Ożarów Mazowiecki

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Ożarowie Mazowieckim.
W 2023 roku razem ze mną mieszkało
30 410
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
296 542 170,74 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
15.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
46 762 974 zł
15.77%
CIT
16 458 591 zł
5.55%
Dotacje
21 230 596,44 zł
7.16%
Subwencje
41 229 888 zł
13.9%
Środki na dofinansowanie zadań
12 695 773,23 zł
4.28%
Inne podatki i opłaty lokalne
32 375 120,42 zł
10.92%
Podatki od nieruchomości
74 000 000 zł
24.95%
Pozostałe dochody
51 789 227,65 zł
17.46%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2023 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
341 497 417,16 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
89 030 567,08 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
89 030 567,08 zł
Wydatki bieżące
74%
252 466 850,08 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.40%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (12% i 32%). Kalkulator uwzględnia koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Algorytm nie uwzględnia indywidualnych ulg i odliczeń od podatku.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
137 216 785,64 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
56 069 944,25 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
27 726 438,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
27 679 475,07 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
17 753 406,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
11 897 050,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
25 951 078,48 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 456 522,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
8 734 906,77 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
5 610 000,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 526 542,66 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
4 213 650,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 583 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 316 958,11 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
761 660,18 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2023.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2023 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
89 030 567,08 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
75.27%
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
24.73%
Infrastruktura
Wydatki na inwestycje w dziale
67 009 077,87 zł
22 021 489,21 zł
Nieruchomości i modernizacja budynków

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 4 159 000,00 zł
 • Wykonanie monitoringu w nowo wybudowanej bazie ZUK - 23 500,00 zł 
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki - 400 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - 6 815 218,00 zł 
 • Modernizacja budynków komunalnych - 200 000,00 zł
 • Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - 5 800 000,00 zł 
Całkowity koszt
17 397 718,00 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim - 300 000,00 zł
 • Zakup samochodu dla Gminy Ożarów Mazowiecki - 160 000,00 zł 
Całkowity koszt
460 000,00 zł
Straż Pożarna

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim - 50 000,00 zł
 • Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki - 100 000,00 zł 
Całkowity koszt
150 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy
Całkowity koszt
142 000,00 zł
Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 14 120 000,00 zł
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 450 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2 - 43 050,00 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 12 355 180,53 zł 
Całkowity koszt
26 968 230,53 zł
Przedszkola

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 300 000,00 zł 
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 8 700 000,00 zł
Całkowity koszt
9 000 000,00 zł
Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

 • Opracowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na terenie Gminy Ożarów Mazoweicki
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa  Święcice - 100 000,00 zł 
 • Modernizacja i rozbudowa placów zabaw - 100 000,00 zł 
 • Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów - 160 000,00 zł 
 • Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi) - 300 000,00 zł 
Całkowity koszt
660 000,00 zł
Tereny rekracyjne

Tereny rekracyjne

 • Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie - 141 37,98 zł 
 • Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej) - 120 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie - 120 000,00 zł 
Całkowity koszt
249 137,98 zł
Miasteczko rowerowe

Miasteczko rowerowe

 • Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie
Całkowity koszt
1 100 000,00 zł
Wybieg dla psów

Wybieg dla psów

 • Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
Całkowity koszt
45 000,00 zł
Świetlice

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Macierzyszu
Całkowity koszt
2 738 500,00 zł
Obiekty kultury

Obiekty kultury

 • Opracowanie koncepcji budowy Centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim - 100 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek) - 675 100,00 zł 
 • Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie - 160 000,00 zł 
 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 6 660 000,00 zł 
Całkowity koszt
7 495 100,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Regionalne partnerstwo samorządów

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)
Całkowity koszt
3 391,36 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - 2 250 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) w m. Pogroszew Kolonia - 300 000,00 zł
Całkowity koszt
2 550 000,00 zł
Drogi gminne

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki - 33 168,60 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś - 15 000,00 zł 
 • Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze  ul. Nowa - 26 898,18 zł
 • Budowa sygnalizacjidrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 14 010,00 zł
 • Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów - 14 010,00 zł
Całkowity koszt
103 086,78 zł
Drogi gminne - projekty

Drogi gminne - projekty

 • Projekt  budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - 100 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 300 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - 6 000 000,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 2 400 000,00 zł 
Całkowity koszt
8 800 000,00 zł
Przystanki

