Bydgoszcz

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Bydgoszczy
i razem ze mną mieszka oficjalnie
353 938
mieszkańców
W 2018 roku planowane są dochody w wysokości
2 121 181 150,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.0%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
457 917 694 zł
21.0%
CIT
CIT
31 500 000 zł
1.49%
Podatki od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
222 350 000 zł
10.48%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
81 953 010 zł
3.0%
Dotacje
Dotacje
597 835 586 zł
28.18%
Subwencje
Subwencje
387 932 093 zł
18.29%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
341 692 767 zł
16.11%
02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2018 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
2 338 640 916,00 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
716 902 401,00 zł
stanowią 31% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
31%
716 902 401,00 zł
Wydatki bieżące
69%
1 621 738 515,00 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
614 190 453,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
47 994 091,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
259 624 113,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
104 339 722,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 476 271,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
598 719 539,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
255 214 615,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
111 166 865,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
96 585 691,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
82 303 518,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
70 917 090,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
32 255 724,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-ogrody-zoologiczne.svg
Ogrody botaniczne i zoologiczne
całkowity koszt
12 263 070,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
43 198 497,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
28 011 780,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
9 571 338,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe:
całkowity koszt
3 802 630,00 zł
Zostawiasz swój podatek w Bydgoszczy? Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj: zamelduj się w Bydgoszczy lub poinformuj Urząd Skarbowy o miejscu swojego zamieszkania składając druk ZAP-3.

Niech pieniądze z Twoich podatków trafią tam, gdzie jesteś Ty!
 
