Skoki

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Skoki
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 565
mieszkańców
W 2020 roku planowane są dochody w wysokości
53 943 588,00 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
13.43%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
7 246 268 zł
13.43%
Dotacje
Dotacje
15 261 041 zł
28.29%
CIT
CIT
500 000 zł
0.93%
Subwencje
Subwencje
12 083 577 zł
22.4%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
10 436 981 zł
19.35%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne podatki i opłaty lokalne
5 197 121 zł
9.63%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 218 600 zł
5.97%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2020 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
56 550 871,91 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
5 141 000,00 zł
stanowią 9% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
9%
5 141 000,00 zł
Wydatki bieżące
91%
51 409 871,91 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 114 048,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 031 949,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 721 529,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 029 888,22 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 198 681,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 986 048,05 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 766 763,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 190 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 087 520,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
514 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_7vEl6Ur.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
493 840,82 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
235 900,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 180 704,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
16 114 048,00 zł
Wydatki bieżące
15 999 048,00 zł
Wydatki majątkowe
115 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 031 949,00 zł
Wydatki bieżące
15 031 949,00 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
7 721 529,82 zł
Wydatki bieżące
5 997 529,82 zł
Wydatki majątkowe
1 724 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
6 029 888,22 zł
Wydatki bieżące
5 955 888,22 zł
Wydatki majątkowe
74 000,00 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 198 681,00 zł
Wydatki bieżące
3 198 681,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
1 986 048,05 zł
Wydatki bieżące
896 048,05 zł
Wydatki majątkowe
1 090 000,00 zł
Różne rozliczenia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
1 766 763,00 zł
Wydatki bieżące
1 642 763,00 zł
Wydatki majątkowe
124 000,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Różne rozliczenia
całkowity koszt
1 190 000,00 zł
Wydatki bieżące
390 000,00 zł
Wydatki majątkowe
800 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
1 087 520,00 zł
Wydatki bieżące
603 520,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
514 000,00 zł
Wydatki bieżące
314 000,00 zł
Wydatki majątkowe
200 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/dlug-publiczny_7vEl6Ur.svg
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
493 840,82 zł
Wydatki bieżące
493 840,82 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
235 900,00 zł
Wydatki bieżące
235 900,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 180 704,00 zł
Wydatki bieżące
650 704,00 zł
Wydatki majątkowe
530 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 814 592,00 zł
Wydatki majątkowe
15 000,00 zł
Szkoły podstawowe
9 829 592,00 zł
Wydatki bieżące
4 192 172,00 zł
Wydatki majątkowe
100 000,00 zł
Przedszkola
4 292 172,00 zł
Wydatki bieżące
904 027,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
904 027,00 zł
Wydatki bieżące
610 082,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół
610 082,00 zł
Wydatki bieżące
400 000,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
400 000,00 zł
Wydatki bieżące
59 655,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
59 655,00 zł
Pozostała działalność:
0,00 zł
Wydatki bieżące
10 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
10 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Wydatki bieżące
10 333 880,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
10 333 880,00 zł
Wydatki bieżące
4 453 395,00 zł
Wydatek w większości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 453 395,00 zł
Wydatki bieżące
84 000,00 zł
Rodziny zastępcze
84 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
62 400,00 zł
Wydatki bieżące
57 774,00 zł
Wspieranie rodziny
57 774,00 zł
Wydatki bieżące
40 500,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 380 000,00 zł
Wydatki majątkowe
20 000,00 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
3 400 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 530 789,82 zł
Wydatki majątkowe
1 210 000,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 740 789,82 zł
Wydatki bieżące
520 000,00 zł
Wydatki majątkowe
400 000,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
920 000,00 zł
Wydatki bieżące
211 400,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
211 400,00 zł
Wydatki bieżące
200 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
200 000,00 zł
Wydatki bieżące
73 500,00 zł
Schroniska dla zwierząt
73 500,00 zł
Wydatki bieżące
25 840,00 zł
Wydatki majątkowe
45 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
70 840,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Wydatki majątkowe
35 000,00 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Wydatki bieżące
5 083 582,22 zł
Wydatki majątkowe
74 000,00 zł
Urzędy gmin
5 157 582,22 zł
Wydatki bieżące
178 580,00 zł
Rady gmin
178 580,00 zł
Wydatki bieżące
118 800,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
118 800,00 zł
Wydatki bieżące
72 712,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy wojewódzkie
72 712,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Wydatki bieżące
1 005 017,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 005 017,00 zł
Wydatki bieżące
637 200,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
637 200,00 zł
Wydatki bieżące
477 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
477 000,00 zł
Wydatki bieżące
243 110,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
243 110,00 zł
Wydatki bieżące
242 018,00 zł
Zasiłki stałe
242 018,00 zł
Wydatki bieżące
159 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe
159 000,00 zł
Wydatki bieżące
130 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
130 000,00 zł
Wydatki bieżące
85 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
85 000,00 zł
Wydatki bieżące
40 500,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
40 500,00 zł
Wydatki bieżące
24 280,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
24 280,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwalczanie narkomanii
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Wydatki bieżące
639 200,00 zł
Wydatki majątkowe
1 090 000,00 zł
Drogi publiczne gminne
1 729 200,00 zł
Wydatki bieżące
236 398,05 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
236 398,05 zł
Wydatki bieżące
20 450,00 zł
Infrastruktura kolejowa
20 450,00 zł
Wydatki bieżące
1 034 803,00 zł
Wydatki majątkowe
91 000,00 zł
Biblioteki
1 125 803,00 zł
Wydatki bieżące
201 500,00 zł
Wydatki majątkowe
33 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
234 500,00 zł
Wydatki bieżące
55 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
55 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
182 970,00 zł
Obiekty sportowe
182 970,00 zł
Wydatki bieżące
155 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
155 000,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Brak podkategorii do wyświetlenia
Brak podkategorii do wyświetlenia
Wydatki bieżące
232 400,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
232 400,00 zł
Wydatki bieżące
500,00 zł
Obrona cywilna
500,00 zł
Wydatki bieżące
265 550,00 zł
Wydatki majątkowe
484 000,00 zł
Pozostała działalność
749 550,00 zł
Wydatki bieżące
126 000,00 zł
Wydatki majątkowe
530 000,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
656 000,00 zł
Wydatki bieżące
227 000,00 zł
Działalność usługowa
227 000,00 zł
Wydatki bieżące
199 200,00 zł
Turystyka
199 200,00 zł
Wydatki bieżące
52 000,00 zł
Leśnictwo
52 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 500,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
41 500,00 zł
Wydatki bieżące
3 139,00 zł
Finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej
Informatyka
3 139,00 zł
Wydatki bieżące
1 865,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 865,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Skoki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skoki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.