Iława

Sprawozdanie budżetowe

Opracowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Iława z dnia 31.12.2019 r. Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Miasta prezentacja zostanie zaktualizowana o najnowsze dane.

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Iławie
i razem ze mną mieszka oficjalnie
33 132
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
174 215 113,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.69%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
34 297 727 zł
19.69%
CIT
CIT
1 325 661 zł
0.76%
Podatki od nieruchomości
18 172 800 zł
10.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 785 227 zł
3.9%
Dotacje
Dotacje
64 190 461,97 zł
36.85%
Subwencje
Subwencje
28 982 452 zł
16.64%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
20 460 785 zł
11.74%

 

02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
177 700 032,97 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 571 588,00 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
25 571 588,00 zł
Wydatki bieżące
86%
152 128 444,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
50 218 092,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
45 895 789,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 867 734,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
13 798 527,71 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 532 800,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 290 178,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 550 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 788 140,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 051 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 910 570,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 070 132,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
877 110,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_jyZKmzd.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
806 560,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
450 067,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
592 322,93 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_TGi5FDQ.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
50 218 092,33 zł
Wydatki bieżące
50 096 092,33 zł
Wydatki majątkowe
122 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_eXROEHR.svg
Rodzina
całkowity koszt
45 895 789,00 zł
Wydatki bieżące
44 247 789,00 zł
Wydatki majątkowe
1 648 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_IsOqroQ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 867 734,00 zł
Wydatki bieżące
7 189 044,00 zł
Wydatki majątkowe
17 678 690,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_VYDiMjp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
13 798 527,71 zł
Wydatki bieżące
13 548 027,71 zł
Wydatki majątkowe
250 500,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_cquxovM.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 532 800,00 zł
Wydatki bieżące
10 434 200,00 zł
Wydatki majątkowe
98 600,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_jfr9rLv.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 290 178,00 zł
Wydatki bieżące
7 153 600,00 zł
Wydatki majątkowe
3 136 578,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_mw4RTsD.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 550 110,00 zł
Wydatki bieżące
7 536 110,00 zł
Wydatki majątkowe
14 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_Y5dsrgE.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
4 788 140,00 zł
Wydatki bieżące
2 630 525,00 zł
Wydatki majątkowe
2 157 615,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_h5MPfzk.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 051 900,00 zł
Wydatki bieżące
3 949 900,00 zł
Wydatki majątkowe
102 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_hDy0qNW.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 910 570,00 zł
Wydatki bieżące
1 910 570,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_F880GBA.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 070 132,00 zł
Wydatki bieżące
1 070 132,00 zł
Działalność usługowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
877 110,00 zł
Wydatki bieżące
877 110,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dzialalnosc-uslugowa_jyZKmzd.svg
Działalność usługowa
całkowity koszt
806 560,00 zł
Wydatki bieżące
503 955,00 zł
Wydatki majątkowe
302 605,00 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_AQIBjvL.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
450 067,00 zł
Wydatki bieżące
425 067,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_OK4cafw.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
592 322,93 zł
Wydatki bieżące
556 322,93 zł
Wydatki majątkowe
36 000,00 zł
Wydatki bieżące
21 960 434,00 zł
Wydatki majątkowe
80 000,00 zł
Szkoły podstawowe
22 040 434,00 zł
Wydatki bieżące
17 308 374,00 zł
Wydatki majątkowe
42 000,00 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
17 350 374,00 zł
Wydatki bieżące
6 443 028,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
6 443 028,00 zł
Wydatki bieżące
2 257 608,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
2 257 608,00 zł
Wydatki bieżące
1 199 195,00 zł
Gimnazja
1 199 195,00 zł
Wydatki bieżące
256 529,33 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
256 529,33 zł
Wydatki bieżące
167 252,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
167 252,00 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
463 672,00 zł
Pozostała działalność
463 672,00 zł
Wydatki bieżące
25 874 205,00 zł
Wydatek pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
25 874 205,00 zł
Wydatki bieżące
15 414 918,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
15 414 918,00 zł
Wydatki bieżące
1 025 954,00 zł
Wydatki majątkowe
1 648 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
2 673 954,00 zł
Wydatki bieżące
1 696 626,00 zł
Wspieranie rodziny
1 696 626,00 zł
Wydatki bieżące
229 909,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
229 909,00 zł
Wydatki bieżące
6 177,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Karta Dużej Rodziny
6 177,00 zł
Wydatki bieżące
2 495 800,80 zł
Oczyszczanie miast i wsi
2 495 800,80 zł
Wydatki bieżące
487 817,00 zł
Wydatki majątkowe
1 782 061,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 269 878,00 zł
