Gmina Oleśnica

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 928
mieszkańców
W 2021 roku planowane są dochody w wysokości
81 601 378,47 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
19.41%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
15 840 131 zł
19.41%
CIT
90 000 zł
0.11%
Podatki od nieruchomości
12 287 518 zł
15.06%
Inne podatki i opłaty lokalne
8 181 820 zł
10.03%
Dotacje
25 585 039,77 zł
31.35%
Subwencje
12 029 220 zł
14.74%
Pozostałe dochody
7 587 649,70 zł
9.3%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
87 822 554,47 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
12 763 924,34 zł
stanowią 15% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
15%
12 763 924,34 zł
Wydatki bieżące
85%
75 058 630,13 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
25 196 487,04 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
20 992 147,31 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
10 470 996,91 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 066 207,76 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
8 470 769,62 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
3 723 502,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 016 771,55 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 190 000,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 087 625,66 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
907 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
661 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
632 270,80 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
504 761,82 zł
Ochrona zdrowia
całkowity koszt
437 700,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
408 700,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
56 614,00 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Oleśnica na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2021 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
10 259 635,34 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
74.58%
Infarstruktura
25.42%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 651 797,09 zł
2 607 838,25 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa wodociągu Smolna-Zimnica;
Rozbudowa stacji SUW w miejscowości Krzeczyn;
Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Całkowity koszt
370 000,00 zł
Budowa chodników

Budowa chodników

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie gminy;
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nieciszów-Oleśnica, w m. Jenkowice, Kolonia Poniatowice;
Budowa chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej w m. Dąbrowa;
Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bystre;
Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Poniatowice Kolonia;
Budowa chodnika - Smolna.

Całkowity koszt
1 412 666,39 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzów, Krzeczyn;
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Ostrowina, Ligota Mała, Ligota Polska, Sokołowice, Poniatowice, Jenkowice, Nieciszów, Spalice, Boguszyce;
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m. Smardzów;
Przebudowa przepustów w pasie dróg wewnętrznych na terenie gminy;
Budowa progów zwalniających w pasie drogi wewnętrznej w Bogusławicach;
Projekt drogi w Brzezince.

Całkowity koszt
3 784 130,70 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Całkowity koszt
1 910 000,00 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Krzeczyn i Smolna;
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej w m. Krzeczyn.

Całkowity koszt
175 000,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Rozbudowa SP w m. Ligota Polska i Sokołowice;
Sufit segmentowy w budynku SP w Oleśnicy ul. Wileńska.

Całkowity koszt
2 219 000,00 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa placu przed świetlicą w m. Cieśle;
Wykonanie parkingu przy świetlicy i placu zabaw w m. Smardzów;
Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smardzowie;
Zakup wiaty plenerowej w m. Boguszyce Osiedle.

Całkowity koszt
54 000,00 zł
Sport

Sport

Budowa przyłącza na boisku w m. Cieśle;
Budowa wiat dla zawodników w m. Zarzysko;
Budowa altany na boisku w m. Cieśle i na placach zabaw w m. Nowa Ligota, Spalice, Gręboszyce;
Oświetlenie boiska do piłki nożnej w m. Sokołowice.

Całkowity koszt
171 554,58 zł
Pozostałe inwestycje

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja rozbudowy remizy w Ligocie Małej;
Zakup samochodów dla Urzędu Gminy i Ośrodka pomocy społecznej;
Zakupy inwestycyjne do utrzymania zieleni w gminie.

Całkowity koszt
163 283,67 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infarstruktura
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Całkowity koszt

370 000,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa wodociągu Smolna-Zimnica;
Rozbudowa stacji SUW w miejscowości Krzeczyn;
Zakup urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Budowa chodników

Całkowity koszt

1 412 666,39 zł

Budowa chodników

Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Oleśnica-Nowosiedlice na terenie gminy;
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nieciszów-Oleśnica, w m. Jenkowice, Kolonia Poniatowice;
Budowa chodnika wraz z progiem zwalniającym w pasie drogi gminnej w m. Dąbrowa;
Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bystre;
Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika Poniatowice Kolonia;
Budowa chodnika - Smolna.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 784 130,70 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej w m. Smardzów, Krzeczyn;
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Ostrowina, Ligota Mała, Ligota Polska, Sokołowice, Poniatowice, Jenkowice, Nieciszów, Spalice, Boguszyce;
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę wewnętrzną w m. Smardzów;
Przebudowa przepustów w pasie dróg wewnętrznych na terenie gminy;
Budowa progów zwalniających w pasie drogi wewnętrznej w Bogusławicach;
Projekt drogi w Brzezince.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 910 000,00 zł

Oświetlenie

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

175 000,00 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Krzeczyn i Smolna;
Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej w m. Krzeczyn.

Oświata, kultura i sport
Placówki oświatowe

Całkowity koszt

2 219 000,00 zł

Placówki oświatowe

Rozbudowa SP w m. Ligota Polska i Sokołowice;
Sufit segmentowy w budynku SP w Oleśnicy ul. Wileńska.

Kultura

Całkowity koszt

54 000,00 zł

Kultura

Przebudowa placu przed świetlicą w m. Cieśle;
Wykonanie parkingu przy świetlicy i placu zabaw w m. Smardzów;
Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Smardzowie;
Zakup wiaty plenerowej w m. Boguszyce Osiedle.

Sport

Całkowity koszt

171 554,58 zł

Sport

Budowa przyłącza na boisku w m. Cieśle;
Budowa wiat dla zawodników w m. Zarzysko;
Budowa altany na boisku w m. Cieśle i na placach zabaw w m. Nowa Ligota, Spalice, Gręboszyce;
Oświetlenie boiska do piłki nożnej w m. Sokołowice.

Pozostałe inwestycje

Całkowity koszt

163 283,67 zł

Pozostałe inwestycje

Dokumentacja rozbudowy remizy w Ligocie Małej;
Zakup samochodów dla Urzędu Gminy i Ośrodka pomocy społecznej;
Zakupy inwestycyjne do utrzymania zieleni w gminie.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozlicza tylko 78% mieszkańców.

Teraz
78%
15 840 131,00 zł
Prognoza
100%
20 294 812,90 zł
Zobacz, jak brakujące +22%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
Lepsze drogi
+ 3 km
wybudowanych dróg rocznie
Ścieżki rowerowe
+ 2 km
dodatkowych ścieżek rowerowych
Oświetlenie
+ 25
nowych lamp ulicznych
Dla dzieci
+ 2
nowe place zabaw
Sport
+ 1
nowe boisko
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Oleśnica?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.