Jastrzębie-
-Zdrój

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
80 398
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
661 097 797,94 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
16.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
106 084 893 zł
16.05%
CIT
9 829 918 zł
1.49%
Dotacje
77 693 642,02 zł
11.75%
Subwencje
167 191 482 zł
25.29%
Środki na dofinansowanie zadań
39 238 157,79 zł
5.94%
Inne podatki i opłaty lokalne
89 086 644,23 zł
13.48%
Podatki od nieruchomości
70 250 858 zł
10.63%
Pozostałe dochody
101 722 202,90 zł
15.39%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
743 178 675,91 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
151 281 049,70 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
151 281 049,70 zł
Wydatki bieżące
80%
591 897 626,21 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
48.65%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
253 065 226,50 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
88 726 162,10 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
78 928 187,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
69 544 778,75 zł
Rodzina
całkowity koszt
47 695 515,38 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
32 770 731,20 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
47 879 697,61 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
28 422 086,65 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
24 230 230,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
17 164 481,49 zł
Turystyka
całkowity koszt
15 377 902,16 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
12 702 786,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
5 864 024,79 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
5 145 493,45 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
5 710 863,27 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
5 304 749,06 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 789 581,22 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz
całkowity koszt
1 406 532,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 449 646,49 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Jastrzębie-Zdrój w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
151 281 049,70 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
41.13%
Turystyka, sport i kultura
38.75%
Transport i łączność
20.11%
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Wydatki na inwestycje w dziale
62 226 972,51 zł
58 624 328,80 zł
30 429 748,39 zł
Żelazny szlak

Żelazny szlak

 • Rowerem po żelaznym szlaku - 50 000,00 zł
 • Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku - 42 324,00 zł 
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 30 750,00 zł

Całkowity koszt
123 074,00 zł
Instytucje kultury

Instytucje kultury

 • Zakup fortepianu zewnętrznego- 155 000,00 zł 
 • Wydatki inwestycyjne dla intytucji kultury - 509 899,00 zł
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 180 386,00 zł 
 • Likwidacja barier architektonicznych - 159 000,00 zł 
Całkowity koszt
1 004 275,00 zł
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Całkowity koszt
15 081 593,16 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - 4 332 959,35 zł 
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 665 199,00 zł 
 • Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 275 400,00 zł 
 • Pomniki i tablice pamiątkowe - 45 000,00 zł 
Całkowity koszt
16 318 558,35 zł
Łaźnie

Łaźnie

 • Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica - 67 835,00 zł 
 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - 29 068 471,00 zł 
Całkowity koszt
29 136 306,00 zł
Lodowisko

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR
Całkowity koszt
213 313,00 zł
Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne

 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej 
Całkowity koszt
185 503,00 zł
Wiaty rowerowe

Wiaty rowerowe

 • Wiaty rowerowe
Całkowity koszt
55 350,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - 70 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dl MOSiR - 39 000,00 zł 
Całkowity koszt
109 000,00 zł
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Ślaskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Całkowity koszt
445 385,00 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu- Zdroju - 289 034,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski - 537 061,00 zł 
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 4 270 056,00 zł
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 434 804,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - 221 100,00 zł 
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 22 140,00 zł
 • Budowa chodnika ul. Libowiec - 100 000,00 zł 
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 16 730,00 zł 
 • Modernizacja dróg powiatowych - 2 350 000,00 zł
 • Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 1 530 489,36 zł 
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - 16 183 149,34 zł 
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Kusocińskiego i ulicą Leśną - 50 000,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych - 336 186,00 zł  

Całkowity koszt
26 340 749,70 zł
Przebudowa dróg i ulic gminnych

Przebudowa dróg i ulic gminnych

 • Ul. Witczaka - 5 074 421,00 zł
 • Ul. Torowej i Majowej - 855 227,00 zł
 • Ul. Dubielec - 13 096,00 zł

