Gmina Oleśnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
14 148
mieszkańców
W 2022 roku planowane są dochody w wysokości
75 795 823,37 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
20.06%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 207 666 zł
20.06%
CIT
119 768 zł
0.16%
Podatki od nieruchomości
12 405 400 zł
16.37%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 718 020 zł
12.82%
Dotacje
19 026 257,59 zł
25.1%
Subwencje
12 064 498 zł
15.92%
Pozostałe dochody
7 254 213,78 zł
9.57%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
89 578 173,10 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
14 849 916,02 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
14 849 916,02 zł
Wydatki bieżące
83%
74 728 257,08 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
22 440 808,93 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 297 812,73 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
11 346 188,66 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
6 654 613,32 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 225 019,83 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
4 651 306,00 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 666 852,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 415 963,87 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 219 650,65 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
1 340 780,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 304 797,18 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
913 000,00 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
686 408,44 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
524 153,90 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
480 000,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
301 700,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
109 117,00 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2022 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
14 327 860,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
64.84%
Infrastruktura
35.16%
Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
9 290 884,93 zł
5 036 975,92 zł
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - 265 000,00 zł
 • przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - 533 239,43 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jenkowice - 3 222 507,00 zł
 • zakup urządzeń sieci wodociągowej - 110 000,00 zł
 • zakup urządzeń sieci kanalizacyjnej - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
4 180 746,43 zł
Drogi gminne - przebudowa

Drogi gminne - przebudowa

 • drogi gminnej w m.Smardzów etap II(Smardzów-Nieciszów) - 70 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Osada Leśna - 50 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Smardzów ul. Złota - 300 000,00 zł
 • drogi gminnej w Krzeczynie etap II - 70 000,00 zł
 • pasa drogi gminnej na wysokości sklepu w m.Poniatowice - 35 000,00 zł
 • budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 10273D w m.Krzeczyn - 20 000,00 zł
 • budowa zatoki oraz zjazdu z drogi gminnej w m. Poniatowice Kolonia - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
605 000,00 zł
Chodniki - budowa i dokumentacja

Chodniki - budowa i dokumentacja

 • w pasie drogi Wojewódzkiej jako inwestor zastępczy od Nowosiedlic do granicy z Miastem Oleśnica (na terenie gminy Oleśnica) - 700 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Świerzna wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 60 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica - dokumentacja - 26 290,00 zł
 • w pasie drogi gminnej w m.Jenkowice etap III - 130 000,00 zł
 • chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej dz. nr 220/4 w m.Dąbrowa - dokumentacja - 100 000,00 zł
 • chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul.Pogodna Bystre etap III - 330 000,00 zł
 • chodnika w m.Kolonia Poniatowice - 52 460,00 zł
Całkowity koszt
698 996,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • dz. nr 225 w m. Ostrowina – asfalt - 300 000,00 zł
 • dz. nr 367/1 w m. Sokołowice - 110 000,00 zł
 • dz. nr 98/12 w m. Ligota Mała - 31 000,00 zł
 • dz. nr 187 w m. Bogusławice - 43 700,00 zł
 • dz. nr 200, 201, 197, 202 w m. Nieciszów - 300 000,00 zł
 • dz. nr 270 w m. Sokołowice - 150 000,00 zł
 • dz. nr 248 w m. Ligota Wielka ( za świetlicą) - 40 000,00 zł
 • dz. nr 107 w m. Piszkawa - 35 500,00 zł
 • dz. nr 66/41 w m. Cieśle - dokumentacja (w stronę boiska) - 55 000,00 zł
 • dz. nr 328 w m. Zarzysko - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
1 115 200,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

