Ożarów Mazowiecki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowie Mazowieckim
i razem ze mną mieszka oficjalnie
30 410
mieszkańców
W 2023 roku planowane są dochody w wysokości
283 147 916,41 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
16.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
46 762 974 zł
16.52%
CIT
16 458 591 zł
5.81%
Dotacje
17 522 718,72 zł
6.19%
Subwencje
41 306 850 zł
14.59%
Środki na dofinansowanie zadań
6 056 100 zł
2.14%
Inne podatki i opłaty lokalne
37 909 423 zł
13.39%
Podatki od nieruchomości
74 000 000 zł
26.13%
Pozostałe dochody
43 131 259,69 zł
15.23%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
302 710 026,51 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
73 177 058,19 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
73 177 058,19 zł
Wydatki bieżące
76%
229 532 968,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
123 504 444,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
48 704 429,39 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
26 415 075,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
22 837 627,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
14 885 306,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 972 050,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
22 690 906,28 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 024 487,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 473 906,77 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
4 000 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 960 139,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 778 756,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 256 100,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
684 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
522 800,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2023 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
73 177 058,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
73.4%
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
26.6%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
53 708 637,98 zł
19 468 420,21 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 4 080 000,00 zł
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki - 300 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - 4 790 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 200 000,00 zł
 • Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - 5 000 000,00 zł
Całkowity koszt
14 370 000,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim
Całkowity koszt
300 000,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy
Całkowity koszt
100 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 13 050 000,00 zł
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 300 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2 - 100 000,00 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 10 500 000,00 zł
Całkowity koszt
23 950 000,00 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 300 000,00 zł
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 3 500 000,00 zł
Całkowity koszt
3 800 000,00 zł
Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

 • Opracowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na terenie Gminy Ożarów Mazoweicki
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki - 200 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Święcice - 100 000,00 zł
 • Modernizacja i rozbudowa placów zabaw - 100 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów - 150 000,00 zł
 • Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi) - 700 000,00 zł
Całkowity koszt
1 250 000,00 zł
Tereny rekracyjne

Tereny rekracyjne

 • Modernizacja terenów rekreacyjno - wypoczynkowych we wsi Wolskie - 18 637,98 zł
 • Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej) - 120 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
238 637,98 zł
Miasteczko rowerowe

Miasteczko rowerowe

 • Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie
Całkowity koszt
400 000,00 zł
Wybieg dla psów

Wybieg dla psów

 • Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Macierzyszu - 2 700 000,00 zł
Całkowity koszt
2 700 000,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Opracowanie koncepcji budowy Centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim - 100 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek) - 300 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - 500 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie - 300 000,00 zł
 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 5 000 000,00 zł
Całkowity koszt
6 100 000,00 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - 2 250 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) w m. Pogroszew Kolonia - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
2 550 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Budowa inteligentnego systemu dyscyplinowania kierowców ul. Ożarowska w Duchnicach - 100 000,00 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki - 33 168,60 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś - 15 000,00 zł
 • Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze ul. Nowa - 26 898,18 zł
 • Budowa sygnalizacjidrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 14 010,00 zł
 • Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów - 14 010,00 zł
Całkowity koszt
203 086,78 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - 500 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 300 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - 6 000 000,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 3 000 000,00 zł
Całkowity koszt
9 800 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Zakup wiat przystankowych
Całkowity koszt
20 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w miejscowości Konotopa - 965 000,00 zł
  - w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 3 240 000,00 zł
  - z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) - 500 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy - 300 000,00 zł
  - systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 500 000,00 zł
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno- kanalizacyjnych - 50 000,00 zł
 • Zakup:
  - samochodu dla ZWiK - 150 000,00 zł
  - sprzętu technicznego - 30 000,00 zł
 • Odnowienie odwodnień - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
5 785 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 200 000,00 zł
 • Opracowanie projektu i budowa odwonienia ul. Rozłogi w Duchnicach - 100 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 414 000,00 zł
 • Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
784 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki - 36 333,43 zł
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 40 000,00 zł
 • Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
276 333,43 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

14 370 000,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 4 080 000,00 zł
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki - 300 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - 4 790 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych - 200 000,00 zł
 • Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - 5 000 000,00 zł
Urząd Gminy

Całkowity koszt

300 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim
Straż Pożarna

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Monitoring

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

23 950 000,00 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 13 050 000,00 zł
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 300 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2 - 100 000,00 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 10 500 000,00 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

3 800 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 300 000,00 zł
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 3 500 000,00 zł
Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

 • Opracowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na terenie Gminy Ożarów Mazoweicki
Place zabaw

Całkowity koszt

1 250 000,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw na terenie OSP Ożarów Mazowiecki - 200 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Święcice - 100 000,00 zł
 • Modernizacja i rozbudowa placów zabaw - 100 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów - 150 000,00 zł
 • Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi) - 700 000,00 zł
Tereny rekracyjne

Całkowity koszt

238 637,98 zł

Tereny rekracyjne

 • Modernizacja terenów rekreacyjno - wypoczynkowych we wsi Wolskie - 18 637,98 zł
 • Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej) - 120 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie - 100 000,00 zł
Miasteczko rowerowe

Całkowity koszt

400 000,00 zł

Miasteczko rowerowe

 • Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie
Wybieg dla psów

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Wybieg dla psów

 • Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
Świetlice

Całkowity koszt

2 700 000,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Macierzyszu - 2 700 000,00 zł
Obiekty kultury

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Obiekty kultury

 • Opracowanie koncepcji budowy Centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim - 100 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa - 100 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

6 100 000,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek) - 300 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim - 500 000,00 zł
 • Modernizacja nawierzchni boiska sportowego (sztuczna nawierzchnia) Szkoła Podstawowa w Płochocinie - 300 000,00 zł
 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 5 000 000,00 zł
Infrastruktura
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 550 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - 2 250 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) w m. Pogroszew Kolonia - 300 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

203 086,78 zł

Drogi gminne

 • Budowa inteligentnego systemu dyscyplinowania kierowców ul. Ożarowska w Duchnicach - 100 000,00 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki - 33 168,60 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś - 15 000,00 zł
 • Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze ul. Nowa - 26 898,18 zł
 • Budowa sygnalizacjidrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 14 010,00 zł
 • Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów - 14 010,00 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

9 800 000,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - 500 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 300 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - 6 000 000,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 3 000 000,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

20 000,00 zł

Przystanki

 • Zakup wiat przystankowych
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

5 785 000,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w miejscowości Konotopa - 965 000,00 zł
  - w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 3 240 000,00 zł
  - z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) - 500 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy - 300 000,00 zł
  - systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 500 000,00 zł
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno- kanalizacyjnych - 50 000,00 zł
 • Zakup:
  - samochodu dla ZWiK - 150 000,00 zł
  - sprzętu technicznego - 30 000,00 zł
 • Odnowienie odwodnień - 50 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

784 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 200 000,00 zł
 • Opracowanie projektu i budowa odwonienia ul. Rozłogi w Duchnicach - 100 000,00 zł
 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 414 000,00 zł
 • Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki - 70 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

276 333,43 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki - 36 333,43 zł
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 40 000,00 zł
 • Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowie Mazowieckim rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
46 762 974,00 zł
Prognoza
100%
51 958 860,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowie Mazowieckim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarów Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.