Całkowity koszt
5 942 744,00 zł
Budowa dróg gminnych

Budowa dróg gminnych

 • Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - 327 836,00 zł
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - 1 420 000,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 60 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa schodów - 236 074,00 zł 
 • Budowa ulicy Jesionowej - 1 240 100,00 zł
 • Dostawa i montaż parkomatów - 159 290,00 zł 
 • Budowa parkingu przy ul. Witczaka - 36 500,00 zł 
Całkowity koszt
3 479 800,00 zł
 • Bezpieczne przejścia dla pieszych - 104 998,09 zł
 • Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu - 45 001,91 zł
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Modernizacja i rewitalizacja dróg

Modernizacja i rewitalizacja dróg

 • Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 15 219 870,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 4 007 664,40 zł
 • Modernizacja ul. Jagiełły - 2 889 753,00 zł 
Całkowity koszt
22 017 287,40 zł
Wiaty przystankowe

Wiaty przystankowe

 • Wiaty przystankowe
Całkowity koszt
54 000,00 zł
 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Całkowity koszt
35 215,70 zł
Chodniki i ścieżki dla pieszych

Chodniki i ścieżki dla pieszych

 • Budowa chodników, schodów i parkingów 
Całkowity koszt
98 217,00 zł
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Klimatyzacja pomieszczeń
Całkowity koszt
60 930,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup środków transportu - 45 000,00 zł 
 • Wykup gruntów - 1 310 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 452 376,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa JZK przy ul. Dworcowej 17D - 445 000,00 zł
Całkowity koszt
2 252 376,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Cmentarze - inwestycje 
Całkowity koszt
1 856 000,00 zł
Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

 • Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 30 000,00 zł 
 • Cyfryzacja i standar danych powiat. zasobu geod. i kartograf. - 353 010,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 181 684,00  zł  
 • Cyfrowa gmina - 104 955,00 zł 
 • Witacz miejski - 84 001,00 zł 
 • Zakup elementów promocyjnych, w tym wystawienniczych - 45 000,00 zł 
Całkowity koszt
798 930,59 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP - 528 000,00 zł
 • Zakup pojazdów strażackich - 560 850,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dla OSP - 154 365,00 zł  
Całkowity koszt
1 243 215,00 zł
Straż miejska

Straż miejska

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej
Całkowity koszt
236 831,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

 • Na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 
Całkowity koszt
123 934,41 zł
Szkoły

Szkoły

 • Plac zabaw w mieście - 26 001,00 zł 
 • Klimatyzacja pomieszczeń - 50 000,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 - 3 177 452,36 zł 
 • Instalacje hydrantowe - 60 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 183 914,00 zł 
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - 100 000,00 zł 
 • Wymiana opraw na energooszczędne - 36 000,00 zł 
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 1 198 206,00 zł
Całkowity koszt
4 831 573,36 zł
Boiska szkolne

Boiska szkolne

 • Budowa i modernizacja boisk - 584 745, 63 zł
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - 2 583,00 zł 
Całkowity koszt
587 328,63 zł
Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne

 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
Całkowity koszt
231 517,40 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Oddymianie w przedszkolach - 379 442,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 3 476 330,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26 - 20 000,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 5 541,00 zł
 • Przebudowa odwodnienia budynków miasta - 154 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 76 086,00 zł 
 • Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - 159 500,00 zł 
 • Wiaty ekologiczne edukacyjne - 44 502,00 zł 
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 157 000,00 zł 
 • Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
4 472 401,00 zł
Technika i licea

