Mrągowo

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Mrągowie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
20 240
mieszkańców
Dochody ogółem moje miasto planowało w wysokości
106 631 901,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
20 263 814 zł
19.0%
CIT
974 660 zł
0.91%
Podatki od nieruchomości
15 200 000 zł
14.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 569 655 zł
8.97%
Dotacje
30 354 902 zł
28.47%
Subwencje
20 141 660 zł
18.89%
Pozostałe dochody
10 127 210 zł
9.5%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2022 roku planowało wysokość wydatków ogółem na kwotę
117 573 587,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
23 409 675,00 zł
stanowiły 20% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
20%
23 409 675,00 zł
Wydatki bieżące
80%
94 163 912,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
36 537 758,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
16 507 777,00 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 822 855,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
9 581 400,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
15 182 178,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 868 203,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 809 506,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 415 400,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 885 250,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
888 284,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
773 602,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
117 348,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
951 640,00 zł
Rózne rozliczenia
całkowity koszt
462 600,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
769 786,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Mrągowo w 2022 roku
planowało zadania inwestycyjne na kwotę
23 409 675,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.16%
Infrastruktura
33.84%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
15 488 389,00 zł
7 921 286,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa
Łączne nakłady finansowe: 5 720 000,00 zł
Wydatki w 2022: 5 685 000,00 zł;
Przebudowa ulicy Łąkowej;
Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej;
Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39.

Całkowity koszt
9 413 246,00 zł
Dla rowerów

Dla rowerów

Mazurska Pętla Rowerowa
Łączne nakłady finansowe: 8 209 905,00 zł
Wydatki w 2022: 4 223 642,00 zł.

Całkowity koszt
4 223 642,00 zł
Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Dla pieszych

Dla pieszych

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie;
Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie.

Całkowity koszt
360 000,00 zł
Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami

Uzbrojenie terenu na cele mieszkaniowe na działkach nr 40/1 i 43 obręb 10 w Mrągowie.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie
Łączne nakłady finansowe: 8 150 000,00 zł
Wydatki w 2022: 450 255,00 zł;
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosvelta 31 i
Mrongowiusza 4;
Zakup nieruchomości.

Całkowity koszt
752 255,00 zł
Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
Łączne nakłady finansowe: 432 913,00 zł
Wydatki w 2022: 200 000,00 zł.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Cmentarze

Cmentarze

Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej.

Całkowity koszt
300 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie
Łączne nakłady finansowe: 106 220,00 zł
Wydatki w 2022: 89 246,00 zł.

Całkowity koszt
89 246,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi.

Całkowity koszt
70 000,00 zł
Ochrona wód

Ochrona wód

Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa
Łączne nakłady finansowe: 28 860 446,00 zł
Wydatki w 2022: 6 116 286,00 zł.

Całkowity koszt
6 116 286,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Miejski Punkt Elektroodpadów.

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Pozostała działalność

Pozostała działalność

Prace projektowe.

Całkowity koszt
650 000,00 zł
Administracja publiczna

Administracja publiczna

Zakup maszyny do pakowania listów.

Całkowity koszt
15 000,00 zł
Kultura

Kultura

Wykonanie zadaszenia amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie.

Całkowity koszt
200 000,00 zł
Stadion sportowy

Stadion sportowy

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mrongowiusza.

Całkowity koszt
280 000,00 zł
Sport

Sport

Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej.

Całkowity koszt
20 000,00 zł
Rekreacja

Rekreacja

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
Aktywność

Aktywność

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie
Łączne nakłady finansowe: 258 800,00 zł
Wydatki w 2022: 250 000,00 zł.

Całkowity koszt
250 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Drogi gminne

Całkowity koszt

9 413 246,00 zł

Drogi gminne

Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa
Łączne nakłady finansowe: 5 720 000,00 zł
Wydatki w 2022: 5 685 000,00 zł;
Przebudowa ulicy Łąkowej;
Przebudowa ulic "Na Zatorzu": Grabowej, Jaśminowej, Bukowej, Klonowej i Kalinowej;
Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35, 37, 39.

Dla rowerów

Całkowity koszt

4 223 642,00 zł

Dla rowerów

Mazurska Pętla Rowerowa
Łączne nakłady finansowe: 8 209 905,00 zł
Wydatki w 2022: 4 223 642,00 zł.

Zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu do budynku mieszkalnego 5D przy ul. Wojska Polskiego.

Dla pieszych

Całkowity koszt

360 000,00 zł

Dla pieszych

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Mrągowie;
Przebudowa schodów przy ulicy Słonecznej w Mrągowie.

Gospodarka gruntami

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Gospodarka gruntami

Uzbrojenie terenu na cele mieszkaniowe na działkach nr 40/1 i 43 obręb 10 w Mrągowie.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

752 255,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosvelta w Mrągowie
Łączne nakłady finansowe: 8 150 000,00 zł
Wydatki w 2022: 450 255,00 zł;
Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych: Roosvelta 31 i
Mrongowiusza 4;
Zakup nieruchomości.

Zagospodarowanie przestrzenne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Zagospodarowanie przestrzenne

Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
Łączne nakłady finansowe: 432 913,00 zł
Wydatki w 2022: 200 000,00 zł.

Cmentarze

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Cmentarze

Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej.

Oświetlenie

Całkowity koszt

89 246,00 zł

Oświetlenie

Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic: M.C. Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie
Łączne nakłady finansowe: 106 220,00 zł
Wydatki w 2022: 89 246,00 zł.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Szkoły podstawowe

Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 2c w Mrągowie.

Żłobki

Całkowity koszt

70 000,00 zł

Żłobki

Budowa przedszkola miejskiego z oddziałami żłobkowymi.

Ochrona wód

Całkowity koszt

6 116 286,00 zł

Ochrona wód

Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa
Łączne nakłady finansowe: 28 860 446,00 zł
Wydatki w 2022: 6 116 286,00 zł.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Ochrona środowiska

Miejski Punkt Elektroodpadów.

Pozostała działalność

Całkowity koszt

650 000,00 zł

Pozostała działalność

Prace projektowe.

Administracja publiczna

Całkowity koszt

15 000,00 zł

Administracja publiczna

Zakup maszyny do pakowania listów.

Kultura

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Kultura

Wykonanie zadaszenia amfiteatru przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie.

Stadion sportowy

Całkowity koszt

280 000,00 zł

Stadion sportowy

Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mrongowiusza.

Sport

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Sport

Przebudowa bieżni przy boisku Orlik przy ul. Żołnierskiej.

Rekreacja

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Rekreacja

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mragowie.

Aktywność

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Aktywność

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie
Łączne nakłady finansowe: 258 800,00 zł
Wydatki w 2022: 250 000,00 zł.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Mrągowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Mrągowo (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.