Gmina Michałowice

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
10 436
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
56 093 133,64 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
32.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 244 184 zł
32.52%
CIT
53 641,11 zł
0.1%
Podatki od nieruchomości
3 584 991,24 zł
6.39%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 696 442,69 zł
8.37%
Dotacje
18 528 327,68 zł
33.03%
Subwencje
9 559 802 zł
17.04%
Pozostałe dochody
1 425 744,92 zł
2.54%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 474 355,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 206 855,53 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
8 206 855,53 zł
Wydatki bieżące
85%
48 267 500,06 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 626 488,41 zł
Rodzina
całkowity koszt
14 454 828,73 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 842 208,79 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 730 315,48 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 840 584,33 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 850 566,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 285 104,82 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 996 169,09 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 452 207,02 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
481 254,80 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
448 893,56 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 465 733,77 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Michałowice w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 206 855,53 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.61%
Infrastruktura duża
18.18%
Infrastruktura mała
31.2%
Oświata, sport i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
4 153 643,83 zł
1 492 307,99 zł
2 560 903,71 zł
Budowa dróg

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt
2 658 148,72 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
Dotacja na realizację zadania "Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na ul. Legionistów w Bosutowie";
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
1 495 495,11 zł
Modernizacja budynków

Modernizacja budynków

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice;
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy;
Modernizacja budynku UG.

Całkowity koszt
1 109 651,61 zł
Parkingi

Parkingi

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu Parkuj i Jedź".

Całkowity koszt
2 091,00 zł
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP.

Całkowity koszt
152 002,50 zł
Oświetlenie dróg i ulic

Oświetlenie dróg i ulic

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Całkowity koszt
228 562,88 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Plac zabaw Wola Więcławska.

Całkowity koszt
461 986,19 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wymiana starych pieców w ramach programu - Likwidacja źródeł niskiej emisji.

Całkowity koszt
878 474,44 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska sportowego SPW;
Inwestycje na budynkach komunalnych;
Budowa przedszkola.

Całkowity koszt
1 062 640,55 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
157 802,53 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura duża
Budowa dróg

Całkowity koszt

2 658 148,72 zł

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Całkowity koszt

1 495 495,11 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
Dotacja na realizację zadania "Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na ul. Legionistów w Bosutowie";
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Infrastruktura mała
Modernizacja budynków

Całkowity koszt

1 109 651,61 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice;
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy;
Modernizacja budynku UG.

Parkingi

Całkowity koszt

2 091,00 zł

Parkingi

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu Parkuj i Jedź".

Bezpieczeństwo

Całkowity koszt

152 002,50 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP.

Oświetlenie dróg i ulic

Całkowity koszt

228 562,88 zł

Oświetlenie dróg i ulic

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Oświata, sport i ochrona środowiska
Sport i rekreacja

Całkowity koszt

461 986,19 zł

Sport i rekreacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Plac zabaw Wola Więcławska.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

878 474,44 zł

Ochrona środowiska

Wymiana starych pieców w ramach programu - Likwidacja źródeł niskiej emisji.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 062 640,55 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska sportowego SPW;
Inwestycje na budynkach komunalnych;
Budowa przedszkola.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

157 802,53 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
18 244 184,00 zł
Prognoza
100%
22 951 564,29 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
Sport i rekreacja
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.