Biskupiec

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Biskupiec.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
18 064
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
118 550 137,30 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
9.76%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
11 570 450 zł
9.76%
CIT
1 289 774 zł
1.09%
Dotacje
20 871 272,21 zł
17.61%
Subwencje
20 865 137 zł
17.6%
Środki na dofinansowanie zadań
27 545 424,41 zł
23.24%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 510 500 zł
8.87%
Podatki od nieruchomości
13 252 300 zł
11.18%
Pozostałe dochody
12 645 279,68 zł
10.67%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2023 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
110 721 795,30 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 051 212,80 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
25 051 212,80 zł
Wydatki bieżące
77%
85 670 582,50 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
27 078 205,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
25 164 316,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 856 175,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 027 664,10 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 437 783,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 171 901,95 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 989 787,50 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 039 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
2 600 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 210 501,75 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
750 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
531 500,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
864 961,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Biskupiec w 2023 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
25 051 212,80 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
60.2%
Infrastruktura duża
39.8%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
26 156 576,00 zł
17 294 332,78 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu;
 • Odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek;
 • Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu;
 • Uzbrojenie terenów gminnych.
Całkowity koszt
425 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Rozbudowa drogi w ciągu ul. Mikołaja Reja;
 • Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku;
 • Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w mieście Biskupiec;
 • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
 • Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej;
 • Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście;
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach w obrębie miasta Biskupiec.
Całkowity koszt
9 495 300,00 zł
Chodniki

Chodniki

 • Budowa chodnika przy ul. Ludowej;
 • Budowa chodnika w Kobułtach.
Całkowity koszt
811 643,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Dofinansowanie inwestycji pn.:
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki;
  - "Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy" -opracowanie dokumentacji projektowej;
  - "Remont około 0,9 km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku m.Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N".
Całkowity koszt
315 595,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec - granica z Gminą Dźwierzuty.

Całkowity koszt
12 489 038,00 zł
Modernizacja budynków i cmentarze

Modernizacja budynków i cmentarze

 • Wykup nieruchomości;
 • Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego;
 • Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28 oraz w Mojtynach 32;
 • Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu;
 • Budowa budynku gospodarczego w Biesowie.
Całkowity koszt
2 620 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec.

Całkowity koszt
3 700 000,00 zł
Straże Pożarne

Straże Pożarne

 • Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu;
 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP.
Całkowity koszt
17 000,00 zł
Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

 • Zakup serwera pocztowego;
 • Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa;
 • Rozwinięcie sieci światłowodowej.
Całkowity koszt
413 227,80 zł
Szkoły Podstawowe i przedszkola

Szkoły Podstawowe i przedszkola

 • Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska w SP Nr 2 w Biskupcu;
 • Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu.
Całkowity koszt
90 000,00 zł
Szpitale

Szpitale

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Oświetlenie i sieci energetyczne

Oświetlenie i sieci energetyczne

 • Zakup i montaż lamp w Nasach;
 • Oświetlenie drogi w Adamowie;
 • Wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminy Biskupiec.
Całkowity koszt
73 000,00 zł
Stawy i jeziora

Stawy i jeziora

 • Rekultywacja jeziora Kraks;
 • Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach.
Całkowity koszt
1 570 500,00 zł
Turystyka

Turystyka

 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach;
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo.
Całkowity koszt
88 200,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zakup traktorka do koszenia w Kamionce;
 • Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Rukławki;
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku;
 • Zagospodarowanie terenów w Stanclewie;
 • Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina;
 • Zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wlk.
Całkowity koszt
231 393,10 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki;
 • Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie;
 • Plac zabaw w Parlezie Wielkiej;
 • Modernizacja placu zabaw w Stryjewie.
Całkowity koszt
156 749,24 zł
Bilbioteki

Bilbioteki

Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu.

Całkowity koszt
46 000,00 zł
Zabytki

Zabytki

 • Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej;
 • Dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Raszągu.
Całkowity koszt
7 067 500,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju;
 • Remont elewacji świetlicy w Rukławkach;
 • Remont dachu świetlicy i wymiana instalacji elektrycznej w Czerwonce wraz z dofinansowaniem;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie;
 • Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach;
 • Zakup wyposażenia świetlicy w Raszągu;
 • Zakup klimatyzatora do świetlicy w Biesowie.
Całkowity koszt
285 291,95 zł
Kultura

Kultura

Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec.

Całkowity koszt
3 112 437,94 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Najdymowie;
 • Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo;
 • Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu.
Całkowity koszt
143 032,75 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

425 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;
 • Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na działkach w Biskupcu;
 • Odtworzenie rowów przy drodze do Rukławek;
 • Modernizacja podziemnej sieci drenarskiej w Biskupcu;
 • Uzbrojenie terenów gminnych.
Drogi gminne

Całkowity koszt

9 495 300,00 zł

Drogi gminne

 • Rozbudowa drogi w ciągu ul. Mikołaja Reja;
 • Utwardzenie pobocza przy drodze w Rzecku;
 • Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w mieście Biskupiec;
 • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
 • Budowa wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej;
 • Wykonanie projektów przebudowy dóg w mieście;
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach w obrębie miasta Biskupiec.
Chodniki

Całkowity koszt

811 643,00 zł

Chodniki

 • Budowa chodnika przy ul. Ludowej;
 • Budowa chodnika w Kobułtach.
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

315 595,00 zł

Drogi powiatowe

 • Dofinansowanie inwestycji pn.:
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Rukławki;
  - "Przebudowa DP nr 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy" -opracowanie dokumentacji projektowej;
  - "Remont około 0,9 km drogi powiatowej nr 1487N na odcinku m.Biesówko w kierunku skrzyżowania z DP1434N".
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

12 489 038,00 zł

Ścieżki rowerowe

Skanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę przyrodniczej ścieżki rowerowej na odcinku Biskupiec - granica z Gminą Dźwierzuty.

