Halinów

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Halinowie.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
16 014
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
97 127 703,50 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
24.15%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
23 451 999 zł
24.15%
CIT
505 486 zł
0.52%
Dotacje
23 071 122,05 zł
23.75%
Subwencje
20 066 009 zł
20.66%
Środki na dofinansowanie zadań
7 693 772,37 zł
7.92%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 831 000 zł
9.09%
Podatki od nieruchomości
10 715 000 zł
11.03%
Pozostałe dochody
2 793 315,08 zł
2.88%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
135 457 473,50 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
50 050 811,05 zł
stanowiły 37% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
37%
50 050 811,05 zł
Wydatki bieżące
63%
85 406 662,45 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
40 358 466,69 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
27 277 474,74 zł
Rodzina
całkowity koszt
20 225 466,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
18 498 073,98 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 801 888,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 175 478,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 921 328,75 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 046 550,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
2 019 886,33 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 401 685,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 042 500,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
852 200,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
765 141,57 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
423 375,85 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
357 600,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
290 358,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Halinów na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Halinów w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
50 050 811,05 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.82%
Infrastruktura
42.18%
Sprawy społeczne, oświata, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
28 940 789,11 zł
21 110 021,94 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 50 000,00 zł
 • Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - 150 000,00 zł
Całkowity koszt
200 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - 200 000,00 zł
 • Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - 300 000,00 zł
 • Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - 10 910 463,83 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 2 795 353,00 zł
Całkowity koszt
14 205 816,83 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik- Chobot - 242 009,15 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 - 1 182 236,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W - 13 248,00 zł
Całkowity koszt
1 437 493,15 zł
Drogi gminne, ścieżki rowerowe i chodniki

Drogi gminne, ścieżki rowerowe i chodniki

 • Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - 150 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy - 1 522 758,33 zł
 • Przebudowa drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - 2 100 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - 650 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - 579 749,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie - 1 012 999,80 zł
 • Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - 4 700 000,00 zł
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - 50 000,00 zł
 • Pozostałe inwestycje drogowe - 1 327 972,00 zł
Całkowity koszt
12 093 479,13 zł
Przystanki

Przystanki

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów

Całkowity koszt
86 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów

Całkowity koszt
573 000,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

 • Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - 145 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie - 100 000,00 zł
 • Modernizacja terenów publicznych - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
345 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - 30 000,00 zł
 • Wykup gruntów - 532 000,00 zł
 • Budowa budynku socjalnego - 230 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - 100 000,00 zł
 • Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - 250 000,32 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie - 100 000,00 zł
Całkowity koszt
1 442 000,32 zł
Cmentarze

Cmentarze

Zagospodarowanie terenu pod cmentarz

Całkowity koszt
100 000,00 zł
Urząd Miejski

Urząd Miejski

 • Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - 50 000,00 zł
 • Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie - 25 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - 40 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji - 17 000,00 zł
Całkowity koszt
132 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 250 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - 30 000,00 zł
 • Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp - 10 000,00 zł
Całkowity koszt
290 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - 100 000,00 zł
 • Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie - 799 500,00 zł
 • Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - 200 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów - 461 536,01 zł
Całkowity koszt
2 484 108,03 zł
Przedszkola

Przedszkola

Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów

Całkowity koszt
8 000 000,00 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie

Całkowity koszt
10 000,00 zł
Żłobki

Żłobki

 • Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - 3 600 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina
 • Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 45 000,00 zł
Całkowity koszt
3 645 000,00 zł
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

 • Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - 3 000,00 zł
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 278 428,59 zł
Całkowity koszt
281 428,59 zł
Świetlice

Świetlice

 • Modernizacja świetlicy w Deśnie - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - 31 000,00 zł
Całkowity koszt
41 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - 343 800,00 zł
 • Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym
 • Żłobku w Józefinie - 50 000,00 zł
 • Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - 200 000,00 zł
Całkowity koszt
593 800,00 zł
Biblioteki

Biblioteki

 • Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - 150 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki - 27 000,00 zł
Całkowity koszt
177 000,00 zł
Domy Kultury