Technika i licea

 • Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych - 158 670,00 zł 
 • Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku - 14 269,00 zł 
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - 299 000,00 zł 
 • Wykonanie łącznika o nawierzchni asfaltowej - 159 000,00 zł
 • Instalacje hydrantowe - 35 000,00 zł 
 • Przebudowa budynków oświatowych - 146 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 150 000,00 zł 
Całkowity koszt
961 939,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście - 250 000,00 zł
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 - 1 138 000,00 zł 
 • Zakup sprzętu medycznego - 456 801,00 zł
Całkowity koszt
1 844 801,00 zł
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Zakupy inwestycyjne dla DPS - 25 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla OPS - 41 951,00 zł 
 • Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - 14 760,00 zł 
Całkowity koszt
81 711,00 zł
System opieki nad dziećmi

System opieki nad dziećmi

 • Modernizacja obiektów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 159 592,00 zł 
 • Klimatyzacja pomieszczeń - 22 140,00 zł 
Całkowity koszt
181 732,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - 100 000,00 zł 
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) - 138 000,00 zł
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju - 55 000,00 zł
 • Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - 35 055,00 zł 
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) - 132 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dla JZK - 11 685,00 zł 
 • Inicjatywa Antysmogowa"- Samochód z napędem elektrycznym - 191 003,00 zł 
 • Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacja) - 430 000,00 zł 
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - 752 000,00 zł 
 • Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej  - 280 000,00 zł 
 • Kompensacja mocy biernej - 150 000,00 zł 
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 500 000,00 zł 
Całkowity koszt
3 774 743,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic 
Całkowity koszt
1 186 260,00 zł
Tereny zielone

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 810 491,00 zł 
 • Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka - 195 700,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu- Zdroju - 157 440,00 zł 
Całkowity koszt
1 163 631,00 zł
Ośrodki wypoczykowe

Ośrodki wypoczykowe

 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju
Całkowity koszt
4 135 229,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Place zabaw w mieście
Całkowity koszt
387 795,00 zł
Monitoring obiektów

Monitoring obiektów

 • Monitoring obiektów 
Całkowity koszt
17 800,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP
Całkowity koszt
60 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Turystyka, sport i kultura
Żelazny szlak

Całkowity koszt

123 074,00 zł

Żelazny szlak

 • Rowerem po żelaznym szlaku - 50 000,00 zł
 • Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki - Rowerem po żelaznym szlaku - 42 324,00 zł 
 • Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym - 30 750,00 zł

Instytucje kultury

Całkowity koszt

1 004 275,00 zł

Instytucje kultury

 • Zakup fortepianu zewnętrznego- 155 000,00 zł 
 • Wydatki inwestycyjne dla intytucji kultury - 509 899,00 zł
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 180 386,00 zł 
 • Likwidacja barier architektonicznych - 159 000,00 zł 
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Całkowity koszt

15 081 593,16 zł

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

 • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

16 318 558,35 zł

Ochrona zabytków

 • Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym - 4 332 959,35 zł 
 • Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 11 665 199,00 zł 
 • Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - 275 400,00 zł 
 • Pomniki i tablice pamiątkowe - 45 000,00 zł 
Łaźnie

Całkowity koszt

29 136 306,00 zł

Łaźnie

 • Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica - 67 835,00 zł 
 • Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego - 29 068 471,00 zł 
Lodowisko

Całkowity koszt

213 313,00 zł

Lodowisko

 • Modernizacja Lodowiska JASTOR
Tereny rekreacyjne

Całkowity koszt

185 503,00 zł

Tereny rekreacyjne

 • Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej 
Wiaty rowerowe

Całkowity koszt

55 350,00 zł

Wiaty rowerowe

 • Wiaty rowerowe
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

109 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej - 70 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dl MOSiR - 39 000,00 zł 
Transport i łączność
Infrastruktura kolejowa

Całkowity koszt

445 385,00 zł

Infrastruktura kolejowa

 • Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Ślaskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Całkowity koszt

