Halinów

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Halinowie.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
15 862
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
121 788 258,77 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
22.04%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
26 837 207 zł
22.04%
CIT
561 930,41 zł
0.46%
Dotacje
35 698 887,26 zł
29.31%
Subwencje
19 497 149 zł
16.01%
Środki na dofinansowanie zadań
8 703 785,42 zł
7.15%
Inne podatki i opłaty lokalne
10 339 441,04 zł
8.49%
Podatki od nieruchomości
10 536 254,47 zł
8.65%
Pozostałe dochody
9 613 604,17 zł
7.89%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
108 444 341,26 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 149 263,81 zł
stanowiły 23% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
23%
25 149 263,81 zł
Wydatki bieżące
77%
83 295 077,45 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
29 016 028,02 zł
Rodzina
całkowity koszt
30 622 417,97 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
18 984 242,87 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
6 397 501,75 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 024 997,45 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
4 401 111,15 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 099 899,70 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 546 049,75 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
769 256,41 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
730 238,64 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
664 457,08 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
446 155,67 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
353 003,68 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
246 204,69 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
142 776,43 zł

Źródło: Sprawozdanie  budżetowe Gminy Halinów na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Halinów w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
25 149 263,81 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.19%
Infrastruktura
42.81%
Sprawy społeczne, oświata, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
14 383 465,99 zł
10 765 797,82 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 11 106,30 zł
 • Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - 111 883,00 zł
 • Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów - 497 811,75 zł
Całkowity koszt
620 801,05 zł
Przystanki komunikacyjne

Przystanki komunikacyjne

 • Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości:
  - Nowy Konik - 29 284,66 zł
  - Stary Konik - 29 284,66 zł
  - Wielgolas Brzeziński - 29 284,66 zł
  - na terenie Gminy Halinów - 69 994,38 zł
Całkowity koszt
157 848,36 zł
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak - 16 559,99 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie wraz z odwodnieniem - 184 947,15 zł
Całkowity koszt
201 507,14 zł
Drogi gminne - przebudowa

Drogi gminne - przebudowa

 • ul. Dworcowej w Cisiu - 94 531,65 zł
 • ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie - 62 886,46 zł
 • ul. Paderewskiego w Halinowie - 80 565,00 zł
 • ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 40 517,00 zł
 • ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - 169 458,64 zł
Całkowity koszt
447 958,75 zł
Drogi gminne - przebudowa c.d

Drogi gminne - przebudowa c.d

 • ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - 730 290,82 zł
 • ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - 39 901,20 zł
 • mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - 37 884,00 zł
 • dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - 10 000,00 zł
 • drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - 7 380,00 zł
Całkowity koszt
825 456,02 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - 27 201,45 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 2 050 577,15 zł
 • Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - 138 809,19 zł
 • Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - 82 902,20 zł
Całkowity koszt
2 299 489,99 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - 145 719,82 zł
 • Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - 8 425 376,03 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 4 647,80 zł
 • Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - 184 300,00 zł
 • Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - 90 789,38 zł
Całkowity koszt
8 850 833,03 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - 449 837,81 zł
 • Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) - 91 389,00 zł
Całkowity koszt
541 226,81 zł
Zagospodarowanie terenów

Zagospodarowanie terenów

Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie

Całkowity koszt
438 344,84 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów

Całkowity koszt
2 154 497,51 zł
Świetlice

Świetlice

 • Modernizacja świetlicy w Deśnie - 23 999,99 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie - 38 130,00 zł
Całkowity koszt
62 129,99 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - 126 438,19 zł
 • Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno - 50 093,16 zł
 • Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - 194 944,71 zł
 • Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie - 20 000,00 zł
 • Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - 38 949,36 zł
Całkowity koszt
430 425,42 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

 • Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - 261 920,12 zł
 • Wykupy gruntów - 3 090 599,10 zł
 • Budowa budynku socjalnego - 15,00 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - 66 498,16 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - 149 999,34 zł
Całkowity koszt
3 569 031,72 zł
Cmenatrze

Cmenatrze

Zagospodarowanie terenu pod cmentarz

Całkowity koszt
8 610,00 zł
Urząd Miejski

Urząd Miejski

 • Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie - 26 814,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - 4 339,00 zł
Całkowity koszt
31 153,00 zł
Bepieczeństwo

Bepieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie - 32 500,00 zł
 • Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa - 6 150,00 zł
 • Budowa systemu monitoringu na terenie gminy - 45 608,40 zł
Całkowity koszt
84 258,40 zł
Szkoły podstawowe i przedszkola

Szkoły podstawowe i przedszkola

 • Zakup i wymiana pieca w SP Chobot - 66 500,00 zł
 • Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - 20 140,00 zł
 • Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - 63 873,90 zł
 • Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny - 39 920,00 zł
 • Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - 221,40 zł
 • Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - 140,00 zł
Całkowity koszt
190 795,30 zł
Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - 29 405,93 zł
 • Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - 149 998,50 zł
Całkowity koszt
179 404,43 zł
Dom Kultury

Dom Kultury

 • Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - 10 052,80 zł
 • Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - 3 640 692,30 zł
Całkowity koszt
3 650 745,10 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - 373 320,45 zł
 • Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - 31 426,50 zł
Całkowity koszt
404 746,95 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Całkowity koszt

