Gmina Oleśnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica.
W 2022 roku razem ze mną mieszkało
14 148
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
91 540 297,40 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
19.77%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
18 096 084,57 zł
19.77%
CIT
119 768 zł
0.13%
Podatki od nieruchomości
12 405 400 zł
13.55%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 910 020 zł
10.83%
Dotacje
20 746 307,20 zł
22.66%
Subwencje
12 542 038 zł
13.7%
Pozostałe dochody
17 720 679,63 zł
19.36%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2022 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
105 322 647,13 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
16 155 584,86 zł
stanowiły 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
16 155 584,86 zł
Wydatki bieżące
85%
89 167 062,27 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.34%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
Ustawienia zaawansowane
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:

* Kalkulator wylicza kwotę podatku PIT dla skali podatkowej z uwzględnieniem dwóch progów podatkowych (17% i 32% w zależności od wpisanego wynagrodzenia brutto). W ramach kalkulatora uwzględniono ulgę dla pracowników, ulgę dla młodych oraz ulgę dla emerytów. Algorytm nie uwzględnia natomiast innych szczególnych sytuacji tj. ulga 4+, czy ulga na powrót.

Oświata i wychowanie
całkowity koszt
24 461 523,50 zł
Rodzina
całkowity koszt
15 547 776,73 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
12 214 847,73 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
całkowity koszt
12 136 042,69 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 028 907,12 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 450 894,25 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
11 835 153,07 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
5 186 746,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 625 708,55 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
3 148 700,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 500 968,55 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 181 839,28 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
678 808,44 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
506 550,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
449 926,50 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
368 253,92 zł

Źródło: Plan budżetu na rok 2022.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2022 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
15 310 469,62 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
53.66%
Infrastruktura
46.34%
Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Wydatki na inwestycje w dziale
8 216 344,00 zł
7 094 125,62 zł
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - 533 239,43 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jenkowice - 3 222 507,00 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - 30 000,00 zł  
 • zakup urządzeń sieci wodociągowej - 102 436,00 zł
 • zakup urządzeń sieci kanalizacyjnej - 57 564,00 zł
Całkowity koszt
3 945 746,43 zł
Drogi gminne - przebudowa

Drogi gminne - przebudowa

 • drogi gminnej w m.Smardzów etap II (Smardzów-Nieciszów) - 70 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Osada Leśna - 50 000,00 zł
 • drogi gminnej w Krzeczynie etap II - 70 000,00 zł
 • pasa drogi gminnej na wysokości sklepu w m.Poniatowice - 35 000,00 zł
 • budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 10273D w m.Krzeczyn - 20 000,00 zł
 • budowa zatoki oraz zjazdu z drogi gminnej w m. Poniatowice Kolonia - 60 000,00 zł
Całkowity koszt
305 000,00 zł
Chodniki - budowa i dokumentacja

Chodniki - budowa i dokumentacja

 • w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie Gminy Oleśnica - 246,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Świerzna wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 60 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica - dokumentacja - 426 290,00 zł
 • w pasie drogi gminnej w m. Jenkowice etap III - 130 000,00 zł
 • chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej dz. nr 220/4 w m. Dąbrowa - dokumentacja - 36 285,00 zł
 • chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul.Pogodna Bystre etap III - 330 000,00 zł
 • chodnika w m.Kolonia Poniatowice - 52 460,00 zł
Całkowity koszt
1 035 281,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • dz. nr 367/1 w m. Sokołowice - 110 000,00 zł
 • dz. nr 98/12 w m. Ligota Mała - 31 000,00 zł
 • dz. nr 198/12 w m. Ligota Mała polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 28 000,00 zł
 • dz. nr 187 w m. Bogusławice - 43 700,00 zł
 • dz. nr 270 w m. Sokołowice polegająca na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - 25 000,00 zł
 • dz. nr 248 w m. Ligota Wielka ( za świetlicą) - 40 000,00 zł
 • dz. nr 107 w m. Piszkawa - 35 500,00 zł
 • dz. nr 66/41 w m. Cieśle - dokumentacja (w stronę boiska) - 55 000,00 zł
 • dz. nr 328 w m. Zarzysko - 50 000,00 zł
Całkowity koszt
418 200,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