Źródło: Nr LIII/1164/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok 
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oswiata.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
614 190 453,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-edukacyjna-opieka-wychowawcza.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
47 994 091,00 zł
Pomoc społeczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-500-plus.svg
Rodzina
całkowity koszt
259 624 113,00 zł
Ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pomoc-spoleczna.svg
Pomoc społeczna
całkowity koszt
104 339 722,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-zdrowie.svg
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
16 476 271,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-transport.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
598 719 539,00 zł
Obsługa mieszkańca
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-oczyszczanie.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
255 214 615,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-administracja.svg
Obsługa mieszkańca
całkowity koszt
111 166 865,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-gospodarka-komunalna.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
96 585 691,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-sport.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
82 303 518,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-kultura.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
70 917 090,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-bezpieczenstwo.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
32 255 724,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-ogrody-zoologiczne.svg
Ogrody botaniczne i zoologiczne
całkowity koszt
12 263 070,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-rezerwa.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
43 198 497,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dlug.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
28 011 780,00 zł
Pozostałe:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-dzialalnosc-uslugowa.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
9 571 338,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/icon-pozostale.svg
Pozostałe:
całkowity koszt
3 802 630,00 zł
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
73 318 675,00 zł
Szkoły podstawowe
162 936 909,00 zł
Gimnazja
51 239 932,00 zł
Licea ogólnokształcące
54 026 771,00 zł
Technika
57 051 143,00 zł
zawodowe, branżowe, policealne
Szkoły profilowane
25 693 886,00 zł
Szkoły specjalne
29 135 353,00 zł
Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
35 818 992,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
10 394 368,00 zł
Program budowy basenów osiedlowych
15 000 000,00 zł
z funckją rehabilitacyjną i termomernizacją budynku istniejącego
Budowa hali sportowej dla ZS nr. 14
8 350 000,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji
Modernizacja i doposażenie infrastruktury i pracowni szkół zawodowych
7 380 799,00 zł
Budowa hali sportowej przy ZS Elektronicznych ul. Karłowicza
6 000 000,00 zł
Pozostała działalność
29 849 534,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
15 322 062,00 zł
Świetlice szkolne
10 143 711,00 zł
Internaty i bursy szkolne
7 387 436,00 zł
w tym poradnie specjalistyczne
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
6 244 244,00 zł
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
2 122 430,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2 092 787,00 zł
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
1 482 604,00 zł
Szkolne schroniska młodzieżowe
700 865,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów
448 700,00 zł
oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a także szkolenia młodziezy
Kolonie i obozy
239 400,00 zł
Pozostałe
1 809 852,00 zł
Wydatek pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Świadczenie wychowawcze
136 060 092,00 zł
oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia rodzinne
84 772 446,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie złobków
15 049 785,00 zł
Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych
11 195 999,00 zł
Rodziny zastepcze
9 944 227,00 zł
Wspieranie rodziny
897 444,00 zł
przy ul. Stolarskiej 2
Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
1 484 138,00 zł
Pozostała działalność
219 982,00 zł
Domy pomocy społecznej
28 516 559,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
19 660 800,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
16 568 788,00 zł
Powiatowe urzędy pracy
6 882 007,00 zł
Ośrodki wsparcia
6 231 168,00 zł
Zasiłki stałe
5 225 184,00 zł
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe
Zasiłki okresowe
4 029 452,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze
3 880 900,00 zł
Pomoc w zakresie dozywiania
3 574 000,00 zł
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1 664 600,00 zł
Pozostała działalność
8 106 264,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6 410 000,00 zł
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
5 770 000,00 zł
Zakłady opiekunczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuncze
2 628 779,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
590 000,00 zł
Szpitale ogólne
500 000,00 zł
Pozostała działalność
577 492,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
198 078 531,00 zł
ul. Fordońska z Toruńską, na odcinku Rondo Kujawskiego - Rondo Bernardyńskiego
Budowa tras tramwajowych
164 640 000,00 zł
ul. Wojska Polskiego, ul. Toruńska, Wydatek pokrywany z dotacji oraz kredytu
Przebudowa torowiska tramwajowego
42 536 596,00 zł
Drogi publiczne gminne
19 565 808,00 zł
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej
49 260 361,00 zł
zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
Program utwardzania dróg gruntowych
43 509 073,00 zł
Budowa II etapu ul. Ogińskiego
21 982 782,00 zł
w rozdziale nie ujmuje sie wydatków na drogi gminne
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
42 807 777,00 zł
Pozostała działalność
16 338 611,00 zł
Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego
4 008 300,00 zł
Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy
7 534 850,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
62 267 965,00 zł
Termoizolacja placówek oświatowych na terenia miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr.27
50 147 402,00 zł
Gospodarka odpadami
79 005 571,00 zł
Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych
8 165 585,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
7 191 413,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
12 694 768,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
5 999 392,00 zł
Schroniska dla zwierząt
3 286 622,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 296 400,00 zł
Ochrona gleby i wód podziemnych
976 310,00 zł
Pozostała działalność
12 640 037,00 zł
miast i miast na prawach powiatu
Urzędy gmin
57 084 853,00 zł
Starostwa powiatowe
13 382 223,00 zł
Promocja jednostek samorzadu terytorialnego
10 984 100,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
9 202 368,00 zł
Urzedy wojewódzkie
7 720 219,00 zł
Pozostała działalność
12 793 102,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
88 890 902,00 zł
Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych
Utworzenia 13 lokali socjalnych
1 927 014,00 zł
Pozostała działalność
7 694 789,00 zł
Obiekty sportowe
21 240 887,00 zł
wraz z budową 50 -metrowego basenu (krytego)
Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo- rekreacyjne
30 000 000,00 zł
Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz
7 700 000,00 zł
Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnego Ponurego
1 997 500,00 zł
Modernizacja stadionu Gwiazda
1 996 187,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
12 050 928,00 zł
Instytucje kultury fizycznej
7 121 542,00 zł
Pozostała działalność
196 474,00 zł
na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy
Rewitalizacja Młynów Rothera
21 000 000,00 zł
przy ul. Grodzkiej
Rewitalizacja dawnego Teatru Kameralnego
12 000 000,00 zł
Muzea
6 998 800,00 zł
w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4
Remont i rozbudowa Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego
6 196 305,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
6 803 800,00 zł
Teatry
6 578 000,00 zł
Biblioteki
2 000 000,00 zł
Galerie i biura wystaw artystycznych
1 895 820,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 506 430,00 zł
Pozostałe zadania
3 895 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
16 389 200,00 zł
Straż miejska
13 778 924,00 zł
Pozostała działalność
2 087 600,00 zł
Budowa biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku
9 700 000,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
2 563 070,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
40 488 747,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
2 709 749,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
26 030 000,00 zł
udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczen i gwarancji
1 981 780,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
4 879 800,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
2 576 000,00 zł
Nadzór budowlany
1 234 600,00 zł
Cmentarze i Pozostała działalność
Pozostała działalność
880 938,00 zł
Informatyka
1 169 133,00 zł
Turystyka
825 400,00 zł
Leśnictwo
741 235,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
89 200,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, nieodpłatna pomoc prawna
Pozostałe
977 662,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Bydgoszczy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Bydgoszcz (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.