Gmina Michałowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 304
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
65 938 055,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.74%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
19 607 627 zł
29.74%
CIT
CIT
30 000 zł
0.04%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
3 750 000 zł
5.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
6 283 276,13 zł
9.53%
Dotacje
Dotacje
24 582 242,14 zł
37.28%
Subwencje
Subwencje
9 766 279 zł
14.81%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
1 918 631,19 zł
2.91%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
68 311 307,62 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 814 401,30 zł
stanowią 22% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
22%
14 814 401,30 zł
Wydatki bieżące
78%
53 495 906,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 133 852,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
11 270 218,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 199 074,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 116 400,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
397 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
42 544,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 185 196,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 686 030,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 513 687,37 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 198 504,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
175 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 393 700,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 133 852,80 zł
Wydatki bieżące
15 688 266,00 zł
Wydatki majątkowe
445 586,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
11 270 218,22 zł
Wydatki bieżące
2 479 185,40 zł
Wydatki majątkowe
8 791 032,82 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 199 074,32 zł
Wydatki bieżące
1 067 268,27 zł
Wydatki majątkowe
131 806,05 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 116 400,10 zł
Wydatki bieżące
7 016 400,10 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
397 100,00 zł
Wydatki bieżące
366 100,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
42 544,00 zł
Wydatki bieżące
42 544,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 185 196,43 zł
Wydatki bieżące
3 185 196,43 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 686 030,00 zł
Wydatki bieżące
15 686 030,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 513 687,37 zł
Wydatki bieżące
4 647 711,74 zł
Wydatki majątkowe
4 865 975,63 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 198 504,38 zł
Wydatki bieżące
2 198 504,38 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 393 700,00 zł
Wydatki bieżące
943 700,00 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 543 956,00 zł
Wydatki majątkowe
8 000,00 zł
Szkoły podstawowe
9 551 956,00 zł
Wydatki bieżące
4 496 476,00 zł
Wydatki majątkowe
437 586,80 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 934 062,80 zł
Wydatki bieżące
830 731,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
830 731,00 zł
Wydatki bieżące
597 200,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
597 200,00 zł
Wydatki bieżące
61 770,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
61 770,00 zł
Wydatki bieżące
158 133,00 zł
Pozostała działalność
158 133,00 zł
Wydatki bieżące
1 353 573,40 zł
Wydatki majątkowe
1 879 666,46 zł
Drogi publiczne gminne
3 233 239,86 zł
Wydatki bieżące
1 099 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 099 000,00 zł
Wydatki majątkowe
372 616,37 zł
Drogi publiczne powiatowe
372 616,37 zł
Wydatki bieżące
26 612,00 zł
Wydatki majątkowe
6 538 749,99 zł
Pozostała działalność
6 565 361,99 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
5 353 620,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Urzędy gmin
5 453 620,00 zł
Wydatki bieżące
857 132,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
857 132,00 zł
Wydatki bieżące
251 000,00 zł
Rady gmin
251 000,00 zł
Wydatki bieżące
91 890,84 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
91 890,84 zł
Wydatki bieżące
79 591,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
79 591,00 zł
Wydatki bieżące
383 166,26 zł
Pozostała działalność
383 166,26 zł
Wydatki bieżące
331 100,00 zł
Wydatki majątkowe
30 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
361 100,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Pozostała działalność
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 600,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
25 600,00 zł
Wydatki bieżące
16 944,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
16 944,00 zł
Wydatki bieżące
1 274 464,43 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 274 464,43 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
277 904,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
277 904,00 zł
Wydatki bieżące
183 748,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
183 748,00 zł
Wydatki bieżące
170 780,00 zł
Zasiłki stałe
170 780,00 zł
Wydatki bieżące
134 500,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
134 500,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
64 000,00 zł
Wydatki bieżące
46 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
46 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 950,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
13 950,00 zł
Wydatki bieżące
3 090,00 zł
Izby wytrzeźwień
3 090,00 zł
Wydatki bieżące
481 760,00 zł
Pozostała działalność
481 760,00 zł
Wydatki bieżące
12 709 948,00 zł
Wydatek w części pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
12 709 948,00 zł
Wydatki bieżące
2 318 760,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 318 760,00 zł
Wydatki bieżące
573 440,00 zł
Wspieranie rodziny
573 440,00 zł
Wydatki bieżące
45 600,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
45 600,00 zł
Wydatki bieżące
28 600,00 zł
Rodziny zastępcze
28 600,00 zł
Wydatki bieżące
9 682,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 682,00 zł
Wydatki bieżące
3 842 540,13 zł
Wydatki majątkowe
1 450 618,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
5 293 158,13 zł
Wydatki bieżące
47 971,61 zł
Wydatki majątkowe
2 656 154,53 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 704 126,14 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Wydatki majątkowe
191 602,80 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
791 602,80 zł
Wydatki bieżące
50 310,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
50 310,00 zł
Wydatki bieżące
45 500,00 zł
Schroniska dla zwierząt
45 500,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 690,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 690,00 zł
Wydatki bieżące
53 700,00 zł
Wydatki majątkowe
567 600,30 zł
Pozostała działalność
621 300,30 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
750 000,00 zł
Biblioteki
750 000,00 zł
Wydatki bieżące
221 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
221 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 504,38 zł
Pozostała działalność
17 504,38 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
470 000,00 zł
Wydatki bieżące
401 400,00 zł
Różne rozliczenia
401 400,00 zł
Wydatki bieżące
365 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
365 000,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Działalność usługowa
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 900,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 900,00 zł
Wydatki bieżące
400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Michałowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
14 814 401,30 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
62.38%
Infrastruktura duża
37.62%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
9 241 032,82 zł
5 573 368,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_SbGRUjE.jpg