Wydatki bieżące
1 990 702,00 zł
Wydatki majątkowe
137 903,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
2 128 605,00 zł
Wydatki bieżące
945 342,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
945 342,00 zł
Wydatki bieżące
291 710,00 zł
Wydatki majątkowe
3 000,00 zł
Schroniska dla zwierząt
294 710,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatki majątkowe
90 000,00 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
110 000,00 zł
Wydatki bieżące
58 401,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi
58 401,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
875 271,20 zł
Wydatki majątkowe
15 665 726,00 zł
Pozostała działalność
16 540 997,20 zł
Wydatki bieżące
3 535 220,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
3 535 220,00 zł
Wydatki bieżące
2 286 370,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2 286 370,00 zł
Wydatki bieżące
1 688 800,00 zł
Domy pomocy społecznej
1 688 800,00 zł
Wydatki bieżące
1 439 775,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
1 439 775,00 zł
Wydatki bieżące
1 239 731,00 zł
Ośrodki wsparcia
1 239 731,00 zł
Wydatki bieżące
821 165,00 zł
Wydatki majątkowe
247 700,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 068 865,00 zł
Wydatki bieżące
831 332,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
831 332,00 zł
Wydatki bieżące
816 257,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Zasiłki stałe
816 257,00 zł
Wydatki bieżące
347 189,71 zł
Dodatki mieszkaniowe
347 189,71 zł
Wydatki bieżące
88 934,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
88 934,00 zł
Wydatki bieżące
73 615,00 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
73 615,00 zł
Wydatki bieżące
52 350,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
52 350,00 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
19 202,00 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
19 202,00 zł
Wydatki bieżące
8 400,00 zł
Pomoc dla cudzoziemców
8 400,00 zł
Wydatki bieżące
249 687,00 zł
Wydatki majątkowe
2 800,00 zł
Pozostała działalność
252 487,00 zł
Wydatki bieżące
7 300 162,00 zł
Wydatki majątkowe
98 600,00 zł
Urzędy gmin
7 398 762,00 zł
Wydatki bieżące
1 127 535,00 zł
Urzędy wojewódzkie
1 127 535,00 zł
Wydatki bieżące
983 740,00 zł
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
983 740,00 zł
Wydatki bieżące
411 310,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
411 310,00 zł
Wydatki bieżące
284 143,00 zł
Rady gmin
284 143,00 zł
Wydatki bieżące
6 010,00 zł
Urzędy marszałkowskie
6 010,00 zł
Wydatki bieżące
321 300,00 zł
Pozostała działalność
321 300,00 zł
Wydatki bieżące
6 552 100,00 zł
Wydatki majątkowe
1 666 578,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
8 218 678,00 zł
Wydatki bieżące
601 500,00 zł
Wydatki majątkowe
1 470 000,00 zł
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
2 071 500,00 zł
Wydatki bieżące
5 237 148,00 zł
Wydatki majątkowe
14 000,00 zł
Obiekty sportowe
5 251 148,00 zł
Wydatki bieżące
1 534 698,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 534 698,00 zł
Wydatki bieżące
764 264,00 zł
Pozostała działalność
764 264,00 zł
Wydatki bieżące
1 135 625,00 zł
Wydatki majątkowe
2 014 615,00 zł
Drogi publiczne gminne
3 150 240,00 zł
Wydatki bieżące
1 494 900,00 zł
Wydatki majątkowe
143 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
1 637 900,00 zł
Wydatki bieżące
2 748 700,00 zł
Centra kultury i sztuki
2 748 700,00 zł
Wydatki bieżące
1 158 200,00 zł
Biblioteki
1 158 200,00 zł
Wydatki bieżące
43 000,00 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
43 000,00 zł
Wydatki majątkowe
102 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z środków europejskich
Pozostała działalność
102 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 214 050,00 zł
Świetlice szkolne
1 214 050,00 zł
Wydatki bieżące
676 520,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
676 520,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Placówki wychowania pozaszkolnego
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
998 000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
998 000,00 zł
Wydatki bieżące
72 132,00 zł
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
72 132,00 zł
Wydatki bieżące
873 110,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
873 110,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Różne rozliczenia finansowe
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
370 575,00 zł
Wydatki majątkowe
302 605,00 zł
Cmentarze
673 180,00 zł
Wydatki bieżące
72 380,00 zł
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
72 380,00 zł
Wydatki bieżące
61 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego
61 000,00 zł
Wydatki bieżące
350 027,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
350 027,00 zł
Wydatki bieżące
40 030,00 zł
Obrona cywilna
40 030,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Wydatki majątkowe
25 000,00 zł
Komendy powiatowe Policji
31 000,00 zł
Wydatki bieżące
16 000,00 zł
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
16 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
200,00 zł
Zarządzanie kryzysowe
200,00 zł
Wydatki bieżące
2 810,00 zł
Pozostała działalność
2 810,00 zł
Wydatki bieżące
210 610,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
210 610,00 zł
Wydatki bieżące
168 244,00 zł
Wydatki majątkowe
36 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej między innymi z środków europejskich
Turystyka
204 244,00 zł
Wydatki bieżące
147 890,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
147 890,00 zł
Wydatki bieżące
19 800,00 zł
Leśnictwo
19 800,00 zł
Wydatki bieżące
9 778,93 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Rolnictwo i łowiectwo
9 778,93 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Iława w 2019 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
25 571 588,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.63%
Infrastruktura
41.37%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 993 348,00 zł
10 578 240,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_BVR6xc0.jpg

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic;

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza;

Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej;

Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej.

