Gmina Michałowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 304
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
65 938 055,46 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
29.73%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
19 600 921 zł
29.73%
CIT
CIT
30 000 zł
0.05%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
3 750 000 zł
5.69%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
6 949 061,63 zł
10.54%
Dotacje
Dotacje
25 463 252,75 zł
38.62%
Subwencje
Subwencje
9 680 217 zł
14.68%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
1 918 631,19 zł
2.91%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
72 136 800,40 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 591 691,40 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
17 591 691,40 zł
Wydatki bieżące
76%
54 545 109,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 211 085,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 690 463,98 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
12 853 506,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 526 111,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 283 024,34 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 185 196,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 203 504,38 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 954 121,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 774 008,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
528 951,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
175 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 476 291,28 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 211 085,46 zł
Wydatki bieżące
15 753 873,66 zł
Wydatki majątkowe
457 211,80 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 690 463,98 zł
Wydatki bieżące
15 690 463,98 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
12 853 506,22 zł
Wydatki bieżące
2 438 435,40 zł
Wydatki majątkowe
10 415 070,82 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 526 111,99 zł
Wydatki bieżące
5 515 996,26 zł
Wydatki majątkowe
5 010 115,73 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 283 024,34 zł
Wydatki bieżące
7 026 937,34 zł
Wydatki majątkowe
256 087,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 185 196,43 zł
Wydatki bieżące
3 185 196,43 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 203 504,38 zł
Wydatki bieżące
2 203 504,38 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 954 121,32 zł
Wydatki bieżące
1 095 915,27 zł
Wydatki majątkowe
858 206,05 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 774 008,43 zł
Wydatki bieżące
1 774 008,43 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
528 951,00 zł
Wydatki bieżące
383 951,00 zł
Wydatki majątkowe
145 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 476 291,28 zł
Wydatki bieżące
1 026 291,28 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 602 331,00 zł
Wydatki majątkowe
19 625,00 zł
Szkoły podstawowe
9 621 956,00 zł
Wydatki bieżące
4 496 476,00 zł
Wydatki majątkowe
437 586,80 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 934 062,80 zł
Wydatki bieżące
830 731,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
830 731,00 zł
Wydatki bieżące
597 200,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
597 200,00 zł
Wydatki bieżące
61 770,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
61 770,00 zł
Wydatki bieżące
165 365,66 zł
Pozostała działalność
165 365,66 zł
Wydatki bieżące
12 709 948,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
12 709 948,00 zł
Wydatki bieżące
2 322 880,00 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 322 880,00 zł
Wydatki bieżące
573 366,76 zł
Wspieranie rodziny
573 366,76 zł
Wydatki bieżące
45 600,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
45 600,00 zł
Wydatki bieżące
28 600,00 zł
Rodziny zastępcze
28 600,00 zł
Wydatki bieżące
9 682,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
9 682,00 zł
Wydatki bieżące
387,22 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
387,22 zł
Wydatki bieżące
1 306 623,40 zł
Wydatki majątkowe
1 883 704,46 zł
Drogi publiczne gminne
3 190 327,86 zł
Wydatki bieżące
1 099 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 099 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 832 616,37 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 832 616,37 zł
Wydatki bieżące
32 812,00 zł
Wydatki majątkowe
6 698 749,99 zł
Pozostała działalność
6 731 561,99 zł
Wydatki bieżące
4 699 158,63 zł
Wydatki majątkowe
1 450 618,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
6 149 776,63 zł
Wydatki bieżące
47 971,61 zł
Wydatki majątkowe
2 795 294,63 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
2 843 266,24 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Wydatki majątkowe
191 602,80 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
791 602,80 zł
Wydatki bieżące
50 310,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
50 310,00 zł
Wydatki bieżące
45 500,00 zł
Schroniska dla zwierząt
45 500,00 zł
Wydatki bieżące
11 666,02 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
11 666,02 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Wydatki majątkowe
5 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
11 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 690,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 690,00 zł
Wydatki bieżące
53 700,00 zł
Wydatki majątkowe
567 600,30 zł
Pozostała działalność
621 300,30 zł
Wydatki bieżące
5 320 910,71 zł
Wydatki majątkowe
256 087,00 zł
Urzędy gmin
5 576 997,71 zł
Wydatki bieżące
849 637,36 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
849 637,36 zł
Wydatki bieżące
251 000,00 zł
Rady gmin
251 000,00 zł
Wydatki bieżące
86 890,84 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
86 890,84 zł
Wydatki bieżące
94 803,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
94 803,00 zł
Wydatki bieżące
423 695,43 zł
Pozostała działalność
423 695,43 zł
Wydatki bieżące
1 274 464,43 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 274 464,43 zł
Wydatki bieżące
450 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
450 000,00 zł
Wydatki bieżące
277 904,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
277 904,00 zł
Wydatki bieżące
183 748,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
183 748,00 zł
Wydatki bieżące
170 780,00 zł
Zasiłki stałe
170 780,00 zł
Wydatki bieżące
124 180,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
124 180,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
64 000,00 zł
Wydatki bieżące
46 000,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
46 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 950,00 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
13 950,00 zł
Wydatki bieżące
3 090,00 zł
Izby wytrzeźwień
3 090,00 zł
Wydatki bieżące
492 080,00 zł
Pozostała działalność
492 080,00 zł
Wydatki bieżące
1 200 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 200 000,00 zł
Wydatki bieżące
750 000,00 zł
Biblioteki
750 000,00 zł
Wydatki bieżące
221 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
221 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 504,38 zł
Pozostała działalność
17 504,38 zł
Wydatki bieżące
1 095 915,27 zł
Wydatki majątkowe
858 206,05 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 954 121,32 zł
Wydatki bieżące
25 600,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
25 600,00 zł
Wydatki bieżące
23 944,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
23 944,00 zł
Wydatki bieżące
311 100,00 zł
Wydatki majątkowe
145 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
456 100,00 zł
Wydatki bieżące
36 851,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
36 851,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Pozostała działalność
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
175 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
175 000,00 zł
Wydatki bieżące
82 023,03 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
532 023,03 zł
Wydatki bieżące
363 148,98 zł
Różne rozliczenia
363 148,98 zł
Wydatki bieżące
365 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
365 000,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Działalność usługowa
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
42 936,29 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
42 936,29 zł
Wydatki bieżące
22 710,98 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
22 710,98 zł
Wydatki bieżące
13 072,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
13 072,00 zł
Wydatki bieżące
7 400,00 zł
Obrona narodowa
7 400,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Michałowice w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
17 591 691,40 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
61.76%
Infrastruktura duża
38.24%
Infrastruktura mała
Wydatki na inwestycje w dziale
10 865 070,82 zł
6 726 620,58 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_TQN1EeT.jpg