Modernizacja budynków i cmentarze

Całkowity koszt

2 620 000,00 zł

Modernizacja budynków i cmentarze

 • Wykup nieruchomości;
 • Wykonanie projektu budowy budynku wielorodzinnego;
 • Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej 28 oraz w Mojtynach 32;
 • Budowa kolumbarium na cmentarzu w Biskupcu;
 • Budowa budynku gospodarczego w Biesowie.
Infrastruktura mała
Żłobki

Całkowity koszt

3 700 000,00 zł

Żłobki

Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec.

Straże Pożarne

Całkowity koszt

17 000,00 zł

Straże Pożarne

 • Zakup pompy hydraulicznej dla OSP w Biskupcu;
 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP.
Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

413 227,80 zł

Cyfrowa Gmina

 • Zakup serwera pocztowego;
 • Zakup programów, licencji, półek dyskowych w ramach programu Polska Cyfrowa;
 • Rozwinięcie sieci światłowodowej.
Szkoły Podstawowe i przedszkola

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Szkoły Podstawowe i przedszkola

 • Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska w SP Nr 2 w Biskupcu;
 • Termomodernizacja przedszkola w Biskupcu.
Szpitale

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Szpitale

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Biskupcu w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE.

Oświetlenie i sieci energetyczne

Całkowity koszt

73 000,00 zł

Oświetlenie i sieci energetyczne

 • Zakup i montaż lamp w Nasach;
 • Oświetlenie drogi w Adamowie;
 • Wykonanie sieci elektrycznej na działkach gminy Biskupiec.
Stawy i jeziora

Całkowity koszt

1 570 500,00 zł

Stawy i jeziora

 • Rekultywacja jeziora Kraks;
 • Budowa ogrodzenia stawu w Wilimach.
Turystyka

Całkowity koszt

88 200,00 zł

Turystyka

 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej plaży w Rukławkach;
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej i warunków życia mieszkańców wsi Najdymowo.
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

231 393,10 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zakup traktorka do koszenia w Kamionce;
 • Budowa kanału technologicznego Biskupiec-Rukławki;
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Biesówku;
 • Zagospodarowanie terenów w Stanclewie;
 • Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. Chopina;
 • Zakup kosiarko-odśnieżarki w Borkach Wlk.
Place zabaw

Całkowity koszt

156 749,24 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw w miejscowości Bredynki;
 • Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw w Droszewie;
 • Plac zabaw w Parlezie Wielkiej;
 • Modernizacja placu zabaw w Stryjewie.
Bilbioteki

Całkowity koszt

46 000,00 zł

Bilbioteki

Budowa podjazdu przy bibliotece w Biskupcu.

Zabytki

Całkowity koszt

7 067 500,00 zł

Zabytki

 • Utworzenie zabytkowej galerii browarniczej-na potrzeby tradycji biskupieckiej;
 • Dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Raszągu.
Świetlice

Całkowity koszt

285 291,95 zł

Świetlice

 • Budowa zadaszenia tarasu obok świetlicy w Borkach Wielkich;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Węgoju;
 • Remont elewacji świetlicy w Rukławkach;
 • Remont dachu świetlicy i wymiana instalacji elektrycznej w Czerwonce wraz z dofinansowaniem;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie;
 • Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Lipowie;
 • Remont świetlicy wiejskiej w Rudziskach;
 • Zakup wyposażenia świetlicy w Raszągu;
 • Zakup klimatyzatora do świetlicy w Biesowie.
Kultura

Całkowity koszt

3 112 437,94 zł

Kultura

Poprawa oferty kulturalnej na terenie miasta Biskupiec.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

143 032,75 zł

Sport i rekreacja

 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Najdymowie;
 • Zagospodarowanie terenu w miejscowości Labuszewo;
 • Dofinansowanie zakupu wyposażenia stadionu w Biskupcu.
05

Fundusz sołecki

Rada miasta Biskupiec zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.

Całkowity koszt

31 618,08 zł

Biskupiec Kolonie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

28 456,27 zł

Biesowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

14 696,55 zł

Biesówko

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

28 104,96 zł

Borki Wlk.

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 713,56 zł

Botowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

35 014,10 zł

Bredynki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

58 552,00 zł

Czerwonka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

25 411,57 zł

Droszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 736,64 zł

Kamionka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

36 653,55 zł

Kobułty

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

26 758,26 zł

Kojtryny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

26 406,95 zł

Labuszewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

32 847,67 zł

Lipowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

18 326,78 zł

Łabuchy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

30 681,25 zł

Mojtyny

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

42 508,75 zł

Najdymowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

17 799,81 zł

Nowe Marcinkowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

22 249,76 zł

Parleza Wielka

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

33 784,50 zł

Rasząg

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

26 641,16 zł

Rudziska

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

29 217,45 zł

Rukławki

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

28 456,27 zł

Rzeck

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

23 362,25 zł

Sadowo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

36 009,48 zł

Stanclewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

29 276,00 zł

Stryjewo

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

30 622,70 zł

Węgój

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

21 371,48 zł

Wilimy

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

20 610,30 zł

Zabrodzie

Wydatki na cele sołectwa.

Całkowity koszt

13 935,38 zł

Zarębiec

Wydatki na cele sołectwa.

Zobacz pełną listę zadań
06

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Biskupiec rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
11 570 450,00 zł
Prognoza
100%
12 856 055,56 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Biskupiec?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Biskupiec (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.