Przystanki

 • Zakup wiat przystankowych
Całkowity koszt
77 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Całkowity koszt
50 000,00 zł
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w miejscowości Konotopa - 2 658 569,00  zł
  - w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 3 360 000,00 zł
  - z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) - 500 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy - 800 000,00 zł
  - systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 470 000,00 zł 
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno- kanalizacyjnych - 50 000,00 zł 
 • Zakup:
  - samochodu dla ZWiK - 162 500,00 zł
  - sprzętu technicznego - 30 000,00 zł 
 • Budowa ujęcia wody SUW Święcice - 100 000,00 zł
 • Odnowienie odwodnień - 50 000,00 zł 
Całkowity koszt
8 181 069,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 200 000,00 zł
 • Opracowanie projektu i budowa odwonienia ul. Rozłogi w Duchnicach - 100 000,00 zł
 • Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej - 50 000,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 414 000,00 zł
 • Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki - 70 000,00 zł
Całkowity koszt
834 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki - 36 333,43 zł 
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 40 000,00 zł 
 • Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł 
Całkowity koszt
276 333,43 zł
Mobilność miejska

Mobilność miejska

 • Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice
Całkowity koszt
1 150 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne, kultura i sport
Nieruchomości i modernizacja budynków

Całkowity koszt

17 397 718,00 zł

Nieruchomości i modernizacja budynków

 • Projekt i rozbudowa bazy ZUK w Ożarowie Mazowieckim - 4 159 000,00 zł
 • Wykonanie monitoringu w nowo wybudowanej bazie ZUK - 23 500,00 zł 
 • Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki - 400 000,00 zł
 • Budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie - 6 815 218,00 zł 
 • Modernizacja budynków komunalnych - 200 000,00 zł
 • Rewitalizacja zabytkowych budynków poprzemysłowych na cele społeczne w miejscowości Józefów ul. Fabryczna 3 i 5 w Gminie Ożarów Mazowiecki - 5 800 000,00 zł 
Urząd Gminy

Całkowity koszt

460 000,00 zł

Urząd Gminy

 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Konotopskiej 4 oraz ul. Kolejowej 2 w Ożarowie Mazowieckim - 300 000,00 zł
 • Zakup samochodu dla Gminy Ożarów Mazowiecki - 160 000,00 zł 
Straż Pożarna

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Straż Pożarna

 • Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim - 50 000,00 zł
 • Zakup samochodu z drabiną mechaniczną SD32 dla OSP Ożarów Mazowiecki - 100 000,00 zł 
Monitoring

Całkowity koszt

142 000,00 zł

Monitoring

 • Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Gminy
Szkoły podstawowe

Całkowity koszt

26 968 230,53 zł

Szkoły podstawowe

 • Budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie - 14 120 000,00 zł
 • Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 450 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji i projektu Szkoły Podstawowej w Duchnicach Nr 2 - 43 050,00 zł
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 12 355 180,53 zł 
Przedszkola

Całkowity koszt

9 000 000,00 zł

Przedszkola

 • Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych - 300 000,00 zł 
 • Projekt i budowa przedszkola przy ul. Tęczowej w Ożarowie Mazowieckim - 8 700 000,00 zł
Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Centrum Opikuńczo - Mieszkalne

 • Opracowanie dokumentacji Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego na terenie Gminy Ożarów Mazoweicki
Place zabaw

Całkowity koszt

660 000,00 zł

Place zabaw

 • Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa  Święcice - 100 000,00 zł 
 • Modernizacja i rozbudowa placów zabaw - 100 000,00 zł 
 • Modernizacja placu zabaw przedszkole Józefów - 160 000,00 zł 
 • Rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (plac zabaw Ołtarzew, plac zabaw Józefów, plac zabaw Osiedle Mickiewicza, plac zabaw Szeligi) - 300 000,00 zł 
Tereny rekracyjne

Całkowity koszt

249 137,98 zł

Tereny rekracyjne

 • Modernizacja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych we wsi Wolskie - 141 37,98 zł 
 • Wykonanie systemu nawadniania roślin w Ożarowie Mazowieckim (skwer przy Poznańskiej) - 120 000,00 zł 
 • Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wolskie - 120 000,00 zł 
Miasteczko rowerowe

Całkowity koszt

1 100 000,00 zł

Miasteczko rowerowe

 • Miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w Płochocinie
Wybieg dla psów

Całkowity koszt

45 000,00 zł

Wybieg dla psów

 • Budowa wybiegu dla psów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
Świetlice