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.


Całkowity koszt
1 292 539,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_K1ugTUm.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking.jpg

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

Całkowity koszt
1 273 743,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/scieka-rowerowa.jpg

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Całkowity koszt
6 524 749,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_amU3KPY.jpg

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.


Całkowity koszt
445 586,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 2 030 140,00 zł;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2023 - 1 184 900,00 zł.


Całkowity koszt
4 674 372,83 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_kjm5IRn.jpg

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
191 602,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice.


Całkowity koszt
261 806,05 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_SbGRUjE.jpg

Całkowity koszt

1 292 539,31 zł

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_K1ugTUm.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_parking.jpg

Całkowity koszt

1 273 743,52 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/scieka-rowerowa.jpg

Całkowity koszt

6 524 749,99 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_amU3KPY.jpg

Całkowity koszt

445 586,80 zł

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_ochrona-srodowiska.jpg

Całkowity koszt

4 674 372,83 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 2 030 140,00 zł;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2023 - 1 184 900,00 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_kjm5IRn.jpg

Całkowity koszt

191 602,80 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja-OSP.jpg

Całkowity koszt

261 806,05 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice.


05

Fundusz sołecki

Rada gminy Michałowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gorna_Wies.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Konczyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kozierow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Ksiazniczki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Maslomiaca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_I.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_II.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_III.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mlodziejowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pielgrzymowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Prawda.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Raciborowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sieborowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieclawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilczkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Wieclawska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zagorzyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zdzieslawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zerwana.jpg

Całkowity koszt

29 156,83 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 901,38 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 204,38 zł

Kozierów

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 074,02 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Masłomiąca

Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością ;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową.


Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

27 722,89 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

31 894,36 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

19 379,95 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

37 890,84 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

Całkowity koszt

25 028,81 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.


Całkowity koszt

35 283,67 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

28 461,58 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 293,04 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

22 247,83 zł

Zerwana

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gorna_Wies.jpg

Całkowity koszt

29 156,83 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Konczyce.jpg

Całkowity koszt

19 901,38 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kozierow.jpg

Całkowity koszt

22 204,38 zł

Kozierów

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Ksiazniczki.jpg

Całkowity koszt

22 074,02 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Maslomiaca.jpg

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Masłomiąca

Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością ;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_I.jpg

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_II.jpg

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_III.jpg

Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mlodziejowice.jpg

Całkowity koszt

27 722,89 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pielgrzymowice.jpg

Całkowity koszt

31 894,36 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Prawda.jpg

Całkowity koszt

19 379,95 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Raciborowice.jpg

Całkowity koszt

37 890,84 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sieborowice.jpg

Całkowity koszt

25 028,81 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieclawice.jpg

Całkowity koszt

35 283,67 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilczkowice.jpg

Całkowity koszt

28 461,58 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Wieclawska.jpg

Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zagorzyce.jpg

Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zdzieslawice.jpg

Całkowity koszt

19 293,04 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zerwana.jpg

Całkowity koszt

22 247,83 zł

Zerwana

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.