Gmina Michałowice

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 304
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
51 526 469,66 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
35.71%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
18 073 335 zł
35.71%
CIT
CIT
10 000 zł
0.02%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
3 400 000 zł
6.72%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
2 394 370 zł
4.73%
Dotacje
Dotacje
15 542 765,46 zł
30.71%
Subwencje
Subwencje
9 326 345 zł
18.43%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 779 654,20 zł
5.49%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
58 250 588,52 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 896 909,83 zł
stanowią 24% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
24%
13 896 909,83 zł
Wydatki bieżące
76%
44 353 678,69 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 079 513,17 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 066 246,67 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 560 472,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 723 031,43 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
507 050,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
52 750,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 019 306,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
9 092 764,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 936 521,27 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 424 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
470 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_LgxR6mq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
532 286,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_xLNI1cg.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 443 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 343 146,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_FIoLqMv.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 079 513,17 zł
Wydatki bieżące
14 994 513,17 zł
Wydatki majątkowe
1 085 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
9 066 246,67 zł
Wydatki bieżące
2 329 467,42 zł
Wydatki majątkowe
6 736 779,25 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
2 560 472,74 zł
Wydatki bieżące
672 276,24 zł
Wydatki majątkowe
1 888 196,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 723 031,43 zł
Wydatki bieżące
6 606 965,40 zł
Wydatki majątkowe
116 066,03 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
507 050,00 zł
Wydatki bieżące
347 500,00 zł
Wydatki majątkowe
159 550,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_RWaovUF.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
52 750,00 zł
Wydatki bieżące
52 750,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 019 306,36 zł
Wydatki bieżące
3 019 306,36 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
9 092 764,09 zł
Wydatki bieżące
9 092 764,09 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
4 936 521,27 zł
Wydatki bieżące
2 855 203,22 zł
Wydatki majątkowe
2 081 318,05 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 424 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 374 500,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
470 000,00 zł
Wydatki bieżące
375 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_LgxR6mq.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
532 286,61 zł
Wydatki bieżące
82 286,61 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_xLNI1cg.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 443 000,00 zł
Wydatki bieżące
208 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 235 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 343 146,00 zł
Wydatki bieżące
1 343 146,18 zł
Wydatki bieżące
8 158 906,00 zł
Wydatki majątkowe
785 000,00 zł
Szkoły podstawowe
8 943 906,00 zł
Wydatki bieżące
4 224 223,00 zł
Wydatki majątkowe
300 000,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 524 223,00 zł
Wydatki bieżące
1 163 695,00 zł
Gimnazja
1 163 695,00 zł
Wydatki bieżące
918 249,17 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
918 249,17 zł
Wydatki bieżące
382 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
382 000,00 zł
Wydatki bieżące
54 206,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
54 206,00 zł
Wydatki bieżące
93 234,00 zł
Pozostała działalność
93 234,00 zł
Wydatki bieżące
1 308 967,42 zł
Wydatki majątkowe
1 392 096,75 zł
Drogi publiczne gminne
2 701 064,17 zł
Wydatki majątkowe
1 371 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 371 000,00 zł
Wydatki bieżące
995 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
995 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 500,00 zł
Wydatki majątkowe
3 973 682,50 zł
Pozostała działalność
3 999 182,50 zł
Wydatki bieżące
670 326,24 zł
Wydatki majątkowe
1 888 196,50 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 558 522,74 zł
Wydatki bieżące
1 950,00 zł
Pozostała działalność
1 950,00 zł
Wydatki bieżące
4 940 412,05 zł
Wydatki majątkowe
116 066,03 zł
Urzędy gmin
5 056 478,08 zł
Wydatki bieżące
779 447,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
779 447,00 zł
Wydatki bieżące
264 579,33 zł
Rady gmin
264 579,33 zł
Wydatki bieżące
128 149,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
128 149,00 zł
Wydatki bieżące
91 541,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
91 541,00 zł
Wydatki bieżące
402 837,02 zł
Pozostała działalność
402 837,02 zł
Wydatki bieżące
283 900,00 zł
Wydatki majątkowe
159 550,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
443 450,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona cywilna
600,00 zł
Wydatki bieżące
28 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
28 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 800,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjanym
28 800,00 zł
Wydatki bieżące
23 950,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
23 950,00 zł
Wydatki bieżące
1 074 288,98 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 074 288,98 zł
Wydatki bieżące
327 500,00 zł
Domy pomocy społecznej
327 500,00 zł
Wydatki bieżące
247 102,40 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
247 102,40 zł
Wydatki bieżące
210 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
210 000,00 zł
Wydatki bieżące
140 006,56 zł
Zasiłki stałe
140 006,56 zł
Wydatki bieżące
138 961,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
138 961,00 zł
Wydatki bieżące
109 500,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
109 500,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
771 947,42 zł
Wydatki bieżące
6 317 907,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
6 317 907,00 zł
Wydatki bieżące
2 201 772,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2 201 772,00 zł
Wydatki bieżące
476 607,00 zł
Wspieranie rodziny
476 607,00 zł
Wydatki bieżące
45 000,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
39 200,00 zł
Rodziny zastępcze
39 200,00 zł
Wydatki bieżące
11 942,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
11 942,00 zł
Wydatki bieżące
336,09 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
336,09 zł
Wydatki bieżące
2 045 803,00 zł
Wydatki majątkowe
92 520,60 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
2 138 323,60 zł
Wydatki bieżące
498 340,68 zł
Wydatki majątkowe
303 087,96 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
801 428,64 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
120 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
125 000,00 zł
Wydatki bieżące
49 400,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
49 400,00 zł
Wydatki bieżące
63 813,02 zł
Wydatki majątkowe
673 950,88 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
737 763,90 zł
Wydatki bieżące
192 846,52 zł
Wydatki majątkowe
891 758,61 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu UE
Pozostała działalność
1 084 605,13 zł
Wydatki bieżące
1 250 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 250 000,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Biblioteki
750 000,00 zł
Wydatki bieżące
390 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
390 000,00 zł
Wydatki bieżące
17 500,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
17 500,00 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Pozostała działalność
17 000,00 zł
Wydatki bieżące
375 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
375 000,00 zł
Wydatki majątkowe
95 000,00 zł
Pozostała działalność
95 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 000,00 zł
Izby rolnicze
21 000,00 zł
Wydatki bieżące
61 286,61 zł
Wydatki majątkowe
450 000,00 zł
Pozostała działalność
511 286,61 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
407 307,00 zł
Różne rozliczenia
407 307,00 zł
Wydatki bieżące
370 287,18 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
370 287,18 zł
Wydatki bieżące
280 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
280 000,00 zł
Wydatki bieżące
253 150,00 zł
Działalność usługowa
253 150,00 zł
Wydatki bieżące
31 932,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
31 932,00 zł
Wydatki bieżące
470,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
470,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Michałowice w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
13 896 909,83 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.59%
Infrastruktura duża
27.01%
Infrastruktura mała
14.4%
Kultura, sport i sprawy społeczne
Wydatki na inwestycje w dziale
8 141 779,25 zł
3 753 715,55 zł
2 001 415,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_w85AeFZ.jpg

