 001,00 zł 
 • Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju - 1 138 000,00 zł
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 856 000,00 zł
Boiska szkolne

Całkowity koszt

719 000,00 zł

Boiska szkolne

 • Budowa i modernizacja boisk - 300 000,00 zł
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (Program Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022) - 419 000,00 zł
Szkoły podstawowe specjalne

Całkowity koszt

750 000,00 zł

Szkoły podstawowe specjalne

 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
Przedszkola

Całkowity koszt

4 469 495,00 zł

Przedszkola

 • Oddymianie w przedszkolach - 500 000,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 3 579 272,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26 - 20 000,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 163 223,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 157 000,00 zł 
 • Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 50 000,00 zł
Technika i licea

Całkowity koszt

49 269,00 zł

Technika i licea

 • Zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - 14 269,00 zł
 • Instalacje hydrantowe - 35 000,00 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

550 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście - 250 000,00 zł
 • Zakup sprzętu medycznego - 300 000,00 zł
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

356 951,00 zł

Pomoc społeczna

 • Zakupy inwestycyjne dla DPS - 25 000,00 zł
 • Modernizacja budynku DPS - 140 000,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 41 951,00 zł
 • Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - 150 000,00 zł 
System opieki nad dziećmi

Całkowity koszt

11 517,00 zł

System opieki nad dziećmi

 • Klimatyzacja pomieszczeń
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 205 373,00 zł

Ochrona środowiska

 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) - 100 000,00 zł
 • Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska - 200 000,00 zł
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju - 55 000,00 zł
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) - 150 000,00 zł 
 • Budowa PSZOK - 250 370,00 zł 
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - 500 000,00 zł 
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 500 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) - 450 003,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 104 360,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic 
Tereny zielone

Całkowity koszt

1 619 881,00 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 1 335 892,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu- Zdroju - 5 550 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju - 120 000,00 zł  
 • Budowa i modernizacja boisk-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych - 163 989,00 zł 
Ośrodki wypoczykowe

Całkowity koszt

5 550 000,00 zł

Ośrodki wypoczykowe

 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju
Place zabaw

Całkowity koszt

175 405,00 zł

Place zabaw

 • Place zabaw w mieście
Monitoring obiektów

Całkowity koszt

17 800,00 zł

Monitoring obiektów

 • Monitoring obiektów 
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozlicza tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
106 084 893,00 zł
Prognoza
100%
115 691 517,86 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT zmieni nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 15 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 12 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.