Gmina Oleśnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
13 681
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
81 389 254,72 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
17.39%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
14 150 478 zł
17.39%
CIT
91 034,18 zł
0.11%
Podatki od nieruchomości
12 349 426,95 zł
15.17%
Inne podatki i opłaty lokalne
7 222 506,70 zł
8.87%
Dotacje
29 932 013,31 zł
36.78%
Subwencje
11 839 997 zł
14.55%
Pozostałe dochody
5 803 798,58 zł
7.13%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
77 275 608,41 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 182 242,89 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
11 182 242,89 zł
Wydatki bieżące
86%
66 093 365,52 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 822 665,94 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
7 034 414,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
431 425,35 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 336 844,68 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
485 017,60 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
3 281 095,45 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 009 332,14 zł
Rodzina
całkowity koszt
24 922 830,68 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
8 993 260,13 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 725 662,15 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
899 249,40 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 333 810,23 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
10 190 751,45 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
90.0%
Infrastruktura
10.0%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
9 171 303,69 zł
1 019 447,76 zł

Budowa, przebudowa dróg i chodników

Budowa chodników: Jenkowice, Bystre oraz na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy Miasta Oleśnica;

Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych;

Remonty dróg;

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników i dróg;

Całkowity koszt
4 701 227,54 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka.

Całkowity koszt
2 115 653,61 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica.

Całkowity koszt
3 499 972,59 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie zabudowy pożarniczej podwozia samochodu.

Całkowity koszt
40 000,00 zł
Obsługa mieszkańca

Obsługa mieszkańca

Klimatyzacja/ system przeciwpożarowy/ system alarmowy w budynku UG Oleśnica.

Całkowity koszt
219 750,62 zł
Placówki Oświatowe

Placówki Oświatowe

Montaż klimatyzacji w SP w Oleśnicy, we Wszechświętem, Ligocie Małej, Ligocie Polskiej;
Rozbudowa SP w Ligocie Polskiej i Sokołowicach;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
294 549,38 zł
Rozwój kultury

Rozwój kultury

Budowa altany przy świetlicy w m. Świerzna;
Ligota Mała - budowa wiat biesiadnych;
Świerzna, Boguszyce Osiedle - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę;
Nieciszów - wykonanie projektu wiaty, zakup materiałów i wykonanie wiaty;
Zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
102 858,99 zł
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej na boisku w m. Gręboszyce i w m. Boguszyce Osiedle;
Budowa altany na placu zabaw w m. Nowa Ligota;
Budowa parkingu w m. Bogusławice;
Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Wyszogród;
Zarzysko - zakup wraz z montażem klimatyzacji w altanie na boisku;
Piszkawa - zadaszenie tarasu przy świetlicy;
Ostrowina - budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym;
Budowa placu zabaw przy gminnym żłobku.

Całkowity koszt
402 288,77 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

4 701 227,54 zł

Budowa, przebudowa dróg i chodników

Budowa chodników: Jenkowice, Bystre oraz na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy Miasta Oleśnica;

Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych;

Remonty dróg;

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników i dróg;

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

2 115 653,61 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Całkowity koszt

3 499 972,59 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

40 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie zabudowy pożarniczej podwozia samochodu.

Oświata, kultura i sport
Obsługa mieszkańca

Całkowity koszt

219 750,62 zł

Obsługa mieszkańca

Klimatyzacja/ system przeciwpożarowy/ system alarmowy w budynku UG Oleśnica.

Placówki Oświatowe

Całkowity koszt

294 549,38 zł

Placówki Oświatowe

Montaż klimatyzacji w SP w Oleśnicy, we Wszechświętem, Ligocie Małej, Ligocie Polskiej;
Rozbudowa SP w Ligocie Polskiej i Sokołowicach;
Zakupy inwestycyjne.

Rozwój kultury

Całkowity koszt

102 858,99 zł

Rozwój kultury

Budowa altany przy świetlicy w m. Świerzna;
Ligota Mała - budowa wiat biesiadnych;
Świerzna, Boguszyce Osiedle - wykonanie utwardzenia terenu pod wiatę;
Nieciszów - wykonanie projektu wiaty, zakup materiałów i wykonanie wiaty;
Zakupy inwestycyjne.

Obiekty sportowe

Całkowity koszt

402 288,77 zł

Obiekty sportowe

Budowa szatni kontenerowej na boisku w m. Gręboszyce i w m. Boguszyce Osiedle;
Budowa altany na placu zabaw w m. Nowa Ligota;
Budowa parkingu w m. Bogusławice;
Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Wyszogród;
Zarzysko - zakup wraz z montażem klimatyzacji w altanie na boisku;
Piszkawa - zadaszenie tarasu przy świetlicy;
Ostrowina - budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym;
Budowa placu zabaw przy gminnym żłobku.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozliczyło tylko 84% mieszkańców.

Teraz
84%
14 150 478,00 zł
Prognoza
100%
16 799 463,34 zł
Zobacz, jak brakujące +16%
wpływów PIT mogło zmienić naszą gminę na lepsze.
Rozrywka dla najmłodszych
+ 2
place zabaw
Dla pieszych
+ 3 km
nowych chodników
Sport
+ 1
nowe boisko
Lepsza edukacja
+ 2
modernizacje placówek oświatowych
Monitoring miejski
+ 15
kamer monitoringu
Więcej zieleni
+ 1
rok utrzymania zieleni
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.