Gmina Oleśnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 681
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
78 494 108,28 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
18.56%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
14 570 808 zł
18.56%
CIT
CIT
90 000 zł
0.12%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
11 160 500 zł
14.22%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
7 803 269,62 zł
9.94%
Dotacje
Dotacje
29 484 206,38 zł
37.56%
Subwencje
Subwencje
11 839 809 zł
15.08%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 545 515,28 zł
4.52%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
82 994 108,28 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 885 442,46 zł
stanowią 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
12 885 442,46 zł
Wydatki bieżące
84%
69 636 615,48 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
26 595 714,72 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 928 003,47 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 814 921,25 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 042 962,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 307 091,78 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 720 830,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 860 443,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 779 660,11 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 148 579,80 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
578 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
562 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
429 271,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
222 656,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 003 975,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
26 595 714,72 zł
Wydatki bieżące
26 595 714,72 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
17 928 003,47 zł
Wydatki bieżące
16 511 157,83 zł
Wydatki majątkowe
520 000,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 814 921,25 zł
Wydatki bieżące
6 474 443,95 zł
Wydatki majątkowe
3 784 272,60 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 042 962,00 zł
Wydatki bieżące
7 842 962,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 307 091,78 zł
Wydatki bieżące
2 261 575,24 zł
Wydatki majątkowe
5 045 516,54 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 720 830,00 zł
Wydatki bieżące
3 660 830,00 zł
Wydatki majątkowe
60 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 860 443,10 zł
Wydatki bieżące
161 443,10 zł
Wydatki majątkowe
2 699 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 779 660,11 zł
Wydatki bieżące
2 629 660,11 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 148 579,80 zł
Wydatki bieżące
811 926,48 zł
Wydatki majątkowe
336 653,32 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
578 000,00 zł
Wydatki bieżące
578 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
562 000,00 zł
Wydatki bieżące
562 000,00 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
429 271,05 zł
Wydatki bieżące
320 271,05 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
222 656,00 zł
Wydatki bieżące
222 656,00 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 003 975,00 zł
Wydatki bieżące
19 858 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
19 858 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 777 780,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 777 780,00 zł
Wydatki bieżące
748 270,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Wspieranie rodziny
748 270,00 zł
Wydatki bieżące
934 264,72 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
934 264,72 zł
Wydatki bieżące
27 400,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
27 400,00 zł
Rodziny zastępcze, Karta Dużej Rodziny
Pozostałe wydatki
250 000,00 zł
Wydatki bieżące
12 502 488,23 zł
Wydatki majątkowe
520 000,00 zł
Szkoły podstawowe
13 022 488,23 zł
Wydatki bieżące
3 363 751,45 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego
3 363 751,45 zł
Wydatki bieżące
384 511,40 zł
Dowożenie uczniów do szkół
979 741,45 zł
Wydatki bieżące
82 895,81 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
384 511,40 zł
Wydatki bieżące
82 895,81 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
82 895,81 zł
Wydatki bieżące
94 615,13 zł
Pozostała działalność
94 615,13 zł
Wydatki bieżące
3 894 040,00 zł
Wydatki majątkowe
3 504 272,60 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
5 137 272,60 zł
Wydatki bieżące
180 008,65 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 894 040,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
180 008,65 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Zakłady Gospodarki Komunalnej
150 000,00 zł
Wydatki bieżące
50 600,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
100 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
50 600,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
303 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 707 238,01 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy gmin
6 907 238,01 zł
Wydatki bieżące
525 988,09 zł
Współna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego
525 988,09 zł
Wydatki bieżące
248 340,90 zł
Rady gmin
248 340,90 zł
Wydatki bieżące
181 500,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
181 500,00 zł
Wydatki bieżące
41 895,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
41 895,00 zł
Wydatki bieżące
138 000,00 zł
Pozostała działalność
138 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 264 000,00 zł
Wydatki majątkowe
2 383 883,32 zł
Drogi publiczne gminne
3 647 883,32 zł
Wydatki bieżące
862 575,24 zł
Wydatki majątkowe
853 664,22 zł
Drogi wewnetrzne
1 716 239,46 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Wydatki majątkowe
1 537 969,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Drogi publiczne wojewódzkie
1 542 969,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Wydatki majątkowe
270 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
330 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 788 816,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Ośrodki pomocy społecznej
1 788 816,00 zł
Wydatki bieżące
550 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
550 000,00 zł
Wydatki bieżące
276 700,00 zł
Wydatek w znacznej części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
276 700,00 zł
Wydatki bieżące
231 400,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
231 400,00 zł
Wydatki bieżące
160 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
160 000,00 zł
Wydatki bieżące
148 700,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
148 700,00 zł
Wydatki bieżące
127 200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
127 200,00 zł
Wydatki bieżące
123 334,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Pomoc w zakresie dożywiania
123 334,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, Dodatki mieszkaniowe, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
314 680,00 zł
Wydatki bieżące
15 710,00 zł
Wydatki majątkowe
2 699 000,00 zł
Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi
2 714 710,00 zł
Wydatki bieżące
105 443,10 zł
Melioracje wodne
105 443,10 zł
Wydatki bieżące
40 290,00 zł
Izby rolnicze
40 290,00 zł
Wydatki bieżące
2 076 795,30 zł
Wydatki majątkowe
150 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 226 795,30 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Biblioteki
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
30 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
30 000,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry, i kapele, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
337 864,81 zł
Wydatki bieżące
185 519,24 zł
Wydatki majątkowe
336 653,32 zł
Obiekty sportowe
522 172,56 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
226 407,24 zł
Pozostała działalność
226 407,24 zł
Wydatki bieżące
511 000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
511 000,00 zł
Wydatki bieżące
25 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
25 000,00 zł
Wydatki bieżące
42 000,00 zł
Pozostała działalność
42 000,00 zł
Wydatki bieżące
327 000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
327 000,00 zł
Wydatki bieżące
235 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
235 000,00 zł
Wydatki bieżące
294 871,05 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
334 871,05 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie policji
19 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona cywilna
2 000,00 zł
Wydatki bieżące
8 400,00 zł
Pozostała działalność
8 400,00 zł
Wydatki bieżące
91 656,00 zł
Świetlice szkolne
91 656,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
33 500,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
33 500,00 zł
Wydatki bieżące
17 500,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
17 500,00 zł
Wydatki bieżące
900 400,00 zł
Obsługa długu publicznego
900 400,00 zł
Wydatki bieżące
84 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Informatyka
84 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
5 600,00 zł
Działalność usługowa
5 600,00 zł
Wydatki bieżące
2 675,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów włdzy państwowej
2 675,00 zł
Wydatki bieżące
5 300,00 zł
Wydatek w części pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
5 300,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Oleśnica w 2020 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
12 037 153,46 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
89.98%
Infrastruktura
10.02%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
10 830 500,14 zł
1 206 653,32 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_przebudowa_chodnikow.001.jpeg

