Gmina Michałowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
10 626
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
60 886 740,45 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
33.21%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 219 293 zł
33.21%
CIT
89 787 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
4 700 000 zł
7.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 660 539,56 zł
14.22%
Dotacje
11 807 210,12 zł
19.39%
Subwencje
11 130 196 zł
18.28%
Pozostałe dochody
4 279 714,77 zł
7.03%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
75 572 919,55 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 054 800,19 zł
stanowiły 28% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
28%
21 054 800,19 zł
Wydatki bieżące
72%
54 518 119,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 224 526,03 zł
Rodzina
całkowity koszt
9 395 250,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
8 528 656,58 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 766 275,18 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 334 318,66 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
4 084 888,61 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
9 173 864,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 344 389,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 237 469,07 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 860 290,71 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
451 981,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
420 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
388 227,82 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
362 782,06 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
21 054 800,19 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
42.45%
Oświata, sprawy społeczne i sport
31.8%
Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna oraz gospodarka mieszkaniowa
24.37%
Transport i łączność
1.38%
Fundusz Sołecki
Wydatki na inwestycje w dziale
8 937 347,45 zł
6 694 538,29 zł
5 130 934,22 zł
291 980,23 zł

Laboratoria przyszłości

Całkowity koszt
318 736,00 zł

Zakupy środków trwałych UGM

Całkowity koszt
22 000,00 zł

Budowa przedszkola w Michałowicach

Całkowity koszt
4 750 000,00 zł

Budowa Przedzkola Publicznego w m. Więcławice Stare

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Modernizacja budynku UG

Całkowity koszt
22 000,00 zł

Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej

Całkowity koszt
26 113,45 zł

Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt
48 498,00 zł

Budowa zaplecza sportowego KS Michałowianka

Całkowity koszt
1 150 000,00 zł

Budowa oświetlenia boisk KS Michałowianka

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Budowa boisk w Raciborowicach

Całkowity koszt
2 150 000,00 zł

Gospodarka wodno ściekowa PROW

Całkowity koszt
2 530 896,71 zł

Wykupy sieci

Całkowity koszt
250 000,00 zł

Inwestycje na drogach powiatowych

Całkowity koszt
25 584,00 zł

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice

Całkowity koszt
2 802 810,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do pól

Całkowity koszt
206 000,00 zł

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice

Całkowity koszt
80 000,00 zł

Obniżenie niskiej emisji

Całkowity koszt
19 247,58 zł

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice

Całkowity koszt
145 000,00 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy

Całkowity koszt
635 000,00 zł

Inwestycje na drogach powiatowych

Całkowity koszt
1 179 725,14 zł

Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych

Całkowity koszt
160 263,61 zł

Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt
2 690 945,47 zł

Budowa Park&Ride w m. Raciborowice

Całkowity koszt
100 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego

Całkowity koszt
291 980,23 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Oświata, sprawy społeczne i sport

Całkowity koszt

318 736,00 zł

Laboratoria przyszłości

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Zakupy środków trwałych UGM

Całkowity koszt

4 750 000,00 zł

Budowa przedszkola w Michałowicach

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Budowa Przedzkola Publicznego w m. Więcławice Stare

Całkowity koszt

22 000,00 zł

Modernizacja budynku UG

Całkowity koszt

26 113,45 zł

Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej

Całkowity koszt

48 498,00 zł

Cyfrowa Gmina

Całkowity koszt

1 150 000,00 zł

Budowa zaplecza sportowego KS Michałowianka

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Budowa oświetlenia boisk KS Michałowianka

Całkowity koszt

2 150 000,00 zł

Budowa boisk w Raciborowicach

Rolnictwo i łowiectwo, gospodarka komunalna oraz gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

2 530 896,71 zł

Gospodarka wodno ściekowa PROW

Całkowity koszt

250 000,00 zł

Wykupy sieci

Całkowity koszt

25 584,00 zł

Inwestycje na drogach powiatowych

Całkowity koszt

2 802 810,00 zł

Budowa kanalizacji na terenie Gminy Michałowice

Całkowity koszt

206 000,00 zł

Modernizacja dróg dojazdowych do pól

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice

Całkowity koszt

19 247,58 zł

Obniżenie niskiej emisji

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice

Całkowity koszt

635 000,00 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy

Transport i łączność

Całkowity koszt

1 179 725,14 zł

Inwestycje na drogach powiatowych

Całkowity koszt

160 263,61 zł

Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych

Całkowity koszt

2 690 945,47 zł

Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Całkowity koszt

100 000,00 zł

Budowa Park&Ride w m. Raciborowice

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice

Fundusz Sołecki

Całkowity koszt

291 980,23 zł

Zadania inwestycyjne realizowane z Funduszu Sołeckiego

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.