Skoki

Sprawozdanie budżetowe

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Skoki
i razem ze mną mieszka oficjalnie
9 565
mieszkańców
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły
56 707 544,12 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
12.55%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
7 116 036 zł
12.55%
CIT
CIT
477 152,01 zł
0.84%
Podatki od nieruchomości
9 781 794,42 zł
17.25%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 176 295,53 zł
7.36%
Dotacje
Dotacje
19 148 074,02 zł
33.77%
Subwencje
Subwencje
12 204 117 zł
21.52%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
3 804 075,14 zł
6.71%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
59 260 357,70 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 426 208,13 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
9 426 208,13 zł
Wydatki bieżące
84%
49 834 149,57 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
37.98%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 657 770,54 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 164 584,94 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 698 029,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 695 024,03 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 411 905,77 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 463 411,13 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 140 208,88 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 081 234,12 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
902 057,09 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
875 767,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
261 543,33 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
908 820,74 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
15 657 770,54 zł
Wydatki bieżące
15 031 232,05 zł
Wydatki majątkowe
626 538,49 zł
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
15 164 584,94 zł
Wydatki bieżące
15 164 584,94 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
7 698 029,77 zł
Wydatki bieżące
1 186 160,18 zł
Wydatki majątkowe
6 511 869,59 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
5 695 024,03 zł
Wydatki bieżące
5 204 389,43 zł
Wydatki majątkowe
490 634,60 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
5 411 905,77 zł
Wydatki bieżące
5 353 637,05 zł
Wydatki majątkowe
58 268,72 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 463 411,13 zł
Wydatki bieżące
3 144 310,99 zł
Wydatki majątkowe
319 100,14 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 140 208,88 zł
Wydatki bieżące
1 861 201,82 zł
Wydatki majątkowe
279 007,06 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
1 081 234,12 zł
Wydatki bieżące
856 407,61 zł
Wydatki majątkowe
224 826,51 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
902 057,09 zł
Wydatki bieżące
585 113,95 zł
Wydatki majątkowe
316 943,14 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
875 767,36 zł
Wydatki bieżące
330 747,48 zł
Wydatki majątkowe
545 019,88 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
261 543,33 zł
Wydatki bieżące
207 543,33 zł
Wydatki majątkowe
54 000,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
908 820,74 zł
Wydatki bieżące
908 820,74 zł
Wydatki bieżące
8 073 323,50 zł
Wydatki majątkowe
504 397,84 zł
Szkoły podstawowe
8 577 721,34 zł
Wydatki bieżące
3 258 143,30 zł
Wydatki majątkowe
122 140,65 zł
Przedszkola
3 380 283,95 zł
Wydatki bieżące
1 687 625,01 zł
Gimnazja
1 687 625,01 zł
Wydatki bieżące
977 398,02 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
977 398,02 zł
Wydatki bieżące
534 770,13 zł
Dowożenie uczniów do szkół
534 770,13 zł
Wydatki bieżące
379 251,50 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne
379 251,50 zł
Wydatki bieżące
72 204,86 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych
72 204,86 zł
Wydatki bieżące
46 835,73 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
46 835,73 zł
Wydatki bieżące
1 680,00 zł
Pozostała działalność
1 680,00 zł
Wydatki bieżące
9 900 812,03 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia wychowawcze
9 900 812,03 zł
Wydatki bieżące
4 637 696,49 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4 637 696,49 zł
Wydatki bieżące
467 237,15 zł
Wspieranie rodziny
467 237,15 zł
Wydatki bieżące
79 404,32 zł
Rodziny zastępcze
79 404,32 zł
Wydatki bieżące
48 348,27 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
48 348,27 zł
Wydatki bieżące
30 400,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
30 400,00 zł
Wydatki bieżące
686,68 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Karta Dużej Rodziny
686,68 zł
Wydatki bieżące
942 896,03 zł
Wydatki majątkowe
5 090 304,55 zł
Drogi publiczne gminne
6 033 200,58 zł
Wydatki bieżące
56 531,15 zł
Wydatki majątkowe
1 421 565,04 zł
Infrastruktura kolejowa
1 478 096,19 zł
Wydatki bieżące
186 733,00 zł
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
186 733,00 zł
Wydatki bieżące
2 465 365,69 zł
Wydatki majątkowe
16 851,00 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi
2 482 216,69 zł
Wydatki bieżące
1 689 834,58 zł
Wydatki majątkowe
259 868,44 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 949 703,02 zł
Wydatki bieżące
422 937,20 zł
Wydatki majątkowe
90 295,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
513 232,20 zł
Wydatki bieżące
255 468,39 zł
Wydatki majątkowe
51 900,00 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
307 368,39 zł
Wydatki bieżące
254 999,63 zł
Oczyszczanie miast i wsi
254 999,63 zł
Wydatki bieżące
23 181,40 zł
Wydatki majątkowe
31 720,16 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
54 901,56 zł
Wydatki bieżące
52 845,54 zł
Schroniska dla zwierząt
52 845,54 zł
Wydatki bieżące
9 568,13 zł
Wydatki majątkowe
40 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
49 568,13 zł
Wydatki bieżące
30 188,87 zł
Pozostała działalność
30 188,87 zł
Wydatki bieżące
4 458 935,31 zł
Wydatki majątkowe
58 268,72 zł
Urzędy gmin
4 517 204,03 zł
Wydatki bieżące
173 016,65 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
173 016,65 zł
Wydatki bieżące
172 396,23 zł
Rady gmin
172 396,23 zł
Wydatki bieżące
84 161,87 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy wojewódzkie
84 161,87 zł
Wydatki bieżące
465 126,99 zł
Pozostała działalność
465 126,99 zł
Wydatki bieżące
976 872,91 zł
Wydatki majątkowe
49 993,79 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 026 866,70 zł
Wydatki bieżące
496 201,73 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
496 201,73 zł
Wydatki bieżące
444 910,66 zł
Domy pomocy społecznej
444 910,66 zł
Wydatki bieżące
335 831,49 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
335 831,49 zł
Wydatki bieżące
240 054,61 zł

