Gmina Oleśnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
13 681
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
78 494 108,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
18.56%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 570 808 zł
18.56%
CIT
90 000 zł
0.12%
Podatki od nieruchomości
11 160 500 zł
14.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 803 269,62 zł
9.94%
Dotacje
29 484 206,38 zł
37.56%
Subwencje
11 839 809 zł
15.08%
Pozostałe dochody
3 545 515,28 zł
4.52%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
82 994 108,28 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 885 442,46 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
12 885 442,46 zł
Wydatki bieżące
84%
69 636 615,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
26 595 714,72 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 928 003,47 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 814 921,25 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 042 962,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 307 091,78 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 720 830,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 860 443,10 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 779 660,11 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 148 579,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
578 000,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
562 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
429 271,05 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
222 656,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 003 975,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2020 roku
planowała zadania inwestycyjne za kwotę
12 037 153,46 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
89.98%
Infrastruktura
10.02%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 830 500,14 zł
1 206 653,32 zł

Budowa, przebudowa dróg i chodników

Budowa chodników: Jenkowice, Bystre oraz na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy Miasta Oleśnica;

Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych;

Remonty dróg;

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników i dróg;

Całkowity koszt
4 701 227,54 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka;


Całkowity koszt
2 615 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica etap I i II;

Smardzów - rozbudowa oświetlenia za posesją przy ul.Szafirowej 23;

Całkowity koszt
3 504 272,60 zł

Pozostałe inwestycje

Zarzysko - zakup wiaty przystankowej;

Ośrodek socjalizacyjno-adopcyjny, schronisko dla zwierząt - ogrodzenie, wodociąg, energia;

Całkowity koszt
12 500,00 zł

Obsługa mieszkańca

Klimatyzacja/ system przeciwpożarowy w UG;

Całkowity koszt
200 000,00 zł

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;

Rozbudowa SP w m.Sokołowice;

Całkowity koszt
520 000,00 zł

Rozwój kultury

Budowa świetlicy wiejskiej w m.Boguszyce etap I;

Budowa altany przy świetlicy w m.Świerzna;

Ligota Mała - budowa wiat biesiadnych;

Świerzna - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę przy świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt
150 000,00 zł

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej na boisku w m.Gręboszyce i w m.Boguszyce Osiedle;

Budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota;

Budowa parkingu w m. Bogusławice;

Budowa wiat w m.Zarzysko, w m.Ostrowina;

Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Wyszogród;

Dokumentacja projektowa;

Całkowity koszt
336 653,32 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

4 701 227,54 zł

Budowa, przebudowa dróg i chodników

Budowa chodników: Jenkowice, Bystre oraz na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy Miasta Oleśnica;

Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych;

Remonty dróg;

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników i dróg;

Całkowity koszt

2 615 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka;


Całkowity koszt

3 504 272,60 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica etap I i II;

Smardzów - rozbudowa oświetlenia za posesją przy ul.Szafirowej 23;

Całkowity koszt

12 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zarzysko - zakup wiaty przystankowej;

Ośrodek socjalizacyjno-adopcyjny, schronisko dla zwierząt - ogrodzenie, wodociąg, energia;

Oświata, kultura i sport

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Klimatyzacja/ system przeciwpożarowy w UG;

Całkowity koszt

520 000,00 zł

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;

Rozbudowa SP w m.Sokołowice;

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Rozwój kultury

Budowa świetlicy wiejskiej w m.Boguszyce etap I;

Budowa altany przy świetlicy w m.Świerzna;

Ligota Mała - budowa wiat biesiadnych;

Świerzna - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę przy świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt

336 653,32 zł

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej na boisku w m.Gręboszyce i w m.Boguszyce Osiedle;

Budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota;

Budowa parkingu w m. Bogusławice;

Budowa wiat w m.Zarzysko, w m.Ostrowina;

Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Wyszogród;

Dokumentacja projektowa;

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozliczyło tylko 86% mieszkańców.

Teraz
86%
14 570 808,00 zł
Prognoza
100%
16 799 463,34 zł
Zobacz, jak brakujące +14%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Dla pieszych
+ 3 km
nowych chodników
Sport
+ 1
nowe boisko
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
Więcej zieleni
+ 1
rok utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.