26 340 749,70 zł

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

 • Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu- Zdroju - 289 034,00 zł
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski - 537 061,00 zł 
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju - 4 270 056,00 zł
 • Przebudowa ul. Podhalańskiej - 434 804,00 zł
 • Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany - 221 100,00 zł 
 • Sygnalizacja świetlna w Mieście - 22 140,00 zł
 • Budowa chodnika ul. Libowiec - 100 000,00 zł 
 • Poprawa skomunikowania ul. Libowiec - 16 730,00 zł 
 • Modernizacja dróg powiatowych - 2 350 000,00 zł
 • Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 1 530 489,36 zł 
 • Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - 16 183 149,34 zł 
 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Kusocińskiego i ulicą Leśną - 50 000,00 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych - 336 186,00 zł  

Przebudowa dróg i ulic gminnych

Całkowity koszt

5 942 744,00 zł

Przebudowa dróg i ulic gminnych

 • Ul. Witczaka - 5 074 421,00 zł
 • Ul. Torowej i Majowej - 855 227,00 zł
 • Ul. Dubielec - 13 096,00 zł

Budowa dróg gminnych

Całkowity koszt

3 479 800,00 zł

Budowa dróg gminnych

 • Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły - 327 836,00 zł
 • Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica - 1 420 000,00 zł
 • Budowa elementów organizacji ruchu - 60 000,00 zł
 • Budowa i przebudowa schodów - 236 074,00 zł 
 • Budowa ulicy Jesionowej - 1 240 100,00 zł
 • Dostawa i montaż parkomatów - 159 290,00 zł 
 • Budowa parkingu przy ul. Witczaka - 36 500,00 zł 

Całkowity koszt

150 000,00 zł

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych - 104 998,09 zł
 • Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu - 45 001,91 zł
Modernizacja i rewitalizacja dróg

Całkowity koszt

22 017 287,40 zł

Modernizacja i rewitalizacja dróg

 • Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju - 15 219 870,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 4 007 664,40 zł
 • Modernizacja ul. Jagiełły - 2 889 753,00 zł 
Wiaty przystankowe

Całkowity koszt

54 000,00 zł

Wiaty przystankowe

 • Wiaty przystankowe

Całkowity koszt

35 215,70 zł

 • Poprawa infrastruktury rowerowej
Chodniki i ścieżki dla pieszych

Całkowity koszt

98 217,00 zł

Chodniki i ścieżki dla pieszych

 • Budowa chodników, schodów i parkingów 
Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Całkowity koszt

60 930,00 zł

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

 • Klimatyzacja pomieszczeń
Sprawy społeczne, oświata i środowisko
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 252 376,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Zakup środków transportu - 45 000,00 zł 
 • Wykup gruntów - 1 310 000,00 zł
 • Modernizacja budynków - 452 376,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa JZK przy ul. Dworcowej 17D - 445 000,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

1 856 000,00 zł

Cmentarze

 • Cmentarze - inwestycje 
Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

Całkowity koszt

798 930,59 zł

Urzędy i promocja jednostek samorządu terytorialnego

 • Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 30 000,00 zł 
 • Cyfryzacja i standar danych powiat. zasobu geod. i kartograf. - 353 010,00 zł 
 • Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - 181 684,00  zł  
 • Cyfrowa gmina - 104 955,00 zł 
 • Witacz miejski - 84 001,00 zł 
 • Zakup elementów promocyjnych, w tym wystawienniczych - 45 000,00 zł 
Straż Pożarna

Całkowity koszt

1 243 215,00 zł

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KMPSP - 528 000,00 zł
 • Zakup pojazdów strażackich - 560 850,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dla OSP - 154 365,00 zł  
Straż miejska

Całkowity koszt

236 831,00 zł

Straż miejska

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej
Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

123 934,41 zł

Rezerwy finansowe

 • Na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 
Szkoły

Całkowity koszt

4 831 573,36 zł

Szkoły

 • Plac zabaw w mieście - 26 001,00 zł 
 • Klimatyzacja pomieszczeń - 50 000,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 - 3 177 452,36 zł 
 • Instalacje hydrantowe - 60 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 183 914,00 zł 
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - 100 000,00 zł 
 • Wymiana opraw na energooszczędne - 36 000,00 zł 
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych - 1 198 206,00 zł
Boiska szkolne

