Izabelin

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Izabelinie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 592
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
66 164 758,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
51.64%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
34 169 618 zł
51.64%
CIT
CIT
200 000 zł
0.3%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
6 860 000 zł
10.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
3 804 800 zł
5.75%
Dotacje
Dotacje
9 052 369 zł
13.68%
Subwencje
Subwencje
9 733 871 zł
14.71%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 344 100 zł
3.54%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
68 806 672,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 242 597,00 zł
stanowią 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
8 242 597,00 zł
Wydatki bieżące
88%
60 564 075,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
 • 0,00 zł - 6 000 zł
 • 6 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 450 920,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 443 114,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 690 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 571 233,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
908 251,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 850 161,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
647 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 284 650,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
7 171 233,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 243 694,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 335 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
933 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_n8YJRtV.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
220 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 056 666,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 450 920,00 zł
Wydatki bieżące
19 569 920,00 zł
Wydatki majątkowe
1 881 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_RtC0gtO.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
6 443 114,00 zł
Wydatki bieżące
4 420 800,00 zł
Wydatki majątkowe
2 022 314,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_Zhfxc13.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 690 550,00 zł
Wydatki bieżące
1 460 550,00 zł
Wydatki majątkowe
1 230 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_ZE4HY7V.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 571 233,00 zł
Wydatki bieżące
9 451 233,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_IXz0iSM.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
908 251,00 zł
Wydatki bieżące
558 251,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 850 161,00 zł
Wydatki bieżące
2 850 161,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_J7o5qRP.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
647 800,00 zł
Wydatki bieżące
647 800,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_3Ytiten.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 284 650,00 zł
Wydatki bieżące
2 654 650,00 zł
Wydatki majątkowe
630 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_oth14nj.svg
Rodzina
całkowity koszt
7 171 233,00 zł
Wydatki bieżące
7 151 233,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_rVjX4Os.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 243 694,00 zł
Wydatki bieżące
7 564 950,00 zł
Wydatki majątkowe
1 678 744,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_FEcRXAg.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 335 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 285 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_7zjrAMY.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
933 400,00 zł
Wydatki bieżące
933 400,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_n8YJRtV.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_erdWPWD.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 056 666,00 zł
Wydatki bieżące
796 127,00 zł
Wydatki majątkowe
260 539,00 zł
Wydatki bieżące
10 803 880,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Szkoły podstawowe
10 903 880,00 zł
Wydatki bieżące
7 430 100,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Przedszkola i przedszkola specjalne
7 450 100,00 zł
Wydatki bieżące
638 420,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
638 420,00 zł
Wydatki bieżące
360 000,00 zł
Gimnazja
360 000,00 zł
Wydatki bieżące
230 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
230 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 520,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
64 520,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 761 000,00 zł
Pozostała działalność
1 804 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 500 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
2 500 000,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 952 314,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
2 067 314,00 zł
Wydatki bieżące
1 805 700,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 805 700,00 zł
Wydatki bieżące
100,00 zł
Wydatki majątkowe
70 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
70 100,00 zł
Wydatki bieżące
820 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 030 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 850 000,00 zł
Wydatki bieżące
640 550,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Pozostała działalność
840 550,00 zł
Wydatki bieżące
7 545 978,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Urzędy gmin
7 645 978,00 zł
Wydatki bieżące
950 000,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
950 000,00 zł
Wydatki bieżące
251 200,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
271 200,00 zł
Wydatki bieżące
262 500,00 zł
Rady gmin
262 500,00 zł
Wydatki bieżące
96 710,00 zł
Urzędy wojewódzkie
96 710,00 zł
Wydatki bieżące
344 845,00 zł
Pozostała działalność
344 845,00 zł
Wydatki bieżące
431 500,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
431 500,00 zł
Wydatki bieżące
65 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
265 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Obrona cywilna
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 751,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Pozostała działalność
191 751,00 zł
Wydatki bieżące
2 050 161,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2 050 161,00 zł
Wydatki bieżące
790 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
790 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
543 000,00 zł
Wydatek częściowo pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Świetlice szkolne
543 000,00 zł
Wydatki bieżące
84 800,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
84 800,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 033 500,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 033 500,00 zł
Wydatki bieżące
301 000,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
301 000,00 zł
Wydatki bieżące
266 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
266 000,00 zł
Wydatki bieżące
158 750,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
158 750,00 zł
Wydatki bieżące
135 000,00 zł
Zasiłki stałe
135 000,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Program polityki zdrowotnej
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
48 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
48 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
1 237 400,00 zł
Wydatki bieżące
5 024 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
5 024 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 466 500,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1 466 500,00 zł
Wydatki bieżące
501 000,00 zł
Wspieranie rodziny
501 000,00 zł
Wydatki bieżące
57 400,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
77 400,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Rodziny zastępcze
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
12 000,00 zł
Wydatki bieżące
333,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
333,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Pozostała działalność
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 712 968,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
4 712 968,00 zł
Wydatki bieżące
860 261,00 zł
Wydatki majątkowe
58 400,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
918 661,00 zł
Wydatki bieżące
368 500,00 zł
Wydatki majątkowe
350 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
718 500,00 zł
Wydatki bieżące
119 461,00 zł
Wydatki majątkowe
106 015,82 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
225 476,82 zł
Wydatki bieżące
112 160,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
142 160,00 zł
Wydatki bieżące
78 300,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
78 300,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Ochrona gleby i wód podziemnych, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
2 447 628,18 zł
Wydatki bieżące
1 700 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Centra kultury i sztuki
1 750 000,00 zł
Wydatki bieżące
420 000,00 zł
Biblioteki
420 000,00 zł
Wydatki bieżące
95 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
95 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Pozostała działalność
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
785 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
785 000,00 zł
Wydatki bieżące
148 400,00 zł
Pozostała działalność
148 400,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
389 734,00 zł
Wydatki majątkowe
248 539,00 zł
Działalność usługowa
638 273,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
300,00 zł
Wydatki majątkowe
12 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
12 300,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 093,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
2 093,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Izabelin w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
8 242 597,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
55.53%
Infrastruktura
44.47%
Sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
4 577 268,82 zł
3 665 328,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_iQLsgHY.jpg

