Gmina Oleśnica

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
14 148
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
88 709 062,58 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.33%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
17 145 873 zł
19.33%
CIT
335 251 zł
0.38%
Dotacje
27 583 715,57 zł
31.09%
Subwencje
12 311 897 zł
13.88%
Inne podatki i opłaty lokalne
9 550 410,30 zł
10.77%
Podatki od nieruchomości
10 917 086,01 zł
12.31%
Pozostałe dochody
10 864 829,70 zł
12.25%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2021 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
83 281 151,99 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
10 008 731,32 zł
stanowiły 12% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
12%
10 008 731,32 zł
Wydatki bieżące
88%
73 272 420,67 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
 • 3 000 zł - 9 000 zł
 • 9 000 zł - 12 000 zł
 • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 824 639,26 zł
Rodzina
całkowity koszt
25 959 070,55 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
9 998 054,24 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
9 411 467,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 113 701,69 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 093 883,05 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 175 734,89 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 394 603,32 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
996 459,34 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
695 754,67 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
511 875,74 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
413 963,03 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
332 243,29 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
326 749,60 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
32 952,32 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Oleśnica na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2021 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 197 657,52 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
78.83%
Infarstruktura
21.17%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
6 461 978,70 zł
1 735 678,82 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa wodociągu Smolna-Zimnica

Całkowity koszt
23 460,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

 • Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie gminy;
 • Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w m. Jenkowice etap II;
 • Budowa chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej w m. Dąbrowa - dokumentacja;
 • Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bystre etap II;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Poniatowice Kolonia i Nieciszów-Oleśnica.
Całkowity koszt
1 225 218,97 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzów etao II, Krzeczyn etap I;
 • Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Ligota Mała, Ligota Polska, Poniatowice, Jenkowice, Spalice;
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m. Smardzów.
Całkowity koszt
2 183 169,53 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy

Całkowity koszt
3 030 130,20 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

 • Rozbudowa SP w m. Ligota Polska i Sokołowice;
 • Sufit segmentowy w budynku SP w Oleśnicy ul. Wileńska;
 • Dostosowanie szkoły do przepisów p.poż. w m. Wszechświęte;
 • Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia oddziału w gminnym żłobku.
Całkowity koszt
1 536 072,59 zł
Kultura

Kultura

 • Wykonanie parkingu przy świetlicy i placu zabaw w m. Smardzów;
 • Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smardzowie;
 • Zakup wiaty plenerowej w m. Boguszyce Osiedle.
Całkowity koszt
38 999,99 zł
Sport

Sport

 • Budowa przyłącza na boisku w m. Cieśle;
 • Budowa altany na boisku w m. Cieśle i na placach zabaw w m. Nowa Ligota, Spalice, Gręboszyce;
 • Oświetlenie boiska do piłki nożnej w m. Sokołowice.
Całkowity koszt
125 498,93 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku UG

Całkowity koszt
35 107,31 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infarstruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

23 460,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa wodociągu Smolna-Zimnica

Budowa chodników

Całkowity koszt

1 225 218,97 zł

Budowa chodników

 • Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie gminy;
 • Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w m. Jenkowice etap II;
 • Budowa chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej w m. Dąbrowa - dokumentacja;
 • Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bystre etap II;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Poniatowice Kolonia i Nieciszów-Oleśnica.
Lepsze drogi

Całkowity koszt

2 183 169,53 zł

Lepsze drogi

 • Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzów etao II, Krzeczyn etap I;
 • Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Ligota Mała, Ligota Polska, Poniatowice, Jenkowice, Spalice;
 • Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m. Smardzów.
Oświetlenie

Całkowity koszt

3 030 130,20 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 536 072,59 zł

Placówki oświatowe

 • Rozbudowa SP w m. Ligota Polska i Sokołowice;
 • Sufit segmentowy w budynku SP w Oleśnicy ul. Wileńska;
 • Dostosowanie szkoły do przepisów p.poż. w m. Wszechświęte;
 • Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia oddziału w gminnym żłobku.
Kultura

Całkowity koszt

38 999,99 zł

Kultura

 • Wykonanie parkingu przy świetlicy i placu zabaw w m. Smardzów;
 • Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smardzowie;
 • Zakup wiaty plenerowej w m. Boguszyce Osiedle.
Sport

Całkowity koszt

125 498,93 zł

Sport

 • Budowa przyłącza na boisku w m. Cieśle;
 • Budowa altany na boisku w m. Cieśle i na placach zabaw w m. Nowa Ligota, Spalice, Gręboszyce;
 • Oświetlenie boiska do piłki nożnej w m. Sokołowice.
Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

35 107,31 zł

Pozostałe inwestycje

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku UG

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.