Całkowity koszt

587 328,63 zł

Boiska szkolne

 • Budowa i modernizacja boisk - 584 745, 63 zł
 • Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - 2 583,00 zł 
Szkoły podstawowe specjalne

Całkowity koszt

231 517,40 zł

Szkoły podstawowe specjalne

 • Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych
Przedszkola

Całkowity koszt

4 472 401,00 zł

Przedszkola

 • Oddymianie w przedszkolach - 379 442,00 zł 
 • Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju - 3 476 330,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa PP 26 - 20 000,00 zł
 • Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój - 5 541,00 zł
 • Przebudowa odwodnienia budynków miasta - 154 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 76 086,00 zł 
 • Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - 159 500,00 zł 
 • Wiaty ekologiczne edukacyjne - 44 502,00 zł 
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 157 000,00 zł 
 • Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju - 50 000,00 zł 
Technika i licea

Całkowity koszt

961 939,00 zł

Technika i licea

 • Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych - 158 670,00 zł 
 • Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku - 14 269,00 zł 
 • Budowa chodników, schodów i parkingów - 299 000,00 zł 
 • Wykonanie łącznika o nawierzchni asfaltowej - 159 000,00 zł
 • Instalacje hydrantowe - 35 000,00 zł 
 • Przebudowa budynków oświatowych - 146 000,00 zł 
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta - 150 000,00 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

1 844 801,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Place zabaw w Mieście - 250 000,00 zł
 • Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 - 1 138 000,00 zł 
 • Zakup sprzętu medycznego - 456 801,00 zł
Pomoc społeczna

Całkowity koszt

81 711,00 zł

Pomoc społeczna

 • Zakupy inwestycyjne dla DPS - 25 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla OPS - 41 951,00 zł 
 • Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej - 14 760,00 zł 
System opieki nad dziećmi

Całkowity koszt

181 732,00 zł

System opieki nad dziećmi

 • Modernizacja obiektów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 159 592,00 zł 
 • Klimatyzacja pomieszczeń - 22 140,00 zł 
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 774 743,00 zł

Ochrona środowiska

 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej - 100 000,00 zł 
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) - 138 000,00 zł
 • Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju - 55 000,00 zł
 • Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem - 35 055,00 zł 
 • Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) - 132 000,00 zł 
 • Zakupy inwestycyjne dla JZK - 11 685,00 zł 
 • Inicjatywa Antysmogowa"- Samochód z napędem elektrycznym - 191 003,00 zł 
 • Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacja) - 430 000,00 zł 
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta - 752 000,00 zł 
 • Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej  - 280 000,00 zł 
 • Kompensacja mocy biernej - 150 000,00 zł 
 • Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) - 1 500 000,00 zł 
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 186 260,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulic 
Tereny zielone

Całkowity koszt

1 163 631,00 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenów zielonych - 810 491,00 zł 
 • Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka - 195 700,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu- Zdroju - 157 440,00 zł 
Ośrodki wypoczykowe

Całkowity koszt

4 135 229,00 zł

Ośrodki wypoczykowe

 • Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju
Place zabaw

Całkowity koszt

387 795,00 zł

Place zabaw

 • Place zabaw w mieście
Monitoring obiektów

Całkowity koszt

17 800,00 zł

Monitoring obiektów

 • Monitoring obiektów 
Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

 • Program Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jastrzębiu-Zdroju rozliczyło tylko 91% mieszkańców.

Teraz
91%
106 084 893,00 zł
Prognoza
100%
115 691 517,86 zł
Zobacz, jak brakujące +9%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 15 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 12 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 3
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 55
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 3
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Jastrzębiu-Zdroju?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Jastrzębie-Zdrój (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.