Iława

Sprawozdanie budżetowe

Opracowano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Iława z dnia 31.12.2019 r. Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Miasta prezentacja zostanie zaktualizowana o najnowsze dane.

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Iławie.
W 2019 roku razem ze mną mieszkało
33 132
mieszkańców
Dochody ogółem w moim mieście wyniosły
174 215 113,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
19.69%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach miasta.
PIT
34 297 727 zł
19.69%
CIT
1 325 661 zł
0.76%
Podatki od nieruchomości
18 172 800 zł
10.43%
Inne podatki i opłaty lokalne
6 785 227 zł
3.9%
Dotacje
64 190 461,97 zł
36.85%
Subwencje
28 982 452 zł
16.64%
Pozostałe dochody
20 460 785 zł
11.74%

 

02

Wydatki ogółem

W moim mieście w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
177 700 032,97 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
25 571 588,00 zł
stanowiły 14% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
14%
25 571 588,00 zł
Wydatki bieżące
86%
152 128 444,97 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafiło do budżetu mojego miasta.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki miasta są finansowane z podatków jego mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu miasta w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
50 218 092,33 zł
Rodzina
całkowity koszt
45 895 789,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
24 867 734,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
13 798 527,71 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
10 532 800,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
10 290 178,00 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
7 550 110,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 788 140,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
4 051 900,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
1 910 570,00 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
1 070 132,00 zł
Różne rozliczenia
całkowity koszt
877 110,00 zł
Działalność usługowa
całkowity koszt
806 560,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
450 067,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
592 322,93 zł
04

Zadania inwestycyjne

Iława w 2019 roku
wykonało zadania inwestycyjne na kwotę
25 571 588,00 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.63%
Infrastruktura
41.37%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
14 993 348,00 zł
10 578 240,00 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic;

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza;

Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej;

Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej.

Całkowity koszt
2 208 115,00 zł

Transport miejski

Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie.

Całkowity koszt
10 644 452,00 zł

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iławę i Gminę Iławę.

Całkowity koszt
110 100,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa wodociągu i sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej;

Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego.

Całkowity koszt
1 801 061,00 zł

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Budowa oświetlenia;

Oświetlenie i dekoracja świąteczne;

System sterowania oświetleniem ulicznym.

Całkowity koszt
229 620,00 zł

Kultura i rekreacja

Modernizacja Ratusza;

Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenów wokół rzeki;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki poprzez doposażenie w elementy małej architektury.

Całkowity koszt
183 510,00 zł

Budowa i modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej;

Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt.

Całkowity koszt
5 148 478,00 zł

Sport

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie miasta;

Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej;

Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego;

Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę;

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt
675 751,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim;

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1;

Termomodernizacja PM 4 i PM 5, SP2 i SP4;

Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 3 na potrzeby żłobka;

Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt
4 183 586,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza Piaskowa;

Podłączenie Ośrodka Psychoedukacji do miejskiej sieci ciepłowniczej;

Ogrody działkowe;

Pozostałe inwestycje.

Całkowity koszt
386 915,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura

Całkowity koszt

2 208 115,00 zł

Lepsze drogi

Budowa dróg i ulic;

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza;

Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej;

Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej.

Całkowity koszt

10 644 452,00 zł

Transport miejski

Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie.

Całkowity koszt

110 100,00 zł

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe łączące Miasto Iławę i Gminę Iławę.

Całkowity koszt

1 801 061,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa wodociągu i sieci sanitarnej w ul. Zalewskiej;

Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego.

Całkowity koszt

229 620,00 zł

Oświetlenie

Doświetlenie przejść dla pieszych;

Budowa oświetlenia;

Oświetlenie i dekoracja świąteczne;

System sterowania oświetleniem ulicznym.

Sprawy społeczne, kultura i sport

Całkowity koszt

183 510,00 zł

Kultura i rekreacja

Modernizacja Ratusza;

Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki - zagospodarowanie terenów wokół rzeki;

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kajki poprzez doposażenie w elementy małej architektury.

Całkowity koszt

5 148 478,00 zł

Budowa i modernizacja budynków

Modernizacja budynków komunalnych;

Budowa ciepłociągu do budynku ITBS i Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty";

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ul. Jasielskiej;

Budowa budynku administracyjno - socjalnego przy schronisku dla zwierząt.

Całkowity koszt

675 751,00 zł

Sport

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie miasta;

Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej;

Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego;

Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę;

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Całkowity koszt

4 183 586,00 zł

Placówki oświatowe

Budowa szkoły na osiedlu Piastowskim;

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1;

Termomodernizacja PM 4 i PM 5, SP2 i SP4;

Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 3 na potrzeby żłobka;

Pozostałe wydatki inwestycyjne.

Całkowity koszt

386 915,00 zł

Pozostałe inwestycje

Rozbudowa cmentarza Piaskowa;

Podłączenie Ośrodka Psychoedukacji do miejskiej sieci ciepłowniczej;

Ogrody działkowe;

Pozostałe inwestycje.

05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasze miasto. Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Iławie rozliczyło tylko 98% mieszkańców.

Teraz
98%
34 297 727,00 zł
Prognoza
100%
34 811 776,35 zł
Zobacz, jak brakujące +2%
wpływów PIT mogło zmienić nasze miasto na lepsze.
Parkingi
+ 8
nowych miejsc parkingowych
Komunikacja miejska
+ 1
budowa zatoki dla autobusu miejskiego
Place zabaw
+ 1
renowacja placu zabaw
Boiska
+ 1
budowa boiska
Oświetlenie
+ 4
dodatkowe lampy uliczne
Ławki
+ 10
instalacji ławek z opraciem
Dla pieszych
+ 2
remonty chodnika o długości 100m2
Drogi rowerowe
+ 1
budowa drogi rowerowej o długości 200mb
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swoim mieście!
Zostawiasz swój podatek w Iławie?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasze miasto się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania miasto Iława (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.