Gmina Michałowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 551
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
72 372 782,99 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
28.02%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 277 575 zł
28.02%
CIT
70 000 zł
0.1%
Podatki od nieruchomości
4 100 000 zł
5.67%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 288 477,87 zł
10.07%
Dotacje
28 348 827,83 zł
39.17%
Subwencje
10 686 295 zł
14.77%
Pozostałe dochody
1 601 607,29 zł
2.21%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
79 256 379,33 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
21 357 291,92 zł
stanowią 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
21 357 291,92 zł
Wydatki bieżące
73%
57 899 087,41 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
19 898 123,59 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 534 208,16 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 297 491,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 946 196,71 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 111 585,87 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
2 948 241,26 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 188 026,41 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 167 992,75 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 705 072,87 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
664 990,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
399 993,94 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
400 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
303 900,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
170 768,70 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
519 787,64 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
21 357 291,92 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
63.88%
Infrastruktura duża
36.12%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
13 644 100,08 zł
7 713 191,84 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Budowa przystanków na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt
3 223 579,08 zł
Wiadukt Batowice

Wiadukt Batowice

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gospodarka wodno ściekowa PROW;
Budowa kanalizacji na terenie gminy;
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Wykupy sieci.

Całkowity koszt
1 222 831,23 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Całkowity koszt
2 493 360,18 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Całkowity koszt
5 378 774,11 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
325 555,48 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach;
Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więcławice Stare.

Całkowity koszt
3 185 241,48 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego gminy;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Całkowity koszt
1 363 850,02 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii w gminie;
Obniżenie niskiej emisji 2.

Całkowity koszt
3 000 100,34 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku UG;
Straż Gminna.

Całkowity koszt
114 000,00 zł
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 223 579,08 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Budowa przystanków na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiadukt Batowice

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Wiadukt Batowice

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 222 831,23 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gospodarka wodno ściekowa PROW;
Budowa kanalizacji na terenie gminy;
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Wykupy sieci.

Parkingi

Całkowity koszt

2 493 360,18 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

5 378 774,11 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

325 555,48 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 185 241,48 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach;
Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więcławice Stare.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 363 850,02 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego gminy;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 000 100,34 zł

Ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii w gminie;
Obniżenie niskiej emisji 2.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

114 000,00 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku UG;
Straż Gminna.

Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Biblioteka Publiczna

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozlicza tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
20 277 575,00 zł
Prognoza
100%
23 970 605,92 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla kierowców
+ 10
dodtkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.