Wodzisław Śląski

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Wodzisławiu Śląskim
i razem ze mną mieszka oficjalnie
45 778
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
222 244 512,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.35%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
icon-pit
PIT
46 246 488 zł
21.35%
icon-podatki-lokalne
Podatki lokalne
40 063 546 zł
18.5%
icon-cit
CIT
800 000 zł
1.73%
icon-subwencja-oswiatowa
Subwencja oświatowa
32 910 857 zł
15.2%
icon-dotacje-unijne
Dotacje
70 762 846 zł
32.0%
icon-pozostale
Pozostałe dochody
27 548 006 zł
12.62%
02

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
02

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 019 200,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
43 741 847,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
26 839 666,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
10 297 444,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 837 506,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 459 638,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
21 592 017,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
650 702,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
6 662 790,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 577 186,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 568 316,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
998 200,00 zł

Zostawiasz swój podatek w Wodzisławiu Śląskim? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

 

Pamiętaj: zamelduj się w Wodzisławiu Śląskim i poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!

 

http://gmwodzislawsl.peup.pl/pobierz.seam?zbior=1&plikId=552820&zalId=511102

Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
55 019 200,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
43 741 847,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
26 839 666,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
10 297 444,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 837 506,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 459 638,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
21 592 017,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
650 702,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
6 662 790,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
5 577 186,00 zł
Pozostałe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
3 568 316,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe
całkowity koszt
998 200,00 zł
Szkoły podstawowe
24 054 679,00 zł
Przedszkola
10 560 856,00 zł
Gimnazja
8 537 124,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
6 265 902,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
3 423 130,00 zł
Świetlice szkolne
821 797,00 zł
Pozostała działalność
1 355 712,00 zł
Świadczenie wychowawcze
24 958 893,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
13 834 531,00 zł
Wspieranie rodziny
3 999 623,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
948 800,00 zł
Drogi publiczne gminne
9 651 413,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
9 293 764,00 zł
Infrastruktura kolejowa
5 585 580,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
2 308 909,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
2 976 168,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
2 100 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 356 540,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 085 819,00 zł
Zasiłki stałe
477 226,00 zł
Programy profilaktyki zdrowotnej
432 750,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
374 649,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
283 313,00 zł
Pozostała działalność
1 210 979,00 zł
Gospodarka odpadami
7 821 520,00 zł
Zakłady gospodarki komunalnej
5 865 900,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 244 033,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4 087 318,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1 216 550,00 zł
Pozostała działalność
1 602 185,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
22 256 638,00 zł
Pozostała działalność
203 000,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
17 099 075,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
2 696 840,00 zł
Pozostała działalność
1 796 102,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
322 287,00 zł
Straż gminna (miejska)
294 065,00 zł
Obrona cywilna
34 350,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3 310 124,00 zł
Biblioteki
1 748 400,00 zł
Muzea
564 291,00 zł
Pozostała działalność
1 039 975,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
4 506 710,00 zł
Pozostała działalność
1 070 476,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
1 941 316,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 627 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
780 000,00 zł
Cmentarze
158 400,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
42 000,00 zł
Pozostała działalność
17 800,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Wodzisławiu Śląskim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Wodzisław Śląski (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.