 • w m. Sokołowice (Gęsia Górka) dz.236/5 - 67 730,00 zł
 • w m. Ligota Polska - w str. Dębowego Dworu polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 28 905,00 zł
 • w m. Brzezinka dz.nr 159 polegająca na przebudowie istniejącej drogi -  292 588,57 zł  zł
 • w m. Wszechświęte dz.479 - 15 000,00 zł
 • w m.Spalice ul. Wrzosowa - dokumentacja - 65 000,00 zł
 • w m. Spalice ul. Bukowa - 1 340 000,00 zł
 • ul. Świerkowa m. Spalice - dokumentacja - 98 212,50 zł
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m.Smardzów dz.181/5 - 65 000,00 zł
 • w m. Boguszyce dz. nr 535 polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 312 880,50 zł
Całkowity koszt
2 285 316,57 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

 • przebudowa układu sterowniczego oświetlenia ulicznego w m. Zarzysko, Osada Leśna, Boguszyce nr 100 - 30 020,00 zł
 • wykonanie złącza wraz z rozdzielnią oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa,
 • Spalice - 49 200,00 zł
 • budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica (dokumentacja) - 57 580,00 zł
Całkowity koszt
136 800,00 zł
Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe

budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Sokołowice, Bystre ul. Południowa i Bogusławice - dokumentacja (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego)

Całkowity koszt
90 000,00 zł
Urzędy gmin

Urzędy gmin

 • monitoring na terenie gminy - 3 500,00 zł
 • dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w pom. 5 w budynku UG - 30 750,00 zł
 • system przeciwpożarowy w archiwum UG - 16 761,21 zł 
 • budowa głównego panelu dystryb. sieci LAN w CUW (budowa serwerowni) - 20 000,00 zł
 • zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica" - 2 110 575,50 zł
Całkowity koszt
2 181 586,71 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne

budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w m. 6050 Ligota Mała 

Całkowity koszt
2 802 500,00 zł
Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

rozbudowa SP w m. Ligota Polska 

Całkowity koszt
1 606 785,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

 • Zarzysko - zakup kontenera sanitarnego wraz z szambem - 12 049,22 zł 
 • zakup urządzenia - kiosk interaktywny - 20 000,00 zł 
Całkowity koszt
32 049,22 zł
Świetlice

Świetlice

 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Smardzów etap II - 12 000,00 zł
 • wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Gręboszyce - 18 600,00 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 23 000,00 zł
 • Boguszyce wieś - budowa wiaty przy istniejącej świetlicy wiejskiej - 19 327,69 zł
Całkowity koszt
72 927,69 zł
Boiska sportowe

Boiska sportowe

 • budowa małego boiska w m.Nieciszów - dokumentacja - 12 000,00 zł
 • Ostrowina - kontener sanitarny na boisko sportowe - 16 800,00 zł
Całkowity koszt
28 800,00 zł
Place zabaw

Place zabaw

 • budowa wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Ligota Mała - 31 500,00 zł
 • budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Boguszyce Osiedle - 25 000,00 zł
 • budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota etap IV - parking - 48 200,00 zł
 • Boguszyce Osiedle - pokrycie, opierzenie i orynnowanie wiaty plenerowej - 13 000,00 zł
Całkowity koszt
117 700,00 zł
Utrzymanie zieleni

Utrzymanie zieleni

 • Boguszyce wieś - zakup kosiarki ciągnikowej - 15 000,00 zł
 • Krzeczyn - zakup traktorka do koszenia trawy - 15 000,00 zł
Całkowity koszt
30 000,00 zł
Pomniki