 • w m. Sokołowice (Gęsia Górka) dz.236/5 - 67 730,00 zł
 • w m. Ligota Polska w stronę Dębowego Dworu - dokumentacja - 150 000,00 zł
 • w m. Brzezinka dz.nr 159 - 100 000,00 zł
 • w m. Wszechświęte dz.479 - 15 000,00 zł
 • w m. Spalice ul.Bukowa - 1 500 000,00 zł
 • w m. Boguszyce dz.535 - 150 000,00 zł
 • ul. Świerkowa m. Spalice - dokumentacja - 98 212,50 zł
 • przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wrzosowa w m.Spalice - dokumentacja - 65 000,00 zł
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m.Smardzów dz.181/5 - 65 000,00 zł
 • przebudowa przepustów w pasie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica - 80 000,00 zł
Całkowity koszt
2 290 942,50 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Olesnica (dokumentacja)

Całkowity koszt
160 000,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Sokołowice, Bystre ul. Południowa i Bogusławice - dokumentacja (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego)

Całkowity koszt
240 000,00 zł
Monitoring

Monitoring

 • monitoring na terenie gminy - 3 500,00 zł
 • dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w pom. 5 w budynku UG - 30 750,00 zł
Całkowity koszt
34 250,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w m. 6050 Ligota Mała 

Całkowity koszt
2 802 500,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

 • rozbudowa SP w m. Ligota Polska - 1 606 785,00 zł
 • SP w Sokołowicach klimatyzacja w 4 pomieszczeniach - 12 564,01 zł
Całkowity koszt
1 619 349,01 zł
Oczyszczanie miast i wsi

Oczyszczanie miast i wsi

Zarzysko-zakup kontenera sanitarnego wraz z szambem

Całkowity koszt
12 049,22 zł
Świetlice

Świetlice

 • Boguszyce wieś - budowa wiaty przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Boguszycach - 19 327,69 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Smardzów etap II - 12 000,00 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 23 000,00 zł
 • wykonanie termomodernizacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 135 000,00 zł
Całkowity koszt
189 327,69 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • budowa małego boiska w m.Nieciszów - dokumentacja - 12 000,00 zł
 • Bogusławice - wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na boisku sportowym w Bogusławicach - 13 000,00 zł
Całkowity koszt
25 000,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Boguszyce Osiedle - 25 000,00 zł
 • budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota etap IV - parking - 65 000,00 zł
 • Boguszyce Osiedle - pokrycie, opierzenie i orynnowanie wiaty plenerowej - 13 000,00 zł
 • Poniatowice - doposażenie placu zabaw - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
118 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Boguszyce wieś - zakup kosiarki ciągnikowej - 16 000,00 zł
 • Krzeczyn - zakup traktorka do koszenia trawy - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
31 000,00 zł
Pomniki

Pomniki

Budowa pomnika

Całkowity koszt
500,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

4 180 746,43 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica - 265 000,00 zł
 • przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - 533 239,43 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jenkowice - 3 222 507,00 zł
 • zakup urządzeń sieci wodociągowej - 110 000,00 zł
 • zakup urządzeń sieci kanalizacyjnej - 50 000,00 zł
Drogi gminne - przebudowa

Całkowity koszt

605 000,00 zł

Drogi gminne - przebudowa

 • drogi gminnej w m.Smardzów etap II(Smardzów-Nieciszów) - 70 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Osada Leśna - 50 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Smardzów ul. Złota - 300 000,00 zł
 • drogi gminnej w Krzeczynie etap II - 70 000,00 zł
 • pasa drogi gminnej na wysokości sklepu w m.Poniatowice - 35 000,00 zł
 • budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 10273D w m.Krzeczyn - 20 000,00 zł
 • budowa zatoki oraz zjazdu z drogi gminnej w m. Poniatowice Kolonia - 60 000,00 zł
Chodniki - budowa i dokumentacja

Całkowity koszt

698 996,00 zł

Chodniki - budowa i dokumentacja

 • w pasie drogi Wojewódzkiej jako inwestor zastępczy od Nowosiedlic do granicy z Miastem Oleśnica (na terenie gminy Oleśnica) - 700 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Świerzna wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 60 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica - dokumentacja - 26 290,00 zł
 • w pasie drogi gminnej w m.Jenkowice etap III - 130 000,00 zł
 • chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej dz. nr 220/4 w m.Dąbrowa - dokumentacja - 100 000,00 zł
 • chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul.Pogodna Bystre etap III - 330 000,00 zł
 • chodnika w m.Kolonia Poniatowice - 52 460,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Całkowity koszt

