Gierałtowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Gierałtowice
i razem ze mną mieszka oficjalnie
12 084
mieszkańców
W 2024 roku planowane są dochody w wysokości
91 536 780,73 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
24.67%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
22 578 805 zł
24.67%
CIT
1 003 651 zł
1.1%
Dotacje
3 385 871,73 zł
3.7%
Subwencje
23 121 010 zł
25.26%
Środki na dofinansowanie zadań
1 493 896 zł
1.63%
Inne podatki i opłaty lokalne
15 237 985 zł
16.65%
Podatki od nieruchomości
20 750 000 zł
22.67%
Pozostałe dochody
3 965 562 zł
4.33%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2024 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
94 849 555,37 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 289 485,37 zł
stanowią 18% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
18%
17 289 485,37 zł
Wydatki bieżące
82%
77 560 070,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.46%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
43 297 554,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
17 332 826,97 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 025 702,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
3 132 546,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 149 374,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 310 000,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 490 368,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 782 210,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 775 600,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 743 896,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 101 496,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 034 800,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
630 250,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 042 932,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2024.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Gierałtowice w 2024 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
17 289 485,37 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
80.95%
Sprawy społeczne, kultura i sport
19.05%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
13 995 281,17 zł
3 294 204,20 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

 • Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Oświata

Oświata

 • Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach;
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie.
Całkowity koszt
5 220 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.;
 • Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice;
 • STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 • Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
Całkowity koszt
7 659 281,17 zł
Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

 • Prace remontowo-zabezpieczające ruiny Zamku w Chudowie
Całkowity koszt
16 000,00 zł
Parki

Parki

 • Dokumentacja projektowa przebudowy ścieżek na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu.
Całkowity koszt
950 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice
Całkowity koszt
1 743 896,00 zł
Lokalny transport zbiorowy

Lokalny transport zbiorowy

 • Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Całkowity koszt
913,00 zł
Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne gminne

 • Przebudowa ul. Brzezina w Gierałtowicach;
 • Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia ul. Zamkowej w Paniówkach;
 • Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach.
Całkowity koszt
705 000,00 zł
Grunty i nieruchomości

Grunty i nieruchomości

 • Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Gierałtowice
Całkowity koszt
500 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu placu targowego w Gierałtowicach;
 • Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach;
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Chudowie.
Całkowity koszt
194 395,20 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Sprawy społeczne, kultura i sport
Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

 • Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki
Oświata

Całkowity koszt

5 220 000,00 zł

Oświata

 • Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach;
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie.
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

7 659 281,17 zł

Ochrona środowiska

 • Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.;
 • Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice;
 • STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
 • Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.
Ochrona zabytków

Całkowity koszt

16 000,00 zł

Ochrona zabytków

 • Prace remontowo-zabezpieczające ruiny Zamku w Chudowie
Parki

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Parki

 • Dokumentacja projektowa przebudowy ścieżek na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

950 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.;
 • Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu.
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 743 896,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice
Lokalny transport zbiorowy

Całkowity koszt

913,00 zł

Lokalny transport zbiorowy

 • Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Drogi publiczne gminne

Całkowity koszt

705 000,00 zł

Drogi publiczne gminne

 • Przebudowa ul. Brzezina w Gierałtowicach;
 • Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia ul. Zamkowej w Paniówkach;
 • Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach.
Grunty i nieruchomości

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Grunty i nieruchomości

 • Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu
Oświetlenie

Całkowity koszt

500 000,00 zł

Oświetlenie

 • Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Gierałtowice
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

194 395,20 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Zagospodarowanie terenu placu targowego w Gierałtowicach;
 • Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach;
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Chudowie.
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Gierałtowice rozlicza tylko 98% mieszkańców.

Teraz
98%
22 578 805,00 zł
Prognoza
100%
22 877 606,69 zł
Zobacz, jak brakujące +2%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Łatwe parkowanie
+ 30
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Gierałtowice?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Gierałtowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.