Gmina Oleśnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 148
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
80 189 446,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.96%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 207 666 zł
18.96%
CIT
119 768 zł
0.15%
Podatki od nieruchomości
12 405 400 zł
15.47%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 758 020 zł
12.17%
Dotacje
20 486 202,75 zł
25.55%
Subwencje
12 357 902 zł
15.41%
Pozostałe dochody
9 854 487,83 zł
12.29%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
93 971 796,31 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 064 658,52 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
16 064 658,52 zł
Wydatki bieżące
83%
77 907 137,79 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
23 044 383,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 518 076,73 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 301 378,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 823 413,32 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 692 514,83 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 110 531,80 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 742 775,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 575 007,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 326 650,65 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
2 469 576,08 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 304 797,18 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
913 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
726 408,44 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
455 436,92 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
480 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
301 700,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
186 145,57 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne na kwotę
15 412 603,35 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.94%
Infrastruktura
46.06%
Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
8 313 674,93 zł
7 098 928,42 zł
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - 45 800,00 zł
 • przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - 533 239,43 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jenkowice - 3 222 507,00 zł
 • zakup urządzeń sieci wodociągowej - 102 436,00 zł
 • zakup urządzeń sieci kanalizacyjnej - 57 564,00 zł
Całkowity koszt
3 961 546,43 zł
Drogi gminne - przebudowa

Drogi gminne - przebudowa

 • drogi gminnej w m.Smardzów etap II (Smardzów-Nieciszów) - 70 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Osada Leśna - 50 000,00 zł
 • drogi gminnej w Krzeczynie etap II - 70 000,00 zł
 • pasa drogi gminnej na wysokości sklepu w m.Poniatowice - 35 000,00 zł
 • budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 10273D w m.Krzeczyn - 20 000,00 zł
 • budowa zatoki oraz zjazdu z drogi gminnej w m. Poniatowice Kolonia - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
305 000,00 zł
Chodniki - budowa i dokumentacja

Chodniki - budowa i dokumentacja

 • w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie Gminy Oleśnica - 246,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Świerzna wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 60 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica - dokumentacja - 426 290,00 zł
 • w pasie drogi gminnej w m. Jenkowice etap III - 130 000,00 zł
 • chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej dz. nr 220/4 w m. Dąbrowa - dokumentacja - 36 285,00 zł
 • chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul.Pogodna Bystre etap III - 330 000,00 zł
 • chodnika w m.Kolonia Poniatowice - 52 460,00 zł
Całkowity koszt
1 035 281,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • dz. nr 225 w m. Ostrowina polegająca na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - 50 000,00 zł
 • dz. nr 367/1 w m. Sokołowice - 110 000,00 zł
 • dz. nr 98/12 w m. Ligota Mała - 31 000,00 zł
 • dz. nr 198/12 w m. Ligota Mała polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 40 000,00 zł
 • dz. nr 187 w m. Bogusławice - 43 700,00 zł
 • dz. nr 270 w m. Sokołowice polegająca na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - 50 000,00 zł
 • dz. nr 248 w m. Ligota Wielka ( za świetlicą) - 40 000,00 zł
 • dz. nr 107 w m. Piszkawa - 35 500,00 zł
 • dz. nr 66/41 w m. Cieśle - dokumentacja (w stronę boiska) - 55 000,00 zł
 • dz. nr 328 w m. Zarzysko - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
505 200,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

 • w m. Sokołowice (Gęsia Górka) dz.236/5 - 67 730,00 zł
 • w m. Ligota Polska - w str. Dębowego Dworu polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 28 905,00 zł
 • w m. Brzezinka dz.nr 159 polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 200 000,00 zł
 • w m. Wszechświęte dz.479 - 15 000,00 zł
 • w m.Spalice ul. Wrzosowa - dokumentacja - 65 000,00 zł
 • w m. Spalice ul. Bukowa - 1 340 000,00 zł
 • ul. Świerkowa m. Spalice - dokumentacja - 98 212,50 zł
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m.Smardzów dz.181/5 - 65 000,00 zł
 • w m. Boguszyce dz. nr 535 polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 250 000,00 zł
Całkowity koszt
2 129 847,50 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • przebudowa układu sterowniczego oświetlenia ulicznego w m. Zarzysko, Osada Leśna, Boguszyce nr 100 - 30 020,00 zł
 • wykonanie złącza wraz z rozdzielnią oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa,
 • Spalice - 49 200,00 zł
 • budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica (dokumentacja) - 57 580,00 zł
Całkowity koszt
136 800,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Sokołowice, Bystre ul. Południowa i Bogusławice - dokumentacja (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego)

