Gmina Michałowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 551
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
70 201 141,90 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.88%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 277 575 zł
28.88%
CIT
70 000 zł
0.1%
Podatki od nieruchomości
4 100 000 zł
5.84%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 288 477,87 zł
10.38%
Dotacje
26 316 667,72 zł
37.49%
Subwencje
10 686 295 zł
15.22%
Pozostałe dochody
1 462 126,31 zł
2.08%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
76 576 738,24 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
19 422 800,84 zł
stanowią 25% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
25%
19 422 800,84 zł
Wydatki bieżące
75%
57 153 937,40 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 259 987,49 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 533 973,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 755 314,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 939 994,68 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 082 148,56 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 948 241,26 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 138 026,41 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 968 711,77 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 499 227,23 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
655 428,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
401 229,07 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
400 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
303 900,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
170 768,70 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
519 787,64 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
19 422 800,84 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.62%
Infrastruktura duża
38.38%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
11 968 923,08 zł
7 453 877,76 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Budowa przystanków na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych.

Całkowity koszt
1 742 006,08 zł
Wiadukt Batowice

Wiadukt Batowice

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gospodarka wodno ściekowa PROW;
Budowa kanalizacji na terenie gminy;
Wykupy sieci.

Całkowity koszt
1 079 227,23 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Całkowity koszt
2 443 360,18 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Całkowity koszt
5 378 774,11 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
325 555,48 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Całkowity koszt
3 125 208,38 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego gminy;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Całkowity koszt
1 214 569,04 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii w gminie;
Obniżenie niskiej emisji 2.

Całkowity koszt
3 000 100,34 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku UG;
Straż Gminna.

Całkowity koszt
114 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

1 742 006,08 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Budowa przystanków na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych.

Wiadukt Batowice

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Wiadukt Batowice

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 079 227,23 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gospodarka wodno ściekowa PROW;
Budowa kanalizacji na terenie gminy;
Wykupy sieci.

Parkingi

Całkowity koszt

2 443 360,18 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

5 378 774,11 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

325 555,48 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 125 208,38 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 214 569,04 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego gminy;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 000 100,34 zł

Ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii w gminie;
Obniżenie niskiej emisji 2.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

114 000,00 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku UG;
Straż Gminna.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozlicza tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
20 277 575,00 zł
Prognoza
100%
23 970 605,92 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla kierowców
+ 10
dodtkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.