Gmina Michałowice

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Michałowicach
i razem ze mną mieszka oficjalnie
10 436
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
56 093 133,64 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
32.52%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
18 244 184 zł
32.52%
CIT
CIT
53 641,11 zł
0.1%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
3 584 991,24 zł
6.39%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
4 696 442,69 zł
8.37%
Dotacje
Dotacje
18 528 327,68 zł
33.03%
Subwencje
Subwencje
9 559 802 zł
17.04%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
1 425 744,92 zł
2.54%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
56 474 355,59 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
8 206 855,53 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
8 206 855,53 zł
Wydatki bieżące
85%
48 267 500,06 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 626 488,41 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 454 828,73 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 842 208,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 730 315,48 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 840 584,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 850 566,79 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 285 104,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 996 169,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_xLNI1cg.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 452 207,02 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
481 254,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
448 893,56 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 465 733,77 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_hDpOrNQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 626 488,41 zł
Wydatki bieżące
15 564 955,53 zł
Wydatki majątkowe
1 061 532,88 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_J4l0740.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 454 828,73 zł
Wydatki bieżące
14 454 828,73 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_e4sWGq1.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 842 208,79 zł
Wydatki bieżące
5 746 435,76 zł
Wydatki majątkowe
95 773,03 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_4kPqo9j.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 730 315,48 zł
Wydatki bieżące
2 305 384,00 zł
Wydatki majątkowe
2 424 931,48 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_TvkopDo.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
3 840 584,33 zł
Wydatki bieżące
2 590 265,46 zł
Wydatki majątkowe
1 250 318,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_OW5Bvrm.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
2 850 566,79 zł
Wydatki bieżące
2 850 566,79 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_QH5Zvo7.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 285 104,82 zł
Wydatki bieżące
2 241 193,82 zł
Wydatki majątkowe
43 911,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_9ofsGA2.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
1 996 169,09 zł
Wydatki bieżące
596 387,61 zł
Wydatki majątkowe
1 399 781,48 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/energia-gaz-woda_xLNI1cg.svg
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
1 452 207,02 zł
Wydatki bieżące
217 207,02 zł
Wydatki majątkowe
1 235 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_qxDOPxQ.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
481 254,80 zł
Wydatki bieżące
318 252,30 zł
Wydatki majątkowe
163 002,50 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_bGl8ErO.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
448 893,56 zł
Wydatki bieżące
340 196,00 zł
Wydatki majątkowe
108 697,56 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_nnu13Wt.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 465 733,77 zł
Wydatki bieżące
1 041 827,04 zł
Wydatki majątkowe
423 906,73 zł
Wydatki bieżące
8 745 563,03 zł
Wydatki majątkowe
1 046 119,68 zł
Szkoły podstawowe
9 791 682,71 zł
Wydatki bieżące
4 477 067,23 zł
Wydatki majątkowe
15 413,20 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
4 492 480,43 zł
Wydatki bieżące
904 949,58 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
904 949,58 zł
Wydatki bieżące
789 809,08 zł
Gimnazja
789 809,08 zł
Wydatki bieżące
448 203,07 zł
Dowożenie uczniów do szkół
448 203,07 zł
Wydatki bieżące
78 429,00 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edykacyjnych
78 429,00 zł
Wydatki bieżące
24 081,20 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
24 081,20 zł
Wydatki bieżące
96 853,34 zł
Pozostała działalność
96 853,34 zł
Wydatki bieżące
11 386 707,32 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
11 386 707,32 zł
Wydatki bieżące
2 386 834,40 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 386 834,40 zł
Wydatki bieżące
615 753,94 zł
Wspieranie rodziny
615 753,94 zł
Wydatki bieżące
39 310,94 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
39 310,94 zł
