Gmina Jedlnia-
-Letnisko

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Jedlni-Letnisku
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 195
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
92 088 755,56 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
17.68%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
16 282 209 zł
17.68%
CIT
16 833 zł
0.02%
Dotacje
16 853 808 zł
18.3%
Subwencje
30 433 999 zł
33.05%
Środki na dofinansowanie zadań
13 429 982,56 zł
14.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 186 753 zł
6.72%
Podatki od nieruchomości
4 980 000 zł
5.41%
Pozostałe dochody
3 905 171 zł
4.24%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
109 185 755,56 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
41 304 255,00 zł
stanowią 38% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
38%
41 304 255,00 zł
Wydatki bieżące
62%
67 881 500,56 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
32 912 396,04 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
11 165 590,65 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
10 312 500,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 093 037,13 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
9 519 282,85 zł
Rodzina
całkowity koszt
7 837 391,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 991 866,81 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
6 799 655,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 175 700,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 814 800,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 267 351,43 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
650 028,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
523 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 123 156,65 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Jedlnia-Letnisko w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
41 304 255,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.13%
Infrastruktura
42.87%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
23 596 531,00 zł
17 707 724,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach:
  - Piotrowice,Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki;
  - Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka;
  - Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia- Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki;
 • Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku;
 • Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko.
Całkowity koszt
6 915 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica;
 • Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko.
Całkowity koszt
8 156 531,00 zł
Drogi wojewódzkie

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki.
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą;
 • Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach;
 • Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach;
 • Modernizacja dróg na terenie gminy;
 • Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
7 260 000,00 zł
Wiaty przystankowe i rowerowe

Wiaty przystankowe i rowerowe

 • Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;
 • Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
Całkowity koszt
190 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko";
 • Projekt i budowa oświetlenia ul. Chopina w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
1 025 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji

Komendy wojewódzkie Policji

 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Modernizacja  budynku  użytowanego  przez  jednostkę  Ochotniczej  Straży Pożarnej w Słupicy;
 • Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
1 745 000,00 zł
Rezerwy finansowe

Rezerwy finansowe

 • Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Oświata

Oświata

 • Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku;
 • Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
Całkowity koszt
1 173 724,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji;
 • Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce.
Całkowity koszt
450 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

 • Projekt  i budowa publicznego żłobka w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Klub Seniora

Klub Seniora

 • Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
3 515 000,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
5 500 000,00 zł
Ośrodki kultury

Ośrodki kultury

 • Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

 • Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku.
Całkowity koszt
204 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko.
Całkowity koszt
4 800 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

6 915 000,00 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach:
  - Piotrowice,Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki;
  - Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka;
  - Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia- Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki;
 • Projekt i budowa pomostu komunikacyjnego w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jedlni-Letnisku;
 • Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko.
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

8 156 531,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica;
 • Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Jedlnia-Letnisko.
Drogi wojewódzkie

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Drogi wojewódzkie

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki.
Drogi gminne

Całkowity koszt

7 260 000,00 zł

Drogi gminne

 • Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą;
 • Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach;
 • Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach;
 • Modernizacja dróg na terenie gminy;
 • Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku.
Wiaty przystankowe i rowerowe

Całkowity koszt

190 000,00 zł

Wiaty przystankowe i rowerowe

 • Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko;
 • Budowa wiat rowerowych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.
Oświetlenie

Całkowity koszt

1 025 000,00 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
 • Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko";
 • Projekt i budowa oświetlenia ul. Chopina w Jedlni-Letnisku.
Sprawy społeczne, kultura i sport
Komendy wojewódzkie Policji

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Komendy wojewódzkie Policji

 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

1 745 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Modernizacja  budynku  użytowanego  przez  jednostkę  Ochotniczej  Straży Pożarnej w Słupicy;
 • Zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni-Letnisku.
Rezerwy finansowe

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Rezerwy finansowe

 • Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Oświata

Całkowity koszt

1 173 724,00 zł

Oświata

 • Zakup i montaż wyposażenia kuchennego do stołówki w Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisku;
 • Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko.
Świetlice

Całkowity koszt

450 000,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji;
 • Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce.
Żłobki

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Żłobki

 • Projekt  i budowa publicznego żłobka w Jedlni-Letnisku.
Klub Seniora

Całkowity koszt

3 515 000,00 zł

Klub Seniora

 • Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku.
Biblioteki

Całkowity koszt

5 500 000,00 zł

Biblioteki

 • Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku.
Ośrodki kultury

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Ośrodki kultury

 • Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni-Letnisku
Cmentarze

Całkowity koszt

204 000,00 zł

Cmentarze

 • Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku.
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

4 800 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
 • Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka Gmina Jedlnia-Letnisko.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Jedlni-Letnisku rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
16 282 209,00 zł
Prognoza
100%
18 091 343,33 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 2 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 30
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Jedlni-Letnisku?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Jedlnię-Letnisko (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.