Pomniki

budowa pomnika

Całkowity koszt
500,00 zł
Sprawy społeczne

Sprawy społeczne

zakup samochodu osobowego - mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych

Całkowity koszt
221 277,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Całkowity koszt

3 945 746,43 zł

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

 • przebudowa sieci wodociągowej w m. Brzezinka - 533 239,43 zł
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jenkowice - 3 222 507,00 zł
 • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - 30 000,00 zł  
 • zakup urządzeń sieci wodociągowej - 102 436,00 zł
 • zakup urządzeń sieci kanalizacyjnej - 57 564,00 zł
Drogi gminne - przebudowa

Całkowity koszt

305 000,00 zł

Drogi gminne - przebudowa

 • drogi gminnej w m.Smardzów etap II (Smardzów-Nieciszów) - 70 000,00 zł
 • drogi gminnej w m.Osada Leśna - 50 000,00 zł
 • drogi gminnej w Krzeczynie etap II - 70 000,00 zł
 • pasa drogi gminnej na wysokości sklepu w m.Poniatowice - 35 000,00 zł
 • budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr 10273D w m.Krzeczyn - 20 000,00 zł
 • budowa zatoki oraz zjazdu z drogi gminnej w m. Poniatowice Kolonia - 60 000,00 zł
Chodniki - budowa i dokumentacja

Całkowity koszt

1 035 281,00 zł

Chodniki - budowa i dokumentacja

 • w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie Gminy Oleśnica - 246,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Świerzna wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja - 60 000,00 zł
 • w pasie drogi gminnej Nieciszów - Oleśnica - dokumentacja - 426 290,00 zł
 • w pasie drogi gminnej w m. Jenkowice etap III - 130 000,00 zł
 • chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej dz. nr 220/4 w m. Dąbrowa - dokumentacja - 36 285,00 zł
 • chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul.Pogodna Bystre etap III - 330 000,00 zł
 • chodnika w m.Kolonia Poniatowice - 52 460,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa

Całkowity koszt

418 200,00 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa

 • dz. nr 367/1 w m. Sokołowice - 110 000,00 zł
 • dz. nr 98/12 w m. Ligota Mała - 31 000,00 zł
 • dz. nr 198/12 w m. Ligota Mała polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 28 000,00 zł
 • dz. nr 187 w m. Bogusławice - 43 700,00 zł
 • dz. nr 270 w m. Sokołowice polegająca na przebudowie istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej - 25 000,00 zł
 • dz. nr 248 w m. Ligota Wielka ( za świetlicą) - 40 000,00 zł
 • dz. nr 107 w m. Piszkawa - 35 500,00 zł
 • dz. nr 66/41 w m. Cieśle - dokumentacja (w stronę boiska) - 55 000,00 zł
 • dz. nr 328 w m. Zarzysko - 50 000,00 zł
Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

Całkowity koszt

2 285 316,57 zł

Drogi wewnętrzne - przebudowa cd.

 • w m. Sokołowice (Gęsia Górka) dz.236/5 - 67 730,00 zł
 • w m. Ligota Polska - w str. Dębowego Dworu polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 28 905,00 zł
 • w m. Brzezinka dz.nr 159 polegająca na przebudowie istniejącej drogi -  292 588,57 zł  zł
 • w m. Wszechświęte dz.479 - 15 000,00 zł
 • w m.Spalice ul. Wrzosowa - dokumentacja - 65 000,00 zł
 • w m. Spalice ul. Bukowa - 1 340 000,00 zł
 • ul. Świerkowa m. Spalice - dokumentacja - 98 212,50 zł
 • budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m.Smardzów dz.181/5 - 65 000,00 zł
 • w m. Boguszyce dz. nr 535 polegająca na przebudowie istniejącej drogi - 312 880,50 zł
Oświetlenie