1 115 200,00 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • dz. nr 225 w m. Ostrowina – asfalt - 300 000,00 zł
 • dz. nr 367/1 w m. Sokołowice - 110 000,00 zł
 • dz. nr 98/12 w m. Ligota Mała - 31 000,00 zł
 • dz. nr 187 w m. Bogusławice - 43 700,00 zł
 • dz. nr 200, 201, 197, 202 w m. Nieciszów - 300 000,00 zł
 • dz. nr 270 w m. Sokołowice - 150 000,00 zł
 • dz. nr 248 w m. Ligota Wielka ( za świetlicą) - 40 000,00 zł
 • dz. nr 107 w m. Piszkawa - 35 500,00 zł
 • dz. nr 66/41 w m. Cieśle - dokumentacja (w stronę boiska) - 55 000,00 zł
 • dz. nr 328 w m. Zarzysko - 50 000,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

Całkowity koszt

2 290 942,50 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

 • w m. Sokołowice (Gęsia Górka) dz.236/5 - 67 730,00 zł
 • w m. Ligota Polska w stronę Dębowego Dworu - dokumentacja - 150 000,00 zł
 • w m. Brzezinka dz.nr 159 - 100 000,00 zł
 • w m. Wszechświęte dz.479 - 15 000,00 zł
 • w m. Spalice ul.Bukowa - 1 500 000,00 zł
 • w m. Boguszyce dz.535 - 150 000,00 zł
 • ul. Świerkowa m. Spalice - dokumentacja - 98 212,50 zł
 • przebudowa drogi wewnętrznej ul.Wrzosowa w m.Spalice - dokumentacja - 65 000,00 zł
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m.Smardzów dz.181/5 - 65 000,00 zł
 • przebudowa przepustów w pasie dróg wewnętrznych na terenie Gminy Oleśnica - 80 000,00 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

160 000,00 zł

Oświetlenie

budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Olesnica (dokumentacja)

Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

240 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Sokołowice, Bystre ul. Południowa i Bogusławice - dokumentacja (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego)

Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Monitoring

Całkowity koszt

34 250,00 zł

Monitoring

 • monitoring na terenie gminy - 3 500,00 zł
 • dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w pom. 5 w budynku UG - 30 750,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

2 802 500,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w m. 6050 Ligota Mała 

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 619 349,01 zł

Szkoły Podstawowe

 • rozbudowa SP w m. Ligota Polska - 1 606 785,00 zł
 • SP w Sokołowicach klimatyzacja w 4 pomieszczeniach - 12 564,01 zł
Oczyszczanie miast i wsi

Całkowity koszt

12 049,22 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Zarzysko-zakup kontenera sanitarnego wraz z szambem

Świetlice

Całkowity koszt

189 327,69 zł

Świetlice

 • Boguszyce wieś - budowa wiaty przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Boguszycach - 19 327,69 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Smardzów etap II - 12 000,00 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 23 000,00 zł
 • wykonanie termomodernizacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 135 000,00 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

25 000,00 zł

Boiska sportowe

 • budowa małego boiska w m.Nieciszów - dokumentacja - 12 000,00 zł
 • Bogusławice - wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na boisku sportowym w Bogusławicach - 13 000,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

118 000,00 zł

Place zabaw

 • budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Boguszyce Osiedle - 25 000,00 zł
 • budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota etap IV - parking - 65 000,00 zł
 • Boguszyce Osiedle - pokrycie, opierzenie i orynnowanie wiaty plenerowej - 13 000,00 zł
 • Poniatowice - doposażenie placu zabaw - 15 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

31 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

 • Boguszyce wieś - zakup kosiarki ciągnikowej - 16 000,00 zł
 • Krzeczyn - zakup traktorka do koszenia trawy - 15 000,00 zł
Pomniki

Całkowity koszt

500,00 zł

Pomniki

Budowa pomnika

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozlicza tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
15 207 666,00 zł
Prognoza
100%
16 718 528,97 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 1 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 10
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.