Całkowity koszt

2 738 500,00 zł

Świetlice

 • Budowa świetlicy w Macierzyszu
Obiekty kultury

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Obiekty kultury

 • Opracowanie koncepcji budowy Centrum kultury w Ożarowie Mazowieckim - 100 000,00 zł
 • Opracowanie koncepcji wraz z projektem Budynku Rekreacyjno-Kulturowego na terenie stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa - 100 000,00 zł
Obiekty sportowe

Całkowity koszt

7 495 100,00 zł

Obiekty sportowe

 • Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim (stary budynek) - 675 100,00 zł 
 • Modernizacja nawierzchni boiska w Hali Sportowej Szkoła Podstawowa w Płochocinie - 160 000,00 zł 
 • Projekt i budowa basenu w Kręczkach - 6 660 000,00 zł 
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Ochrona zdrowia

 • Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach
Regionalne partnerstwo samorządów

Całkowity koszt

3 391,36 zł

Regionalne partnerstwo samorządów

 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)
Infrastruktura
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

2 550 000,00 zł

Drogi powiatowe

 • Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej z drogą gminną ul. Poniatowskiego w m. Kaputy i Strzykuły, gm. Ożarów Mazowiecki - 2 250 000,00 zł
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej (chodnik) w m. Pogroszew Kolonia - 300 000,00 zł
Drogi gminne

Całkowity koszt

103 086,78 zł

Drogi gminne

 • Modernizacja dróg we wsi Kaputy - Kręczki - 33 168,60 zł
 • Modernizacja dróg we wsi Ołtarzew Wieś - 15 000,00 zł 
 • Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Bronisze  ul. Nowa - 26 898,18 zł
 • Budowa sygnalizacjidrogowej na ulicy Nowowiejskiej we wsi Pogroszew - 14 010,00 zł
 • Budowa sygnalizacji drogowej na ul. Sochaczewskiej i ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów - 14 010,00 zł
Drogi gminne - projekty

Całkowity koszt

8 800 000,00 zł

Drogi gminne - projekty

 • Projekt  budowy przepraw nad torami kolejowymi oraz budowa przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska gm. Ożarów Mazowiecki - 100 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną - 300 000,00 zł
 • Projekt i przebudowa skrzyżowania DK92, ul. Strażackiej i ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim - 6 000 000,00 zł
 • Projekty i przebudowa dróg gminnych - 2 400 000,00 zł 
Przystanki

Całkowity koszt

77 000,00 zł

Przystanki

 • Zakup wiat przystankowych
Plany zagospodarowania przestrzennego

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Całkowity koszt

8 181 069,00 zł

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
  - w miejscowości Konotopa - 2 658 569,00  zł
  - w miejscowości Ołatrzew ul. Poznańska - etap II (odcinek od Nizinnej do ul. Umiastowskiej) - 3 360 000,00 zł
  - z obszaru Umiastów (Szkoła Podstawowa Umiastów, nowy budynek komunalny, stary budynek komunalny) - 500 000,00 zł
 • Rozbudowa:
  - sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy - 800 000,00 zł
  - systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki - 470 000,00 zł 
 • Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno- kanalizacyjnych - 50 000,00 zł 
 • Zakup:
  - samochodu dla ZWiK - 162 500,00 zł
  - sprzętu technicznego - 30 000,00 zł 
 • Budowa ujęcia wody SUW Święcice - 100 000,00 zł
 • Odnowienie odwodnień - 50 000,00 zł 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

Całkowity koszt

834 000,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - projekty i dokumentacja

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań wodno kanalizacyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - 200 000,00 zł
 • Opracowanie projektu i budowa odwonienia ul. Rozłogi w Duchnicach - 100 000,00 zł
 • Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej - 50 000,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Jawczyce, Mory i Wolskie - 414 000,00 zł
 • Wykonanie projektu Odprowadzenie wód deszczowych z Osiedla Płochocin Północny w rejonie ulicy Rzecznej, Warszawskiej, Święcickiej w Święcicach i Płochocinie, Gmina Ożarów Mazowiecki - 70 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

276 333,43 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rataja w miejscowości Koprki - 36 333,43 zł 
 • Budowa oświetlenia w miejscowości Strzykuły ul. Głogowa - 40 000,00 zł 
 • Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł 
Mobilność miejska

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Mobilność miejska

 • Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Ożarowie Mazowieckim rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
46 762 974,00 zł
Prognoza
100%
51 958 860,00 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 35
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Ożarowie Mazowieckim?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Ożarów Mazowiecki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.