Budowa dróg

 • Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 3 Maja z drogą powiatową ul. Estrady w Mościskach;
 • Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia w m. Izabelin, wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza;
 • Projekt przebudowy dróg powiatowych: ul. Federowicza w Hornówku, ul. 3 Maja w Truskawiu (na odcinku od ul. Felińskiego do ul. Olszowej);
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Tetmajera).
Całkowity koszt
2 022 314,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja.jpg

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Izabelinie;
 • Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego gminy Izabelin. Łączne nakłady na inwestycję (2019-2021): 150 000,00 zł;
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin.
Całkowity koszt
350 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/tereny_zielone.jpg

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Mościskach;
 • Koncepcja: projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku "Mokre Łąki" w Truskawiu; projekt i zagospodarowanie terenu boiska, placu zabaw i skweru w Sierakowie; projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Rynkowej w Izabelinie C;           
 • Poidełka wody na terenie sołectwa w Izabelinie B oraz terenie placu zabaw w Laskach;
 • Projekt zagospodarowania terenu centrum w m. Izabelin.
Całkowity koszt
106 015,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_jccl0xK.jpg

Gospodarka wodno-ściekowa

 • Projekt sieci wodociągowej w m. Laski - Dąbrowa;
 • Odwodnienie starej pętli w Truskawiu;
 • Koncepcja odwodnienia terenu całej gminy;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (dodatkowo niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości: 92 595,00 zł).
Całkowity koszt
392 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_eL7EvPV.jpg

Oświetlenie ulic

Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.

Całkowity koszt
58 400,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje.jpg

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup działek pod inwestycje. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2021): 5 196 082,00 zł;
 • Przebudowa budynku gminnego przy ul. Matejki w Izabelinie;
 • Dostęp do informacji publicznej gmin WOF poprzez digitalizacje dokumentów archiwum gminnego (e-archiwum), przewidywane łączne nakłady na inwestycje 482 912,00 zł (projekt przeznaczony do dofinansowania z RPO 2014-2020, wkład gminny 96 583,00 zł);
 • Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - aktywacja społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji;
 • Urząd Gminy Izabelin - modernizacja systemu informatycznego;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców (zmiana sposobu ogrzewania budynków na proekologiczny). 
Całkowity koszt
1 648 539,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gosir.jpg

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych w Izabelinie (GOSiR)

Budowa zaplecza technicznego w Truskawiu dla potrzeb GOSiR. 


Całkowity koszt
84 328,18 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mokre_%C5%82aki.jpg

GPWiK Izabelin "Mokre Łąki"

Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko_sportowe_gx3uPeP.jpg

Boisko sportowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej na ul. 3 Maja w Hornówku. Łączne nakłady na inwestycję (2017-2019): 2 336 131,00 zł;
 • Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej na ul. Wojska Polskiego w Hornówku. 
Całkowity koszt
1 761 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_HI84G4L.jpg

Modernizacja placówek oświatowych

 • Szkoła podstawowa ul. 3 Maja - wiata dla rowerów, częściowa wymiana instalacji ciepłej wody;
 • Przedszkole w Laskach - adaptacja pomieszczeń na szatnię dla personelu;
 • Koncepcja architektoniczna żłobka gminnego w Laskach.
Całkowity koszt
140 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_dziennego_pobytu_seniora.jpg

Dla seniorów

Dom dziennego pobytu dla seniorów w Izabelinie. Łączne nakłady na inwestycję (2018-2019): 718 678,00 zł.

