Lesko

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Lesko.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
11 173
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
58 644 258,77 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
11.72%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
6 870 831 zł
11.72%
CIT
180 000 zł
0.31%
Podatki od nieruchomości
5 040 000 zł
8.59%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 558 100 zł
6.07%
Dotacje
19 049 940,19 zł
32.48%
Subwencje
14 449 023 zł
24.64%
Pozostałe dochody
9 496 364,58 zł
16.19%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
65 801 782,29 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
17 121 567,34 zł
stanowiły 26% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
26%
17 121 567,34 zł
Wydatki bieżące
74%
48 680 214,95 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
15 662 589,00 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 371 622,40 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 747 190,65 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
5 116 506,28 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 694 290,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 969 090,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
3 800 120,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
2 620 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 511 694,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
2 452 710,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 687 070,69 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
300 311,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 868 587,40 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Lesko na 2020 rok

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Lesko w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
15 986 176,69 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
84.57%
Infrastruktura
15.43%
Pozostałe inwestycje
Wydatki na inwestycje w dziale
13 518 816,69 zł
2 467 360,00 zł
Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Średnia Wieś i Bachlawa;
Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Całkowity koszt
1 619 535,52 zł
Modernizacja dróg i ulic

Modernizacja dróg i ulic

Modernizacja drogi rolniczej w Weremieniu;
Przebudowa ulicy Widokowej w Lesku;
Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg wewnętrznych.

Całkowity koszt
2 000 000,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika w miejscowościach Huzele i Łączki.
Całkowity koszt inwestycji to 440 000,00 zł, w tym:
170 000,00 zł - Gmina Lesko,
270 000,00 zł - Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Całkowity koszt
440 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia;
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Całkowity koszt
520 000,00 zł
Budowa budynków

Budowa budynków

Budowa trzech budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Całkowity koszt
3 176 120,00 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa BDK w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku Synagogi w Lesku;
Poprawa zaplecza technicznego w celu rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wspomagającej działania turystyczne miasta i gminy Lesko.

Całkowity koszt
1 645 048,35 zł
Budowa żłobka

Budowa żłobka

Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach programu Maluch + 2020.

Całkowity koszt
2 243 119,00 zł
Klub Seniora

Klub Seniora

Przebudowa budynku dawnej świątyni ormiańskiej z przeznaczeniem na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Całkowity koszt
1 874 993,82 zł
Wykupy udziałów i działek

Wykupy udziałów i działek

Wykup udziałów spółki Sport Lesko;
Wykup działek;
Podwyższenie kapitału Spółki LPK.

Całkowity koszt
2 372 360,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Ochotnicze straże pożarne;
Wydatki inwestycyjne związane z administracją publiczną;
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na obiekty sportowe.

Całkowity koszt
95 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Całkowity koszt

1 619 535,52 zł

Infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa

Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Średnia Wieś i Bachlawa;
Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Modernizacja dróg i ulic

Całkowity koszt

2 000 000,00 zł

Modernizacja dróg i ulic

Modernizacja drogi rolniczej w Weremieniu;
Przebudowa ulicy Widokowej w Lesku;
Wydatki inwestycyjne dotyczące dróg wewnętrznych.

Budowa chodników

Całkowity koszt

440 000,00 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w miejscowościach Huzele i Łączki.
Całkowity koszt inwestycji to 440 000,00 zł, w tym:
170 000,00 zł - Gmina Lesko,
270 000,00 zł - Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Oświetlenie

Całkowity koszt

520 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia;
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Budowa budynków

Całkowity koszt

3 176 120,00 zł

Budowa budynków

Budowa trzech budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Kultura

Całkowity koszt

1 645 048,35 zł

Kultura

Przebudowa BDK w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku Synagogi w Lesku;
Poprawa zaplecza technicznego w celu rozwoju niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wspomagającej działania turystyczne miasta i gminy Lesko.

Budowa żłobka

Całkowity koszt

2 243 119,00 zł

Budowa żłobka

Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach programu Maluch + 2020.

Klub Seniora

Całkowity koszt

1 874 993,82 zł

Klub Seniora

Przebudowa budynku dawnej świątyni ormiańskiej z przeznaczeniem na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Pozostałe inwestycje
Wykupy udziałów i działek

Całkowity koszt

2 372 360,00 zł

Wykupy udziałów i działek

Wykup udziałów spółki Sport Lesko;
Wykup działek;
Podwyższenie kapitału Spółki LPK.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

95 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Ochotnicze straże pożarne;
Wydatki inwestycyjne związane z administracją publiczną;
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na obiekty sportowe.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Lesko rozliczyło tylko 67% mieszkańców.

Teraz
67%
6 870 831,00 zł
Prognoza
100%
10 242 345,95 zł
Zobacz, jak brakujące +33%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Sport
+ 1
budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego
Dla pieszych
+ 2 km
dodatkowych chodników
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Ławki
+ 18
nowych ławek z oparciem
Wydarzenia kulturalne
+ 4
dodatkowe wydarzenia kulturalne
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Lesko?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Lesko (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.