Budowa, przebudowa dróg i chodników

Budowa chodników: Jenkowice, Bystre oraz na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy Miasta Oleśnica;

Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych;

Remonty dróg;

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników i dróg;

Całkowity koszt
4 701 227,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa.001.jpeg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka;


Całkowity koszt
2 615 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie.001.jpeg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica etap I i II;

Smardzów - rozbudowa oświetlenia za posesją przy ul.Szafirowej 23;

Całkowity koszt
3 504 272,60 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_inwestycje.001.jpeg

Pozostałe inwestycje

Zarzysko - zakup wiaty przystankowej;

Ośrodek socjalizacyjno-adopcyjny, schronisko dla zwierząt - ogrodzenie, wodociąg, energia;

Całkowity koszt
12 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obsluga_mieszkancow.001.jpeg

Obsługa mieszkańca

Klimatyzacja/ system przeciwpożarowy w UG;

Całkowity koszt
200 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe.001.jpeg

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;

Rozbudowa SP w m.Sokołowice;

Całkowity koszt
520 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury.001.jpeg

Rozwój kultury

Budowa świetlicy wiejskiej w m.Boguszyce etap I;

Budowa altany przy świetlicy w m.Świerzna;

Ligota Mała - budowa wiat biesiadnych;

Świerzna - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę przy świetlicy wiejskiej;

Całkowity koszt
150 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obiekty_sportowe.001.jpeg

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej na boisku w m.Gręboszyce i w m.Boguszyce Osiedle;

Budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota;

Budowa parkingu w m. Bogusławice;

Budowa wiat w m.Zarzysko, w m.Ostrowina;

Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Wyszogród;

Dokumentacja projektowa;

Całkowity koszt
336 653,32 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_przebudowa_chodnikow.001.jpeg

Całkowity koszt

4 701 227,54 zł

Budowa, przebudowa dróg i chodników

Budowa chodników: Jenkowice, Bystre oraz na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy Miasta Oleśnica;

Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych;

Remonty dróg;

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników i dróg;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/infrastruktura_wodociagowa.001.jpeg

Całkowity koszt

2 615 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka;


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie.001.jpeg

Całkowity koszt

3 504 272,60 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica etap I i II;

Smardzów - rozbudowa oświetlenia za posesją przy ul.Szafirowej 23;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozostale_inwestycje.001.jpeg

Całkowity koszt

12 500,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zarzysko - zakup wiaty przystankowej;

Ośrodek socjalizacyjno-adopcyjny, schronisko dla zwierząt - ogrodzenie, wodociąg, energia;

Oświata, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obsluga_mieszkancow.001.jpeg

Całkowity koszt

200 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Klimatyzacja/ system przeciwpożarowy w UG;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe.001.jpeg

Całkowity koszt

520 000,00 zł

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m.Smolna;

Rozbudowa SP w m.Sokołowice;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/rozwoj_kultury.001.jpeg

Całkowity koszt

150 000,00 zł

Rozwój kultury

Budowa świetlicy wiejskiej w m.Boguszyce etap I;

Budowa altany przy świetlicy w m.Świerzna;

Ligota Mała - budowa wiat biesiadnych;

Świerzna - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę przy świetlicy wiejskiej;

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/obiekty_sportowe.001.jpeg

Całkowity koszt

336 653,32 zł

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej na boisku w m.Gręboszyce i w m.Boguszyce Osiedle;

Budowa altany na placu zabaw w m.Nowa Ligota;

Budowa parkingu w m. Bogusławice;

Budowa wiat w m.Zarzysko, w m.Ostrowina;

Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Wyszogród;

Dokumentacja projektowa;

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozlicza tylko 86% mieszkańców.

Teraz
86%
14 570 808,00 zł
Prognoza
100%
16 799 463,34 zł
Zobacz, jak brakujące +14%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 2
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
+ 3 km
Dla pieszych
+ 3 km
nowych chodników
+ 1
Sport
+ 1
nowe boisko
+ 2
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
+ 15
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
+ 1
Więcej zieleni
+ 1
rok utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.