Całkowity koszt
240 000,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • monitoring na terenie gminy - 3 500,00 zł
 • dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w pom. 5 w budynku UG - 30 750,00 zł
 • budowa głównego panelu dystryb. sieci LAN w CUW (budowa serwerowni) - 20 000,00 zł
 • zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica" - 2 110 575,50 zł
Całkowity koszt
2 164 825,50 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w m. 6050 Ligota Mała 

Całkowity koszt
2 802 500,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • rozbudowa SP w m. Ligota Polska - 1 606 785,00 zł
 • SP w Sokołowicach klimatyzacja w 4 pomieszczeniach - 12 564,01 zł
Całkowity koszt
1 619 349,01 zł
Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miast i wsi

Zarzysko - zakup kontenera sanitarnego wraz z szambem

Całkowity koszt
12 049,22 zł
Świetlice

Świetlice

 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Smardzów etap II - 12 000,00 zł
 • wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Gręboszyce - 18 600,00 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 23 000,00 zł
 • Boguszyce wieś - budowa wiaty przy istniejącej świetlicy wiejskiej - 19 327,69 zł
Całkowity koszt
72 927,69 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • budowa małego boiska w m.Nieciszów - dokumentacja - 12 000,00 zł
 • Bogusławice - wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na boisku sportowym w Bogusławicach - 13 000,00 zł
 • Ostrowina - kontener sanitarny na boisko sportowe - 16 800,00 zł
Całkowity koszt
41 800,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • budowa wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Ligota Mała - 31 500,00 zł
 • budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Boguszyce Osiedle - 25 000,00 zł
 • budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota etap IV - parking - 48 200,00 zł
 • Boguszyce Osiedle - pokrycie, opierzenie i orynnowanie wiaty plenerowej - 13 000,00 zł
 • Poniatowice - doposażenie placu zabaw - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
132 700,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Boguszyce wieś - zakup kosiarki ciągnikowej - 16 000,00 zł
 • Krzeczyn - zakup traktorka do koszenia trawy - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
31 000,00 zł
Pomniki

Pomniki

budowa pomnika

Całkowity koszt
500,00 zł
Sprawy społeczne

Sprawy społeczne

zakup samochodu osobowego - mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych

Całkowity koszt
221 277,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 961 546,43 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - 45 800,00 zł
 • przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - 533 239,43 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jenkowice - 3 222 507,00 zł
 • zakup urządzeń sieci wodociągowej - 102 436,00 zł
 • zakup urządzeń sieci kanalizacyjnej - 57 564,00 zł
Drogi gminne - przebudowa

Całkowity koszt

305 000,00 zł

Drogi gminne - przebudowa

 • drogi gminnej w m.Smardzów etap II (Smardzów-Nieciszów) - 70 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Osada Leśna - 50 000,00 zł
 • drogi gminnej w Krzeczynie etap II - 70 000,00 zł
 • pasa drogi gminnej na wysokości sklepu w m.Poniatowice - 35 000,00 zł
 • budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 10273D w m.Krzeczyn - 20 000,00 zł
 • budowa zatoki oraz zjazdu z drogi gminnej w m. Poniatowice Kolonia - 60 000,00 zł
Chodniki - budowa i dokumentacja

Całkowity koszt

1 035 281,00 zł

Chodniki - budowa i dokumentacja

 • w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie Gminy Oleśnica - 246,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Świerzna wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 60 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica - dokumentacja - 426 290,00 zł
 • w pasie drogi gminnej w m. Jenkowice etap III - 130 000,00 zł
 • chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej dz. nr 220/4 w m. Dąbrowa - dokumentacja - 36 285,00 zł
 • chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul.Pogodna Bystre etap III - 330 000,00 zł
 • chodnika w m.Kolonia Poniatowice - 52 460,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Całkowity koszt