Wydatek pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Zasiłki stałe
240 054,61 zł
Wydatki bieżące
165 016,77 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
165 016,77 zł
Wydatki bieżące
162 211,04 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
162 211,04 zł
Wydatki bieżące
146 542,28 zł
Dodatki mieszkaniowe
146 542,28 zł
Wydatki bieżące
20 572,19 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
20 572,19 zł
Wydatki bieżące
19 999,33 zł

Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwalczanie narkomanii
19 999,33 zł
Wydatki bieżące
12 400,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
12 400,00 zł
Wydatki bieżące
123 697,98 zł
Wydatki majątkowe
269 106,35 zł
Pozostała działalność
392 804,33 zł
Wydatki bieżące
1 212 837,67 zł
Wydatki majątkowe
30 186,18 zł
Biblioteki
1 243 023,85 zł
Wydatki bieżące
186 880,88 zł
Wydatki majątkowe
225 570,88 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
412 451,76 zł
Wydatki bieżące
48 450,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie kultury
48 450,00 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Ochorona zabytków i opieka nad zabytkami
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
405 533,27 zł
Wydatki majątkowe
23 250,00 zł
Pozostała działalność
428 783,27 zł
Wydatki bieżące
9 959,82 zł
Wydatki majątkowe
224 826,51 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
234 786,33 zł
Wydatki bieżące
89 993,13 zł
Molieracje wodne
89 993,13 zł
Wydatki bieżące
12 578,82 zł
Izby rolnicze
12 578,82 zł
Wydatki bieżące
7 500,00 zł
Spółki wodne
7 500,00 zł
Wydatki bieżące
736 375,84 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Pozostała działalność
736 375,84 zł
Wydatki bieżące
160 200,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
160 200,00 zł
Wydatki bieżące
140 103,25 zł
Wydatki majątkowe
17 100,00 zł
Obiekty sportowe
157 203,25 zł
Wydatki bieżące
284 810,70 zł
Wydatki majątkowe
299 843,14 zł
Pozostała działalność
584 653,84 zł
Wydatki bieżące
330 747,48 zł
Wydatki majątkowe
545 019,88 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
875 767,36 zł
Wydatki bieżące
200 971,11 zł
Wydatki majątkowe
4 000,00 zł
Ochotnicze Straże Pożarne
204 971,11 zł
Wydatki majątkowe
50 000,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
572,22 zł
Pozostała działalność
572,22 zł
Wydatki bieżące
236 177,97 zł
Turystyka
236 177,97 zł
Wydatki bieżące
207 147,48 zł
Obsługa długu publicznego
207 147,48 zł
Wydatki bieżące
142 844,64 zł
Działalność usługowa
142 844,64 zł
Wydatki bieżące
88 891,00 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
88 891,00 zł
Wydatki bieżące
84 277,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
84 277,00 zł
Wydatki bieżące
80 860,52 zł

Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu środków europejskich

Informatyka
80 860,52 zł
Wydatki bieżące
29 394,73 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
29 394,73 zł
Wydatki bieżące
23 777,40 zł
Leśnictwo
23 777,40 zł
Wydatki bieżące
15 450,00 zł
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
15 450,00 zł
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Gminie Skoki?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Skoki (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.