Całkowity koszt
2 208 115,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_miejski_WpE69P0.jpg

Transport miejski

Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie.

Całkowity koszt
10 644 452,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_BemI5CN.jpg

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iławę i Gminę Iławę.

Całkowity koszt
110 100,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowo-wodna_04sf9g7.jpg

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa wodociągu i sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej;

Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego.

Całkowity koszt
1 801 061,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_4OIh5wH.jpg

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Budowa oświetlenia;

Oświetlenie i dekoracja świąteczne;

System sterowania oświetleniem ulicznym.

Całkowity koszt
229 620,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_rekreacja_NQiEz5z.jpg

Kultura i rekreacja

Modernizacja Ratusza;

Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenów wokół rzeki;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki poprzez doposażenie w elementy małej architektury.

Całkowity koszt
183 510,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_i_modernizacja_budynkow_zLZGET5.jpg

Budowa i modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej;

Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt.

Całkowity koszt
5 148 478,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_vozUhVj.jpg

Sport

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie miasta;

Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej;

Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego;

Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę;

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
675 751,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_uE79I0h.jpg

Placówki oświatowe

Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim;

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1;

Termomodernizacja PM 4 i PM 5, SP2 i SP4;

Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 3 na potrzeby żłobka;

Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
4 183 586,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_jbvxqKG.jpg

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza Piaskowa;

Podłączenie Ośrodka Psychoedukacji do miejskiej sieci ciepłowniczej;

Ogrody działkowe;

Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
386 915,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/lepsze_drogi_BVR6xc0.jpg

Całkowity koszt

2 208 115,00 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic;

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza;

Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej;

Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/transport_miejski_WpE69P0.jpg

Całkowity koszt

10 644 452,00 zł

Transport miejski

Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sciezki_rowerowe_BemI5CN.jpg

Całkowity koszt

110 100,00 zł

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iławę i Gminę Iławę.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/gospodarka_sciekowo-wodna_04sf9g7.jpg

Całkowity koszt

1 801 061,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa wodociągu i sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej;

Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_4OIh5wH.jpg

Całkowity koszt

229 620,00 zł

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Budowa oświetlenia;

Oświetlenie i dekoracja świąteczne;

System sterowania oświetleniem ulicznym.

Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/kultura_i_rekreacja_NQiEz5z.jpg

Całkowity koszt

183 510,00 zł

Kultura i rekreacja

Modernizacja Ratusza;

Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenów wokół rzeki;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki poprzez doposażenie w elementy małej architektury.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_i_modernizacja_budynkow_zLZGET5.jpg

Całkowity koszt

5 148 478,00 zł

Budowa i modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej;

Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/sport_vozUhVj.jpg

Całkowity koszt

675 751,00 zł

Sport

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie miasta;

Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej;

Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego;

Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę;

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/placowki_oswiatowe_uE79I0h.jpg

Całkowity koszt

4 183 586,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim;

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1;

Termomodernizacja PM 4 i PM 5, SP2 i SP4;

Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 3 na potrzeby żłobka;

Pozostałe wydatki inwestycyjne.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/pozosta%C5%82e_inwestycje_jbvxqKG.jpg

Całkowity koszt

386 915,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza Piaskowa;

Podłączenie Ośrodka Psychoedukacji do miejskiej sieci ciepłowniczej;

Ogrody działkowe;

Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Iławie rozliczyło tylko 98% mieszkańców.

Teraz
98%
34 297 727,00 zł
Prognoza
100%
34 811 776,35 zł
Zobacz, jak brakujące +2%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
+ 8
Parkingi
+ 8
nowych miejsc parkingowych
+ 1
Komunikacja miejska
+ 1
budowa zatoki dla autobusu miejskiego
+ 1
Place zabaw
+ 1
renowacja placu zabaw
+ 1
Boiska
+ 1
budowa boiska
+ 4
Oświetlenie
+ 4
dodatkowe lampy uliczne
+ 10
Ławki
+ 10
instalacji ławek z opraciem
+ 2
Dla pieszych
+ 2
remonty chodnika o długości 100m2
+ 1
Drogi rowerowe
+ 1
budowa drogi rowerowej o długości 200mb
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Iławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Iława (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.