505 200,00 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • dz. nr 225 w m. Ostrowina polegająca na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - 50 000,00 zł
 • dz. nr 367/1 w m. Sokołowice - 110 000,00 zł
 • dz. nr 98/12 w m. Ligota Mała - 31 000,00 zł
 • dz. nr 198/12 w m. Ligota Mała polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 40 000,00 zł
 • dz. nr 187 w m. Bogusławice - 43 700,00 zł
 • dz. nr 270 w m. Sokołowice polegająca na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - 50 000,00 zł
 • dz. nr 248 w m. Ligota Wielka ( za świetlicą) - 40 000,00 zł
 • dz. nr 107 w m. Piszkawa - 35 500,00 zł
 • dz. nr 66/41 w m. Cieśle - dokumentacja (w stronę boiska) - 55 000,00 zł
 • dz. nr 328 w m. Zarzysko - 50 000,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

Całkowity koszt

2 129 847,50 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

 • w m. Sokołowice (Gęsia Górka) dz.236/5 - 67 730,00 zł
 • w m. Ligota Polska - w str. Dębowego Dworu polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 28 905,00 zł
 • w m. Brzezinka dz.nr 159 polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 200 000,00 zł
 • w m. Wszechświęte dz.479 - 15 000,00 zł
 • w m.Spalice ul. Wrzosowa - dokumentacja - 65 000,00 zł
 • w m. Spalice ul. Bukowa - 1 340 000,00 zł
 • ul. Świerkowa m. Spalice - dokumentacja - 98 212,50 zł
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m.Smardzów dz.181/5 - 65 000,00 zł
 • w m. Boguszyce dz. nr 535 polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 250 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

136 800,00 zł

Oświetlenie

 • przebudowa układu sterowniczego oświetlenia ulicznego w m. Zarzysko, Osada Leśna, Boguszyce nr 100 - 30 020,00 zł
 • wykonanie złącza wraz z rozdzielnią oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa,
 • Spalice - 49 200,00 zł
 • budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica (dokumentacja) - 57 580,00 zł
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Sokołowice, Bystre ul. Południowa i Bogusławice - dokumentacja (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego)

Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Urzędy gmin

Całkowity koszt

2 164 825,50 zł

Urzędy gmin

 • monitoring na terenie gminy - 3 500,00 zł
 • dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w pom. 5 w budynku UG - 30 750,00 zł
 • budowa głównego panelu dystryb. sieci LAN w CUW (budowa serwerowni) - 20 000,00 zł
 • zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica" - 2 110 575,50 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

2 802 500,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w m. 6050 Ligota Mała 

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 619 349,01 zł

Szkoły Podstawowe

 • rozbudowa SP w m. Ligota Polska - 1 606 785,00 zł
 • SP w Sokołowicach klimatyzacja w 4 pomieszczeniach - 12 564,01 zł
Oczyszczanie miast i wsi

Całkowity koszt

12 049,22 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Zarzysko - zakup kontenera sanitarnego wraz z szambem

Świetlice

Całkowity koszt

72 927,69 zł

Świetlice

 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Smardzów etap II - 12 000,00 zł
 • wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Gręboszyce - 18 600,00 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 23 000,00 zł
 • Boguszyce wieś - budowa wiaty przy istniejącej świetlicy wiejskiej - 19 327,69 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

41 800,00 zł

Boiska sportowe

 • budowa małego boiska w m.Nieciszów - dokumentacja - 12 000,00 zł
 • Bogusławice - wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na boisku sportowym w Bogusławicach - 13 000,00 zł
 • Ostrowina - kontener sanitarny na boisko sportowe - 16 800,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

132 700,00 zł

Place zabaw

 • budowa wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Ligota Mała - 31 500,00 zł
 • budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Boguszyce Osiedle - 25 000,00 zł
 • budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota etap IV - parking - 48 200,00 zł
 • Boguszyce Osiedle - pokrycie, opierzenie i orynnowanie wiaty plenerowej - 13 000,00 zł
 • Poniatowice - doposażenie placu zabaw - 15 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

31 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

 • Boguszyce wieś - zakup kosiarki ciągnikowej - 16 000,00 zł
 • Krzeczyn - zakup traktorka do koszenia trawy - 15 000,00 zł
Pomniki

Całkowity koszt

500,00 zł

Pomniki

budowa pomnika

Sprawy społeczne

Całkowity koszt

221 277,00 zł

Sprawy społeczne

zakup samochodu osobowego - mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
15 207 666,00 zł
Prognoza
100%
16 718 528,97 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.