Wydatki bieżące
14 500,49 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14 500,49 zł
Wydatki bieżące
10 909,53 zł
Rodziny zastępcze
10 909,53 zł
Wydatki bieżące
812,11 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
812,11 zł
Wydatki bieżące
4 293 513,37 zł
Wydatki majątkowe
95 773,03 zł
Urzędy gmin
4 389 286,40 zł
Wydatki bieżące
585 958,98 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
585 958,98 zł
Wydatki bieżące
238 094,51 zł
Rady gmin
238 094,51 zł
Wydatki bieżące
146 355,94 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
146 355,94 zł
Wydatki bieżące
106 137,83 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
106 137,83 zł
Wydatki bieżące
376 375,13 zł
Pozostała działalność
376 375,13 zł
Wydatki bieżące
1 275 932,69 zł
Wydatki majątkowe
1 167 183,06 zł
Drogi publiczne gminne
2 443 115,75 zł
Wydatki majątkowe
1 254 248,42 zł
Drogi publiczne powiatowe
1 254 248,42 zł
Wydatki bieżące
997 129,99 zł
Lokalny transport zbiorowy
997 129,99 zł
Wydatki bieżące
32 321,32 zł
Wydatki majątkowe
3 500,00 zł
Pozostała działalność
35 821,32 zł
Wydatki bieżące
1 921 116,57 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami
1 921 116,57 zł
Wydatki bieżące
420 937,70 zł
Wydatki majątkowe
252 462,88 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
673 400,58 zł
Wydatki bieżące
4 390,60 zł
Wydatki majątkowe
119 381,55 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
123 772,15 zł
Wydatki bieżące
42 954,07 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
42 954,07 zł
Wydatki bieżące
36 711,84 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
36 711,84 zł
Wydatki bieżące
164 154,68 zł
Wydatki majątkowe
878 474,44 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Pozostała działalność
1 042 629,12 zł
Wydatki bieżące
1 092 827,53 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 092 827,53 zł
Wydatki bieżące
327 658,08 zł
Domy pomocy społecznej
327 658,08 zł
Wydatki bieżące
201 653,57 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
201 653,57 zł
Wydatki bieżące
191 258,50 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
191 258,50 zł
Wydatki bieżące
142 057,93 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
142 057,93 zł
Wydatki bieżące
138 811,28 zł
Zasiłki stałe
138 811,28 zł
Wydatki bieżące
106 149,99 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
106 149,99 zł
Wydatki bieżące
42 939,94 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
42 939,94 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
30 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 343,37 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
15 343,37 zł
Wydatki bieżące
561 866,60 zł
Pozostała działalność
561 866,60 zł
Wydatki bieżące
1 140 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 140 000,00 zł
Wydatki bieżące
700 000,00 zł
Wydatki majątkowe
43 911,00 zł
Biblioteki
743 911,00 zł
Wydatki bieżące
379 198,51 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
379 198,51 zł
Wydatki bieżące
17 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
17 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 995,31 zł
Pozostała działalność
4 995,31 zł
Wydatki bieżące
596 387,61 zł
Wydatki majątkowe
1 399 781,48 zł
Gospoarka gruntami i nieruchomościami
1 996 169,09 zł
Wydatki bieżące
217 207,02 zł
Wydatki majątkowe
1 235 000,00 zł
Dostarczanie wody
1 452 207,02 zł
Wydatki bieżące
272 749,58 zł
Wydatki majątkowe
163 002,50 zł
Ochotnicze straże pożarne
435 752,08 zł
Wydatki bieżące
10 902,72 zł
Zarządzanie kryzysowe
10 902,72 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
600,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Obrona cywilna
600,00 zł
Wydatki bieżące
28 000,00 zł
Pozostała działalność
28 000,00 zł
Wydatki bieżące
340 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
340 000,00 zł
Wydatki bieżące
196,00 zł
Wydatki majątkowe
108 697,56 zł
Pozostała działalność
108 893,56 zł
Wydatki bieżące
112 364,73 zł
Wydatki majątkowe
423 906,73 zł
Rolnictwo i łowiectwo
536 271,46 zł
Wydatki bieżące
271 075,46 zł
Obsługa długu publicznego
271 075,46 zł
Wydatki bieżące
248 700,79 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
248 700,79 zł
Wydatki bieżące
196 911,02 zł
Działalność usługowa
196 911,02 zł
Wydatki bieżące
81 907,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Różne rozliczenia
81 907,00 zł
Wydatki bieżące
64 832,10 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
64 832,10 zł
Wydatki bieżące
63 364,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
63 364,00 zł
Wydatki bieżące
2 671,94 zł
Obrona narodowa
2 671,94 zł
04

Zadania inwestycyjne

Michałowice w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 206 855,53 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
50.61%
Infrastruktura duża
18.18%
Infrastruktura mała
31.2%
Oświata, sport i ochrona środowiska
Wydatki na inwestycje w dziale
4 153 643,83 zł
1 492 307,99 zł
2 560 903,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_7nBOsdj.jpg

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych.