620 801,05 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

 • Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 11 106,30 zł
 • Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - 111 883,00 zł
 • Modernizacja drogi Nr 220425W w miejscowości Cisie-Krzewina gm. Halinów - 497 811,75 zł
Przystanki komunikacyjne

Całkowity koszt

157 848,36 zł

Przystanki komunikacyjne

 • Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości:
  - Nowy Konik - 29 284,66 zł
  - Stary Konik - 29 284,66 zł
  - Wielgolas Brzeziński - 29 284,66 zł
  - na terenie Gminy Halinów - 69 994,38 zł
Drogi powiatowe

Całkowity koszt

201 507,14 zł

Drogi powiatowe

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak - 16 559,99 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie wraz z odwodnieniem - 184 947,15 zł
Drogi gminne - przebudowa

Całkowity koszt

447 958,75 zł

Drogi gminne - przebudowa

 • ul. Dworcowej w Cisiu - 94 531,65 zł
 • ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie - 62 886,46 zł
 • ul. Paderewskiego w Halinowie - 80 565,00 zł
 • ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - 40 517,00 zł
 • ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - 169 458,64 zł
Drogi gminne - przebudowa c.d

Całkowity koszt

825 456,02 zł

Drogi gminne - przebudowa c.d

 • ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - 730 290,82 zł
 • ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - 39 901,20 zł
 • mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - 37 884,00 zł
 • dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - 10 000,00 zł
 • drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - 7 380,00 zł
Pozostałe inwestycje drogowe

Całkowity koszt

2 299 489,99 zł

Pozostałe inwestycje drogowe

 • Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - 27 201,45 zł
 • Modernizacja dróg gminnych - 2 050 577,15 zł
 • Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - 138 809,19 zł
 • Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - 82 902,20 zł
Infrastruktura kanalizacyjna

Całkowity koszt

8 850 833,03 zł

Infrastruktura kanalizacyjna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - 145 719,82 zł
 • Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - 8 425 376,03 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - 4 647,80 zł
 • Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - 184 300,00 zł
 • Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - 90 789,38 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

541 226,81 zł

Oświetlenie

 • Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - 449 837,81 zł
 • Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego) - 91 389,00 zł
Zagospodarowanie terenów

Całkowity koszt

438 344,84 zł

Zagospodarowanie terenów

Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie

Sprawy społeczne, oświata, sport i kultura
Ochrona środowiska

Całkowity koszt

2 154 497,51 zł

Ochrona środowiska

EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów

Świetlice

Całkowity koszt

62 129,99 zł

Świetlice

 • Modernizacja świetlicy w Deśnie - 23 999,99 zł
 • Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Michałowie - 38 130,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

430 425,42 zł

Place zabaw

 • Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - 126 438,19 zł
 • Utworzenie strefy aktywności dla dzieci w miejscowości Desno - 50 093,16 zł
 • Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - 194 944,71 zł
 • Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie - 20 000,00 zł
 • Wyposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - 38 949,36 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

3 569 031,72 zł

Gospodarka mieszkaniowa

 • Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - 261 920,12 zł
 • Wykupy gruntów - 3 090 599,10 zł
 • Budowa budynku socjalnego - 15,00 zł
 • Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie - 66 498,16 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów - 149 999,34 zł
Cmenatrze

Całkowity koszt

8 610,00 zł

Cmenatrze

Zagospodarowanie terenu pod cmentarz

Urząd Miejski

Całkowity koszt

31 153,00 zł

Urząd Miejski

 • Wymiana klimatyzatorów w budynku Urządu Miejskiego w Halinowie - 26 814,00 zł
 • Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - 4 339,00 zł
Bepieczeństwo

Całkowity koszt

84 258,40 zł

Bepieczeństwo

 • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Halinowie - 32 500,00 zł
 • Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa - 6 150,00 zł
 • Budowa systemu monitoringu na terenie gminy - 45 608,40 zł
Szkoły podstawowe i przedszkola

Całkowity koszt

190 795,30 zł

Szkoły podstawowe i przedszkola

 • Zakup i wymiana pieca w SP Chobot - 66 500,00 zł
 • Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - 20 140,00 zł
 • Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - 63 873,90 zł
 • Zagospodarowanie terenu ZSP Brzeziny - 39 920,00 zł
 • Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - 221,40 zł
 • Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - 140,00 zł
Ochrona zdrowia

Całkowity koszt

179 404,43 zł

Ochrona zdrowia

 • Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - 29 405,93 zł
 • Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - 149 998,50 zł
Dom Kultury

Całkowity koszt

3 650 745,10 zł

Dom Kultury

 • Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - 10 052,80 zł
 • Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - 3 640 692,30 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

404 746,95 zł

Boiska sportowe

 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chobot w gminie Halinów - 373 320,45 zł
 • Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - 31 426,50 zł
05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Halinowie rozliczyło tylko 83% mieszkańców.

Teraz
83%
26 837 207,00 zł
Prognoza
100%
32 333 984,00 zł
Zobacz, jak brakujące +17%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 8 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 6 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 60
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Łatwe parkowanie
+ 50
nowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Halinowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Halinów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.