Całkowity koszt
630 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/centrum_kultury_oJfuewl.jpg

Centrum Kultury Izabelin

Dotacja celowa na Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_iQLsgHY.jpg

Całkowity koszt

2 022 314,00 zł

Budowa dróg

 • Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 3 Maja z drogą powiatową ul. Estrady w Mościskach;
 • Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza wraz z budową systemu odwodnienia w m. Izabelin, wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza;
 • Projekt przebudowy dróg powiatowych: ul. Federowicza w Hornówku, ul. 3 Maja w Truskawiu (na odcinku od ul. Felińskiego do ul. Olszowej);
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 Maja w Izabelinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Partyzantów do ul. Tetmajera).
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/policja.jpg

Całkowity koszt

350 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Izabelinie;
 • Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego gminy Izabelin. Łączne nakłady na inwestycję (2019-2021): 150 000,00 zł;
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/tereny_zielone.jpg

Całkowity koszt

106 015,82 zł

Tereny zielone

 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Mościskach;
 • Koncepcja: projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku "Mokre Łąki" w Truskawiu; projekt i zagospodarowanie terenu boiska, placu zabaw i skweru w Sierakowie; projekt zagospodarowania terenu w rejonie ul. Rynkowej w Izabelinie C;           
 • Poidełka wody na terenie sołectwa w Izabelinie B oraz terenie placu zabaw w Laskach;
 • Projekt zagospodarowania terenu centrum w m. Izabelin.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowa_jccl0xK.jpg

Całkowity koszt

392 000,00 zł

Gospodarka wodno-ściekowa

 • Projekt sieci wodociągowej w m. Laski - Dąbrowa;
 • Odwodnienie starej pętli w Truskawiu;
 • Koncepcja odwodnienia terenu całej gminy;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych (dodatkowo niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości: 92 595,00 zł).
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_eL7EvPV.jpg

Całkowity koszt

58 400,00 zł

Oświetlenie ulic

Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje.jpg

Całkowity koszt

1 648 539,00 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne

 • Zakup działek pod inwestycje. Łączne nakłady na inwestycje (2016-2021): 5 196 082,00 zł;
 • Przebudowa budynku gminnego przy ul. Matejki w Izabelinie;
 • Dostęp do informacji publicznej gmin WOF poprzez digitalizacje dokumentów archiwum gminnego (e-archiwum), przewidywane łączne nakłady na inwestycje 482 912,00 zł (projekt przeznaczony do dofinansowania z RPO 2014-2020, wkład gminny 96 583,00 zł);
 • Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - aktywacja społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji;
 • Urząd Gminy Izabelin - modernizacja systemu informatycznego;
 • Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców (zmiana sposobu ogrzewania budynków na proekologiczny). 

Sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gosir.jpg

Całkowity koszt

84 328,18 zł

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych w Izabelinie (GOSiR)

Budowa zaplecza technicznego w Truskawiu dla potrzeb GOSiR. 


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/mokre_%C5%82aki.jpg

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

GPWiK Izabelin "Mokre Łąki"

Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/boisko_sportowe_gx3uPeP.jpg

Całkowity koszt

1 761 000,00 zł

Boisko sportowe

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią lekkoatletyczną przy Szkole Podstawowej na ul. 3 Maja w Hornówku. Łączne nakłady na inwestycję (2017-2019): 2 336 131,00 zł;
 • Projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej na ul. Wojska Polskiego w Hornówku. 
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/szko%C5%82a_HI84G4L.jpg

Całkowity koszt

140 000,00 zł

Modernizacja placówek oświatowych

 • Szkoła podstawowa ul. 3 Maja - wiata dla rowerów, częściowa wymiana instalacji ciepłej wody;
 • Przedszkole w Laskach - adaptacja pomieszczeń na szatnię dla personelu;
 • Koncepcja architektoniczna żłobka gminnego w Laskach.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dom_dziennego_pobytu_seniora.jpg

Całkowity koszt

630 000,00 zł

Dla seniorów

Dom dziennego pobytu dla seniorów w Izabelinie. Łączne nakłady na inwestycję (2018-2019): 718 678,00 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/centrum_kultury_oJfuewl.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Centrum Kultury Izabelin

Dotacja celowa na Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Izabelinie rozlicza tylko 76% mieszkańców.

Teraz
76%
34 169 618,00 zł
Prognoza
100%
44 515 330,22 zł
Zobacz, jak brakujące +24%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
+ 1
Nowe żłobki
+ 1
nowy żłobek
+ 5 km
Sport i rekreacja
+ 5 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 3 km
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie z pełną infrastrukturą
+ 15
Większe bezpieczeństwo
+ 15
dodatkowych patroli mieszanych
+ 20
Monitoring miejski
+ 20
kamer monitoringu
cała gmina
Więcej zieleni
cała gmina
roczne utrzymanie zieleni w gminie
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Izabelinie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Izabelin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.