Całkowity koszt
2 658 148,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_epF1Ka9.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
Dotacja na realizację zadania "Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na ul. Legionistów w Bosutowie";
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Całkowity koszt
1 495 495,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_CEBGZ8N.jpg

Modernizacja budynków

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice;
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy;
Modernizacja budynku UG.

Całkowity koszt
1 109 651,61 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_3Q8zv7s.jpg

Parkingi

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu Parkuj i Jedź".

Całkowity koszt
2 091,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OSP_zoZWZke.jpg

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP.

Całkowity koszt
152 002,50 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_WuLFefj.jpg

Oświetlenie dróg i ulic

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Całkowity koszt
228 562,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_zuCxWOC.jpg

Sport i rekreacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Plac zabaw Wola Więcławska.

Całkowity koszt
461 986,19 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow_KToKld8.jpg

Ochrona środowiska

Wymiana starych pieców w ramach programu - Likwidacja źródeł niskiej emisji.

Całkowity koszt
878 474,44 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_QBtGDDV.jpg

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska sportowego SPW;
Inwestycje na budynkach komunalnych;
Budowa przedszkola.

Całkowity koszt
1 062 640,55 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_oIio0ns.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt
157 802,53 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura duża

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_7nBOsdj.jpg

Całkowity koszt

2 658 148,72 zł

Budowa dróg

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego;
Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych;
Przebudowa dróg gminnych.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa_epF1Ka9.jpg

Całkowity koszt

1 495 495,11 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

Wykupy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
Dotacja na realizację zadania "Budowa sięgaczy kanalizacyjnych na ul. Legionistów w Bosutowie";
Podwyższenie kapitału spółki PUK;
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Infrastruktura mała

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_modernizacja_CEBGZ8N.jpg

Całkowity koszt

1 109 651,61 zł

Modernizacja budynków

Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice;
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia;
Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy;
Modernizacja budynku UG.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/parkingi_3Q8zv7s.jpg

Całkowity koszt

2 091,00 zł

Parkingi

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu Parkuj i Jedź".

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/OSP_zoZWZke.jpg

Całkowity koszt

152 002,50 zł

Bezpieczeństwo

Modernizacja budynków OSP.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_WuLFefj.jpg

Całkowity koszt

228 562,88 zł

Oświetlenie dróg i ulic

Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy.

Oświata, sport i ochrona środowiska

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/place_zabaw_zuCxWOC.jpg

Całkowity koszt

461 986,19 zł

Sport i rekreacja

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Masłomiącej;
Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka;
Plac zabaw Wola Więcławska.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_wymiana-piecow_KToKld8.jpg

Całkowity koszt

878 474,44 zł

Ochrona środowiska

Wymiana starych pieców w ramach programu - Likwidacja źródeł niskiej emisji.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_sport_QBtGDDV.jpg

Całkowity koszt

1 062 640,55 zł

Placówki oświatowe

Balon na boisko przy SPM;
Budowa boiska sportowego SPW;
Inwestycje na budynkach komunalnych;
Budowa przedszkola.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_park-szlak-zwierzeta_oIio0ns.jpg

Całkowity koszt

157 802,53 zł

Pozostałe inwestycje

Zakupy środków trwałych UGM;
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Michałowicach rozliczyło tylko 79% mieszkańców.

Teraz
79%
18 244 184,00 zł
Prognoza
100%
22 951 564,29 zł
Zobacz, jak brakujące +21%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
+ 2 km
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
+ 3 km
Ścieżki rowerowe
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 20
Oświetlenie uliczne
+ 20
nowych lamp ulicznych
+ 2
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
+ 1
Sport i rekreacja
+ 1
nowy obiekt sportowo - rekreacyjny
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
nowe place zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Michałowicach?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.