Całkowity koszt

136 800,00 zł

Oświetlenie

 • przebudowa układu sterowniczego oświetlenia ulicznego w m. Zarzysko, Osada Leśna, Boguszyce nr 100 - 30 020,00 zł
 • wykonanie złącza wraz z rozdzielnią oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa,
 • Spalice - 49 200,00 zł
 • budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica (dokumentacja) - 57 580,00 zł
Ścieżki rowerowe

Całkowity koszt

90 000,00 zł

Ścieżki rowerowe

budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Sokołowice, Bystre ul. Południowa i Bogusławice - dokumentacja (pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego)

Oświata, ochrona środowiska, sport i kultura
Urzędy gmin

Całkowity koszt

2 181 586,71 zł

Urzędy gmin

 • monitoring na terenie gminy - 3 500,00 zł
 • dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w pom. 5 w budynku UG - 30 750,00 zł
 • system przeciwpożarowy w archiwum UG - 16 761,21 zł 
 • budowa głównego panelu dystryb. sieci LAN w CUW (budowa serwerowni) - 20 000,00 zł
 • zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu "Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica" - 2 110 575,50 zł
Ochotnicze Straże Pożarne

Całkowity koszt

2 802 500,00 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

budowa remizy strażackiej wraz z wyposażeniem w sprzęt bojowy w m. 6050 Ligota Mała 

Szkoły Podstawowe

Całkowity koszt

1 606 785,00 zł

Szkoły Podstawowe

rozbudowa SP w m. Ligota Polska 

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

32 049,22 zł

Ochrona środowiska

 • Zarzysko - zakup kontenera sanitarnego wraz z szambem - 12 049,22 zł 
 • zakup urządzenia - kiosk interaktywny - 20 000,00 zł 
Świetlice

Całkowity koszt

72 927,69 zł

Świetlice

 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Smardzów etap II - 12 000,00 zł
 • wykonanie altany na placu przy świetlicy wiejskiej w m. Gręboszyce - 18 600,00 zł
 • wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Świerzna - 23 000,00 zł
 • Boguszyce wieś - budowa wiaty przy istniejącej świetlicy wiejskiej - 19 327,69 zł
Boiska sportowe

Całkowity koszt

28 800,00 zł

Boiska sportowe

 • budowa małego boiska w m.Nieciszów - dokumentacja - 12 000,00 zł
 • Ostrowina - kontener sanitarny na boisko sportowe - 16 800,00 zł
Place zabaw

Całkowity koszt

117 700,00 zł

Place zabaw

 • budowa wiaty drewnianej na placu zabaw w m. Ligota Mała - 31 500,00 zł
 • budowa oświetlenia na placu zabaw w m. Boguszyce Osiedle - 25 000,00 zł
 • budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota etap IV - parking - 48 200,00 zł
 • Boguszyce Osiedle - pokrycie, opierzenie i orynnowanie wiaty plenerowej - 13 000,00 zł
Utrzymanie zieleni

Całkowity koszt

30 000,00 zł

Utrzymanie zieleni

 • Boguszyce wieś - zakup kosiarki ciągnikowej - 15 000,00 zł
 • Krzeczyn - zakup traktorka do koszenia trawy - 15 000,00 zł
Pomniki

Całkowity koszt

500,00 zł

Pomniki

budowa pomnika

Sprawy społeczne

Całkowity koszt

221 277,00 zł

Sprawy społeczne

zakup samochodu osobowego - mikrobus 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozliczyło tylko 90% mieszkańców.

Teraz
90%
18 096 084,57 zł
Prognoza
100%
19 893 908,38 zł
Zobacz, jak brakujące +10%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 2 km
wybudowanych dróg rocznie
Dla pieszych
+ 1 km
wybudowanych chodników rocznie
Sport
+ 2
nowe siłownie zewnętrzne
Oświetlenie
+ 15
dodatkowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 1
nowy plac zabaw
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.