Radziejów

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Radziejowie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
5 572
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
25 399 169,85 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
22.23%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
PIT
5 645 483 zł
22.23%
CIT
CIT
102 000 zł
0.4%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
2 946 600 zł
11.6%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
1 684 058 zł
6.63%
Dotacje
Dotacje
8 115 276,85 zł
31.95%
Subwencje
Subwencje
4 750 088 zł
18.7%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
2 155 664 zł
8.49%

Źródło: Uchwała Nr III/21/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 28.03.2019r.

02

Wydatki ogółem

Moje miasto w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
27 199 169,85 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 066 444,00 zł
stanowią 19% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
19%
5 066 444,00 zł
Wydatki bieżące
81%
22 132 725,85 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_BFHRgZq.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
7 685 626,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_SWLPbYD.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
595 920,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_N7mutOQ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
753 878,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_qq9VeLR.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
2 530 600,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_XtNbDO8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
120 411,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TK9cpUc.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
246 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_T62OvMq.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
165 331,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_DWYzH9I.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 764 354,39 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_sF2itiQ.svg
Rodzina
całkowity koszt
5 396 208,46 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_GwJISWs.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 650 284,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Qtqioh4.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 296 282,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_72v5tCL.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
536 249,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_BAtwct7.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
201 486,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne_3IMaoBJ.svg
Turystyka
całkowity koszt
122 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TK9cpUc.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
134 540,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_BFHRgZq.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
7 685 626,00 zł
Wydatki bieżące
7 603 626,00 zł
Wydatki majątkowe
82 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_SWLPbYD.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
595 920,00 zł
Wydatki bieżące
325 920,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_N7mutOQ.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
753 878,00 zł
Wydatki bieżące
298 878,00 zł
Wydatki majątkowe
455 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_qq9VeLR.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
2 530 600,00 zł
Wydatki bieżące
2 530 600,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_XtNbDO8.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
120 411,00 zł
Wydatki bieżące
101 411,00 zł
Wydatki majątkowe
19 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TK9cpUc.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
246 000,00 zł
Wydatki bieżące
208 000,00 zł
Wydatki majątkowe
38 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_T62OvMq.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
165 331,00 zł
Wydatki bieżące
165 331,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_DWYzH9I.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
1 764 354,39 zł
Wydatki bieżące
1 764 354,39 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_sF2itiQ.svg
Rodzina
całkowity koszt
5 396 208,46 zł
Wydatki bieżące
5 396 208,46 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_GwJISWs.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 650 284,00 zł
Wydatki bieżące
2 095 834,00 zł
Wydatki majątkowe
3 554 450,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_Qtqioh4.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 296 282,00 zł
Wydatki bieżące
950 288,00 zł
Wydatki majątkowe
345 994,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_72v5tCL.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
536 249,00 zł
Wydatki bieżące
356 249,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Turystyka
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_BAtwct7.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
201 486,00 zł
Wydatki bieżące
201 486,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/ogrody-botaniczne_3IMaoBJ.svg
Turystyka
całkowity koszt
122 000,00 zł
Wydatki majątkowe
122 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_TK9cpUc.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
134 540,00 zł
Wydatki bieżące
134 540,00 zł
Wydatki bieżące
4 098 426,00 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Szkoły podstawowe
4 148 426,00 zł
Wydatki bieżące
1 930 358,00 zł
Wydatki majątkowe
32 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Przedszkola
1 962 358,00 zł
Wydatki bieżące
699 313,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
