Olsztyn

Budżet

01

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
19.58%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
01

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
413 620 197,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
277 835 188,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi publiczne
całkowity koszt
144 885 553,65 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
92 360 763,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
53 346 999,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
144 359 873,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
24 077 335,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
28 219 543,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 949 453,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 714 382,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
111 534 948,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
70 980 039,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
13 699 238,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-janosikowe.svg
Janosikowe
całkowity koszt
5 206 657,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
15 216 534,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
413 620 197,27 zł
Drogi publiczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
277 835 188,09 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-drogi.svg
Drogi publiczne
całkowity koszt
144 885 553,65 zł
Bezpieczeństwo publiczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie-opieka.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
92 360 763,77 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne
całkowity koszt
53 346 999,00 zł
Kultura
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
144 359 873,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura
całkowity koszt
24 077 335,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
28 219 543,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
8 949 453,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
8 714 382,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
111 534 948,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
70 980 039,00 zł
Janosikowe
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Rezerwy ogólne i celowe
całkowity koszt
13 699 238,79 zł
Pozostała działalność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-janosikowe.svg
Janosikowe
całkowity koszt
5 206 657,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostała działalność
całkowity koszt
15 216 534,00 zł
Przedszkola
84 380 540,00 zł
Szkoły podstawowe
114 519 481,00 zł
Gimnazja
38 233 317,00 zł
Licea, technika i szkoły zawodowe
84 218 707,00 zł
Szkoły policealne i branżowe szkoły I i II stopnia
13 616 505,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
9 634 594,00 zł
Świetlice szkolne
9 306 912,00 zł
Internaty i bursy szkolne
9 719 106,00 zł
Pozostała działalność
29 242 809,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
92 341 343,00 zł
Pozostała działalność
185 493 845,09 zł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
109 323 946,65 zł
Drogi publiczne gminne
35 561 607,00 zł
Domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia
39 312 795,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
11 375 399,00 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
10 666 289,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
6 448 877,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
5 947 362,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
3 593 817,00 zł
Pozostała działalność
15 016 224,77 zł
Zarządzanie kryzysowe
31 896 358,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
14 919 220,00 zł
Straż gminna (miejska)
5 383 743,00 zł
Pozostała działalność
1 147 678,00 zł
Świadczenie wychowawcze
81 749 563,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
40 319 083,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
8 093 230,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych
6 151 590,00 zł
Rodziny zastępcze
5 741 354,00 zł
Pozostała działalność
2 305 053,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
8 416 478,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
4 956 000,00 zł
Biblioteki
4 919 670,00 zł
Teatry
2 692 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
820 667,00 zł
Pozostała działalność
2 272 520,00 zł
Obiekty sportowe
23 736 628,00 zł
Pozostała działalność
4 482 915,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i izby wytrzeźwień
4 905 999,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
2 890 417,00 zł
Pozostała działalność
1 153 037,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
8 714 382,00 zł
Gospodarka odpadami, ściekowa i ochrona wód
40 767 300,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
19 971 130,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 617 836,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
6 992 140,00 zł
Schroniska dla zwierząt
1 188 936,00 zł
Pozostała działalność
32 997 606,00 zł
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
63 834 319,00 zł
Pozostała działalność
7 145 720,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
13 699 238,79 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
5 206 657,00 zł
Rozwój przedsiębiorczości
2 829 265,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
12 387 269,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Olsztynie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Olsztyn (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.