Stanin

Sprawozdanie budżetowe
01

Dochody ogółem

Mieszkam w gminie Stanin.
W 2020 roku razem ze mną mieszkało
9 729
mieszkańców
Dochody ogółem w mojej gminie wyniosły
58 723 855,70 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) wyniósł
7.47%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
4 388 018 zł
7.47%
CIT
17 840,51 zł
0.03%
Podatki od nieruchomości
1 592 424,74 zł
2.71%
Inne podatki i opłaty lokalne
3 171 204,41 zł
5.4%
Dotacje
23 643 547,71 zł
40.26%
Subwencja oświatowa
10 861 093 zł
18.5%
Subwencja wyrównawcza i równoważąca
9 529 062 zł
16.23%
Pozostałe dochody
5 520 665,33 zł
9.4%
02

Wydatki ogółem

W mojej gminie w 2020 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła
57 632 820,75 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
9 479 007,43 zł
stanowiły 16% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
16%
9 479 007,43 zł
Wydatki bieżące
84%
48 153 813,32 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.16%
trafiło do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 3 000 zł - 9 000 zł
  • 3 000 zł - 9 000 zł
  • 9 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 21 000 zł
6000
Część mojego podatku, która trafiła do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Rodzina
całkowity koszt
18 641 704,56 zł
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 329 279,65 zł
Transport i łączność
całkowity koszt
4 796 209,80 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
3 944 724,17 zł
Administracja publiczna
całkowity koszt
3 593 971,79 zł
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
2 253 528,75 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
całkowity koszt
2 122 950,95 zł
Pomoc społeczna
całkowity koszt
1 843 987,11 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
560 330,67 zł
Wytwarzanie i zaoptarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
całkowity koszt
466 101,11 zł
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 080 032,19 zł

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Gminy Stanin za rok 2020.

04

Zadania inwestycyjne

Gmina Stanin w 2020 roku
wykonała zadania inwestycyjne na kwotę
8 964 878,85 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
57.3%
Infrastruktura
42.7%
Oświata, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
5 137 069,00 zł
3 827 809,85 zł
Infrastruktura wodociągowa

Infrastruktura wodociągowa

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanin.

Całkowity koszt
1 269 427,68 zł
Lepsze drogi

Lepsze drogi

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wesołówka, Jarczówek, Nowa Wróblina, Kosuty, Zastawie, Kierzków, Jeleniec, Stara Gąska, Gózd - Celiny Szlacheckie, Sarnów, Tuchowicz, Stanin, Kij;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosuty.

Całkowity koszt
3 853 680,82 zł
Oświetlenie

Oświetlenie

Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesołówka.

Całkowity koszt
13 960,50 zł
Kultura

Kultura

Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Stanin;
Przebudowa świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Zagoździe, Jarczówek i Gózd;
Montaż elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kierzkowie.

Całkowity koszt
3 461 657,85 zł
Placówki oświatowe

Placówki oświatowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleńcu;
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Stanin poprzez budowę boiska w Tuchowiczu;
Wykonanie odwodnienia wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Tuchowiczu.

Całkowity koszt
268 397,41 zł
Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Budowa Gminnego Centrum Rekreacji;
Zakup trybun zewnętrznych na boisko w m. Jeleniec;
Modernizacja obiektu sportowego w m. Jeleniec;
Montaż piłkochwytów na boisku ogólnodostępnym w m. Zastawie;
Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Sarnów.

Całkowity koszt
97 754,59 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań
Infrastruktura
Infrastruktura wodociągowa

Całkowity koszt

1 269 427,68 zł

Infrastruktura wodociągowa

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanin.

Lepsze drogi

Całkowity koszt

3 853 680,82 zł

Lepsze drogi

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wesołówka, Jarczówek, Nowa Wróblina, Kosuty, Zastawie, Kierzków, Jeleniec, Stara Gąska, Gózd - Celiny Szlacheckie, Sarnów, Tuchowicz, Stanin, Kij;
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kosuty.

Oświetlenie

Całkowity koszt

13 960,50 zł

Oświetlenie

Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesołówka.

Oświata, kultura i sport
Kultura

Całkowity koszt

3 461 657,85 zł

Kultura

Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Stanin;
Przebudowa świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Zagoździe, Jarczówek i Gózd;
Montaż elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kierzkowie.

Placówki oświatowe

Całkowity koszt

268 397,41 zł

Placówki oświatowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleńcu;
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Stanin poprzez budowę boiska w Tuchowiczu;
Wykonanie odwodnienia wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy Zespole Szkół w Tuchowiczu.

Sport i rekreacja

Całkowity koszt

97 754,59 zł

Sport i rekreacja

Budowa Gminnego Centrum Rekreacji;
Zakup trybun zewnętrznych na boisko w m. Jeleniec;
Modernizacja obiektu sportowego w m. Jeleniec;
Montaż piłkochwytów na boisku ogólnodostępnym w m. Zastawie;
Dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Sarnów.

Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w gminie Stanin?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Stanin (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Korzystamy z ciasteczek
Używamy "ciasteczek", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.