699 313,00 zł
Wydatki bieżące
445 858,00 zł
Gimnazja
445 858,00 zł
Wydatki bieżące
235 037,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
235 037,00 zł
Wydatki bieżące
151 133,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
151 133,00 zł
Wydatki bieżące
28 728,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
28 728,00 zł
Wydatki bieżące
14 773,00 zł
Pozostała działalność
14 773,00 zł
Wydatki bieżące
147 100,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
417 100,00 zł
Wydatki bieżące
113 147,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
113 147,00 zł
Wydatki bieżące
64 853,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
64 853,00 zł
Wydatki bieżące
820,00 zł
Drogi publiczne krajowe
820,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
2 183 351,00 zł
Urzędy gmin
2 183 351,00 zł
Wydatki bieżące
168 809,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Urzędy wojewódzkie
168 809,00 zł
Wydatki bieżące
109 240,00 zł
Rady gmin
109 240,00 zł
Wydatki bieżące
41 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
41 000,00 zł
Wydatki bieżące
28 200,00 zł
Pozostała działalność
28 200,00 zł
Wydatki bieżące
97 520,00 zł
Wydatki majątkowe
10 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
107 520,00 zł
Wydatki majątkowe
9 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
9 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 200,00 zł
Obrona cywilna
1 200,00 zł
Wydatki bieżące
2 691,00 zł
Pozostała działalność
2 691,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
111 841,00 zł
Świetlice szkolne
111 841,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 890,00 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
13 890,00 zł
Wydatki bieżące
12 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
12 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 100,00 zł
Pozostała działalność
3 100,00 zł
Wydatki bieżące
554 435,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Ośrodki pomocy społecznej
554 435,00 zł
Wydatki bieżące
248 374,39 zł
Dodatki mieszkaniowe
248 374,39 zł
Wydatki bieżące
209 100,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
209 100,00 zł
Wydatki bieżące
179 047,00 zł
Domy pomocy społecznej
179 047,00 zł
Wydatki bieżące
153 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
153 000,00 zł
Wydatki bieżące
142 373,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
142 373,00 zł
Wydatki bieżące
116 050,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Zasiłki stałe
116 050,00 zł
Wydatki bieżące
82 100,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Pomoc w zakresie dożywiania
82 100,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwestycji kryzysowej, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
79 875,00 zł
Wydatki bieżące
2 533 063,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
2 533 063,00 zł
Wydatki bieżące
2 478 059,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2 478 059,00 zł
Wydatki bieżące
210 235,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
210 235,00 zł
Wydatki bieżące
153 200,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Wspieranie rodziny
153 200,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 500,00 zł
Rodziny zastępcze
1 500,00 zł
Wydatki bieżące
151,46 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
151,46 zł
Wydatki bieżące
57 500,00 zł
Wydatki majątkowe
3 333 450,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 390 950,00 zł
Wydatki bieżące
880 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
880 000,00 zł
Wydatki bieżące
366 000,00 zł
Wydatki majątkowe
17 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
383 000,00 zł
Wydatki bieżące
107 585,00 zł
Wydatki majątkowe
88 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
195 585,00 zł
Wydatki bieżące
114 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
114 000,00 zł
Wydatki bieżące
92 110,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
92 110,00 zł
Wydatki majątkowe
51 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
51 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
472 639,00 zł
Wydatki majątkowe
65 000,00 zł
Pozostała działalność
537 639,00 zł
Wydatki bieżące
407 000,00 zł
Wydatki majątkowe
345 994,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
752 994,00 zł
Wydatki bieżące
457 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa, pozostała część pokrywana z budżetu gminy
Biblioteki
457 000,00 zł
Wydatki bieżące
47 500,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
47 500,00 zł
Wydatki bieżące
38 788,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
38 788,00 zł
Wydatki bieżące
223 124,00 zł
Obiekty sportowe
223 124,00 zł
Wydatki bieżące
115 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
115 000,00 zł
Wydatki bieżące
18 125,00 zł
Wydatki majątkowe
180 000,00 zł
Pozostała działalność
198 125,00 zł
Wydatki bieżące
123 729,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
123 729,00 zł
Wydatki bieżące
77 757,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst
77 757,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
53 700,00 zł
Leśnictwo
53 700,00 zł
Wydatki bieżące
47 140,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
47 140,00 zł
Wydatki bieżące
29 500,00 zł
Działalność usługowa
29 500,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Informatyka
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 350,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 350,00 zł
Wydatki bieżące
850,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
850,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Radziejowie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Radziejów (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.