Gmina Michałowice

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
10 551
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
73 523 958,03 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
27.58%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
20 277 575 zł
27.58%
CIT
70 000 zł
0.1%
Podatki od nieruchomości
4 100 000 zł
5.58%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 288 477,87 zł
9.91%
Dotacje
29 501 968,72 zł
40.13%
Subwencje
10 686 295 zł
14.53%
Pozostałe dochody
1 599 641,44 zł
2.18%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
81 219 433,98 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
22 319 125,37 zł
stanowiły 27% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
27%
22 319 125,37 zł
Wydatki bieżące
73%
58 900 308,61 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 460 500,25 zł
Rodzina
całkowity koszt
17 185 358,25 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
14 787 491,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
8 955 897,37 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 222 116,22 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 096 912,66 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 190 526,41 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 581 142,30 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 061 546,63 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
664 990,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
169 672,94 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
400 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
517 900,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
245 341,88 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
680 037,64 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Michałowice na rok 2021.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
22 319 125,37 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
63.77%
Infrastruktura duża
36.23%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
14 233 095,03 zł
8 086 030,34 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Budowa przystanków komunikacji zbiorowej;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt
3 650 974,03 zł
Wiadukt Batowice

Wiadukt Batowice

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice.

Całkowity koszt
1 000 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gospodarka wodno ściekowa PROW;
Budowa kanalizacji na terenie gminy;
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Wykupy sieci.

Całkowity koszt
1 242 831,23 zł
Parkingi

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Całkowity koszt
2 493 360,18 zł
Trasa rowerowa KR

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Całkowity koszt
5 518 774,11 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy.

Całkowity koszt
327 155,48 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach;
Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więcławice Stare.

Całkowity koszt
3 210 867,48 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego gminy;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Całkowity koszt
1 498 424,02 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii w gminie;
Obniżenie niskiej emisji 2.

Całkowity koszt
3 007 070,34 zł
Urząd Gminy

Urząd Gminy

Modernizacja budynku UG;
Straż Gminna.

Całkowity koszt
145 668,50 zł
Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja budynków OSP na terenie gminy.

Całkowity koszt
80 000,00 zł
Sport

Sport

Plac rekreacyjno-sportowy Kończyce.

Całkowity koszt
94 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 650 974,03 zł

Lepsze drogi

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Budowa przystanków komunikacji zbiorowej;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiadukt Batowice

Całkowity koszt

1 000 000,00 zł

Wiadukt Batowice

Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

1 242 831,23 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gospodarka wodno ściekowa PROW;
Budowa kanalizacji na terenie gminy;
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Wykupy sieci.

Parkingi

Całkowity koszt

2 493 360,18 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Trasa rowerowa KR

Całkowity koszt

5 518 774,11 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

327 155,48 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy.

Infrastruktura mała
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

3 210 867,48 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach;
Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więcławice Stare.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Całkowity koszt

1 498 424,02 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego gminy;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

3 007 070,34 zł

Ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii w gminie;
Obniżenie niskiej emisji 2.

Urząd Gminy

Całkowity koszt

145 668,50 zł

Urząd Gminy

Modernizacja budynku UG;
Straż Gminna.

Biblioteka Publiczna

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Biblioteka Publiczna

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Ochotnicze straże pożarne

Całkowity koszt

80 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja budynków OSP na terenie gminy.

Sport

Całkowity koszt

94 000,00 zł

Sport

Plac rekreacyjno-sportowy Kończyce.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
20 277 575,00 zł
Prognoza
100%
23 970 605,92 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Rekreacja
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 25
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Dla kierowców
+ 10
dodtkowych miejsc parkingowych
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.