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych.

Całkowity koszt
3 006 596,75 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenu_1THS65K.jpg

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

Całkowity koszt
60 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_eonNDGN.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Wykupy sieci;
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
1 505 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa_XftYQ6H.jpg

Trasa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady na inwestycje (2019-2020) - 6 530 162,00 zł.

Całkowity koszt
3 570 182,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku_gcXcwY5.jpg

Modernizacja budynków

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice;
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019) - 602 097,52 zł.
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy;
Modernizacja budynku UG.


Całkowity koszt
1 632 847,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/instalacje_solarne.jpg

Ochrona środowiska

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2021) - 1 272 521,10 zł.
Instalacja OZE - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2025) - 2 121 440, 33 zł.
Likwidacja źródeł i obniżenie niskiej emisji. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2020) - 2 200 899,45 zł.


Całkowity koszt
1 658 230,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_9u3l6GG.jpg

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP;
Zakupy inwestycyjne.


Całkowity koszt
159 550,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_Kk1jHIQ.jpg

Oświetlenie dróg i ulic

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Całkowity koszt
303 087,96 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_YQ7nY6U.jpg

Place zabaw

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej;
Plac zabaw Wola Więcławska.Całkowity koszt
390 349,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_sport_vLx1Ggu.jpg

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska sportowego SPW;
Inwestycje na budynkach komunalnych;
Budowa przedszkola.


Całkowity koszt
1 085 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_wLrCT8k.jpg

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku biblioteki i biur NGO w Raciborowicach.

Całkowity koszt
50 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park_VTwO975.jpg

Pozostałe inwestycje

Dotacja dla Gminy Zielonki na projekt wiaduktu w Batowicach;
Zakupy środków trwałych UGM.

Całkowity koszt
476 066,03 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_w85AeFZ.jpg

Całkowity koszt

3 006 596,75 zł

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
Inwestycje na drogach powiatowych;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/uzbrojenie_terenu_1THS65K.jpg

Całkowity koszt

60 000,00 zł

Parkingi

Budowa parkingu Park & Drive.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_eonNDGN.jpg

Całkowity koszt

1 505 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Wykupy sieci;
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_scieka-rowerowa_XftYQ6H.jpg

Całkowity koszt

3 570 182,50 zł

Trasa KR

Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice. Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Łączne nakłady na inwestycje (2019-2020) - 6 530 162,00 zł.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/termomodernizacja_budynku_gcXcwY5.jpg

Całkowity koszt

1 632 847,50 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice;
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2019) - 602 097,52 zł.
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy;
Modernizacja budynku UG.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/instalacje_solarne.jpg

Całkowity koszt

1 658 230,09 zł

Ochrona środowiska

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2021) - 1 272 521,10 zł.
Instalacja OZE - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła. Łączne nakłady na inwestycje (2018-2025) - 2 121 440, 33 zł.
Likwidacja źródeł i obniżenie niskiej emisji. Łączne nakłady na inwestycje (2017-2020) - 2 200 899,45 zł.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/modernizacja_budynkow_9u3l6GG.jpg

Całkowity koszt

159 550,00 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP;
Zakupy inwestycyjne.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne_Kk1jHIQ.jpg

Całkowity koszt

303 087,96 zł

Oświetlenie dróg i ulic

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Kultura, sport i sprawy społeczne

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_YQ7nY6U.jpg

Całkowity koszt

390 349,00 zł

Place zabaw

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej;
Plac zabaw Wola Więcławska.https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_sport_vLx1Ggu.jpg

Całkowity koszt

1 085 000,00 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska sportowego SPW;
Inwestycje na budynkach komunalnych;
Budowa przedszkola.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/dzia%C5%82ania_spo%C5%82eczne_wLrCT8k.jpg

Całkowity koszt

50 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budynku biblioteki i biur NGO w Raciborowicach.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKI_park_VTwO975.jpg

Całkowity koszt

476 066,03 zł

Pozostałe inwestycje

Dotacja dla Gminy Zielonki na projekt wiaduktu w Batowicach;
Zakupy środków trwałych UGM.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozlicza tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
18 073 335,00 zł
Prognoza
100%
22 736 632,69 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
+ 2
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.