Stanin

Budżet
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Stanin.
W 2021 roku razem ze mną mieszkało
9 787
mieszkańców
Dochody ogółem moja gmina planowała w wysokości
61 862 378,05 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił
7.05%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 362 777 zł
7.05%
CIT
15 000 zł
0.02%
Podatki od nieruchomości
1 686 200 zł
2.73%
Inne podatki i opłaty lokalne
4 069 364 zł
6.58%
Dotacje
28 243 520,05 zł
45.66%
Subwencja oświatowa
10 927 189 zł
17.66%
Subwencja wyrównawcza i równoważąca
9 833 925 zł
15.9%
Pozostałe dochody
2 724 403 zł
4.4%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków ogółem na kwotę
63 966 615,44 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
13 528 439,71 zł
stanowiły 21% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
21%
13 528 439,71 zł
Wydatki bieżące
79%
50 438 175,73 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.23%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
21 808 281,91 zł
Rodzina
całkowity koszt
18 507 980,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
10 209 266,36 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
4 051 800,39 zł
Kultura fizyczna
całkowity koszt
2 798 400,00 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 815 400,00 zł
Turystyka
całkowity koszt
1 081 550,00 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
878 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
847 000,00 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
555 150,26 zł
Obsługa długu publicznego
całkowity koszt
379 300,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
280 000,00 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
754 486,52 zł

Źródło: Plan budżetu Gminy Stanin na 2021 rok.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Stanin w 2021 roku
planowała zadania inwestycyjne na kwotę
13 528 439,71 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
58.96%
Infrastruktura drogowa i komunalna
41.04%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 975 967,00 zł
5 552 472,71 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej Nr 102657L w miejscowości Sarnów.

Całkowity koszt
470 000,00 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Niskoemisyjna Gmina Stanin – wymiana opraw punktów świetlnych na LED oraz budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego.

Całkowity koszt
1 720 000,00 zł
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Eko-Energia dla Gminy Stanin.

Całkowity koszt
5 073 000,00 zł
PSZOK

PSZOK

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Stanin.

Całkowity koszt
712 967,00 zł
Turystyka

Turystyka

Budowa Gminnego Centrum Rekreacji.

Całkowity koszt
1 081 550,00 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Stanin.

Całkowity koszt
1 466 922,71 zł
Kultura

Kultura

Przebudowa świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Zagoździe, Jarczówek i Gózd.

Całkowity koszt
116 000,00 zł
OSP

OSP

Przebudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopinie.

Całkowity koszt
280 000,00 zł
Sport

Sport

Przebudowa boiska piłkarskiego w Kosutach;
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zastawie.

Całkowity koszt
2 600 000,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup działki w miejscowości Ogniwo.

Całkowity koszt
8 000,00 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura drogowa i komunalna
Lepsze drogi

Całkowity koszt

470 000,00 zł

Lepsze drogi

Przebudowa drogi gminnej Nr 102657L w miejscowości Sarnów.

Oświetlenie

Całkowity koszt

1 720 000,00 zł

Oświetlenie

Niskoemisyjna Gmina Stanin – wymiana opraw punktów świetlnych na LED oraz budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego.

Ochrona środowiska

Całkowity koszt

5 073 000,00 zł

Ochrona środowiska

Eko-Energia dla Gminy Stanin.

PSZOK

Całkowity koszt

712 967,00 zł

PSZOK

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Stanin.

Sprawy społeczne, kultura i sport
Turystyka

Całkowity koszt

1 081 550,00 zł

Turystyka

Budowa Gminnego Centrum Rekreacji.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

1 466 922,71 zł

Placówki oświatowe

Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Stanin.

Kultura

Całkowity koszt

116 000,00 zł

Kultura

Przebudowa świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Zagoździe, Jarczówek i Gózd.

OSP

Całkowity koszt

280 000,00 zł

OSP

Przebudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopinie.

Sport

Całkowity koszt

2 600 000,00 zł

Sport

Przebudowa boiska piłkarskiego w Kosutach;
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zastawie.

Gospodarka mieszkaniowa

Całkowity koszt

8 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Zakup działki w miejscowości Ogniwo.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Stanin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stanin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.