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

Całkowity koszt
2 756 583,31 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wdociagowa.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_TfsuTnN.jpg

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

Całkowity koszt
1 273 737,52 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/trasa_rowerowa_KR.jpg

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Całkowity koszt
6 684 749,99 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_6JJJV7X.jpg

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Modernizacja hali pneumatycznej;
Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

Całkowity koszt
457 211,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_gruntami_HKt1qEJ.jpg

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy.

Całkowity koszt
858 206,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_56Taqwm.jpg

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne.

Całkowity koszt
4 818 512,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_YHIA1NU.jpg

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Całkowity koszt
145 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_MY3G7NS.jpg

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
191 602,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_sXrehlt.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM.

Całkowity koszt
256 087,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_TQN1EeT.jpg

Całkowity koszt

2 756 583,31 zł

Budowa i modernizacja dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa drogi gminnej w m. Więcławice Stare.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wdociagowa.jpg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykupy sieci. Ochrona zasobów wodnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_TfsuTnN.jpg

Całkowity koszt

1 273 737,52 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2018-2021 - 1 275 834,52 zł.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/trasa_rowerowa_KR.jpg

Całkowity koszt

6 684 749,99 zł

Trasa rowerowa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady finansowe na inwestycje w latach 2019-2020 - 6 524 749,99 zł.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_6JJJV7X.jpg