Domy Kultury

 • Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - 450 000,00 zł
 • Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - 2 500 000,00 zł
Całkowity koszt
2 950 000,00 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - 100 800,00 zł
 • Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - 862 855,00 zł
Całkowity koszt
963 685,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa

 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 50 000,00 zł
 • Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - 150 000,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

14 205 816,83 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - 200 000,00 zł
 • Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - 300 000,00 zł
 • Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - 10 910 463,83 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 2 795 353,00 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

1 437 493,15 zł

Drogi powiatowe

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik- Chobot - 242 009,15 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 - 1 182 236,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W - 13 248,00 zł
Drogi gminne, ścieżki rowerowe i chodniki

Całkowity koszt

12 093 479,13 zł

Drogi gminne, ścieżki rowerowe i chodniki

 • Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - 150 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy - 1 522 758,33 zł
 • Przebudowa drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - 2 100 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - 650 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - 579 749,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 221421W, ul. Malinowej w Halinowie - 1 012 999,80 zł
 • Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - 4 700 000,00 zł
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - 50 000,00 zł
 • Pozostałe inwestycje drogowe - 1 327 972,00 zł
Przystanki

Całkowity koszt

86 000,00 zł

Przystanki

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów

Oświetlenie

Całkowity koszt

573 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów

Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

345 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów

 • Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - 145 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu targowego w Okuniewie - 100 000,00 zł
 • Modernizacja terenów publicznych - 100 000,00 zł
Sprawy społeczne, oświata, sport i kultura
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

1 442 000,32 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - 200 000,00 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - 30 000,00 zł
 • Wykup gruntów - 532 000,00 zł
 • Budowa budynku socjalnego - 230 000,00 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - 100 000,00 zł
 • Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - 250 000,32 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym ul. Stanisławowska 30 w Okuniewie - 100 000,00 zł
Cmentarze

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Cmentarze

Zagospodarowanie terenu pod cmentarz

Urząd Miejski

Całkowity koszt

132 000,00 zł

Urząd Miejski

 • Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą - 50 000,00 zł
 • Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie - 25 000,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - 40 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji - 17 000,00 zł
Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

290 000,00 zł

Bezpieczeństwo

 • Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 39 etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 250 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - 30 000,00 zł
 • Zakup samochodu operacyjnego typu SLOp - 10 000,00 zł
Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

2 484 108,03 zł

Szkoły Podstawowe

 • Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - 100 000,00 zł
 • Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie - 799 500,00 zł
 • Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - 200 000,00 zł
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm.Halinów - 461 536,01 zł
Przedszkola

Całkowity koszt

8 000 000,00 zł

Przedszkola

Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów

Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

10 000,00 zł

Ochrona zdrowia

Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie

Żłobki

Całkowity koszt

3 645 000,00 zł

Żłobki

 • Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - 3 600 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu Gminnego Żłobka Kraina
 • Smyka, w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 45 000,00 zł
Ochrona powietrza

Całkowity koszt

281 428,59 zł

Ochrona powietrza

 • Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach rozliczenia projektu EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - 3 000,00 zł
 • Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 278 428,59 zł
Świetlice

Całkowity koszt

41 000,00 zł

Świetlice

 • Modernizacja świetlicy w Deśnie - 10 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - 31 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

593 800,00 zł

Place zabaw

 • Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - 343 800,00 zł
 • Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym
 • Żłobku w Józefinie - 50 000,00 zł
 • Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - 200 000,00 zł
Biblioteki

Całkowity koszt

177 000,00 zł

Biblioteki

 • Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - 150 000,00 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby Biblioteki - 27 000,00 zł
Domy Kultury

Całkowity koszt

2 950 000,00 zł

Domy Kultury

 • Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - 450 000,00 zł
 • Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - 2 500 000,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

963 685,00 zł

Boiska sportowe

 • Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - 100 800,00 zł
 • Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów - 862 855,00 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Halinowie rozliczyło tylko 89% mieszkańców.

Teraz
89%
23 451 999,00 zł
Prognoza
100%
26 057 776,67 zł
Zobacz, jak brakujące +11%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 4 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 3 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 1
nowa siłownia zewnętrzna
Oświetlenie
+ 20
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Łatwe parkowanie
+ 15
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Halinowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Halinów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.