Całkowity koszt

457 211,80 zł

Placówki oświatowe

Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego dot. zakupu materiałów i wyposażenia Raciborowicach;
Modernizacja hali pneumatycznej;
Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
Budowa przedszkola w Michałowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_gruntami_HKt1qEJ.jpg

Całkowity koszt

858 206,05 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_komunalna_56Taqwm.jpg

Całkowity koszt

4 818 512,93 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy;
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na skutek wymiany źródeł ciepła na ekologiczne rozwiązania cieplne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/bezpieczenstwo_YHIA1NU.jpg

Całkowity koszt

145 000,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy;
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_MY3G7NS.jpg

Całkowity koszt

191 602,80 zł

Oświetlenie

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_sXrehlt.jpg

Całkowity koszt

256 087,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM.

05

Fundusz sołecki

Rada gminy Michałowice zadecydowała o wydzieleniu budżetu środków dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia ich mieszkańców.
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gorna_Wies.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Konczyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kozierow.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Ksiazniczki.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Maslomiaca.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_I.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_II.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_III.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mlodziejowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pielgrzymowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Prawda.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Raciborowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sieborowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieclawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilczkowice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Wieclawska.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zagorzyce.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zdzieslawice.jpg
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zerwana.jpg

Całkowity koszt

29 156,83 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 901,38 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 204,38 zł

Kozierów

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

22 074,02 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Masłomiąca

Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością ;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową.


Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

27 722,89 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

31 894,36 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

19 379,95 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

Całkowity koszt

37 890,84 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

Całkowity koszt

25 028,81 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.


Całkowity koszt

35 283,67 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

28 461,58 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


Całkowity koszt

19 293,04 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Całkowity koszt

22 247,83 zł

Zerwana

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Zobacz pełną listę zadań

Fundusz sołecki

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Gorna_Wies.jpg

Całkowity koszt

29 156,83 zł

Górna Wieś

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Konczyce.jpg

Całkowity koszt

19 901,38 zł

Kończyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Kozierow.jpg

Całkowity koszt

22 204,38 zł

Kozierów

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Ksiazniczki.jpg

Całkowity koszt

22 074,02 zł

Książniczki

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Maslomiaca.jpg

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Masłomiąca

Zakup usług pozostałych oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością ;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną narodową.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_I.jpg

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice I

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego oraz z pozostałą działalnością administracji publicznej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_II.jpg

Całkowity koszt

43 452,80 zł

Michałowice II

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Michalowice_III.jpg

Całkowity koszt

34 805,69 zł

Michałowice III

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Mlodziejowice.jpg

Całkowity koszt

27 722,89 zł

Młodziejowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażania dla ochotniczej straży pożarnej;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Pielgrzymowice.jpg

Całkowity koszt

31 894,36 zł

Pielgrzymowice

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Prawda.jpg

Całkowity koszt

19 379,95 zł

Prawda

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Raciborowice.jpg

Całkowity koszt

37 890,84 zł

Raciborowice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z promocją jednostek samorządu terytorialnego;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dla ochotniczych straży pożarnych;
Zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych;
Wydatki inwestycyjne związane z oświatą i wychowaniem.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Sieborowice.jpg

Całkowity koszt

25 028,81 zł

Sieborowice

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wieclawice.jpg

Całkowity koszt

35 283,67 zł

Więcławice

Zakup usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi oraz inne wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wilczkowice.jpg

Całkowity koszt

28 461,58 zł

Wilczkowice

Zakup usług remontowych oraz usług pozostałych związany z drogami publicznymi gminnymi;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej;
Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulic, placów i dróg;
Zakup materiałów i wyposażenia związany z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Wola_Wieclawska.jpg

Całkowity koszt

25 072,27 zł

Wola Więcławska

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zagorzyce.jpg

Całkowity koszt

27 114,55 zł

Zagórzyce

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zdzieslawice.jpg

Całkowity koszt

19 293,04 zł

Zdzięsławice

Wydatki inwestycyjne związane z transportem i łącznością; 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/village_fund_images/solectwo_Zerwana.jpg

Całkowity koszt

22 247,83 zł

Zerwana

Zakup usług pozostałych związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami;
Zakup usług pozostałych związany z administracją publiczną;
Zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.


Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.